Ogłoszenia ogólne

obrona 22.11.


UWAGA!!!

12 listopada jest dniem wolnym – zajęcia do odpracowania


UWAGA !!! Studenci pierwszego roku  na Wydziale Medycznym zobowiązani są do udokumentowania wykonania następujących badań i szczepień w czasie do 30 listopada 2018 r.):

  1. Szczepienia przeciw WZW typ B – 3 dawki – w cyklu 0,1,6 miesięcy tj. zaświadczenie z przychodni zawierające daty wykonania przy każdej dawce (dzień, miesiąc, rok) zapisane w karcie szczepień lub książeczce zdrowia
  1. Szczepienie przeciw tężcowi – tylko studenci kierunku ratownictwo medyczne tj. zaświadczenie z przychodni
  2. Badanie na nosicielstwo Salmonella – Shigella wynik badania z sanepidu

Do kserokopii  zaświadczeń należy dołączyć dodatkowe informacje: imię i  nazwisko,  pełną informację dot. studiów tj. kierunek,  I lub II stopień,  tryb –dzienny, niestacjonarny, rok studiów , rok akademicki  oraz  numer tel. kontaktowego. Kserokopię zaświadczeń należy złożyć do pok. 101, ul. Kaszubska 13

Studenci, którzy nie mają badania sanepidu mają możliwość uzyskania zaświadczenia na bezpłatne badanie, ale tylko do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu. Studenci, którzy chcą pobrać zaświadczenie proszeni są o zgłoszenie się do  pok. 101, ul. Kaszubska 13. (tel. 62 7679605)

Nie złożenie wymaganych dokumentów będzie skutkowało nie dopuszczeniem do zajęć praktycznych i praktyki zawodowej!!!


UWAGA !!!

Wszyscy studenci Wydziału Medycznego są zobowiązani do  złożenia kompletnie uzupełnionej karty okresowych osiągnięć do Dziekanatu (p. 126)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2018 r.

DYŻUR – LEK. M. PIETRZYK ( sala 301 lub 303 )

23.10.2018 13.45-15.30
06.11.2018 13.45-16.30
13.11.2018 12.45-15.30
20.11.2018 13.45-16.30
27.11.2018 12.45-15.30
04.12.2018 13.45-15.30
10.12.2018 13.15-15.30
18.12.2018 13.15-15.30

DYŻUR – PROF. J. GŁUSZEK

02.10 godz. 18.30 – 20.30

09.10 godz. 18.30 – 20.30

16.10 godz. 18.30 – 20.30

30.10 godz. 18.30 – 20.30


obrona 19.09. 


Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego


obrona 13.07.


obrona 12.07.


W związku z organizowanymi XVIII Kaliskimi Juwenaliami J.M. Rektor prof. dr hab. Andrzej Wojtyła ustalił w dniu 18 maja 2018 roku od godz. 11.00 „godziny rektorskie”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystym pochodzie ulicami miasta i oficjalnym przekazaniu kluczy do miasta Kalisza.

Zbiórka studentów i pracowników na dziedzińcu Uczelni przy ul. Nowy Świat 4 o godz. 11.35, wymarsz o godz. 12.00.


KONKURS FOTOGRAFICZNY PT. KALISZ – MIASTO MŁODYCH


Program Kariera 2018

Informacja dotyczy: studentów dziennych i zaocznych  pierwszego i drugiego roku studiów uzupełniających magisterskich , trzeciego roku studiów licencjackich lub inżynierskich oraz absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich

Rusza XV edycja Programu Kariera organizowanego przez Polską Radę Biznesu –organizację zrzeszającą właścicieli i kluczowych menedżerów największych polskich przedsiębiorstw oraz firm międzynarodowych działających w Polsce.

Program Kariera zapewnia studentom zdobycie nowych kompetencji i doświadczeń zawodowych poprzez  możliwość odbycia pełnopłatnych 2-3 miesięcznych praktyk w okresie wakacyjnym. Rekrutacja na staże w Programie Kariera trwa do 31 maja. W tym roku  studenci maja do wyboru 100 staży w 30 renomowanych firmach na terenie całej Polski.

Pełna informacja i oferta firm  dostępna na stronie www.programkariera.pl

Wszelkie zapytania proszę kierować do mgr Małgorzaty Spychalskiej ,adres mailowy:

m.spychalska@poczta.fm , kontakt osobisty: poniedziałek 13.15-15.14 p.48, Nowy Swiat4


OGŁOSZENIE DYPLOM


UWAGA !!!

Wszyscy studenci Wydziału Medycznego są zobowiązani do  złożenia kompletnie uzupełnionej karty okresowych osiągnięć

oraz indeksu (3 rok) do Dziekanatu (p. 218) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2018 r.

Komunikat


Terminy konsultacji w roku akademickim 2017/2018, semestr letni

mgr inż. Dorota Laskowska

27.02. (wtorek)           11:00:12:30

06.03. (wtorek)           11:00:12:30

13.03. (wtorek)           11:00:12:30

20.03. (wtorek)           11:00:12:30

27.03 (wtorek).           11:00:12:30

05.04. (czwartek)        10:30:12:00

10.04. (wtorek)           11:00:12:30

19.04. (czwartek)        10:30:12:00

24.04. (wtorek)           11:00:12:30

08.05. (wtorek)           11:00:12:30

17.05. (czwartek)        10:30:12:00

22.05. (wtorek)           11:00:12:30

29.05. (wtorek)           11:00:12:30

05.06. (wtorek)           11:00:12:30

12.06. (wtorek)            11:00:12:30


Dyżury – semestr letni 2017/2018
mgr Małgorzata Jerzyk – Rajbiś

21, 28. 02.           8:00-10:00
9.03.                   13:00-15:00
17.03.                 10:00-12:00
23.03.                 13:00-15:00
26.03., 5, 19.04. 10:30-12:30
13.04.                 13:00-15:00
20.04.                 11:00-13:00
30.04., 14, 21, 28.05., 4, 11, 18, 25.06.       10:30-12:30
8.05.                   13:00-15:00


OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA BADAŃ !!!

