WŁADZE DZIEKAŃSKIE

Wydział Nauk Społecznych

dr Beata Wenerska

Dziekan

dr Beata Wenerska, prof. Akademii Kaliskiej

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia dr Anna Ludwiczak

Prodziekan ds. Organizacji, Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem dr Izabela Rącka

Wydział Politechniczny

dr Ryszard Maciejewski

Dziekan

dr Ryszard Maciejewski, prof. Akademii Kaliskiej

Prodziekan dr inż. Radosław Pytliński

Prodziekan dr inż. Piotr Czarnywojtek

Wydział Nauk o Zdrowiu

dr hab. n. med. Jacek Piątek

Dziekan

dr hab. n. med. Jacek Piątek, prof. Akademii Kaliskiej

Prodziekan ds. studenckich dr n. med. Violetta Koźlak

Prodziekan ds. organizacyjnych i badań naukowych dr n. med. Violetta Cebulska

Prodziekan ds. promocji i współpracy z otoczeniem dr Arkadiusz Janiak, prof. PWSZ w Kaliszu

Prodziekan ds. kształcenia praktycznego dr n. o zdr. Katarzyna Juszczak

Prodziekan ds. kształcenia dr Piotr Szewczyk, prof. PWSZ w Kaliszu

FILIA UCZELNI - WYDZIAŁ MEDYCZNO-SPOŁECZNO-TECHNICZNY WE WRZEŚNI

Dziekan

dr Urszula Kropaczewska