Poczet rektorów

dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła

prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła
rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
od 2018 roku

dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk

prof. dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk
rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
w latach 2016-2018

prof. zw. dr inż. Jan Chajda rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu od 2008 roku

prof. dr inż. Jan Chajda rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
w latach 2008-2016

dr hab. Czesław Glinkowski rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
w latach 1999-2008