Władze uczelni

Rektor
dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. PWSZ w Kaliszu


Prorektor ds. Finansów i Organizacji Uczelni
dr Jan Frąszczak


Prorektor ds. Badań i Rozwoju
dr hab. inż. Tomasz Kiczkowiak, prof. PWSZ w Kaliszu

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
dr hab. inż. Andrzej Kołodziej, prof. PWSZ w Kaliszu

Kanclerz
mgr Kazimierz Matusiak

Władze Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych

Dziekan dr Beata Wenerska
Prodziekan dr Anna Ludwiczak
Prodziekan dr Paweł Kamiński

Władze Wydziału Politechnicznego

Dziekan dr Ryszard Maciejewski
Prodziekan dr inż. Radosław Pytliński
Prodziekan dr inż. Piotr Czarnywojtek

Władze Wydziału Medycznego

Dziekan dr hab. n. med. Jacek Piątek, prof. PWSZ w Kaliszu
Prodziekan ds. studenckich  dr n. med. Violetta Koźlak
Prodziekan ds. organizacyjnych i badań naukowych dr n. med. Violetta Cebulska
Prodziekan ds. kształcenia praktycznego i podyplomowego dr n. o zdr. Katarzyna Juszczak

Władze Wydziału Rehabilitacji i Sportu 

Dziekan dr Arkadiusz Janiak
Prodziekan dr Piotr Szewczyk

Władze Wydziału Medyczno-Społeczno-Technicznego we Wrześni

Dziekan dr inż. Dariusz Kasprzak
Prodziekan dr inż. Przemysław Borecki

Wydawnictwo Uczelniane

Redaktor naczelna: dr Elżbieta Steczek-Czerniawska

Biblioteka

Dyrektor dr Elżbieta Steczek-Czerniawska

Ośrodek Badań Regionalnych

Kierownik dr hab. Krzysztof  Walczak, prof. PWSZ w Kaliszu

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Dyrektor mgr Małgorzata Spychalska

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych

Kierownik mgr Rafał Gaczyński

Międzywydziałowy Zakład Matematyki i Statystyki

Kierownik prof. dr hab. Mirosław Krzyśko

Europejskie Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych

Kierownik prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński

Pełnomocnicy Rektora

prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński – ds. międzynarodowych kontaktów naukowych
dr Anna Maczasek – ds. jakości kształcenia
mgr inż. Bartosz Spychalski – ds. systemu zarządzania jakością
dr Aneta Pisarska – ds. kontroli zarządczej
mgr Halina Warsiewicz – ds. osób niepełnosprawnych
dr inż. Dariusz Kasprzak – ds. Informacji Patentowej i Ochrony Własności Intelektualnych
Koordynatorzy:

dr Anna Matuszewska – Uczelniany Koordynator ds. Organizacji Studiów Podyplomowych
dr Tatiana Manasterska – Uczelniany Koordynator Programu Erasmus +

PWSZ w Kaliszu zatrudnia fachowców znakomicie łączących umiejętności interpersonalne i wiedzę teoretyczną z doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi. Co ważne, wszyscy nauczyciele akademiccy swoją wiedzę przekazują studentom w sposób praktyczny, a ich dorobek naukowy z zakresu różnorodnych dziedzin zapewnia wysoki poziom kształcenia.