WŁADZE DZIEKAŃSKIE

Wydział Nauk Społecznych

dr Beata Wenerska

Dziekan

dr Beata Wenerska, prof. Akademii Kaliskiej

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia dr Anna Ludwiczak

Prodziekan ds. Organizacji, Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem dr Izabela Rącka

Wydział Politechniczny

dr Ryszard Maciejewski

Dziekan

dr Ryszard Maciejewski, prof. Akademii Kaliskiej

Prodziekan dr inż. Radosław Pytliński

Prodziekan dr inż. Piotr Czarnywojtek

Wydział Nauk o Zdrowiu

dr hab. n. med. Jacek Piątek

Dziekan

prof. dr hab. n. med. Jacek Piątek

Prodziekan ds. studenckich dr inż.  Małgorzata Kowalczyk

Prodziekan ds. organizacji, rozwoju i współpracy z otoczeniem  dr n. med. Violetta Cebulska, prof. Akademii Kaliskiej

Prodziekan ds. kształcenia praktycznego dr n. med. Violetta Koźlak, prof. Akademii Kaliskiej

Prodziekan ds. kształcenia dr Piotr Szewczyk, prof. Akademii Kaliskiej

FILIA UCZELNI - WYDZIAŁ MEDYCZNO-SPOŁECZNO-TECHNICZNY WE WRZEŚNI

Dziekan

dr Urszula Kropaczewska