Ogłoszenia ogólne

Uwaga studenci

Dzień 12.11.2018 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W najbliższym czasie zostaną podane terminy odpracowania zajęć.


UWAGA STUDENCI

Dzień 31 października 2018 roku został ogłoszony dniem rektorskim ( Zarządzenie Nr 0300.93.V.2018 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 29 października 2018 roku ).


UWAGA !!! Studenci pierwszego roku  na Wydziale Medycznym zobowiązani są do udokumentowania wykonania następujących badań i szczepień w czasie do 30 listopada):

  1. Szczepienia przeciw WZW typ B – 3 dawki – w cyklu 0,1,6 miesięcy tj. zaświadczenie z przychodni zawierające daty wykonania przy każdej dawce (dzień, miesiąc, rok) zapisane w karcie szczepień lub książeczce zdrowia
  1. Szczepienie przeciw tężcowi – tylko studenci kierunku ratownictwo medyczne tj. zaświadczenie z przychodni
  2. Badanie na nosicielstwo Salmonella – Shigella wynik badania z sanepidu

Do kserokopii  zaświadczeń należy dołączyć dodatkowe informacje: imię i  nazwisko,  pełną informację dot. studiów tj. kierunek,  I lub II stopień,  tryb –dzienny, niestacjonarny, rok studiów , rok akademicki  oraz  numer tel. kontaktowego. Kserokopię zaświadczeń należy złożyć do pok. 101, ul. Kaszubska 13

Studenci, którzy nie mają badania sanepidu mają możliwość uzyskania zaświadczenia na bezpłatne badanie, ale tylko do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu. Studenci, którzy chcą pobrać zaświadczenie proszeni są o zgłoszenie się do  pok. 101, ul. Kaszubska 13. (tel. 62 7679605)

Nie złożenie wymaganych dokumentów będzie skutkowało nie dopuszczeniem do zajęć praktycznych i praktyki zawodowej!

DYŻUR – LEK. M. PIETRZYK ( sala 301 lub 303 )

23.10.2018 13.45-15.30
06.11.2018 13.45-16.30
13.11.2018 12.45-15.30
20.11.2018 13.45-16.30
27.11.2018 12.45-15.30
04.12.2018 13.45-15.30
10.12.2018 13.15-15.30
18.12.2018 13.15-15.30

UWAGA !!!

Wszyscy studenci Wydziału Medycznego są zobowiązani do  złożenia kompletnie uzupełnionej karty okresowych osiągnięć do Dziekanatu (p. 126)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2018 r.


 

UWAGA !!!

Od 09 października można opłacać w Dziekanacie (pokój 126 ) składkę na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej w kwocie 80 zł

Ubezpieczenie jest obowiązkowe dla studentów Wydziału Medycznego – jest warunkiem koniecznym do odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych


UWAGA !!!

Wszyscy studenci Wydziału Medycznego są zobowiązani do  złożenia kompletnie uzupełnionej karty okresowych osiągnięć do Dziekanatu (p. 126)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2018 r.

 


 

DYŻUR – PROF. J. GŁUSZEK

02.10 godz. 18.30 – 20.30

09.10 godz. 18.30 – 20.30

16.10 godz. 18.30 – 20.30

30.10 godz. 18.30 – 20.30


Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego


W dniu 10.09.2018 roku o godz. 15.00 odbędą się zaliczenia poprawkowe u dra M. Pietrzyka.


WAŻNE!!

Dnia 15.06.2018r. o godz. 8.00 odbędą się wpisy u Pani lek. med. A.Wilczak oraz u prof. M. Wilczaka (jest to jedyny termin).

 

W związku z organizowanymi XVIII Kaliskimi Juwenaliami J.M. Rektor prof. dr hab. Andrzej Wojtyła ustalił w dniu 18 maja 2018 roku od godz. 11.00 „godziny rektorskie”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystym pochodzie ulicami miasta i oficjalnym przekazaniu kluczy do miasta Kalisza.

Zbiórka studentów i pracowników na dziedzińcu Uczelni przy ul. Nowy Świat 4 o godz. 11.35, wymarsz o godz. 12.00.


