Ogłoszenia ogólne

Dyżury w  zimowej sesji egzaminacyjnej i poprawkowej

                    mgr Małgorzata Jerzyk – Rajbiś

29.01.2017 10:30 – 12:30

5.02.2018   10:30 – 12:30

12.01.2018 10:30 – 12:30


PIELĘGNIARSTWO ROK I, 7-SEMESTRALNE

OBOWIĄZKOWE BADANIE LEKARSKIE

W dniu 12 stycznia o godz. 10.00 na ul. Kaszubskiej 13 w pok. 110 odbędzie się obowiązkowe badanie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych. Na badanie należy zabrać ze sobą książeczkę sanepidowską, badanie z sanepidu i skierowanie – do odbioru w pok. 101

PIELĘGNIARSTWO ROK I, STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

OBOWIĄZKOWE BADANIE LEKARSKIE

W dniach 8.01.18 r. (grupa 1 i 4) oraz 9.01.18 r. (grupa 2,3) o godz. 10.00 na ul. Kaszubskiej 13 w pok. 110 odbędzie się obowiązkowe badanie lekarskie do celówsanitarno – epidemiologicznych. Na badanie należy zabrać ze sobą książeczkę sanepidowską, badanie z sanepidu i skierowanie – do odbioru w pok. 101

Pielęgniarstwo I rok

W dniu 03.01.2018 r. zostają odwołane zajęcia fakultatywne z języka niemieckiego.

 

Dyżury mgr Maciej Leki

PAZDZIERNIK 2017r. 

23.10.2017 12.00-14.00

30.10.2017 12.00-14.00

LISTOPAD 2017r. 

07.11.2017 12.00-14.00

13.11.2017 12.00-14.00

20.11.2017 12.00-14.00

27.11.2017 12.00-14.00

GRUDZIEŃ 2017r.

05.12.2017 12.00-14.00

12.12.2017 12.00-14.00

14.12.2017 12.00-14.00

STYCZEŃ 2018r. 

04.01.2018 12.00-14.00

12.01.2018 12.00-14.00

15.01.2018 12.00-14.00

22.01.2018 12.00-14.00

29.01,2018 12.00-14.00

LUTY 2018r.

05.02.2018 12.00-14.00

12.02.2018 12.00-14.00


Dr Jadwiga Rzempowska

Wykaz Dyżurów

27.10.2017 godz.10.30 do 12.30

4.11.2017 godz. 9.30 do 11.30

10.11.2017 godz. 13.00 do 15.00

14.11.2017 godz. 13.00 do 15.00

24.11.2017 godz. 10.30 do12.30

1.12.2017 godz. 10.30 do 12.30

8.12.2017 godz. 12.00 do 14.00

16.12.2017 godz. 14.00 do 16.00

20. 12.2017 godz. 14.00 do 16.00

5.01.2018 godz. 10.00 do 12.00

13.01.2018 godz. 14.00 do 16.00

19. 01.2018 godz. 10.00 do 12.00

27. 01.2018 godz. 12.00 do 14.00


Terminy dyżurów

semestr zimowy

mgr Małgorzata Jerzyk – Rajbiś

24.10.2017    12:00 – 13:00

30.10.2017     09:00 – 10:00

31.10.2017     12:00 – 13:00

7.11.2017         08:00 – 10:00

14.11.2017       08:00 – 10:00

21.11.2017       09:00 – 10:00 

28.11.2017       10:00 – 12:00

05.12.2017       09:00 – 11:00

12.12.2017       08:00 – 10:00

19.12.2017       10:00 – 12:00

05.01.2018       10:00 – 12:00

09.01.2018       08:00 – 10:00

19.01.2018       10:00 – 12:00

23.01.2018        08:00 – 10:00

Stacjonarne

OBRONA 21.12

 

UWAGA STUDENCI

Termin opłacania ubezpieczeń NNW i OC został wydłużony do 25 listopada 2017 r.

 

UWAGA !!!

