polska-the-times-2008

Tytuł najlepszej uczelni zawodowej w Polsce przyznało kaliskiej PWSZ Akademickie Centrum Informacyjne w rankingu szkół wyższych zorganizowanym we współpracy z dziennikiem „Polska The Times”. W ocenie uczelni kolegium redakcyjne posłużyło się czterema kryteriami. Były to: siła intelektualna uczelni, umiędzynarodowienie uczelni, baza dydaktyczno-naukowa, przyjazne studiowanie. W ogólnej ocenie PWSZ w Kaliszu zdobyła 51,1 punkta i tym samym zdystansowała rywali o ponad 10 punktów. Warto zauważyć, że kolejne wyniki różnią się względem siebie o wartości zaledwie jednego lub kilku dziesiątych punkta.

polska-the-times-2008[1]