Do dnia 25 stycznia 2018 r. do pok. 101 należy złożyć wszystkie wymagane badania, tj. szczepienia WZW, ksero zaświadczenia z sanepidu, orzeczenie lekarskie

W dniu 23 stycznia 2018 o godz. 10.00 odbędzie się ostatnie badanie lekarskie na ul. Kaszubskiej 13


Dyżury w  zimowej sesji egzaminacyjnej i poprawkowej 

                    mgr Małgorzata Jerzyk – Rajbiś

29.01.2017 10:30 – 12:30

5.02.2018   10:30 – 12:30

12.01.2018 10:30 – 12:30


Terminy dyżurów

semestr zimowy

DYŻUR : PROF. J. GŁUSZEK

PAŹDZIERNIK : PIĄTKI 11.30 – 12.30 I SOBOTY 16.15 – 17.15

mgr Małgorzata Jerzyk – Rajbiś

24.10.2017    12:00 – 13:00

30.10.2017     09:00 – 10:00

31.10.2017     12:00 – 13:00

7.11.2017         08:00 – 10:00

14.11.2017       08:00 – 10:00

21.11.2017       09:00 – 10:00 

28.11.2017       10:00 – 12:00

05.12.2017       09:00 – 11:00

12.12.2017       08:00 – 10:00

19.12.2017       10:00 – 12:00

05.01.2018       10:00 – 12:00

09.01.2018       08:00 – 10:00

19.01.2018       10:00 – 12:00

23.01.2018        08:00 – 10:00

ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

Zajęcia z Anatomii i z Fizjologii z lek. M. Pietrzykiem z dn. 6.12 zostały przełożone na 3.01 – godzina pozostaje bez zmian


ELEKTRORADIOLOGIA ROK III

Wykład z Diagnostyki audiologicznej z mgr I. Miłek w dniu 7.12 odbędzie się w godz. 12.30 – 14.45


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

Ćwiczenia z Fizjologii z lek M. Pietrzykiem z dn. 29.11 zostały przełożone na 24.01 – godzina bez zmian


ELEKTRORADIOLOGIA ROK III

Zajęcia z Metodologii badań naukowych z prof. S. Miturą z dn. 7 i 14.12 zostały przełożone na 21.12 i 11.01 w godz. 13.00 – 15.15


ELEKTRORADIOLOGIA ROK II

W dniu 28.11 zajęcia z Rentgenodiagnostyki gr. 2 z mgr M. Polowczyk zostały przełożone na 3.01 w godz. 11.15 – 15.00


ELEKTRORADIOLOGIA ROK II

Zajęcia z 12.11 będą odpracowane w dniach:

Pediatria28.11 w godz. 8.00 – 12.00,

Tomografia komputerowa 21.01 w godz. 12.15 – 16.00


ELEKTRORADIOLOGIA ROK III

Zajęcia z 31.10 zostały przełożone na:

Rezonans magnetyczny gr.1 i 2 – 23.01, godziny bez zmian,

Diagnostyka elektromedyczna w neurologii5.12, godziny bez zmian,

Diagnostyka elektromedyczna w kardiologii23.01, godziny bez zmian.


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

W dniu 14 listopada o godzinie 17.00 odbędzie się przemarsz w związku z Uroczystą Konferencją Naukową z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości na trasie Rektorat (ul. Nowy Świat 4) Urząd Miasta (Rynek). Każda osoba uczestnicząca w przemarszu będzie miała zaliczone jedne zajęcia z wychowania fizycznego, potwierdzone wpisem na kartę zaliczenia przedmiotu.


ELEKTRORADIOLOGIA ROK II

Zajęcia z 31.10 zostały przełożone na:

Rentgenodiagnostyka gr 3 – 23.01  godz. 8.45 – 11.45,

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia6.12 godz. 11.15 – 15.15


Uwaga !!!

Elektroradiologia 2 i 3 rok

Dziekanat Wydziału Medycznego prosi o pilne zgłoszenie się z obecnymi dawkomierzami do wymiany w terminie  do dnia 16.11.2018


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

Ćwiczenia z Genetyki (z dni: 24.10, 7.11, 14.11, 12.12) zostały przełożone na: 29.11, 11.01, 24.01 w godz. 15.30 – 17.45


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

Zajęcia z 31.10 zostały przełożone na:

wykład z Bhp10.12 w godz. 13.15 – 15.30,

ćwiczenia z Propedeutyki biofizyki21.11 gr.1 w godz. 12.15 – 14.30, gr. 2 godz. 14.45 – 17.00,

wykład i ćwiczenia z Anatomii radiologicznej – 29.11 wykład w godz. 18.00 – 19.30, 24.01 ćwiczenia w godz. 18.00 – 19.30

ćwiczenia z Genetyki – 9.11 w godz. 15.30 – 17.00


 

ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

Ćwiczenia z Aparatury z aparatury medycznej (z dni: 10.12, 17.12, 7.01, 14.01, 21.01)zostały przełożone na:

15.11 – godz. 16.30 – 18.45,

19.11 – godz. 8.00 – 11.15,

22.11 – godz. 16.30 – 18.45

26.11 – godz. 8.00 – 12.00


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

Zajęcia z Aparatury medycznej z dn. 30.10 zostały przełożone na 5.11 w godz. 12.15 – 14.30. Prowadzącym zajęcia będzie dr M. Pośpiech


Zarządzenie Rektora – 31.10 dzień wolny


ELEKTRORADIOLOGIA ROK II

Zajęcia z Podstaw zdrowia publicznego z dr H. Sicińskim z dn. 24.01 zostały przełożone na 3.01 – godziny zajęć bez zmian