Wszyscy studenci Wydziału Medycznego są zobowiązani do  złożenia kompletnie uzupełnionej karty okresowych osiągnięć oraz indeksu (3 rok) do Dziekanatu (p. 218)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.10.2017 r.

PIELĘGNIARSTWO II ROK

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

PIELĘGNIARSTWO III ROK

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

PIELĘGNIARSTWO I ROK

STUDIA 7 SEMESTRALNE

W dniu 20.10.2017 roku zostaje odwołany wykład z Socjologii z dr K. Sipowiczem. Wykład zostanie odpracowany w dniu 08.12.2017 roku o godz. 18.00 – 20.15.

 

PIELĘGNIARSTWO I ROK

Plan zajęć z Języka angielskiego dla gr 2 :

wtorki godz. 10.15 – 12.30 ( 17.10, 16.01 )

czwartki godz. 13.15 – 15.30 ( 21.12, 04.01, 11.01, 18.01, 25.01 )

piątki godz. 10.15 – 12.30 ( 13.10, 10.11 )

piątek godz. 12.15 – 14.30 ( 05.01 )

 PIELĘGNIARSTWO II ROK

Korekta planu zajęć w dniu 13.10.2017 w związku z zaplanowaniem przedmiotu : Sztuka w nauce.

PIELĘGNIARSTWO III ROK

W dniu 20.10.2017 roku zostają odwołane wykłady z Psychiatrii z prof. T. Pietrasem.

Wykłady zostaną odpracowane w dniu 08.12.2017 roku o godz. 15.00 – 19.45.

PIELĘGNIARSTWO III ROK

Niżej wymienione osoby proszone są o pilne zgłoszenie do Dziekanatu (pok. 218)

25256, 25262, 25265, 25270, 16798, 20955, 25275, 25279

PIELĘGNIARSTWO DRUGIEGO STOPNIA ROK 2

HARMONOGRAM ZAJĘC PRAKTYCZNYCH – STACJONARNE

 

PIELĘGNIARSTWO I ROK – 7 SEMESTRALNE

 

 

OBRONA 05.10

OBRONA 05.10 MGR

 

Grupa 1 jest grupą 2 a grupa 2 grupą 1

 

Uprzejmie informujemy, iż studenci pierwszego roku na Wydziale Medycznym zobowiązani są do udokumentowania wykonania następujących badań i szczepień w czasie do 15 grudnia, (studenci kierunku położnictwo do 30 października):

  • Szczepienia przeciw WZW typ B – 3 dawki – w cyklu 0,1,6 miesięcy tj.zaświadczenie z przychodni zawierające daty wykonania przy każdej dawce (dzień, miesiąc, rok) zapisane w karcie szczepień lub książeczce zdrowia
  • Szczepienie przeciw tężcowi – tylko studenci kierunku ratownictwo medyczne tj. zaświadczenie z przychodni
  • Badanie na nosicielstwo Salmonella – Shigella tj. wynik badania z sanepidu

Do kserokopii  zaświadczeń należy dołączyć dodatkowe informacje: imię i  nazwisko,  pełną informację dot. studiów tj. kierunek,  I lub II stopień,  tryb –dzienny, niestacjonarny, rok studiów , rok akademicki  oraz  numer tel. kontaktowego. Kserokopię zaświadczeń należy złożyć do pok. 101, ul. Kaszubska 13

Studenci, którzy nie mają badania sanepidu mają możliwość uzyskania zaświadczenia na bezpłatne badanie, ale tylko do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu. Studenci, którzy chcą pobrać zaświadczenie proszeni są o zgłoszenie się do pok. 101, ul. Kaszubska 13.

Nie złożenie wymaganych dokumentów będzie skutkowało nie dopuszczeniem do ćwiczeń, zajęć praktycznych i praktyki zawodowej!!

PIELĘGNIARSTWO I ROK

Wykłady z Socjologii z mgr A. Staniszewskim rozpoczynać sie będą o godz. 15.45.

