Rada Uczelni

Przewodniczący – mgr Józef Rogacki

1) członkowie spośród wspólnoty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu:

– dr hab. n. med. Przemysław Biliński

– dr Józef Kolański

– prof. dr hab. Jacek Lewandowski

– mgr inż. Andrzej Syguła

– Bogumiła Wilczyńska

2) członkowie spoza wspólnoty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu:

– dr hab. inż. Krzysztof Koszela

– dr hab. inż. Karol Prałat

– mgr inż. Wojciech Wasik.