ELEKTRORADIOLOGIA ROK II

Wykłady z Rentgenodiagnostyki z lek. A. Wilczak z dn. 29.10 zostały przełożone na 14.01 w godz. 13.00 – 15.15

Zajęcia z Diagnostyki elektromedycznej w dn. 14.01 odbędą się w godz: 15.30 – 17.45 wykład, 18.00 – 20.15 ćwiczenia


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

Zajęcia z Kwalifikowanej pierwszej pomocy w dniu 13.12 rozpoczną się od godz. 14.00 – 16.15 – wykład, 16.30 – 18.45 – ćwiczenia


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

Ćwiczenia z Biofizyki/ Propedeutyki biofizyki – gr. 1 z dn. 9.01 zostały przełożone na dzień 5.11 w godz. 9.45 – 12.00


ELEKTRORADIOLOGIA ROK III

W planie zajęć uległy zmianie terminy i prowadzący zajęcia z Medycyny nuklearnej


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

Zajęcia z J. Angielskiego z mgr K. Mak z dn. 4.12 zostały przełożone na dzień 13.11 – godzina pozostaje bez zmian


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

Zajęcia z Kwalifikowanej pierwszej pomocy z mgr B. Kubiakiem zostały przełożone

z dn. 7.11 na dzień 8.11 w godz. 14.00 – 16.15 – wykład, 16.30 – 18.45 – ćwiczenia,

z dn. 21.11 na dzień 13.12 w godz. 1130 – 13.45 – wykład, 14.00 – 16.15 – ćwiczenia


ELEKTRORADIOLOGIA ROK II

W planie  uległy zmianie terminy zajęć i prowadzący wykład z Polityki społecznej i zdrowotnej


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

PODZIAŁ NA GRUPY


ELEKTRORADIOLOGIA ROK III

W dniu 3.10 nastąpiła aktualizacja planu. Zmianie uległ termin zajęć z Diagnostyki elektromedycznej w kardiologii z mgr G. Borej – Nowicką oraz z Metodologii Badań naukowych z prof. D. Kowalczykiem


ELEKTRORADIOLOGIA ROK II


Wykład z Położnictwa i ginekologii z prof. M. Pisarską z dn. 4.10 został przełożony na dzień 18.10 w godz. 16.30 – 18.45


ELEKTRORADIOLOGIA ROK II

PODZIAŁ NA GRUPY


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

ZAPISY NA WYCHOWANIE FIZYCZNE

OGŁOSZENIE O ZAPISACH – 1 sem. 2018-2019

PLAN CAŁOŚĆ_2018-2019, sem. I


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

W dniu 2 października (wtorek) w godz. 16.30 – 18.45 odbędzie  się wykład z Genetyki z prof. D. Kowalczykiem.


ELEKTRORADIOLOGIA ROK III

Uwaga !!!

Elektroradiologia III rok

Dziekanat Wydziału Medycznego prosi o pilne zgłoszenie się z obecnymi dawkomierzami do wymiany w terminie  do dnia 16.11.2018

ELEKTRORADIOLOGIA ROK III

W dniu 20.10 zostały odwołane zajęcia z Diagnostyki elektromedycznej w kardiologii


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I i III

ZARZĄDZENIE REKTORA  21.10 dzień wolny od zajęć


ELEKTRORADIOLOGIA ROK III

Do zaplanowania zostały zajęcia z Rezonansu magnetycznego – 20 godz. wykładów i 20 godz. ćwiczeń


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

W dniu 19.10 Biofizykę z dr M. Steblecką ma gr. 1


ELEKTRORADIOLOGIA ROK III

W dniu 12.10 zostały odwołane zajęcia z Diagnostyki elektromedycznej w pulmonologii i alergologii z dr J. Matysiak


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

W dniu 13 10. zostały odwołane ćwiczenia z Aparatury medycznej


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

PODZIAŁ NA GRUPY


ELEKTRORADIOLOGIA ROK III

Zajęcia praktyczne z Diagnostyki elektromedycznej w neurologii gr.2 będą odbywały się w Centrum Medycznym, ul. Podkowińskiego 2


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

W dniu 5 października (piątek) zostały odwołane zajęcia z Anatomii radiologicznej z prof. D. Kowalczykiem.

W tym dniu (tj. 5.10) w godz. 15.30 – 18.45 odbędą się zajęcia z Wychowania fizycznego w Kampusie PWSZ na ul. Poznańskiej 201-205


ELEKTRORADIOLOGIA ROK III

PODZIAŁ NA GRUPY


ROK AKADEMICKI 2018/2019

SEMESTR ZIMOWY

TRYB STACJONARNY

ROK I – aktualizacja w dn. 14.12

ROK II  aktualizacja w dn. 10.10.18

ROK IIIaktualizacja w dn. 19.10.18

TRYB NIESTACJONARNY

ROK I

zjazd I – aktualizacja w dn. 2.10

zjazd IIaktualizacja w dn. 11.10

zjazd III

zjazd IVaktualizacja w dn. 25.10

zjazd V – aktualizacja w dn. 8.11

zjazd VI

zjazd VII

zjazd VIII – aktualizacja w dn. 27.11

zjazd IX – aktualizacja w dn. 20.11

zjazd X

zjazd XI

zjazd XII – aktualizacja w dn. 27.11

ROK III

zjazd I

zjazd IIaktualizacja w dn. 12.10

zjazd III

zjazd IV aktualizacja w dn. 17.10

zjazd V

zjazd VI

zjazd VII

zjazd VIII – aktualizacja w dn. 22.10

zjazd IX – aktualizacja w dn. 5.11

zjazd X

zjazd XI

zjazd XII – aktualizacja w dn. 19.11

Ogłoszenia ogólne

UWAGA !!! Studenci pierwszego roku  na Wydziale Medycznym zobowiązani są do udokumentowania wykonania następujących badań i szczepień w czasie do 30 listopada 2018 r.):

