WŁADZE REKTORSKIE

REKTOR

dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła

Rektor

dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. PWSZ w Kaliszu

PROREKTORZY

dr Tatiana Manasterska

Prorektor ds. Studenckich, Kształcenia i Współpracy z Zagranicą

dr Tatiana Manasterska, prof. PWSZ w Kaliszu

dr n. med. Wojciech Grzelak

Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni

dr n. med. Wojciech Grzelak, prof. PWSZ w Kaliszu

dr hab. Katarzyna Sygit

Prorektor ds. Nauki

dr hab. Katarzyna Sygit, prof. PWSZ w Kaliszu