Za granicą

Współpraca międzynarodowa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu skupia się głównie na krajach Unii Europejskiej i Europy środkowowschodniej.

 

Obecnie PWSZ w Kaliszu ma podpisane bilateralne umowy o współpracy w ramach Programu Erasmus z następującymi uczelniami partnerskimi:

 

 • Fachhochschule Erfurt (Niemcy) – dotyczy specjalności: zarządzanie biznesem, zarządzanie w instytucjach samorządowych;
 • Hochschule Zittau/Görlitz (Niemcy) – dotyczy kierunku elektrotechnika;
 • Uniwersytet w Perugii (Włochy) – dotyczy specjalności: zarządzanie biznesem, zarządzanie w instytucjach samorządowych;
 • Uniwersytet Suleymana Demirela w Isparcie (Turcja) – dotyczy specjalności: zarządzanie biznesem, zarządzanie w instytucjach samorządowych;
 • Uniwersytet w Zilinie (Słowacja) – dotyczy specjalności: zarządzanie biznesem, zarządzanie w instytucjach samorządowych, zarządzanie bezpieczeństwem;
 • Akademia Ekonomiczna im. D. A. Tsenova w Svishtov (Bułgaria) – dotyczy specjalności: zarządzanie biznesem, zarządzanie w instytucjach samorządowych;
 • Politechnic Institute of Leiria (Portugalia) – dotyczy kierunku inżynieria środowiska;
 • Bragnanca Politechnic Institute (Portugalia) – dotyczy specjalności: zarządzanie biznesem, zarządzanie w instytucjach samorządowych, zarządzanie sportem turystyką i rekreacją oraz kierunków: mechanika i budowa maszyn, elektrotechnika;
 • Uniwersytet Techniki i Ekonomii w Budapeszcie (Węgry) – dotyczy kierunków: zarządzanie, elektrotechnika;
 • Uniwersytet w Malcie – dotyczy działalności naukowej;
 • Universita degi studi di Modena e Reggio Emilia (Włochy).
 • Sarkana Krusta Medicinas Koledza (Red Cross Medical College in Riga)  (Łotwa)
 • Mehmet Akif Ersoy University in Burdur (Turcja)
 • Akdeniz Universitesi in Antalya (Turcja)
 • University of Economics in Varna  (Bułgaria)
 • University on National and Word Economy in Sofia – Bułgaria
 • Université du Littoral Côte d’Opale – Francja

 

Współpraca pomiędzy uczelniami zagranicznymi poza Programem Erasmus jest realizowana w różnych obszarach: współpraca naukowo-badawcza, wymiana kadry dydaktycznej, opieka naukowa, wymiana studentów na krótkoterminowe staże, uczestnictwo w wakacyjnych kursach językowych organizowanych przez uczelnie, uczestnictwo w międzynarodowych przedsięwzięciach naukowych, a także wymiana wystaw i galerii, wymiana informacji naukowych oraz wspólne publikacje naukowe. Współpraca obejmuje m. in. takie zagraniczne uczelnie jak:

 

 • Doniecki Narodowy Uniwersytet (Ukraina),
 • Uniwersytet Bioterra w Bukareszcie (Rumunia),
 • Białoruska Państwowa Akademia Ekonomiczna w Mińsku (Białoruś),
 • Narodowy Uniwersytet w Kamieńcu Podolskim (Ukraina),
 • Państwowy Instytut Inżynieryjno-Ekonomiczny w Niżnym Nowogrodzie (Rosja),
 • Akademia Ekonomiczna D. A. Tsenova w Svishtov (Bułgaria),
 • Fachhochschule Erfurt (Niemcy).
 • Chadron State College w Nebrasce (USA)