Ogłoszenia ogólne

UWAGA !

Wszyscy studenci, którzy nie złożyli zaświadczenia o szczepieniu oraz z sanepidu proszeni są w trybie pilnym do dnia 22.01.19 r o dostarczenie dokumentów (pok. 101 )UWAGA !!! Studenci pierwszego roku  na Wydziale Medycznym zobowiązani są do udokumentowania wykonania następujących badań i szczepień w czasie do 30 listopada 2018 r.):

  1. Szczepienia przeciw WZW typ B – 3 dawki – w cyklu 0,1,6 miesięcy tj. zaświadczenie z przychodni zawierające daty wykonania przy każdej dawce (dzień, miesiąc, rok) zapisane w karcie szczepień lub książeczce zdrowia
  1. Szczepienie przeciw tężcowi – tylko studenci kierunku ratownictwo medyczne tj. zaświadczenie z przychodni
  2. Badanie na nosicielstwo Salmonella – Shigella wynik badania z sanepidu

Do kserokopii  zaświadczeń należy dołączyć dodatkowe informacje: imię i  nazwisko,  pełną informację dot. studiów tj. kierunek,  I lub II stopień,  tryb –dzienny, niestacjonarny, rok studiów , rok akademicki  oraz  numer tel. kontaktowego. Kserokopię zaświadczeń należy złożyć do pok. 101, ul. Kaszubska 13

Studenci, którzy nie mają badania sanepidu mają możliwość uzyskania zaświadczenia na bezpłatne badanie, ale tylko do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu. Studenci, którzy chcą pobrać zaświadczenie proszeni są o zgłoszenie się do  pok. 101, ul. Kaszubska 13. (tel. 62 7679605)

Nie złożenie wymaganych dokumentów będzie skutkowało nie dopuszczeniem do zajęć praktycznych i praktyki zawodowej!!!


Studenci studiów stacjonarnych!

Dział Socjalny informuje, że od 08.02.19 r. do 01 MARCA 2019 r. należy odebrać

DECYZJE POZYTYWNĄ
na rok akademicki 2018/2019 dotyczącą stypendium:

socjalnego

– dla osób niepełnosprawnych

rektora dla najlepszych studentów

Wydział Politechniczny – odbiór w Dziekanacie

Wydział Medyczny – odbiór w Dziekanacie

 Wydział Rehabilitacji i Sportu – odbiór w Dziekanacie

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych –w Dziale Socjalnym, pokój nr 45

Studenci studiów niestacjonarnych otrzymają decyzje pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru.

 


UWAGA STUDENCI !!!

Informacja dotycząca zajęć z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Od dnia 18.02 (poniedziałek) do 22.02 (piątek)

na Kampusie PWSZ (ul. Poznańska 201-205)

 odbywać się będą zapisy do grup

z wychowania fizycznego

  1. przedstawionego poniżej harmonogramu.

Każdy student ma obowiązek osobiście zapisać  się

na wybrane przez siebie zajęcia.

 

Prowadzone będą zajęcia w zakresie następujących form aktywności ruchowej:

siłownia-fitness, badminton, piłka siatkowa.

 

HARMONOGRAM ZAPISÓW DO GRUP WF – SEMESTR LETNI 2018 / 2019

 

 

            Dzień:

Godzina:

poniedziałek 18.02 wtorek 19.02 środa 20.02 czwartek 21.02 piątek 22.02
  8.00 – 9.30  
  9.45 – 11.15 ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ

 

ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ 

11.45 – 13.15 ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ

ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ 

ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ

13.30 – 15.00  

 

 

 

ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ 

ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ

15.30 – 17.00 ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ

ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ

ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ 

17.15 – 18.45 ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ

ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ 

 

 

 

 


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

OGŁOSZENIE O ZAPISACH NA WYCHOWANIE FIZYCZNE – 2 sem. 2018-2019


PODZIAŁ NA GRUPY

rok 1  – podział na 2 gr.

rok 2  – podział na 3 gr.

rok 2  – przedmiot do wyboru

rok 3 – podział na 2 gr.

rok 3 – podział na 3 gr.

ROK AKADEMICKI 2018/2019

SEMESTR LETNI

TRYB STACJONARNY

ROK I

ROK II

ROK III

TRYB NIESTACJONARNY

ROK I

zjazd I

zjazd II

zjazd III

zjazd IV

zjazd V

zjazd VI

zjazd VII

zjazd VIII

zjazd IX

zjazd X

zjazd XI

zjazd XII

ROK III

zjazd I

zjazd II

zjazd III

zjazd IV

zjazd V

zjazd VI

zjazd VII

zjazd VIII

zjazd IX

zjazd X

zjazd XI

zjazd XII


SEMESTR ZIMOWY

TRYB STACJONARNY

ROK I – aktualizacja w dn. 14.12

ROK II  aktualizacja w dn. 10.10.18

ROK IIIaktualizacja w dn. 19.10.18

TRYB NIESTACJONARNY

ROK I

zjazd I – aktualizacja w dn. 2.10

zjazd IIaktualizacja w dn. 11.10

zjazd III

zjazd IVaktualizacja w dn. 25.10

zjazd V – aktualizacja w dn. 8.11

zjazd VI

zjazd VII

zjazd VIII – aktualizacja w dn. 27.11

zjazd IX – aktualizacja w dn. 20.11

zjazd X

zjazd XI -aktualizacja w dn.16.01

zjazd XIIaktualizacja w dn. 15.01

ROK III

zjazd I

zjazd IIaktualizacja w dn. 12.10

zjazd III

zjazd IV aktualizacja w dn. 17.10

zjazd V

zjazd VI

zjazd VII

zjazd VIII – aktualizacja w dn. 22.10

zjazd IX – aktualizacja w dn. 5.11

zjazd X

zjazd XI

zjazd XIIaktualizacja w dn. 19.11

Ogłoszenia ogólne