Ogłoszenia ogólne

obrona 13.07.


obrona 12.07.


W związku z organizowanymi XVIII Kaliskimi Juwenaliami J.M. Rektor prof. dr hab. Andrzej Wojtyła ustalił w dniu 18 maja 2018 roku od godz. 11.00 „godziny rektorskie”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystym pochodzie ulicami miasta i oficjalnym przekazaniu kluczy do miasta Kalisza.

Zbiórka studentów i pracowników na dziedzińcu Uczelni przy ul. Nowy Świat 4 o godz. 11.35, wymarsz o godz. 12.00.


KONKURS FOTOGRAFICZNY PT. KALISZ – MIASTO MŁODYCH


Program Kariera 2018

Informacja dotyczy: studentów dziennych i zaocznych  pierwszego i drugiego roku studiów uzupełniających magisterskich , trzeciego roku studiów licencjackich lub inżynierskich oraz absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich

Rusza XV edycja Programu Kariera organizowanego przez Polską Radę Biznesu –organizację zrzeszającą właścicieli i kluczowych menedżerów największych polskich przedsiębiorstw oraz firm międzynarodowych działających w Polsce.

Program Kariera zapewnia studentom zdobycie nowych kompetencji i doświadczeń zawodowych poprzez  możliwość odbycia pełnopłatnych 2-3 miesięcznych praktyk w okresie wakacyjnym. Rekrutacja na staże w Programie Kariera trwa do 31 maja. W tym roku  studenci maja do wyboru 100 staży w 30 renomowanych firmach na terenie całej Polski.

Pełna informacja i oferta firm  dostępna na stronie www.programkariera.pl

Wszelkie zapytania proszę kierować do mgr Małgorzaty Spychalskiej ,adres mailowy:

m.spychalska@poczta.fm , kontakt osobisty: poniedziałek 13.15-15.14 p.48, Nowy Swiat4


OGŁOSZENIE DYPLOM


UWAGA !!!

Wszyscy studenci Wydziału Medycznego są zobowiązani do  złożenia kompletnie uzupełnionej karty okresowych osiągnięć

oraz indeksu (3 rok) do Dziekanatu (p. 218) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2018 r.

Komunikat


Terminy konsultacji w roku akademickim 2017/2018, semestr letni

mgr inż. Dorota Laskowska

27.02. (wtorek)           11:00:12:30

06.03. (wtorek)           11:00:12:30

13.03. (wtorek)           11:00:12:30

20.03. (wtorek)           11:00:12:30

27.03 (wtorek).           11:00:12:30

05.04. (czwartek)        10:30:12:00

10.04. (wtorek)           11:00:12:30

19.04. (czwartek)        10:30:12:00

24.04. (wtorek)           11:00:12:30

08.05. (wtorek)           11:00:12:30

17.05. (czwartek)        10:30:12:00

22.05. (wtorek)           11:00:12:30

29.05. (wtorek)           11:00:12:30

05.06. (wtorek)           11:00:12:30

12.06. (wtorek)            11:00:12:30


Dyżury – semestr letni 2017/2018
mgr Małgorzata Jerzyk – Rajbiś

21, 28. 02.           8:00-10:00
9.03.                   13:00-15:00
17.03.                 10:00-12:00
23.03.                 13:00-15:00
26.03., 5, 19.04. 10:30-12:30
13.04.                 13:00-15:00
20.04.                 11:00-13:00
30.04., 14, 21, 28.05., 4, 11, 18, 25.06.       10:30-12:30
8.05.                   13:00-15:00


OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA BADAŃ !!!

Do dnia 25 stycznia 2018 r. do pok. 101 należy złożyć wszystkie wymagane badania, tj. szczepienia WZW, ksero zaświadczenia z sanepidu, orzeczenie lekarskie

W dniu 23 stycznia 2018 o godz. 10.00 odbędzie się ostatnie badanie lekarskie na ul. Kaszubskiej 13