  1. Szczepienia przeciw WZW typ B – 3 dawki – w cyklu 0,1,6 miesięcy tj. zaświadczenie z przychodni zawierające daty wykonania przy każdej dawce (dzień, miesiąc, rok) zapisane w karcie szczepień lub książeczce zdrowia
  1. Szczepienie przeciw tężcowi – tylko studenci kierunku ratownictwo medyczne tj. zaświadczenie z przychodni
  2. Badanie na nosicielstwo Salmonella – Shigella wynik badania z sanepidu

Do kserokopii  zaświadczeń należy dołączyć dodatkowe informacje: imię i  nazwisko,  pełną informację dot. studiów tj. kierunek,  I lub II stopień,  tryb –dzienny, niestacjonarny, rok studiów , rok akademicki  oraz  numer tel. kontaktowego. Kserokopię zaświadczeń należy złożyć do pok. 101, ul. Kaszubska 13

Studenci, którzy nie mają badania sanepidu mają możliwość uzyskania zaświadczenia na bezpłatne badanie, ale tylko do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu. Studenci, którzy chcą pobrać zaświadczenie proszeni są o zgłoszenie się do  pok. 101, ul. Kaszubska 13. (tel. 62 7679605)

Nie złożenie wymaganych dokumentów będzie skutkowało nie dopuszczeniem do zajęć praktycznych i praktyki zawodowej!!!


UWAGA !!!

Wszyscy studenci Wydziału Medycznego są zobowiązani do  złożenia kompletnie uzupełnionej karty okresowych osiągnięć do Dziekanatu (p. 126)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2018 r.

DYŻUR – LEK. M. PIETRZYK ( sala 301 lub 303 )

23.10.2018 13.45-15.30
06.11.2018 13.45-16.30
13.11.2018 12.45-15.30
20.11.2018 13.45-16.30
27.11.2018 12.45-15.30
04.12.2018 13.45-15.30
10.12.2018 13.15-15.30
18.12.2018 13.15-15.30

DYŻUR – PROF. J. GŁUSZEK

02.10 godz. 18.30 – 20.30

09.10 godz. 18.30 – 20.30

16.10 godz. 18.30 – 20.30

30.10 godz. 18.30 – 20.30


obrona 19.09. 


Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego


obrona 13.07.


obrona 12.07.


W związku z organizowanymi XVIII Kaliskimi Juwenaliami J.M. Rektor prof. dr hab. Andrzej Wojtyła ustalił w dniu 18 maja 2018 roku od godz. 11.00 „godziny rektorskie”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystym pochodzie ulicami miasta i oficjalnym przekazaniu kluczy do miasta Kalisza.

Zbiórka studentów i pracowników na dziedzińcu Uczelni przy ul. Nowy Świat 4 o godz. 11.35, wymarsz o godz. 12.00.


KONKURS FOTOGRAFICZNY PT. KALISZ – MIASTO MŁODYCH


Program Kariera 2018

Informacja dotyczy: studentów dziennych i zaocznych  pierwszego i drugiego roku studiów uzupełniających magisterskich , trzeciego roku studiów licencjackich lub inżynierskich oraz absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich

Rusza XV edycja Programu Kariera organizowanego przez Polską Radę Biznesu –organizację zrzeszającą właścicieli i kluczowych menedżerów największych polskich przedsiębiorstw oraz firm międzynarodowych działających w Polsce.

Program Kariera zapewnia studentom zdobycie nowych kompetencji i doświadczeń zawodowych poprzez  możliwość odbycia pełnopłatnych 2-3 miesięcznych praktyk w okresie wakacyjnym. Rekrutacja na staże w Programie Kariera trwa do 31 maja. W tym roku  studenci maja do wyboru 100 staży w 30 renomowanych firmach na terenie całej Polski.

Pełna informacja i oferta firm  dostępna na stronie www.programkariera.pl

Wszelkie zapytania proszę kierować do mgr Małgorzaty Spychalskiej ,adres mailowy:

m.spychalska@poczta.fm , kontakt osobisty: poniedziałek 13.15-15.14 p.48, Nowy Swiat4


OGŁOSZENIE DYPLOM


UWAGA !!!

Wszyscy studenci Wydziału Medycznego są zobowiązani do  złożenia kompletnie uzupełnionej karty okresowych osiągnięć

oraz indeksu (3 rok) do Dziekanatu (p. 218) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2018 r.

Komunikat


Terminy konsultacji w roku akademickim 2017/2018, semestr letni

mgr inż. Dorota Laskowska

27.02. (wtorek)           11:00:12:30

06.03. (wtorek)           11:00:12:30

13.03. (wtorek)           11:00:12:30

20.03. (wtorek)           11:00:12:30

27.03 (wtorek).           11:00:12:30

05.04. (czwartek)        10:30:12:00

10.04. (wtorek)           11:00:12:30

19.04. (czwartek)        10:30:12:00

24.04. (wtorek)           11:00:12:30

08.05. (wtorek)           11:00:12:30

17.05. (czwartek)        10:30:12:00

22.05. (wtorek)           11:00:12:30

29.05. (wtorek)           11:00:12:30

05.06. (wtorek)           11:00:12:30

12.06. (wtorek)            11:00:12:30


Dyżury – semestr letni 2017/2018
mgr Małgorzata Jerzyk – Rajbiś

21, 28. 02.           8:00-10:00
9.03.                   13:00-15:00
17.03.                 10:00-12:00
23.03.                 13:00-15:00
26.03., 5, 19.04. 10:30-12:30
13.04.                 13:00-15:00
20.04.                 11:00-13:00
30.04., 14, 21, 28.05., 4, 11, 18, 25.06.       10:30-12:30
8.05.                   13:00-15:00


OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA BADAŃ !!!