 

UWAGA !!!

Od 03 października można opłacać

w Dziekanacie (pokój 218 ) składkę

na ubezpieczenie od następstw

nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej

w kwocie 55 zł

Ubezpieczenie jest obowiązkowe dla studentów Wydziału Medycznego –

jest warunkiem koniecznym

do odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych

UWAGA !!!

Wszyscy studenci, którzy mieli termin zaliczenia poprawek do dnia 23.09.2017 (czwarta termin) mają obowiązek w trybie pilnym (najpóźniej do dnia 04.10.2017) dostarczyć do dziekanatu (pokój 218) kartę poprawek.

W przeciwnym razie w/w osoby zostaną skreślone z listy studentów.

UWAGA !!!

Spotkanie Władz Wydziału Medycznego z osobami przyjętymi na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunki : elektroradiologia, kosmetologia oraz pielęgniarstwo ( studia pierwszego i drugiego stopnia ) odbędzie się w dniu 29 września 2017 roku o godz. 15.00 w Auli Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13.

ROK AKADEMICKI 2017/2018

SEMESTR ZIMOWY 

STUDIA STACJONARNE

STUDIA I STOPNIA

I ROK

I ROK 7 SEMESTRALNE  24.10

II ROK  13.10

III ROK  

STUDIA II STOPNIA

I ROK

II ROK

STUDIA NIESTACJONARNE

STUDIA II STOPNIA

I ROK

ZJAZD I

ZJAZD II

ZJAZD III

ZJAZD IV

ZJAZD V

ZJAZD VI

ZJAZD VII

ZJAZD VIII

ZJAZD IX

ZJAZD X

ZJAZD XI

ZJAZD XII

II ROK

ZJAZD I

ZJAZD II

ZJAZD III

ZJAZD IV

ZJAZD V

ZJAZD VI

ZJAZD VII

ZJAZD VIII

ZJAZD XI

ZJAZD XII

Pielęgniarstwo I rok

W dniu 25.01.2018 roku o godz. 15.45 – 18.00 odbędą się ćwiczenia z Języka angielskiego dla gr. 2 z mgr K. Mak ( zamiast 18.01.2018 ).


Pielęgniarstwo I rok

W dniu 19.01.2018 roku odbędą się zajęcia z prof. A. Twardowskim ( odpracowanie z 16.11.2017 ) wg. planu :

godz. 12.15 – 13.45 Psychologia wykład

godz. 14.00 – 15.30 Pedagogika wykład

godz. 15.45 – 17.15 Pedagogika ćwiczenia


Pielęgniarstwo I rok 7 semestralne

W dniu 10.01.2018 roku zostają odwołane ćwiczenia dla gr. 1  z Podstaw pielęgniarstwa z dr  J. Rzempowską.

W dniu 10.01.2018 roku zostają odwołane zajęcia ze Zdrowia publicznego z dr R. Ziarnikiem.

Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 24.01.2018 roku : godz. 14.00 – 18.00  -wykład, godz. 18.15 – 19.45 – ćwiczenia.


Pielęgniarstwo I rok

W dniu 18.01.2018 roku o godz. 13.15 – 17.15 odbędą się wykłady z Podstaw pielęgniarstwa z dr V. Cebulską ( odpracowanie zajęć z 05.12.2017 ).


PIELĘGNIARSTWO I ROK

W dniu 11.01.2018 roku o godz. 13.15 – 15.30 odbędą się wykłady z Fizjologii z prof. A. Bręborowiczem ( zamiast 16.01.2018 ).


UWAGA PIELĘGNIARSTWO ROK I OBOWIAZKOWE BADANIE!!!

W dniu 15 grudnia (piątek) o godz. 8.30 (sala nr 110, ul. Kaszubska 13) odbędą się okresowe badania lekarskie u lek Stanisława Sionkowskiego. Na badanie należy zabrać ze sobą : książeczkę sanepidowską, badanie kału z sanepidu i skierowanie na badanie (do odbioru w pok. 101)


PIELĘGNIARSTWO I ROK

W dniu 05.12.2017 roku zostają odwołane wykłady z Podstaw pielęgniarstwa z dr V. Cebulską.