KONKURS FOTOGRAFICZNY PT. KALISZ – MIASTO MŁODYCH


UWAGA !!!

Wszyscy studenci Wydziału Medycznego są zobowiązani do  złożenia kompletnie uzupełnionej karty okresowych osiągnięć

oraz indeksu (3 rok) do Dziekanatu (p. 218) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2018 r.

Komunikat


UWAGA !!!

Wszyscy studenci, którzy mają termin zaliczenia poprawek do dnia 18.02.2018 (czwarty termin) mają obowiązek w trybie pilnym (najpóźniej do dnia 24.02.2018) dostarczyć do dziekanatu (pokój 218) kartę poprawek.

W przeciwnym razie w/w osoby zostaną skreślone z listy studentów.


OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA BADAŃ !!!

Do dnia 25 stycznia 2018 r. do pok. 101 należy złożyć wszystkie wymagane badania, tj. szczepienia WZW, ksero zaświadczenia z sanepidu, orzeczenie lekarskie

W dniu 23 stycznia 2018 o godz. 10.00 odbędzie się ostatnie badanie lekarskie na ul. Kaszubskiej 13


Dyżury w  zimowej sesji egzaminacyjnej i poprawkowej 

                    mgr Małgorzata Jerzyk – Rajbiś

29.01.2017 10:30 – 12:30

5.02.2018   10:30 – 12:30

12.01.2018 10:30 – 12:30


Terminy dyżurów

semestr zimowy

mgr Małgorzata Jerzyk – Rajbiś

24.10.2017    12:00 – 13:00

30.10.2017     09:00 – 10:00

31.10.2017     12:00 – 13:00

7.11.2017         08:00 – 10:00

14.11.2017       08:00 – 10:00

21.11.2017       09:00 – 10:00 

28.11.2017       10:00 – 12:00

05.12.2017       09:00 – 11:00

12.12.2017       08:00 – 10:00

19.12.2017       10:00 – 12:00

05.01.2018       10:00 – 12:00

09.01.2018       08:00 – 10:00

19.01.2018       10:00 – 12:00

23.01.2018        08:00 – 10:00

DYŻUR : PROF. J. GŁUSZEK

PAŹDZIERNIK : PIĄTKI 11.30 – 12.30 I SOBOTY 16.15 – 17.15

UWAGA !!!

Wszyscy studenci Wydziału Medycznego są zobowiązani do  złożenia kompletnie uzupełnionej karty okresowych osiągnięć oraz indeksu (3 rok) do Dziekanatu (p. 218)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.10.2017 r.

Położnictwo pomostowe

Osoby, które nie mają badania lekarskiego do celów sanitarno – epidemiologicznych proszę o odbiór skierowania – pok. 101, tel. 627679605

Badanie odbędzie się 15 grudnia (sobota) o godz. 10.00 w pok. 108


Uwaga Położnictwo pomostowe

W dniu 12.10.2018 roku o godz. 14.45 odbędzie się spotkanie z opiekunem roku – mgr M. Ewą Paluch.


obrona 06.07.

obrona 05.07.

obrona 03.07. 


OGŁOSZENIE DYPLOM


Uwaga Położnictwo pomostowe – korekta odpracowania zajęć

Plan odpracowania zajęć z Położnictwa i opieki położniczej z prof. B. Dębniakiem :

17.02.2018

godz. 8.00 – 10.15 – wykład

godz. 10.30 – 12.00 ćwiczenia

godz. 12.30 – 17.15 – wykład

godz. 17.30 – 19.45 ćwiczenia

 


Uwaga Położnictwo pomostowe 

W dniach 13 – 14.01.2018 roku zostają odwołane zajęcia z Położnictwa i opieki położniczej z prof. B. Dębniakiem. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w późniejszym czasie.


Uwaga Położnictwo pomostowe 

Zmiana planu zajęć w dniu 12.01.2018.

O godz. 12.00 – 14.45 odbędzie się wykład z Biofizyki z prof. S. Miturą.


UWAGA POŁOŻNICTWO POMOSTOWE

Zmiana planu zajęć : w dniach 12.01. i 19.01.2018 roku

UWAGA POŁOŻNICTWO POMOSTOWE

Zmiana planu zajęć : w dniu 17.11.2017 roku zostaje odwołany wykład z Promocji zdrowia z dr K. Juszczak.