Dyżury w  zimowej sesji egzaminacyjnej i poprawkowej 

                    mgr Małgorzata Jerzyk – Rajbiś

29.01.2017 10:30 – 12:30

5.02.2018   10:30 – 12:30

12.01.2018 10:30 – 12:30


Terminy dyżurów

semestr zimowy

DYŻUR : PROF. J. GŁUSZEK

PAŹDZIERNIK : PIĄTKI 11.30 – 12.30 I SOBOTY 16.15 – 17.15

mgr Małgorzata Jerzyk – Rajbiś

24.10.2017    12:00 – 13:00

30.10.2017     09:00 – 10:00

31.10.2017     12:00 – 13:00

7.11.2017         08:00 – 10:00

14.11.2017       08:00 – 10:00

21.11.2017       09:00 – 10:00 

28.11.2017       10:00 – 12:00

05.12.2017       09:00 – 11:00

12.12.2017       08:00 – 10:00

19.12.2017       10:00 – 12:00

05.01.2018       10:00 – 12:00

09.01.2018       08:00 – 10:00

19.01.2018       10:00 – 12:00

23.01.2018        08:00 – 10:00

ELEKTRORADIOLOGIA ROK III

W dniach 6 czerwca (pierwsze 15 osób z listy studentów) i 12.06 (pozostali) od godz. 12.00 odbędą się zajęcia z Medycyny nuklearnej z dr hab. Witoldem Cholewińskim (ul. Garbary 15, Poznań – Zakład Medycyny Nulearnej)

lista osób na 6 .06

lista osób na 12.06


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

Wykłady z Histologii z prof. P. Wilczkiem z dnia 7.06 zostały przełożone na dzień 15.06 (piątek) w godz. 15.30 – 19.30


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

Wykłady z Aparatury medycznej z mgr inż D. Laskowską zostały przeniesione z :

22.05 na 7.06  godz. 8.00 – 10.15,

29.05 na 8.06 godz. 8.00 – 10.15

5.06 na 8.06 godz. 10.30 – 12.45

12.06 na 14.06 godz. 8.00 – 10.15


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

Zajęcia praktyczne z Rentgenodiagnostyki z mgr M. Polowczyk z dnia 18.04 zostały przełożone na:

gr.1 – 17 maja godz. 14.45 – 18.30

gr.2 – 7 czerwca godz. 14.45 – 18.30

gr.3 – 14 czerwca godz. 14.45 – 18.30


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

Zajęcia praktyczne z Rentgenodiagnostyki z mgr M. Polowczyk z dnia 7.03 zostały przełożone na 12.04 (czwartek) – godz. bez zmian


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

Wykład i ćwiczenia z Anatomii radiologicznej z prof. D. Kowalczykiem z dnia 19.06 zostały przełożone na dzień 15.05 (wtorek)


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I


Ćwiczenia z Aparatury medycznej z mgr U. Sobocką – Kurdyk z dnia 26.02 zostały przełożone na 15.03 (czwartek) w godz. 17.15 – 19.30


ELEKTRORADIOLOGIA ROK II

Do zaplanowania zostały ćwiczenia: z Farmakologii z elementami radiofarmacji z mgr L. Tarnawskim – 10 godz.,

Farmakologii z farmakodynamiką z mgr L. Tarnawskim – 15 godz.


ELEKTRORADIOLOGIA ROK III

W miesiącu lutym zajęcia praktyczne z Ultrasonografii z lek. S. Nyklem zostały odwołane


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

W dniu 13 lutego nastąpiła aktualizacja planu . Zmiana dotyczy przedmiotu: Aparatura medyczna z mgr U. Sobocką  – Kurdyk


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

OGŁOSZENIE O ZAPISACH NA WYCHOWANIE FIZYCZNE

PLAN ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


Uwaga elektroradiologia I rok

zmiana terminu egzaminu

W dniu 16.02.2018 roku o godz. 10.00 odbędzie się egzamin poprawkowy z Podstaw ratownictwa medycznego z lek. M. Pietrzykiem.


ELEKTRORADIOLOGIA ROK II

W dniach 18-19.01.18 r. zostały odwołane zajęcia z Radioterapii z prof. E. Ziółkowską

ELEKTRORADIOLOGIA ROK II

Wykład  z Praktycznych aspektów interny z lek. Ł. Goździewiczem z dnia 16.01.18 r. został przełożony na dzień 18.01.18 r. w godz. 12.00 – 16.45

ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

W dniu 05.02.2018 roku o godz. 12.00 odbędzie się egzamin z Fizjologii/Patofizjologii z prof. A. Bręborowiczem.


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

OBOWIĄZKOWE BADANIA LEKARSKIE

W dniu 12 stycznia o godz. 10.00 odbędzie się badanie lekarskie na ul. Kaszubskiej 13 w pok. 110. Należy zabrać ze sobą książeczkę sanepidowską, badanie kału z sanepidu i skierowanie (do odbioru w pok. 101).

ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

Wykład z pratofizjologii z prof. A. Bręborowiczem został przełożony z dn. 16.01.18 r. na dzień 11.01.18 r (czwartek) na godz. 9.00 – 13.00.

ELEKTRORADIOLOGIA ROK II

W dniu 18.12.2017 r. wykład z Podstawowej opieki zdrowotnej z dr W. Grzelakiem rozpocznie sie o godz. 16.15.

ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

Wykład z Edukacji zdrowotnej z dr W. Grzelakiem z dn. 15.11.17 r. odbędzie się 12.01.18 r. (piątek) w godz.15.30 – 19.30

ELEKTRORADIOLOGIA ROK 1 STACJONARNE

Wykład z mgr I. Nałęcz w dniu 24.11 odbędzie się w godz. 15.15 – 16.30, a w dniu 1.12 w godz. 11.00 – 13.30

ELEKTRORADIOLOGIA ROK 1 STACJONARNE

Zajęcia z Propedeutyki biofizyki z dr M. Steblecką – gr. 2 z dnia 13.11 zostały przełożone na dzień 4.12 w godz. 12.30 – 14.45

UWAGA STUDENCI BEZ BADAŃ!

Studenci o poniższych numerach albumu w dniu 23 listopada (czwartek) o godz. 12.00 (sala nr 110, ul. Kaszubska 13) proszeni są o zgłoszenie się na okresowe badania lekarskie u lek Stanisława Sionkowskiego. Na badanie należy zabrać ze sobą : książeczkę sanepidowską, badanie kału z sanepidu i skierowanie na badanie (do odbioru w pok. 101)

Nr albumu Kierunek, rok
25721 Elektroradiologia, rok 3, stacj.
25712 Elektroradiologia, rok 3, stacj.
27023 Elektroradiologia, rok 2, nst.
16670 Elektroradiologia, rok 2, nst.
27328 Elektroradiologia, rok 2, nst.
27291 Elektroradiologia, rok 2, nst.
27039 Elektroradiologia, rok 2, nst.

W dniu 14.11.2017 roku zostaje odwołany dyżur dr K. Juszczak.

Elektroradiologia rok 1

Wykłady z prof. A. Bręborowiczem z dnia 15 listopada zostały przełożone na dzień 21 listopada w godzinach: 15.00 – 17.15 Fizjologia , 17.30 – 19.45 Patofizjologia

UWAGA!

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studenci II i III roku proszeni są o zwrócenie dozymetrów

do dnia 15.11.2017r.

ELEKTRORADIOLOGIA ROK 2 STACJONARNE

Wykład z Chorób wewnętrznych z prof. P. Bilińskim z dn. 17.11 został przełożony na dzień 6.11 w godz. 15.45 – 20.30

 

ELEKTRORADIOLOGIA ROK 3 STACJONARNE

Aktualizacja planu – w dn. 23.10 zostały zaplanowane zajęcia z Diagnostyki elektromedycznej w kardiologii

DYŻUR : PROF. J. GŁUSZEK

PAŹDZIERNIK : PIĄTKI 11.30 – 12.30 I SOBOTY 16.15 – 17.15

ELEKTRORADIOLOGIA ROK 2 STACJONARNE

W dniu 24.10 zostały odwołane zajęcia z Tomografii komputerowej z mgr K. Nowinowską ( gr. 4 i 5). Gr. 4 została przełożona na 9.01 w godz. 8.00 – 11.45, a gr. 5 na 16.01 w godz. 8.00 – 11.45

ELEKTRORADIOLOGIA ROK 1 STACJONARNE

Zajęcia z Propedeutyki biofizyki w dniach 30.10, 6.11, 13.11 odbędą się: gr.1 w godz. 12.45 – 15.00

gr.2 w godz. 17.45 – 20.00

ELEKTRORADIOLOGIA ROK 3 STACJONARNE

W planie zajęć zostały do planowane zajęcia z Diagnostyki elektromedycznej w neurologii

ELEKTRORADIOLOGIA ROK 2 STACJONARNE

W dniu 23.10 w godz. 11.30 – 18.15 oraz 10.11 w godz.13.00 – 18.45 zostały do planowane wykłady z Tomografii komputerowej z mgr T. Jakubowską.

