W mieście

Współpraca w regionie z punktu widzenia dydaktycznego opiera się na wykorzystaniu szerokiej bazy technicznej lokalnego przemysłu do prowadzenia zajęć, głównie laboratoryjnych, a także realizacji praktyk zawodowych. W ramach podpisanych porozumień uczelnia umożliwia studentom odbywanie praktyk w wiodących firmach i instytucjach regionu. Współpracujące ze szkołą zakłady pracy oferują zatrudnienie najlepszym absolwentom wszystkich kierunków i specjalności.

 

Na płaszczyźnie międzyuczelnianej PWSZ w Kaliszu realizuje koncepcję wspólnego budowania Akademii Kaliskiej z trzema istniejącymi w mieście szkołami wyższymi:

 

  • Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza,
  • Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Kaliskiej,