Termin odpracowania zajęć zostanie podany w późniejszym czasie.


PIELĘGNIARSTWO I ROK

STUDIA 7 SEMESTRALNE

W dniu 03.12.2017 roku zajęcia ze Zdrowia publicznego z dr R. Ziarnikiem odbędą się:

wykład – godz. 12.00 – 16.00

ćwiczenia – godz. 16.15 – 18.30.


OBOWIĄZKOWE BADANIE LEKARSKIE !

Pielęgniarstwo rok 1

W dniu 7 grudnia (czwartek) o godz. 12.00 (sala nr 110, ul. Kaszubska 13) odbędą się okresowe badania lekarskie u lek Stanisława Sionkowskiego. Na badanie należy zabrać ze sobą : książeczkę sanepidowską, badanie kału z sanepidu i skierowanie na badanie (do odbioru w pok. 101)


PIELĘGNIARSTWO I ROK STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

W dniu 12.12.2017 roku o godz. 10.30 – 12.45 odbędą się ćwiczenia z Języka angielskiego dla gr. 1 z mgr K. Mak ( odpracowanie z 17.11.2017 ).


PIELĘGNIARSTWO I ROK STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

W dniu 17.11.2017 roku zostają odwołane zajęcia z Języka angielskiego dla gr. 1 z mgr K. Mak. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w późniejszym czasie.


PIELĘGNIARSTWO I ROK

STUDIA 7 SEMESTRALNE

W dniu 15.11.2017 roku zostają odwołane zajęcia ze Zdrowia publicznego z dr R. Ziarnikiem. Zajęcia zostaną w dniu 03.12.2017 roku :

wykład – godz. 12.00 – 16.00

ćwiczenia – godz. 18.00 – 20.15.


 

PIELĘGNIARSTWO I ROK

STUDIA 7 SEMESTRALNE

Aktualizacja planu zajęć w dniu 24.10.2017.

DYŻUR : MGR E. WOLF : PONIEDZIAŁKI 15.00 – 17.00

PIELĘGNIARSTWO I ROK STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Wykład z Ochrony własności intelektualnej z prof. M. Wrońskim odbędzie się 05.01.2018 ( a nie jak omyłkowo zostało wpisane 01.01 ).

DYŻUR : PROF. J. GŁUSZEK

PAŹDZIERNIK : PIĄTKI 11.30 – 12.30 I SOBOTY 16.15 – 17.15

UWAGA PIELĘGNIARSTWO II ROK

W dniu 17.01.2018 roku zajęcia z prof. L. Orlewiczem rozpoczną się o godz. 12.00.


UWAGA PIELĘGNIARSTWO ROK II i III pierwszego i drugiego stopnia OBOWIAZKOWE BADANIE!!!

Studenci, którym straciło ważność badanie lekarskie o nr albumu: 26662255263, 25269, 25270, 18195, 25280, 23072, 26576, 26578, 17063, 23058, 26883 proszeni są o zgłoszenie się po skierowanie do pok. 101 na badanie lekarskie   w dn. 15 grudnia (piątek) godz. 8.30, sala 110 ul. Kaszubska 13


UWAGA STUDENCI BEZ BADAŃ!

Studenci o poniższych numerach albumu w dniu 23 listopada (czwartek) o godz. 12.00 (sala nr 110, ul. Kaszubska 13) proszeni są o zgłoszenie się na okresowe badania lekarskie u lek Stanisława Sionkowskiego. Na badanie należy zabrać ze sobą : książeczkę sanepidowską, badanie kału z sanepidu i skierowanie na badanie (do odbioru w pok. 101)

Nr albumu Kierunek, rok
26674 Pielęgniarstwo, rok 2
26264 Pielęgniarstwo, rok 3
25266 Pielęgniarstwo, rok 3
26576 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
23023 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
23557 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
23037 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
17063 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
26584 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
21644 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
23074 Pielęgniar. II stop., rok 2, nst.

