Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu aktywnie uczestniczy w życiu społecznym miasta i regionu, organizując i współorganizując szereg imprez kulturalnych, sportowych, akcji charytatywnych i społecznych oraz inicjując działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, rozwoju ich wiedzy i zainteresowań.

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Pod patronatem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu działa Uniwersytet Trzeciego Wieku „Calisia”, zrzeszający ponad 300 słuchaczy w wieku powyżej 40 lat. Dla seniorów organizowane są wykłady o zróżnicowanej tematyce i ćwiczenia w ramach poszczególnych sekcji, m. in. językowej, turystycznej, komputerowej, artystycznej.   Powołanie UTW okazało się strzałem w dziesiątkę, gdyż […]

Uniwersytet Gimnazjalisty

Idea „Uniwersytetu Gimnazjalisty” sprowadza się do cyklicznych wykładów pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni adresowanych do młodzieży gimnazjalnej oraz dzieci ze starszych klas szkół podstawowych z regionu południowo-wschodniej Wielkopolski.   Pierwszy taki uniwersytet powstał w Tybindze. Inicjatorami otwarcia starych murów tybińskiej uczelni przed dziećmi było dwoje dziennikarzy. 4 czerwca 2002 roku na Uniwersytecie w Tybindze profesor Gregor Markl […]

Uniwersytet dla rodziców

Organizatorzy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – Oddział Regionalny w Poznaniu, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu.   Adresaci: rodzice uczniów klas początkowych szkoły podstawowej o niskim statusie społecznym, ekonomicznym, kulturalnym, borykający się z problemem ubóstwa, wielodzietności, niepełnych rodzin.   Cel i założenia […]

Politechnika Dziecięca

Organizatorzy:Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa „im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – „Oddział Regionalny w Poznaniu, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Kaliszu.   Adresaci: uczniowie klas początkowych szkoły podstawowej, wywodzący się z rodzin dotkniętych problemami społecznymi: niedostosowaniem społecznym, ubóstwem, wielodzietnością, euro sieroctwem.   Cel i założenia programu: Celem programu […]

Działalność społeczno-charytatywna

Akcja oddawania krwi „Wampiriada” – udział studentów i pracowników PWSZ w Kaliszu w akcji zorganizowanej przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu oraz Samorząd Studencki PWSZ w Kaliszu Organizacja imprez związanych z obchodami Dnia Dziecka (na terenie kampusu studenckiego oraz na terenach zielonych Wydziału Medycznego) Stała współpraca z Radą Osiedla „Chmielnik” w zakresie organizowania imprez […]

Działalność prozdrowotna

Współpraca z Kaliskim Klubem „Amazonki” w zakresie organizacji IV Marszu Życia i Nadziei (tzw. Różowy Marsz) oraz akcje profilaktyczne, dotyczące walki z rakiem piersi Program profilaktyki, rozpoznawania i leczenia nowotworów narządów płciowych kobiet z regionu południowo-zachodniej Wielkopolski Cykl konferencji naukowo-dydaktycznych pod hasłem „Forum Zdrowia Kobiety”