Nadchodzące konferencje

Konferencje 2020/2021

Konferencja "Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2021″, Sprawność działania w zarządzaniu. Sprawność działania w dowodzeniu.

4-5 marca 2021

Prakseologia
Prakseologia towarzyszyła człowiekowi od zarania dziejów. Ludzkość od zawsze pragnęła stworzyć normy i zasady skutecznego, sprawnego oraz racjonalnego działania, które pomogą jej uporządkować świat. Prakseologia to więc sztuka określania celów i doboru środków odpowiednich do ich realizacji. Ślady myślenia prakseologicznego odnajduje się już w starożytnych maksymach, aforyzmach i ludowych przysłowiach, czy taż przestrogach, które od wieków uczą ludzi jak działać skutecznie i efektywnie. Dotyczą one zatem praktyczności podejmowanych działań. Tego rodzaju myślenie jest niezbędne w zarządzaniu każdą organizacją. Dlatego prakseologia jest kluczowa w kontekście zarządzania i dowodzenia.

Obszary tematyczne:

 • sprawność działania w systemie bezpieczeństwa narodowego,
 • sprawność działania w systemie obrony,
 • sprawność działania w systemie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi,
 • sprawność działania zautomatyzowanych systemów kierowania i dowodzenia,
 • sprawność działania systemu zarządzania kryzysowego,
 • organizacje turkusowe,
 • obszary zmian w organizacji,
 • etyczność, racjonalność, efektywność, skuteczność, ekonomiczność, oszczędność, sprawność w zarządzaniu i dowodzeniu,
 • prakseologiczna szkoła T. Kotarbińskiego,
 • prakseologiczna szkoła austriacka,
 • perspektywy prakseologii jako nauki,
 • prakseologia a globalizacja.