Do dnia 25 stycznia 2018 r. do pok. 101 należy złożyć wszystkie wymagane badania, tj. szczepienia WZW, ksero zaświadczenia z sanepidu, orzeczenie lekarskie

W dniu 23 stycznia 2018 o godz. 10.00 odbędzie się ostatnie badanie lekarskie na ul. Kaszubskiej 13


Dyżury w  zimowej sesji egzaminacyjnej i poprawkowej 

                    mgr Małgorzata Jerzyk – Rajbiś

29.01.2017 10:30 – 12:30

5.02.2018   10:30 – 12:30

12.01.2018 10:30 – 12:30


Terminy dyżurów

semestr zimowy

DYŻUR : PROF. J. GŁUSZEK

PAŹDZIERNIK : PIĄTKI 11.30 – 12.30 I SOBOTY 16.15 – 17.15

mgr Małgorzata Jerzyk – Rajbiś

24.10.2017    12:00 – 13:00

30.10.2017     09:00 – 10:00

31.10.2017     12:00 – 13:00

7.11.2017         08:00 – 10:00

14.11.2017       08:00 – 10:00

21.11.2017       09:00 – 10:00 

28.11.2017       10:00 – 12:00

05.12.2017       09:00 – 11:00

12.12.2017       08:00 – 10:00

19.12.2017       10:00 – 12:00

05.01.2018       10:00 – 12:00

09.01.2018       08:00 – 10:00

19.01.2018       10:00 – 12:00

23.01.2018        08:00 – 10:00

Uwaga !!!

Elektroradiologia 2 i 3 rok

Dziekanat Wydziału Medycznego prosi o pilne zgłoszenie się z obecnymi dawkomierzami do wymiany w terminie  do dnia 16.11.2018

ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

Ćwiczenia z Genetyki (z dni: 24.10, 7.11, 14.11, 12.12) zostały przełożone na: 29.11, 11.01, 24.01 w godz. 15.30 – 17.45


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

Zajęcia z 31.10 zostały przełożone na:

wykład z Bhp10.12 w godz. 13.15 – 15.30,

ćwiczenia z Propedeutyki biofizyki21.11 gr.1 w godz. 12.15 – 14.30, gr. 2 godz. 14.45 – 17.00,

wykład i ćwiczenia z Anatomii radiologicznej – 29.11 wykład w godz. 18.00 – 19.30, 24.01 ćwiczenia w godz. 18.00 – 19.30

ćwiczenia z Genetyki – 9.11 w godz. 15.30 – 17.00


 

ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

Ćwiczenia z Aparatury z aparatury medycznej (z dni: 10.12, 17.12, 7.01, 14.01, 21.01)zostały przełożone na:

15.11 – godz. 16.30 – 18.45,

19.11 – godz. 8.00 – 11.15,

22.11 – godz. 16.30 – 18.45

26.11 – godz. 8.00 – 12.00


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

Zajęcia z Aparatury medycznej z dn. 30.10 zostały przełożone na 5.11 w godz. 12.15 – 14.30. Prowadzącym zajęcia będzie dr M. Pośpiech


Zarządzenie Rektora – 31.10 dzień wolny


ELEKTRORADIOLOGIA ROK II

Zajęcia z Podstaw zdrowia publicznego z dr H. Sicińskim z dn. 24.01 zostały przełożone na 3.01 – godziny zajęć bez zmian


ELEKTRORADIOLOGIA ROK II

Wykłady z Rentgenodiagnostyki z lek. A. Wilczak z dn. 29.10 zostały przełożone na 14.01 w godz. 13.00 – 15.15

Zajęcia z Diagnostyki elektromedycznej w dn. 14.01 odbędą się w godz: 15.30 – 17.45 wykład, 18.00 – 20.15 ćwiczenia


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

Zajęcia z Kwalifikowanej pierwszej pomocy w dniu 13.12 rozpoczną się od godz. 14.00 – 16.15 – wykład, 16.30 – 18.45 – ćwiczenia


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

Ćwiczenia z Biofizyki/ Propedeutyki biofizyki – gr. 1 z dn. 9.01 zostały przełożone na dzień 5.11 w godz. 9.45 – 12.00


ELEKTRORADIOLOGIA ROK III

W planie zajęć uległy zmianie terminy i prowadzący zajęcia z Medycyny nuklearnej


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

Zajęcia z J. Angielskiego z mgr K. Mak z dn. 4.12 zostały przełożone na dzień 13.11 – godzina pozostaje bez zmian


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

Zajęcia z Kwalifikowanej pierwszej pomocy z mgr B. Kubiakiem zostały przełożone

z dn. 7.11 na dzień 8.11 w godz. 14.00 – 16.15 – wykład, 16.30 – 18.45 – ćwiczenia,

z dn. 21.11 na dzień 13.12 w godz. 1130 – 13.45 – wykład, 14.00 – 16.15 – ćwiczenia


ELEKTRORADIOLOGIA ROK II

W planie  uległy zmianie terminy zajęć i prowadzący wykład z Polityki społecznej i zdrowotnej


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

PODZIAŁ NA GRUPY


ELEKTRORADIOLOGIA ROK III

W dniu 3.10 nastąpiła aktualizacja planu. Zmianie uległ termin zajęć z Diagnostyki elektromedycznej w kardiologii z mgr G. Borej – Nowicką oraz z Metodologii Badań naukowych z prof. D. Kowalczykiem


ELEKTRORADIOLOGIA ROK II


Wykład z Położnictwa i ginekologii z prof. M. Pisarską z dn. 4.10 został przełożony na dzień 18.10 w godz. 16.30 – 18.45


ELEKTRORADIOLOGIA ROK II

PODZIAŁ NA GRUPY


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

ZAPISY NA WYCHOWANIE FIZYCZNE

OGŁOSZENIE O ZAPISACH – 1 sem. 2018-2019

PLAN CAŁOŚĆ_2018-2019, sem. I


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

W dniu 2 października (wtorek) w godz. 16.30 – 18.45 odbędzie  się wykład z Genetyki z prof. D. Kowalczykiem.


