Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu aktywnie uczestniczy w życiu społecznym miasta i regionu, organizując i współorganizując szereg imprez kulturalnych, sportowych, akcji charytatywnych i społecznych oraz inicjując działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, rozwoju ich wiedzy i zainteresowań.