WŁADZE REKTORSKIE

REKTOR

dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła

Rektor

dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. Akademii Kaliskiej

PROREKTORZY

dr Tatiana Manasterska

Prorektor ds. Studenckich, Kształcenia i Współpracy z Zagranicą

dr Tatiana Manasterska, prof. Akademii Kaliskiej

dr hab. Katarzyna Sygit

Prorektor ds. Nauki

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Sygit