ELEKTRORADIOLOGIA ROK III

ELEKTRORADIOLOGIA ROK III

W dniu 20.10 zostały odwołane zajęcia z Diagnostyki elektromedycznej w kardiologii


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I i III

ZARZĄDZENIE REKTORA  21.10 dzień wolny od zajęć


ELEKTRORADIOLOGIA ROK III

Do zaplanowania zostały zajęcia z Rezonansu magnetycznego – 20 godz. wykładów i 20 godz. ćwiczeń


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

W dniu 19.10 Biofizykę z dr M. Steblecką ma gr. 1


ELEKTRORADIOLOGIA ROK III

W dniu 12.10 zostały odwołane zajęcia z Diagnostyki elektromedycznej w pulmonologii i alergologii z dr J. Matysiak


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

W dniu 13 10. zostały odwołane ćwiczenia z Aparatury medycznej


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

PODZIAŁ NA GRUPY


ELEKTRORADIOLOGIA ROK III

Zajęcia praktyczne z Diagnostyki elektromedycznej w neurologii gr.2 będą odbywały się w Centrum Medycznym, ul. Podkowińskiego 2


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

W dniu 5 października (piątek) zostały odwołane zajęcia z Anatomii radiologicznej z prof. D. Kowalczykiem.

W tym dniu (tj. 5.10) w godz. 15.30 – 18.45 odbędą się zajęcia z Wychowania fizycznego w Kampusie PWSZ na ul. Poznańskiej 201-205


ELEKTRORADIOLOGIA ROK III

PODZIAŁ NA GRUPY


ROK AKADEMICKI 2018/2019

SEMESTR ZIMOWY

TRYB STACJONARNY

ROK I – aktualizacja w dn. 14.12

ROK II  aktualizacja w dn. 10.10.18

ROK IIIaktualizacja w dn. 19.10.18

TRYB NIESTACJONARNY

ROK I

zjazd I – aktualizacja w dn. 2.10

zjazd IIaktualizacja w dn. 11.10

zjazd III

zjazd IVaktualizacja w dn. 25.10

zjazd V

zjazd VI

zjazd VII

zjazd VIII

zjazd IX

zjazd X

zjazd XI

zjazd XII

ROK III

zjazd I

zjazd IIaktualizacja w dn. 12.10

zjazd III

zjazd IV aktualizacja w dn. 17.10

zjazd V

zjazd VI

zjazd VII

zjazd VIII – aktualizacja w dn. 22.10

zjazd IX – aktualizacja w dn. 5.11

zjazd X

zjazd XI

zjazd XII

Ogłoszenia ogólne

UWAGA !!! Studenci pierwszego roku  na Wydziale Medycznym zobowiązani są do udokumentowania wykonania następujących badań i szczepień w czasie do 30 listopada 2018 r.):

  1. Szczepienia przeciw WZW typ B – 3 dawki – w cyklu 0,1,6 miesięcy tj. zaświadczenie z przychodni zawierające daty wykonania przy każdej dawce (dzień, miesiąc, rok) zapisane w karcie szczepień lub książeczce zdrowia
  1. Szczepienie przeciw tężcowi – tylko studenci kierunku ratownictwo medyczne tj. zaświadczenie z przychodni
  2. Badanie na nosicielstwo Salmonella – Shigella wynik badania z sanepidu

Do kserokopii  zaświadczeń należy dołączyć dodatkowe informacje: imię i  nazwisko,  pełną informację dot. studiów tj. kierunek,  I lub II stopień,  tryb –dzienny, niestacjonarny, rok studiów , rok akademicki  oraz  numer tel. kontaktowego. Kserokopię zaświadczeń należy złożyć do pok. 101, ul. Kaszubska 13

Studenci, którzy nie mają badania sanepidu mają możliwość uzyskania zaświadczenia na bezpłatne badanie, ale tylko do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu. Studenci, którzy chcą pobrać zaświadczenie proszeni są o zgłoszenie się do  pok. 101, ul. Kaszubska 13. (tel. 62 7679605)

Nie złożenie wymaganych dokumentów będzie skutkowało nie dopuszczeniem do zajęć praktycznych i praktyki zawodowej!!!


UWAGA !!!

Wszyscy studenci Wydziału Medycznego są zobowiązani do  złożenia kompletnie uzupełnionej karty okresowych osiągnięć do Dziekanatu (p. 126)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2018 r.

DYŻUR – LEK. M. PIETRZYK ( sala 301 lub 303 )

23.10.2018 13.45-15.30
06.11.2018 13.45-16.30
13.11.2018 12.45-15.30
20.11.2018 13.45-16.30
27.11.2018 12.45-15.30
04.12.2018 13.45-15.30
10.12.2018 13.15-15.30
18.12.2018 13.15-15.30

DYŻUR – PROF. J. GŁUSZEK

02.10 godz. 18.30 – 20.30

09.10 godz. 18.30 – 20.30

16.10 godz. 18.30 – 20.30

30.10 godz. 18.30 – 20.30


obrona 19.09. 


Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego


obrona 13.07.


obrona 12.07.


W związku z organizowanymi XVIII Kaliskimi Juwenaliami J.M. Rektor prof. dr hab. Andrzej Wojtyła ustalił w dniu 18 maja 2018 roku od godz. 11.00 „godziny rektorskie”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystym pochodzie ulicami miasta i oficjalnym przekazaniu kluczy do miasta Kalisza.