W dniu 14.11.2017 roku zostaje odwołany dyżur dr K. Juszczak.


PIELĘGNIARSTWO III ROK

W dniu 26.01.2018 roku o godz. 15.00 – 19.00 odbędą się wykłady z Psychiatrii z prof. T. Pietrasem (odpracowanie z 01.12.2017).


UWAGA PIELĘGNIARSTWO ROK II i III pierwszego i drugiego stopnia OBOWIAZKOWE BADANIE!!!

Studenci, którym straciło ważność badanie lekarskie o nr albumu: 26662255263, 25269, 25270, 18195, 25280, 23072, 26576, 26578, 17063, 23058, 26883 proszeni są o zgłoszenie się po skierowanie do pok. 101 na badanie lekarskie   w dn. 15 grudnia (piątek) godz. 8.30, sala 110 ul. Kaszubska 13


PIELĘGNIARSTWO III ROK

W dniu 01.12.2017 roku zostają odwołane wykłady z Psychiatrii z prof. T. Pietrasem.

Termin odpracowania zajęć zostanie podany w późniejszym czasie.


UWAGA STUDENCI BEZ BADAŃ!

Studenci o poniższych numerach albumu w dniu 23 listopada (czwartek) o godz. 12.00 (sala nr 110, ul. Kaszubska 13) proszeni są o zgłoszenie się na okresowe badania lekarskie u lek Stanisława Sionkowskiego. Na badanie należy zabrać ze sobą : książeczkę sanepidowską, badanie kału z sanepidu i skierowanie na badanie (do odbioru w pok. 101)

Nr albumu Kierunek, rok
26674 Pielęgniarstwo, rok 2
26264 Pielęgniarstwo, rok 3
25266 Pielęgniarstwo, rok 3
26576 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
23023 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
23557 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
23037 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
17063 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
26584 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
21644 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
23074 Pielęgniar. II stop., rok 2, nst.

W dniu 14.11.2017 roku zostaje odwołany dyżur dr K. Juszczak.


 

PIELĘGNIARSTWO ROK 3

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH – aktualizacja

 

PIELĘGNIARSTWO III ROK

W dniu 10.11.2017 roku o godz. 15.00 – 19.45 odbędzie się wykład z Psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego z prof. T. Pietrasem ( zamiast 24.11.2017 ).

W związku z powyższym wykład z Psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego z dr V. Jachimowicz odbędzie się o godz. 11.30 – 14.45 , a Język niemiecki ( fakultet ) z mgr W. Maniewskim o godz. 9.00 -11.15.

Niestacjonarne

OBOWIĄZKOWE BADANIE LEKARSKIE !

Pielęgniarstwo rok 1, drugiego stopnia

W dniu 2 grudnia (sobota) o godz. 10.00 (sala nr 110, ul. Kaszubska 13) odbędą się okresowe badania lekarskie u lek Stanisława Sionkowskiego. Na badanie należy zabrać ze sobą : książeczkę sanepidowską, badanie kału z sanepidu i skierowanie na badanie (do odbioru w pok. 101)

PIELĘGNIARSTWO I ROK STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

W dniu 26.11.2017 roku zostają odwołane ćwiczenia z Języka angielskiego z mgr B. Gradowską. Zajęcia zostaną odpracowane poprzez wydłużenie zajęć o 45 minut w dniach : 25.11.2017, 10.12.2017 i 28.01.2018.

UWAGA STUDENCI

Termin opłacania ubezpieczeń NNW i OC został wydłużony do 25 listopada 2017 r.

UWAGA STUDENCI BEZ BADAŃ!