UWAGA STUDENCI

Termin opłacania ubezpieczeń NNW i OC został wydłużony do 25 listopada 2017 r.

UWAGA POŁOŻNICTWO POMOSTOWE

Zmiana planu zajęć : w dniu 17.11.2017 roku wykład z Promocji zdrowia z dr K. Juszczak  odbędzie się o godz. 13.30 – 17.30.

ROK AKADEMICKI 2018/2019

STUDIA STACJONARNE

SEMESTR ZIMOWY

I ROK

II ROK

III ROK

STUDIA NIESTACJONARNE ( POMOSTOWE )

ZJAZD I 

ZJAZD II

ZJAZD III

ZJAZD IV

ZJAZD V

ZJAZD VI

ZJAZD VII

ZJAZD VIII korekta 04.12

ZJAZD IX korekta 09.10

ZJAZD X korekta 04.12

ZJAZD XI

ZJAZD XII

Położnictwo I rok

W dniu 25.01.2019 roku  o godz. 8.00 – 10.15 i 10.30 – 12.45 odbędą się wykłady z Biofizyki z prof. S. Miturą ( zamiast 04.01.2019 ).

W związku z powyższym w dniu 04.01.2019 roku ćwiczenia z Podstaw położnictwa dla gr. 2 z mgr M. Szafrańską odbędą się zgodnie z planem o godz. 14.00 – 19.45.

W dniu 25.01.2019 roku  o godz. 13.00 – 15.15 odbędą się wykłady z Biochemii  z dr M Chuchrackim (odpracowanie z 07.12.2018).


Położnictwo I rok

W dniach 17 i 20.12.2018 roku zostają odwołane zajęcia z przedmiotu : Filozofia i etyka zawodu położnej z mgr M. Ewą Paluch. Zajęcia zostaną odpracowane w dniach : 15 i 17.01.2019 roku : wykład o godz. 11.30 – 13.45 i ćwiczenia o godz. 14.00 – 16.15.


Położnictwo II rok

W dniu 12.12.2018 roku o godz. 10.00 – 12.15 odbędą się ćwiczenia z przedmiotu : Podstawy ratownictwa medycznego z lek. M. Pietrzykiem ( odpracowanie z 29.11.2018 ).


Położnictwo I, II, III rok

W dniu 7.12 zostały zamieszczone aktualne harmonogramy zajęć praktycznych i praktyki zawodowej


Położnictwo II rok

Wykłady z przedmiotu Psychiatria z lek. W. Pałysem odbędą się w następujących terminach :

godz. 9.30 – 13.30 (06.12, 13.12, 20.12, 03.01, 10.01, 17.01 ).


Położnictwo II rok

W dniu 05.12.2018 roku zostają odwołane ćwiczenia z przedmiotu : Podstawy ratownictwa medycznego z lek. M. Pietrzykiem . Termin odpracowania zajęć zostanie podany w późniejszym czasie.


Położnictwo I rok

W dniu 07.12.2018 roku zostają odwołane  wykłady  z Biochemii z dr M. Chuchrackim. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w późniejszym czasie.


Położnictwo II rok

W dniu 05.12.2018 roku o godz. 11.30 – 13.45 odbędą się ćwiczenia z przedmiotu : Podstawy ratownictwa medycznego z lek. M. Pietrzykiem ( odpracowanie z 29.11.2018 ).


Położnictwo I rok

W dniach 07 i 14.12.2018 roku zostają odwołane wykłady z Biofizyki z prof. S. Miturą . Wykłady zostaną odpracowane w dniu 04.01.2019 roku o godz. 14.00 – 18.45.

W związku z powyższym w dniu 04.01.2019 roku ćwiczenia z Podstaw opieki położniczej dla gr. 2 z mgr M. Szafrańską odbędą się o godz. 8.00 – 13.45.


Położnictwo I rok

W dniu 14.01.2019 roku o godz. 15.30 – 19.30 odbędą się wykłady ze Zdrowia publicznego z prof. P. Bilińskim ( odpracowanie z 12.11.2018 ).


