siedem-razy-jakosc

Po raz siódmy z rzędu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu wygrywa ranking szkół wyższych Rzeczpospolitej i Perspektyw. Już nie tyle samo zwycięstwo, co rosnąca z roku na rok przewaga punktowa nad drugą w zestawieniu uczelnią stanowi o potencjale, jakim dysponuje kaliska PWSZ.

 

Jak podkreślają twórcy rankingu, w centrum uwagi kapituły znajduje się jakość – jakość badań naukowych, jakość nauczania, jakość zarządzania uczelnią, jakość we wchodzeniu w kontakt z otoczeniem społecznym i biznesowym. I mimo że „nie wszystko co się liczy może być policzone, i nie wszystko co może być policzone liczy się”, to metodologia rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw sprawdza się. Co roku modyfikowana i doskonalona, zawsze wiernie oddaje sytuację na polskim rynku edukacyjnym i dostarcza wiedzy o tym gdzie i co warto studiować.

 

Warunki studiowania, siła naukowa, prestiż, umiędzynarodowienie i innowacyjność – to kryteria, jakie poddano ocenie w tegorocznej edycji rankingu. Składają się na nie poszczególne składniki. I tak, oceniając warunki studiowania (35% udziału w wyniku) kapituła weryfikowała dostępność dla studentów kadr wykwalifikowanych, powierzchnię na studenta, własną bazę dydaktyczną, zbiory elektroniczne, zbiory drukowane, warunki korzystania z biblioteki, możliwość rozwijania zainteresowań naukowych, osiągnięcia sportowe. Siłę naukową uczelni (33% udziału) określono uprawnieniami do prowadzenia kierunków studiów, nasyceniem kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, rozwojem kadry własnej i ofertą kształcenia podyplomowego. Prestiż (20% udziału) to według kapituły preferencje pracodawców i ocena przez kadrę akademicką. Na umiędzynarodowienie (10% udziału) składało się sześć wskaźników: wymiana studencka (wyjazdy), wymiana studencka (przyjazdy), studenci cudzoziemcy, nauczyciele akademiccy z zagranicy, wielokulturowość środowiska studenckiego i umowy międzynarodowe. Innowacyjność (2% udziału) zmierzono pozyskanymi środkami z UE.

 

Kaliska PWSZ okazała się niekwestionowanym liderem w sześciu wskaźnikach, które kapituła oceniła najwyżej, bo stuprocentowo. Aż cztery spośród nich mieszczą się w kryterium „warunki studiowania”. To informacja ważna przede wszystkim dla kandydatów na studia, którzy mogą mieć pewność, że będzie im się studiować tutaj komfortowo. Te i inne wskaźniki złożyły się na wynik końcowej klasyfikacji – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu zwyciężyła drugą w tabeli Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie przeszło 30 punktami.

 

„Co roku na ten ranking czekają młodzi ludzie, którzy muszą podjąć jedną z najważniejszych życiowych decyzji – wybrać uczelnię i kierunek studiów” – piszą Perspektywy. To głównie im pozostawiamy analizę i ocenę wyników rankingu. Uznając za cenne doświadczenie osób stanowiących autorytety w środowisku akademickim, zapytaliśmy co oznacza to zwycięstwo dla przyszłych i obecnych studentów.