W związku z powyższym zajęcia z: Ekonomiki i finansowania w ochronie zdrowia (ćwiczenia) z dnia 10.11 zostały przełożone na 22.12 w godz. 8.00 – 10.15, z Zakażeń szpitalnych (wykład) z dnia 10.11 zostały przełożone na 27.10 w godz. 8.00 – 10.15, z Języka angielskiego w dniu 23.10 została przesunięta godzina na: 8.00 – 11.15

ELEKTRORADIOLOGIA ROK 3

W dniu 27.10 wykład z prof. S. Graczykiem odbędzie się w godz. 16.30 – 20.30

ELEKTRORADIOLOGIA ROK 1

W dniach: 5.10, 19.10, 16.11, 30.11, 21.12  w godz. 18.00 – 20.15 odbędą się wykłady z przedmiotu Propedeutyka biofizyki

ELEKTRORADIOLOGIA ROK 2

W dniu 10.10 i 17.10 wykład z dr W. Grzelakiem rozpocznie się pół godziny wcześniej tj. o godz. 15.30 – 18.45

UWAGA STUDENCI I ROKU

ELEKTRORADIOLOGIA STUDIA STACJONARNE

W DNIU 03.10.2017 ROKU O GODZ. 9.15

W POKOJU 101 ODBĘDĄ SIĘ ZAPISY NA PRZEDMIOTY DO WYBORU :

 BIOFIZYKA LUB PROPEDEUTYKA BIOFIZYKI         

    KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC LUB PODSTAWY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Uprzejmie informujemy, iż studenci pierwszego roku na Wydziale Medycznym zobowiązani są do udokumentowania wykonania następujących badań i szczepień w czasie do 15 grudnia, (studenci kierunku położnictwo do 30 października):

  • Szczepienia przeciw WZW typ B – 3 dawki – w cyklu 0,1,6 miesięcy tj.zaświadczenie z przychodni zawierające daty wykonania przy każdej dawce (dzień, miesiąc, rok) zapisane w karcie szczepień lub książeczce zdrowia
  • Szczepienie przeciw tężcowi – tylko studenci kierunku ratownictwo medyczne tj. zaświadczenie z przychodni
  • Badanie na nosicielstwo Salmonella – Shigella tj. wynik badania z sanepidu

Do kserokopii  zaświadczeń należy dołączyć dodatkowe informacje: imię i  nazwisko,  pełną informację dot. studiów tj. kierunek,  I lub II stopień,  tryb –dzienny, niestacjonarny, rok studiów , rok akademicki  oraz  numer tel. kontaktowego. Kserokopię zaświadczeń należy złożyć do pok. 101, ul. Kaszubska 13

Studenci, którzy nie mają badania sanepidu mają możliwość uzyskania zaświadczenia na bezpłatne badanie, ale tylko do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu. Studenci, którzy chcą pobrać zaświadczenie proszeni są o zgłoszenie się do pok. 101, ul. Kaszubska 13.

Nie złożenie wymaganych dokumentów będzie skutkowało nie dopuszczeniem do ćwiczeń, zajęć praktycznych i praktyki zawodowej!!

Elektroradiologia rok 1

OGŁOSZENIE O ZAPISACH NA WYCHOWANIE FIZYCZNE

PLAN ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

Elektroradiologia rok 2

PODZIAŁ GRUP NA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

UWAGA !!!

Spotkanie Władz Wydziału Medycznego z osobami przyjętymi na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunki : elektroradiologia, kosmetologia oraz pielęgniarstwo ( studia pierwszego i drugiego stopnia ) odbędzie się w dniu 29 września 2017 roku o godz. 15.00 w Auli Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13.

ELEKTRORADIOLOGIA ROK III

W dniu 8 czerwca o godz. 10.30 odbędą się zajęcia z Medycyny nuklearnej z dr hab. Witoldem Cholewińskim (Poznań, ul. Garbary 15, Zakład Medycyny Nuklearnej


ELEKTRORADIOLOGIA ROK II

W dniu 25.03 w godz. 16.15 – 18.30 zostały do planowane ćwiczenia z Farmakologii z elementami radiofarmacji z mgr L. Tarnawskim


ELEKTRORADIOLOGIA ROK II

Do zaplanowania zostały ćwiczenia z Farmakologii z farmakodynamiką/Farmakologii z elementami radiofarmacji z mgr L. Tarnawskim – 10 godz.


