Struktura

Władze wydziału

  • Dziekan p.o. dr hab. inż. Tomasz Kiczkowiak
  • zastępca dziekana dr inż. Dariusz Kasprzak

Działalność dydaktyczna

Realizowane kierunki studiów

studia I stopnia, inzynierskie:

  • mechanika i budowa maszyn – studia stacjonarne i niestacjonarne

Siedziba wydziału

Września
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

Plany zajęć

Studia I stopnia niestacjonarne

Harmonogram roku akademickiego 2017/2018

 

Plan zajęć

semestr pierwszy  15.11

semestr trzeci   01.12

Kontakt

Sekretariat Wydziału Medyczno-Społeczno-Technicznego we Wrześni

ul. Poznańska 201-205 (Collegium Mechanicum, pok. 126)

62-800 Kalisz

tel. 62 76 79 555

fax 62 76 79 555

 

Dziekanat Wydziału Inżynierii Przemysłu

 

  poniedziałek     wtorek-czwartek
piątek   soboty zjazdowe  
 nieczynne  10.00-14.00 piątek niezjazdowy: 10.00-14.00
piątek zjazdowy: 10.00-15.00
 9.00-14.00
(dotyczy studiów niestacjonarnych)

ul. Poznańska 201-205 (Collegium Mechanicum, pok. 128), 62-800 Kalisz
ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września (tel.: 61 43 64 959)