Politechnika Dziecięca

Organizatorzy:Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa „im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – „Oddział Regionalny w Poznaniu, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu.

 

Adresaci: uczniowie klas początkowych szkoły podstawowej, wywodzący się z rodzin dotkniętych problemami społecznymi: niedostosowaniem społecznym, ubóstwem, wielodzietnością, euro sieroctwem.

 

Cel i założenia programu: Celem programu jest wprowadzenie dzieci do nieznanego im świata nauki. Mali studenci uczestniczą w specjalnie dla nich przygotowanych i prowadzonych na odpowiednim poziomie zajęciach z zakresu nauk technicznych i matematyczno-przyrodniczych. Udział w programie rozwija ich ciekawość i pragnienie poznawania świata, a w konsekwencji poszerza ich zasób wiedzy i sprawia, że dalsza nauka przychodzi im łatwiej.

 

Wybrane treści z programu kształcenia:
„Internet i techniki multimedialne w uczeniu się” – wykład
„Matematyka na wesoło” – wykład
„Dojrzewanie seksualne” – wykład
„Gry komputerowe” – zajęcia praktyczne
„Świat wideokonferencji” – prezentacja
warsztaty telewizyjne
laboratorium z chemii i mikrobiologii
lektorat z języka angielskiego
zajęcia sportowo-rekreacyjne