PEŁNOMOCNICY REKTORA

prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński
Pełnomocnik ds. międzynarodowych kontaktów naukowych

dr Anna Maczasek
Pełnomocnik ds. jakości kształcenia

dr inż. Bartosz Spychalski
Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością

mgr Halina Warsiewicz
Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami

dr inż. Dariusz Kasprzak
Pełnomocnik ds. Informacji Patentowej i Ochrony Własności Intelektualnych

mgr Katarzyna Bronowska
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Pełnomocnik ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

mgr Kazimierz Matusiak
Pełnomocnik ds. Kontaktów z Uczelniami i Środowiskami Naukowymi Rosyjskojęzycznymi