Struktura

Władze wydziału

 • dziekan  dr hab. n. med. Jacek Piątek
 • prodziekan ds. studenckich dr n. med. Violetta Koźlak
 • prodziekan ds. organizacyjnych i badań naukowych dr n. med. Violetta Cebulska
 • prodziekan ds. kształcenia praktycznego i podyplomowego dr n. o zdr. Katarzyna Juszczak

Katedry:

 • Katedra Pielęgniarstwa – Kierownik prof. nadzw. dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk
 • Katedra Położnictwa – Kierownik prof. zw. dr hab. n. med. Dariusz Samulak
 • Katedra Medycyny Ratunkowej – Kierownik prof. nadzw. dr hab. n. med. Sławomir Graczyk
 • Katedra Kosmetologii – Kierownik prof. zw. dr hab. n. med. Marian Sygit
 • Katedra Elektroradiologii – Kierownik prof. dr hab.  Stanisław Mitura

Działalność dydaktyczna

Realizowane kierunki studiów

studia I stopnia, licencjackie:

 • kosmetologia – studia stacjonarne i niestacjonarne
 • pielęgniarstwo – studia stacjonarne
 • pielęgniarstwo – studia niestacjonarne (pomostowe)
 • położnictwo – studia stacjonarne
 • położnictwo – studia niestacjonarne (pomostowe)
 • ratownictwo medyczne – studia stacjonarne i niestacjonarne

 

studia II stopnia, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne:

 • pielęgniarstwo

 

Kontakt

Sekretariat Wydziału Medycznego

ul. Kaszubska 13, pok. 102

62-800 Kalisz

tel. 62 76 79 551

fax 62 76 79 558

e-mail a.nowak@pwsz.kalisz.pl

 

Dziekanat Wydziału Medycznego

 poniedziałek     wtorek-piątek
  soboty zjazdowe  
 nieczynne  10.00-14.00  10.00-14.00

ul. Kaszubska 13, pok. 214

62-800 Kalisz

tel. 62 76 79 603

e-mail j.kazmierska@pwsz.kalisz.pl, i.sciesiek@pwsz.kalisz.pl


Władze Wydziału Medycznego

Dziekan: dr n. farm. Marek Chuchracki m.chuchracki@pwsz.kalisz.pl

Prodziekan: dr n. med. Violetta Cebulska v.cebulska@pwsz.kalisz.pl

Prodziekan: dr n. o zdr. Katarzyna Juszczak k.juszczak@pwsz.kalisz.pl

Prodziekan: dr n. med. Violetta Koźlak v.kozlak@pwsz.kalisz.pl