WŁADZE ADMINISTRACYJNE

kanclerz_300x400

Kanclerz

mgr Kazimierz Matusiak

p_koscielny300x400

Z-ca Kanclerza
Dyrektor Administracyjny

mgr Piotr Kościelny

teresa-pytlinska300x400

Z-ca Kanclerza
Główny Księgowy

mgr Teresa Pytlińska

Biblioteka
Dyrektor dr Elżbieta Steczek-Czerniawska

Ośrodek Badań Regionalnych
Kierownik dr hab. Krzysztof Walczak, prof. PWSZ w Kaliszu

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Dyrektor mgr Małgorzata Spychalska

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych
Kierownik mgr Rafał Gaczyński

Międzywydziałowy Zakład Matematyki i Statystyki
Kierownik prof. dr hab. Mirosław Krzyśko

Europejskie Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych
Kierownik prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński

Koordynatorzy
dr Anna Matuszewska – Uczelniany Koordynator ds. Organizacji Studiów Podyplomowych
dr Tatiana Manasterska – Uczelniany Koordynator Programu Erasmus +