ELEKTRORADIOLOGIA ROK III

Do zaplanowana zostały zajęcia praktyczne z Medycyny nuklearnej –  35 godzin


ELEKTRORADIOLOGIA ROK III

W dniu 24 lutego zostały odwołane zajęcia z Ultrasonografii z lek S. Nyklem


ELEKTRORADIOLOGIA ROK II

W dniu 18 stycznia nastąpiła aktualizacja planu na zjazd XI

ELEKTRORADIOLOGIA ROK II

W dniu 20.01.18 r. zostały odwołane zajęcia z Radioterapii z prof. E. Ziółkowską

ELEKTRORADIOLOGIA

W dniu 2 grudnia (sobota) o godz. 10.00 (sala nr 110, ul. Kaszubska 13) odbędą się okresowe badania lekarskie u lek Stanisława Sionkowskiego. Na badanie należy zabrać ze sobą : książeczkę sanepidowską, badanie kału z sanepidu i skierowanie na badanie – do odbioru w pok. 101, tel. 62 7679605

Elektroradiologia rok 2 niestacjonarne

W dn. 24 listopada nastąpiła aktualizacja planu na zjazd VIII

UWAGA STUDENCI BEZ BADAŃ!

Studenci o poniższych numerach albumu w dniu 23 listopada (czwartek) o godz. 12.00 (sala nr 110, ul. Kaszubska 13) proszeni są o zgłoszenie się na okresowe badania lekarskie u lek Stanisława Sionkowskiego. Na badanie należy zabrać ze sobą : książeczkę sanepidowską, badanie kału z sanepidu i skierowanie na badanie (do odbioru w pok. 101)

Nr albumu Kierunek, rok
25721 Elektroradiologia, rok 3, stacj.
25712 Elektroradiologia, rok 3, stacj.
27023 Elektroradiologia, rok 2, nst.
16670 Elektroradiologia, rok 2, nst.
27328 Elektroradiologia, rok 2, nst.
27291 Elektroradiologia, rok 2, nst.
27039 Elektroradiologia, rok 2, nst.

W dniu 14.11.2017 roku zostaje odwołany dyżur dr K. Juszczak.

ELEKTRORADIOLOGIA ROK 2 NIESTACJONARNE

Wykład z Rentgenodiagnostyki z lek. S. Nykiel z dnia 18.11.17 został przełożony na 20.01.18 r. na godz. 15.45 – 18.00

UWAGA!

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studenci II i III roku proszeni są o zwrócenie dozymetrów do dnia 15.11.2017r.

Elektroradiologia rok 3

W dniu 10 października- aktualizacja planu na zjazd III. W dniu 13.10 zajęcia z mgr A. Staniszewskim zostały przedłużone do godz. 20.30, a z dnia 20.10 odwołane

Elektroradiologia rok 2

W dniu 2 października nastapiła aktualizacja planu na zjazd II

 

Uprzejmie informujemy, iż studenci pierwszego roku na Wydziale Medycznym zobowiązani są do udokumentowania wykonania następujących badań i szczepień w czasie do 15 grudnia, (studenci kierunku położnictwo do 30 października):

  • Szczepienia przeciw WZW typ B – 3 dawki – w cyklu 0,1,6 miesięcy tj.zaświadczenie z przychodni zawierające daty wykonania przy każdej dawce (dzień, miesiąc, rok) zapisane w karcie szczepień lub książeczce zdrowia
  • Szczepienie przeciw tężcowi – tylko studenci kierunku ratownictwo medyczne tj. zaświadczenie z przychodni
  • Badanie na nosicielstwo Salmonella – Shigella tj. wynik badania z sanepidu

Do kserokopii  zaświadczeń należy dołączyć dodatkowe informacje: imię i  nazwisko,  pełną informację dot. studiów tj. kierunek,  I lub II stopień,  tryb –dzienny, niestacjonarny, rok studiów , rok akademicki  oraz  numer tel. kontaktowego. Kserokopię zaświadczeń należy złożyć do pok. 101, ul. Kaszubska 13

Studenci, którzy nie mają badania sanepidu mają możliwość uzyskania zaświadczenia na bezpłatne badanie, ale tylko do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu. Studenci, którzy chcą pobrać zaświadczenie proszeni są o zgłoszenie się do pok. 101, ul. Kaszubska 13.

Nie złożenie wymaganych dokumentów będzie skutkowało nie dopuszczeniem do ćwiczeń, zajęć praktycznych i praktyki zawodowej!!

Elektroradiologia rok 2

W dniu 27 września nastapiła aktualizacja planu na zjazd I

Elektroradiologia rok 2

PODZIAŁ NA GRUPY NA ZAJĘCIA PRAKTYCZNE