Zbiórka studentów i pracowników na dziedzińcu Uczelni przy ul. Nowy Świat 4 o godz. 11.35, wymarsz o godz. 12.00.


KONKURS FOTOGRAFICZNY PT. KALISZ – MIASTO MŁODYCH


Program Kariera 2018

Informacja dotyczy: studentów dziennych i zaocznych  pierwszego i drugiego roku studiów uzupełniających magisterskich , trzeciego roku studiów licencjackich lub inżynierskich oraz absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich

Rusza XV edycja Programu Kariera organizowanego przez Polską Radę Biznesu –organizację zrzeszającą właścicieli i kluczowych menedżerów największych polskich przedsiębiorstw oraz firm międzynarodowych działających w Polsce.

Program Kariera zapewnia studentom zdobycie nowych kompetencji i doświadczeń zawodowych poprzez  możliwość odbycia pełnopłatnych 2-3 miesięcznych praktyk w okresie wakacyjnym. Rekrutacja na staże w Programie Kariera trwa do 31 maja. W tym roku  studenci maja do wyboru 100 staży w 30 renomowanych firmach na terenie całej Polski.

Pełna informacja i oferta firm  dostępna na stronie www.programkariera.pl

Wszelkie zapytania proszę kierować do mgr Małgorzaty Spychalskiej ,adres mailowy:

m.spychalska@poczta.fm , kontakt osobisty: poniedziałek 13.15-15.14 p.48, Nowy Swiat4


OGŁOSZENIE DYPLOM


UWAGA !!!

Wszyscy studenci Wydziału Medycznego są zobowiązani do  złożenia kompletnie uzupełnionej karty okresowych osiągnięć

oraz indeksu (3 rok) do Dziekanatu (p. 218) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2018 r.

Komunikat


Terminy konsultacji w roku akademickim 2017/2018, semestr letni

mgr inż. Dorota Laskowska

27.02. (wtorek)           11:00:12:30

06.03. (wtorek)           11:00:12:30

13.03. (wtorek)           11:00:12:30

20.03. (wtorek)           11:00:12:30

27.03 (wtorek).           11:00:12:30

05.04. (czwartek)        10:30:12:00

10.04. (wtorek)           11:00:12:30

19.04. (czwartek)        10:30:12:00

24.04. (wtorek)           11:00:12:30

08.05. (wtorek)           11:00:12:30

17.05. (czwartek)        10:30:12:00

22.05. (wtorek)           11:00:12:30

29.05. (wtorek)           11:00:12:30

05.06. (wtorek)           11:00:12:30

12.06. (wtorek)            11:00:12:30


Dyżury – semestr letni 2017/2018
mgr Małgorzata Jerzyk – Rajbiś

21, 28. 02.           8:00-10:00
9.03.                   13:00-15:00
17.03.                 10:00-12:00
23.03.                 13:00-15:00
26.03., 5, 19.04. 10:30-12:30
13.04.                 13:00-15:00
20.04.                 11:00-13:00
30.04., 14, 21, 28.05., 4, 11, 18, 25.06.       10:30-12:30
8.05.                   13:00-15:00


OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA BADAŃ !!!

Do dnia 25 stycznia 2018 r. do pok. 101 należy złożyć wszystkie wymagane badania, tj. szczepienia WZW, ksero zaświadczenia z sanepidu, orzeczenie lekarskie

W dniu 23 stycznia 2018 o godz. 10.00 odbędzie się ostatnie badanie lekarskie na ul. Kaszubskiej 13


Dyżury w  zimowej sesji egzaminacyjnej i poprawkowej 

                    mgr Małgorzata Jerzyk – Rajbiś

29.01.2017 10:30 – 12:30

5.02.2018   10:30 – 12:30

12.01.2018 10:30 – 12:30


Terminy dyżurów

semestr zimowy

DYŻUR : PROF. J. GŁUSZEK

PAŹDZIERNIK : PIĄTKI 11.30 – 12.30 I SOBOTY 16.15 – 17.15

mgr Małgorzata Jerzyk – Rajbiś

24.10.2017    12:00 – 13:00

30.10.2017     09:00 – 10:00

31.10.2017     12:00 – 13:00

7.11.2017         08:00 – 10:00

14.11.2017       08:00 – 10:00

21.11.2017       09:00 – 10:00 

28.11.2017       10:00 – 12:00

05.12.2017       09:00 – 11:00

12.12.2017       08:00 – 10:00

19.12.2017       10:00 – 12:00

05.01.2018       10:00 – 12:00

09.01.2018       08:00 – 10:00

19.01.2018       10:00 – 12:00

23.01.2018        08:00 – 10:00

Uwaga !!!

Elektroradiologia 2 i 3 rok

Dziekanat Wydziału Medycznego prosi o pilne zgłoszenie się z obecnymi dawkomierzami do wymiany w terminie  do dnia 16.11.2018

ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

Ćwiczenia z Genetyki (z dni: 24.10, 7.11, 14.11, 12.12) zostały przełożone na: 29.11, 11.01, 24.01 w godz. 15.30 – 17.45


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

Zajęcia z 31.10 zostały przełożone na:

wykład z Bhp10.12 w godz. 13.15 – 15.30,

ćwiczenia z Propedeutyki biofizyki21.11 gr.1 w godz. 12.15 – 14.30, gr. 2 godz. 14.45 – 17.00,

wykład i ćwiczenia z Anatomii radiologicznej – 29.11 wykład w godz. 18.00 – 19.30, 24.01 ćwiczenia w godz. 18.00 – 19.30

ćwiczenia z Genetyki – 9.11 w godz. 15.30 – 17.00


 

ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

Ćwiczenia z Aparatury z aparatury medycznej (z dni: 10.12, 17.12, 7.01, 14.01, 21.01)zostały przełożone na:

