Wykaz aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
    oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [pobierz]
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych [pobierz]