Struktura

Władze wydziału

  • Dziekan p.o. dr inż. Dariusz Kasprzak

Działalność dydaktyczna

Realizowane kierunki studiów

studia I stopnia, inzynierskie:

  • mechanika i budowa maszyn – studia stacjonarne i niestacjonarne