Współdziałanie uczelni z otoczeniem

W obszarze współdziałania uczelni z otoczeniem określono następujące zadania strategiczne:

 

  • organizowanie przedsięwzięć popularyzujących osiągnięcia naukowe (festiwale nauki, kursy, szkolenia, warsztaty) na rzecz mieszkańców miasta i regionu,
  • pozyskiwanie nowych partnerów instytucjonalnych oraz osób przychylnych wizji akademickiego Kalisza,

o   umowy o współpracy,

o   promowanie „przyjaciół” uczelni,

  • dbałość o dobre relacje z otoczeniem społecznym i biznesowym,

o   dialog i współpraca na rzecz rozwoju uczelni, miasta i regionu,

o   udział w życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym Kalisza i Wielkopolski,

o   podejmowanie działań współkształtowania otoczenia uczelni,

o   współpraca z organizacjami z miast partnerskich Kalisza,

o   współpraca z organizacjami pozarządowymi,

o   udział w sieci współpracy Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

  • zachowanie apolitycznego charakteru uczelni,
  • przygotowanie studentów do pełnienia ról społecznych,

o   włączanie studentów do działań na rzecz otoczenia społecznego uczelni,

o   wspieranie działalności samorządu studenckiego oraz organizacji studenckich, inicjatyw na rzecz kształtowania postaw obywatelskich,

o   wspieranie wolontariatu akademickiego,

o   promocja wśród studentów kodeksów etyki zawodowej.