 

Położnictwo III rok

W dniu 03.12.2018 roku o godz. 15.00 – 17.15 odbędą  się ćwiczenia z Rehabilitacji w położnictwie, neonatologii i ginekologii z mgr M. Zasiadłą (odpracowanie z 31.10.2018 ).


Położnictwo III rok

W dniu 05.12.2018 roku o godz. 15.00 – 19.00 odbędzie  się wykład z Rehabilitacji w położnictwie, neonatologii i ginekologii z dr K. Wojtyłą (odpracowanie z 31.10.2018 ).


Położnictwo I rok

W dniu 03.12.2018 roku o godz. 8.00 – 12.45 odbędą się ćwiczenia z Podstaw opieki położniczej dla gr. 1 z mgr M. Szafrańską., dodatkowo w dniu 19.12.2018 roku zajęcia zostaną wydłużone do godz. 18.45. (odpracowanie z 31.10.2018 ).


Położnictwo II rok

zmiana terminu odpracowania zajęć

W dniu 19.11.2018 roku o godz. 14.30 – 16.45 odbędą się ćwiczenia z Języka angielskiego z mgr B. Gradowską (zamiast 20.11.2018 ).


Położnictwo I rok

W dniu 11.12.2018 roku o godz. 11.15 – 13.30 odbędą się ćwiczenia z Języka angielskiego z mgr K. Kubasik (odpracowanie z 12.11.2018 ).


Położnictwo II rok

W dniu 28.11.2018 roku o godz. 13.00 – 15.15 odbędą się ćwiczenia z Języka angielskiego z mgr B. Gradowską (zamiast 20.11.2018 ).


Położnictwo I rok

W dniu 20.11.2018 roku o godz. 9.00 – 11.15 odbędą się ćwiczenia z Podstawowej opieki zdrowotnej z dr W. Grzelakiem (odpracowanie z 06.11.2018).


Położnictwo I rok

W dniu 06.11.2018 roku zostają odwołane ćwiczenia z Podstawowej opieki zdrowotnej z dr W. Grzelakiem. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w późniejszym czasie.


Położnictwo II rok

W dniu 30.10 – aktualizacja harmonogramu zajęć praktycznych i praktyki zawodowej !


Położnictwo I rok

W dniu 29.10.2018 roku zostają odwołane ćwiczenia z przedmiotu : Fizjologia z lek. A.  Wilczak . Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 14.01.2019 o godz. 10.30 – 12.45.


Położnictwo I rok

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH – aktualizacja w dn. 7.12


Położnictwo II rok

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYKI ZAWODOWEJaktualizacja w dn. 7.12


Położnictwo III rok

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYKI ZAWODOWEJ-  aktualizacja w dn. 7.12


Położnictwo I rok

W dniu 29.10.2018 roku zostają odwołane ćwiczenia z Podstawowej opieki zdrowotnej z dr W. Grzelakiem. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 06.11.2018 roku o godz. 11.30 – 13.45.

W dniu 12.12.2018 roku o godz.13.00 – 15.15 odbędą się ćwiczenia z Anatomii z lek. M.Pietrzykiem (zamiast 06.11.2018 ).


Położnictwo I rok

POŁOŻNICTWO I ROK – PODZIAŁ NA GRUPY – II nabór


Uwaga położnictwo III rok 

Korekta planu zajęć ( dotyczy godzin wykładów z Badań w położnictwie ).


 

Uwaga położnictwo I rok 

W dniu 14.09.2018 roku o godz. 16.00 odbędzie się egzamin poprawkowy  z Farmakologii  z dr M. Chuchrackim.


Położnictwo I rok

Zmiana godziny zajęć.

W dniu 15.06.2018 roku o godz. 8.00 – 10.15 odbędzie się wykład z Badań fizykalnych z prof. M. Wilczakiem .


OGŁOSZENIE EGZAMIN DYPLOMOWY

OGŁOSZENIE DYPLOM


Położnictwo I rok

W dniu 14.06.2018 roku o godz. 11.15 – 15.15 odbędą się wykłady z Mikrobiologii i parazytologii z lek. W. Kujawą (odpracowanie zajęć z 07.03.2018 ).