Studenci o poniższych numerach albumu w dniu 23 listopada (czwartek) o godz. 12.00 (sala nr 110, ul. Kaszubska 13) proszeni są o zgłoszenie się na okresowe badania lekarskie u lek Stanisława Sionkowskiego. Na badanie należy zabrać ze sobą : książeczkę sanepidowską, badanie kału z sanepidu i skierowanie na badanie (do odbioru w pok. 101)

Nr albumu Kierunek, rok
26674 Pielęgniarstwo, rok 2
26264 Pielęgniarstwo, rok 3
25266 Pielęgniarstwo, rok 3
26576 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
23023 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
23557 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
23037 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
17063 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
26584 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
21644 Pielęgniar. II stop., rok 2, stacj.
23074 Pielęgniar. II stop., rok 2, nst.

W dniu 14.11.2017 roku zostaje odwołany dyżur dr K. Juszczak.

Dyżury mgr Maciej Leki

PAZDZIERNIK 2017r.

23.10.2017 12.00-14.00

30.10.2017 12.00-14.00

LISTOPAD 2017r.

07.11.2017 12.00-14.00

13.11.2017 12.00-14.00

20.11.2017 12.00-14.00

27.11.2017 12.00-14.00

GRUDZIEŃ 2017r.

05.12.2017 12.00-14.00

12.12.2017 12.00-14.00

14.12.2017 12.00-14.00

STYCZEŃ 2018r.

04.01.2018 12.00-14.00

12.01.2018 12.00-14.00

15.01.2018 12.00-14.00

22.01.2018 12.00-14.00

29.01,2018 12.00-14.00

LUTY 2018r.

05.02.2018 12.00-14.00

12.02.2018 12.00-14.00

Dr Jadwiga Rzempowska

Wykaz Dyżurów

27.10.2017 godz.10.30 do 12.30

4.11.2017 godz. 9.30 do 11.30

10.11.2017 godz. 13.00 do 15.00

14.11.2017 godz. 13.00 do 15.00

24.11.2017 godz. 10.30 do12.30

1.12.2017 godz. 10.30 do 12.30

8.12.2017 godz. 12.00 do 14.00

16.12.2017 godz. 14.00 do 16.00

20. 12.2017 godz. 14.00 do 16.00

5.01.2018 godz. 10.00 do 12.00

13.01.2018 godz. 14.00 do 16.00

19. 01.2018 godz. 10.00 do 12.00

27. 01.2018 godz. 12.00 do 14.00

Terminy dyżurów

semestr zimowy

mgr Małgorzata Jerzyk – Rajbiś

24.10.2017    12:00 – 13:00

30.10.2017     09:00 – 10:00

31.10.2017     12:00 – 13:00

7.11.2017         08:00 – 10:00

14.11.2017       08:00 – 10:00

21.11.2017       09:00 – 10:00 

28.11.2017       10:00 – 12:00

05.12.2017       09:00 – 11:00

12.12.2017       08:00 – 10:00

19.12.2017       10:00 – 12:00

05.01.2018       10:00 – 12:00

09.01.2018       08:00 – 10:00

19.01.2018       10:00 – 12:00

23.01.2018        08:00 – 10:00

DYŻUR : MGR E. WOLF : PONIEDZIAŁKI 15.00 – 17.00

DYŻUR : PROF. J. GŁUSZEK

PAŹDZIERNIK : PIĄTKI 11.30 – 12.30 I SOBOTY 16.15 – 17.15

UWAGA !!!

Wszyscy studenci Wydziału Medycznego są zobowiązani do  złożenia kompletnie uzupełnionej karty okresowych osiągnięć oraz indeksu (3 rok) do Dziekanatu (p. 218)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.10.2017 r.

