Konferencje 2018/2019

Konferencja "Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2020", Etyczność w zarządzaniu organizacjami, Etyczność w dowodzeniu

Prakseologia towarzyszyła człowiekowi od zarania dziejów. Ludzkość od zawsze pragnęła stworzyć normy i zasady skutecznego, sprawnego oraz racjonalnego działania, które pomogą jej uporządkować świat. Prakseologia to więc sztuka określania celów i doboru środków odpowiednich do ich realizacji. Ślady myślenia prakseologicznego odnajduje się już w starożytnych maksymach, aforyzmach i ludowych przysłowiach, czy taż przestrogach, które od wieków uczą ludzi jak działać skutecznie i efektywnie. Dotyczą one zatem praktyczności podejmowanych działań. Tego rodzaju myślenie jest niezbędne w zarządzaniu każdą organizacją. Dlatego prakseologia jest kluczowa w kontekście zarządzania i dowodzenia.

Konferencja "Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2019", Racjonalność w zarządzaniu, Racjonalność w dowodzeniu

Prakseologia towarzyszyła człowiekowi od zarania dziejów. Ludzkość od zawsze pragnęła stworzyć normy i zasady skutecznego, sprawnego oraz racjonalnego działania, które pomogą jej uporządkować świat. Prakseologia to więc sztuka określania celów i doboru środków odpowiednich do ich realizacji. Ślady myślenia prakseologicznego odnajduje się już w starożytnych maksymach, aforyzmach i ludowych przysłowiach, czy taż przestrogach, które od wieków uczą ludzi jak działać skutecznie i efektywnie. Dotyczą one zatem praktyczności podejmowanych działań. Tego rodzaju myślenie jest niezbędne w zarządzaniu każdą organizacją. Dlatego prakseologia jest kluczowa w kontekście zarządzania i dowodzenia.

Konferencja UNUS PRO MULTIS. Państwa i organizacje międzynarodowe wobec wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa XXI wieku.

4 września 2018 roku

SZANOWNI PAŃSTWO

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej w ramach XXV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, która odbędzie się w Kielcach 4 września 2018 roku.

Temat tegorocznej edycji to:

UNUS PRO MULTIS. Państwa i organizacje międzynarodowe wobec wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa XXI wieku.

Konferencja Naukowa z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości

PRZEMIANY W POGLĄDACH NA RZECZ PAMIĘCI NARODOWEJ, PATRIOTYZMU I SZACUNKU DO OSIĄGNIĘĆ MINIONYCH POKOLEŃ Kalisz 14 - 15 listopada 2018 roku

Kształtowana współcześnie w Polsce obronność powiązana została z  staraniem obejmującym zintegrowane przeciwstawienie się zagrożeniom polityczno-militarnym przy wykorzystaniu wszystkich – wojskowych i cywilnych – zasobów państwa. W  ujęciu normatywnym przyjęła postać strategicznej, jednolitej w  założeniach, koncepcji  działania państwa i  społeczeństwa.

W tym ostatnim kontekście, problematyka pamięci narodowej, patriotyzmu i  szacunku dla osiągnięć minionych pokoleń, znalazła dla siebie szczególne miejsce za sprawą rocznicy Odzyskania Niepodległości. Rok 2018 stał się  bogaty w liczne rocznicowe  wydarzenia, w tym także te organizowane przez uczelnie akademickie.

Konferencja Naukowa I Studenckie Dni Medyczne

Kalisz 17 - 18 listopada 2018 roku

„Organizatorem I Studenckich Dni Medycznych jest Studenckie Koło Naukowe Elektroradiologii „ElektroNowa” działające przy Wydziale Medycznym Państwowej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Program I edycji konferencji obejmuje wystąpienia ekspertów z różnych dziedzin nauki powiązanych ściśle z medycyną, jak również sesje referatowe i posterowe. Organizatorzy zaplanowali cztery bloki tematyczne: onkologia, diagnostyka obrazowa, kobieta w ciąży oraz blok interdyscyplinarny dotyczący medycyny w różnych dziedzinach nauki.