Władze uczelni

Rektor
dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. PWSZ w Kaliszu

Kanclerz
mgr Kazimierz Matusiak

Władze Wydziału Nauk Społecznych

Dziekan dr Beata Wenerska, prof. PWSZ w Kaliszu
Prodziekan dr Anna Ludwiczak

Władze Wydziału Politechnicznego

Dziekan dr Ryszard Maciejewski, prof. PWSZ w Kaliszu
Prodziekan dr inż. Radosław Pytliński
Prodziekan dr inż. Piotr Czarnywojtek

Władze Wydziału Medycznego

Dziekan dr hab. n. med. Jacek Piątek, prof. PWSZ w Kaliszu
Prodziekan ds. studenckich  dr n. med. Violetta Koźlak
Prodziekan ds. organizacyjnych i badań naukowych dr n. med. Violetta Cebulska
Prodziekan ds. kształcenia praktycznego i podyplomowego dr n. o zdr. Katarzyna Juszczak

Władze Wydziału Rehabilitacji i Sportu 

Dziekan dr Arkadiusz Janiak, prof. PWSZ w Kaliszu
Prodziekan dr Piotr Szewczyk

Biblioteka

Dyrektor dr Elżbieta Steczek-Czerniawska

Ośrodek Badań Regionalnych

Kierownik dr hab. Krzysztof  Walczak, prof. PWSZ w Kaliszu

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Dyrektor mgr Małgorzata Spychalska

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych

Kierownik mgr Rafał Gaczyński

Międzywydziałowy Zakład Matematyki i Statystyki

Kierownik prof. dr hab. Mirosław Krzyśko

Europejskie Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych

Kierownik prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński

 

Pełnomocnicy Rektora

prof. dr hab. n. med. Witold Zatoński – ds. międzynarodowych kontaktów naukowych
dr Anna Maczasek – ds. jakości kształcenia
mgr inż. Bartosz Spychalski – ds. systemu zarządzania jakością
dr Aneta Pisarska – ds. kontroli zarządczej
mgr Halina Warsiewicz – ds. osób niepełnosprawnych
dr inż. Dariusz Kasprzak – ds. Informacji Patentowej i Ochrony Własności Intelektualnych

Koordynatorzy:

dr Anna Matuszewska – Uczelniany Koordynator ds. Organizacji Studiów Podyplomowych
dr Tatiana Manasterska – Uczelniany Koordynator Programu Erasmus +