PIELĘGNIARSTWO DRUGIEGO STOPNIA ROK 2

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH – NIESTACJONARNE

OBRONA 05.10

Uprzejmie informujemy, iż studenci pierwszego roku na Wydziale Medycznym zobowiązani są do udokumentowania wykonania następujących badań i szczepień w czasie do 15 grudnia, (studenci kierunku położnictwo do 30 października):

  • Szczepienia przeciw WZW typ B – 3 dawki – w cyklu 0,1,6 miesięcy tj.zaświadczenie z przychodni zawierające daty wykonania przy każdej dawce (dzień, miesiąc, rok) zapisane w karcie szczepień lub książeczce zdrowia
  • Szczepienie przeciw tężcowi – tylko studenci kierunku ratownictwo medyczne tj. zaświadczenie z przychodni
  • Badanie na nosicielstwo Salmonella – Shigella tj. wynik badania z sanepidu

Do kserokopii  zaświadczeń należy dołączyć dodatkowe informacje: imię i  nazwisko,  pełną informację dot. studiów tj. kierunek,  I lub II stopień,  tryb –dzienny, niestacjonarny, rok studiów , rok akademicki  oraz  numer tel. kontaktowego. Kserokopię zaświadczeń należy złożyć do pok. 101, ul. Kaszubska 13

Studenci, którzy nie mają badania sanepidu mają możliwość uzyskania zaświadczenia na bezpłatne badanie, ale tylko do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu. Studenci, którzy chcą pobrać zaświadczenie proszeni są o zgłoszenie się do pok. 101, ul. Kaszubska 13.

Nie złożenie wymaganych dokumentów będzie skutkowało nie dopuszczeniem do ćwiczeń, zajęć praktycznych i praktyki zawodowej!!

OBRONA 21.09 MGR

WYNIKI EGZAMINU DYPLOMOWEGO Z DNIA 15.09.2017

UWAGA STUDENCI

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego z mgr B. Gradowską dla  studentów wszystkich kierunków, którzy nie stawili się w dn. 11.09.17   odbędzie się dn. 18.09.17 o godz. 8:00.

UWAGA PIELĘGNIARSTWO II ROK STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

W dniu 17.08.2017 roku o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie w sprawie Egzaminu Dyplomowego Poprawkowego. Spotkanie odbędzie się w Collegium Medicum.

UWAGA PIELĘGNIARSTWO STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

EGZAMIN TEORETYCZNY ( POPRAWKOWY ORAZ PIERWSZY TERMIN DLA OSÓB, KTÓRE NIE ZŁOŻYŁY PRACY DO KOŃCA CZERWCA  – PRACA PISEMNA ( STUDIUM PRZYPADKU )

ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.09.2017 ROKU O GODZ. 9.00.

SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ POZOSTAJE BEZ ZMIAN.

KOMISJA WERYFIKACYJNA 14.07 MGR

OBRONA 06.07 MGR

OBRONA 07.07 MGR – KOREKTA 

OBRONA 05.07 MGR

Zmiana dyżuru dr A. Balcerzak: zamiast 6.06 dyżur odbędzie się w dniu 07.06 [10.30-11.30] oraz 09.06 [10.00-11.00]

Dyżury w sesji dr A. Balcerzak:

19.06.2017 [10.00-12.00]

27.06.2017 [16.00-18.00]

OGŁOSZENIE EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

ROK AKADEMICKI 2017/2018

SEMESTR ZIMOWY 

STUDIA STACJONARNE

STUDIA I STOPNIA

I ROK

I ROK 7 SEMESTRALNE  24.10

II ROK  13.10

III ROK  

STUDIA II STOPNIA

I ROK

II ROK

STUDIA NIESTACJONARNE

STUDIA II STOPNIA

I ROK

ZJAZD I

ZJAZD II

ZJAZD III

ZJAZD IV

ZJAZD V

ZJAZD VI

ZJAZD VII

ZJAZD VIII

ZJAZD IX

ZJAZD X

ZJAZD XI

ZJAZD XII

II ROK

ZJAZD I

ZJAZD II

ZJAZD III

ZJAZD IV

ZJAZD V

ZJAZD VI

ZJAZD VII

ZJAZD VIII

ZJAZD XI

ZJAZD XII

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.