W kraju

Współpraca w kraju polega przede wszystkim na zapewnianiu studentom kaliskiej uczelni ciągłości kształcenia na studiach magisterskich. Jest ona zachowana dzięki podpisanym umowom o współpracy z następującymi uczelniami:

 

 • Akademią Ekonomiczną w Poznaniu,
 • Politechniką Poznańską,
 • Akademią Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu,
 • Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie,
 • Politechniką Łódzką,
 • Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie,
 • Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi.

 

Ponadto w ramach zatrudniania kadry i wymiany doświadczeń uczelnia współpracuje z:

 

 • Uniwersytetem Medycznym w Łodzi,
 • Akademią Obrony Narodowej w Warszawie,
 • Politechniką Wrocławską.