15.11 – godz. 16.30 – 18.45,

19.11 – godz. 8.00 – 11.15,

22.11 – godz. 16.30 – 18.45

26.11 – godz. 8.00 – 12.00


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

Zajęcia z Aparatury medycznej z dn. 30.10 zostały przełożone na 5.11 w godz. 12.15 – 14.30. Prowadzącym zajęcia będzie dr M. Pośpiech


Zarządzenie Rektora – 31.10 dzień wolny


ELEKTRORADIOLOGIA ROK II

Zajęcia z Podstaw zdrowia publicznego z dr H. Sicińskim z dn. 24.01 zostały przełożone na 3.01 – godziny zajęć bez zmian


ELEKTRORADIOLOGIA ROK II

Wykłady z Rentgenodiagnostyki z lek. A. Wilczak z dn. 29.10 zostały przełożone na 14.01 w godz. 13.00 – 15.15

Zajęcia z Diagnostyki elektromedycznej w dn. 14.01 odbędą się w godz: 15.30 – 17.45 wykład, 18.00 – 20.15 ćwiczenia


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

Zajęcia z Kwalifikowanej pierwszej pomocy w dniu 13.12 rozpoczną się od godz. 14.00 – 16.15 – wykład, 16.30 – 18.45 – ćwiczenia


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

Ćwiczenia z Biofizyki/ Propedeutyki biofizyki – gr. 1 z dn. 9.01 zostały przełożone na dzień 5.11 w godz. 9.45 – 12.00


ELEKTRORADIOLOGIA ROK III

W planie zajęć uległy zmianie terminy i prowadzący zajęcia z Medycyny nuklearnej


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

Zajęcia z J. Angielskiego z mgr K. Mak z dn. 4.12 zostały przełożone na dzień 13.11 – godzina pozostaje bez zmian


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

Zajęcia z Kwalifikowanej pierwszej pomocy z mgr B. Kubiakiem zostały przełożone

z dn. 7.11 na dzień 8.11 w godz. 14.00 – 16.15 – wykład, 16.30 – 18.45 – ćwiczenia,

z dn. 21.11 na dzień 13.12 w godz. 1130 – 13.45 – wykład, 14.00 – 16.15 – ćwiczenia


ELEKTRORADIOLOGIA ROK II

W planie  uległy zmianie terminy zajęć i prowadzący wykład z Polityki społecznej i zdrowotnej


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

PODZIAŁ NA GRUPY


ELEKTRORADIOLOGIA ROK III

W dniu 3.10 nastąpiła aktualizacja planu. Zmianie uległ termin zajęć z Diagnostyki elektromedycznej w kardiologii z mgr G. Borej – Nowicką oraz z Metodologii Badań naukowych z prof. D. Kowalczykiem


ELEKTRORADIOLOGIA ROK II


Wykład z Położnictwa i ginekologii z prof. M. Pisarską z dn. 4.10 został przełożony na dzień 18.10 w godz. 16.30 – 18.45


ELEKTRORADIOLOGIA ROK II

PODZIAŁ NA GRUPY


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

ZAPISY NA WYCHOWANIE FIZYCZNE

OGŁOSZENIE O ZAPISACH – 1 sem. 2018-2019

PLAN CAŁOŚĆ_2018-2019, sem. I


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

W dniu 2 października (wtorek) w godz. 16.30 – 18.45 odbędzie  się wykład z Genetyki z prof. D. Kowalczykiem.


ELEKTRORADIOLOGIA ROK III

ELEKTRORADIOLOGIA ROK III

W dniu 20.10 zostały odwołane zajęcia z Diagnostyki elektromedycznej w kardiologii


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I i III

ZARZĄDZENIE REKTORA  21.10 dzień wolny od zajęć


ELEKTRORADIOLOGIA ROK III

Do zaplanowania zostały zajęcia z Rezonansu magnetycznego – 20 godz. wykładów i 20 godz. ćwiczeń


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

W dniu 19.10 Biofizykę z dr M. Steblecką ma gr. 1


ELEKTRORADIOLOGIA ROK III

W dniu 12.10 zostały odwołane zajęcia z Diagnostyki elektromedycznej w pulmonologii i alergologii z dr J. Matysiak


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

W dniu 13 10. zostały odwołane ćwiczenia z Aparatury medycznej


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

PODZIAŁ NA GRUPY


ELEKTRORADIOLOGIA ROK III

Zajęcia praktyczne z Diagnostyki elektromedycznej w neurologii gr.2 będą odbywały się w Centrum Medycznym, ul. Podkowińskiego 2


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

W dniu 5 października (piątek) zostały odwołane zajęcia z Anatomii radiologicznej z prof. D. Kowalczykiem.

W tym dniu (tj. 5.10) w godz. 15.30 – 18.45 odbędą się zajęcia z Wychowania fizycznego w Kampusie PWSZ na ul. Poznańskiej 201-205


ELEKTRORADIOLOGIA ROK III

PODZIAŁ NA GRUPY


ROK AKADEMICKI 2018/2019

SEMESTR ZIMOWY

TRYB STACJONARNY

ROK I

ROK II  aktualizacja w dn. 10.10.18

ROK IIIaktualizacja w dn. 19.10.18

TRYB NIESTACJONARNY

ROK I

zjazd I – aktualizacja w dn. 2.10

zjazd IIaktualizacja w dn. 11.10

zjazd III

zjazd IVaktualizacja w dn. 25.10

zjazd V

zjazd VI

zjazd VII

zjazd VIII

zjazd IX

zjazd X

zjazd XI

zjazd XII

ROK III

zjazd I

zjazd IIaktualizacja w dn. 12.10

zjazd III

zjazd IV aktualizacja w dn. 17.10

zjazd V

zjazd VI

zjazd VII

zjazd VIII – aktualizacja w dn. 22.10

zjazd IX – aktualizacja w dn. 5.11

zjazd X

zjazd XI

zjazd XII