Misja uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu została utworzona 15 lipca 1999 roku. Od początku działalności uczelnia rozwija się dynamicznie i zmierza konsekwentnie w kierunku przekształcenia w Akademię im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Uczelnia nawiązuje do tradycji szkolnictwa wyższego w Kaliszu, m.in. do Kolonii Akademickiej Akademii Krakowskiej z 1389 roku oraz seminarium archidiecezjalnego z 1593 roku, które było ośrodkiem poważnych badań naukowych, prowadzonych przez jego profesorów, głównie z zakresu astronomii (Karol Malapert).

Misją uczelni jest kształcenie dla potrzeb rozwoju gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy oraz kreowanie wiedzy poprzez prowadzenie badań naukowych i rozpowszechnianie ich wyników dla dobra człowieka i społeczeństwa.

Uczelnia dąży w swej działalności do przekazywania najnowszej wiedzy w zakresie nauk technicznych, medycznych i ekonomicznych w sposób rzetelny i innowacyjny,  dbając szczególnie o jakość kształcenia, gwarantującą wysoki poziom zawodowy absolwentów. Pragniemy, aby nasi absolwenci zdolni byli do wnoszenia ważnego wkładu w życie gospodarcze i społeczne regionu, Polski i świata, kierując się przy tym zasadami uczciwości, kreatywnością i pracowitością.

Kaliska uczelnia, świadoma swojej pionierskiej tradycji, jest w szczególny sposób otwarta na potrzeby gospodarki Wielkopolski Południowej. PWSZ będzie kontynuowała dotychczasową tradycję kształtowania innowacyjnych kadr, dbających o jakość oraz pracowitość własną i współpracowników.

Uczelnia stawia sobie za cel prowadzenie badań naukowych oraz działalność wdrożeniową na najwyższym poziomie, a w zakresie nauk technicznych osiągnięcie wysokiej pozycji międzynarodowej.

Uczelnia pragnie uczestniczyć w globalnym rynku edukacji i nauki, opierając się na współpracy międzynarodowej, ale jednocześnie zachowuje szacunek dla tradycji lokalnych i ma poczucie odpowiedzialności za budowę akademickiego Kalisza oraz rozwoju naukowego, gospodarczego i społecznego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Uczelnia angażuje się w przygotowanie różnych form kształcenia do realizacji idei uczenia się przez całe życie, wykorzystując w tym celu najnowocześniejsze technologie i metody.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, realizując wyzwania przyszłości, konsekwentnie buduje swój wizerunek, tworzy własną tradycję i tożsamość, pragnąc wypełnić słowa swojego Patrona wypowiedziane w 1923 roku w Kaliszu: Chciałbym, aby jak wy dzisiaj jesteście dumni ze mnie, abym ja był również dumnym z was wszystkich.