„Nabycie innowacyjnych kompetencji dydaktycznych przez kadrę naukowo-dydaktyczną w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu”

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb

Projekt „Nabycie innowacyjnych kompetencji dydaktycznych przez kadrę naukowo-dydaktyczną w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im.  Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju działanie: 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

Materiały dla Uczestników znajdują się w kursie „Nabycie innowacyjnych kompetencji dydaktycznych…