Położnictwo I rok

W dniu 20.04.2018 roku o godz. 8.00 – 12.45 odbędzie się wykład z Badań fizykalnych z prof. M. Wilczakiem ( wydłużenie zajęć o jedną godzinę).

Pozostałe godziny wykładów z Badań fizykalnych z prof. M. Wilczakiem ( odpracowanie z 16.03 i 19.03.2018) odbędą się wg. planu :

23.04 godz. 8.00 – 12.45

15.06 godz. 13.00 – 15.15.


Położnictwo I rok

W dniu 19.04.2018 roku o godz. 11.30 – 13.45 odbędzie się wykład z BHP z mgr I. Nałęcz  (zamiast 25.05.2018).

W dniu 25.05.2018 roku o godz. 8.00 – 10.15 odbędą się ćwiczenia z Fizjologii z lek. M. Pietrzykiem (zamiast 19.04.2018).


Położnictwo II rok

Plan zajęć z przedmiotu : Położnictwo i opieka położnicza – 30 godz. wykładów :

13.04 godz. 10.30 – 15.15 ( 6 godz. ) prof. S. Graczyk

13.04 godz. 15.30 – 19.30 ( 5 godz. ) dr A. Bajek

10.05 godz. 8.00 – 10.15 ( 3 godz. ) prof. S. Graczyk

10.05 godz. 15.30 – 19.30 ( 5 godz. ) dr A. Bajek

15.06 godz. 10.30 – 15.15 ( 6 godz. ) prof. S. Graczyk

15.06 godz. 15.30 – 19.30 ( 5 godz. ) dr A. Bajek

W związku z powyższym zajęcia z przedmiotu Ginekologia i opieka ginekologiczna z prof. m. Pisarską – Krawczyk zamiast 13.04 odbędą się 10.05.2018 roku : wykład o godz. 10.30 – 12.45 i ćwiczenia o godz. 13.00 – 15.15 ).


Położnictwo III rok

W dniach 16 i 19.03.2018 roku zostają odwołane  zajęcia z Radiologii z lek. A. Wilczak. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w późniejszym czasie.


Położnictwo II rok

W dniach 16 i 19.03.2018 roku zostają odwołane wykłady z Badań fizykalnych z prof. M. Wilczakiem. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w późniejszym czasie.


Położnictwo I rok

W dniu 13.03.2018 roku zostają odwołane ćwiczenia z Farmakologii z mgr L. Tarnawskim. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 20.03.2018 o godz. 10.00 – 14.00.


POŁOŻNICTWO ROK I

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH


POŁOŻNICTWO ROK II

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH – aktualizacja w dn. 10.04


POŁOŻNICTWO ROK III

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH


Uwaga położnictwo III rok 

zmiana godziny egzaminu

W dniu 16.02.2018 roku o godz. 9.00 odbędzie się egzamin z Technik położniczych i prowadzenia porodu z prof. B. Dębniakiem.


Uwaga położnictwo II rok 

W dniu 09.02.2018 roku o godz. 14.00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe  z Podstaw ratownictwa medycznego z lek. M. Pietrzykiem.


Uwaga położnictwo I rok 

W dniu 15.02.2018 roku o godz. 18.00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe  z Biochemii  z dr M. Chuchrackim.


Uwaga położnictwo II rok 

W dniu 26.01.2018 roku zostają odwołane wykłady z Położnictwa i opieki położniczej z prof. G. Bręborowiczem.


Uwaga położnictwo I rok 

W dniu 02.02.2018 roku o godz. 17.30 odbędzie się zaliczenie z Biochemii  z dr M. Chuchrackim.


Uwaga położnictwo III rok 

W dniu 16.02.2018 roku o godz. 10.00 odbędzie się egzamin z Technik położniczych i prowadzenia porodu z prof. B. Dębniakiem.


POŁOŻNICTWO ROK I

W dniu 19.01.2018 roku odbędą się zajęcia z prof. A. Twardowskim ( odpracowanie z 16.11.2017 ) wg. planu :

godz. 12.15 – 13.45 Psychologia wykład

godz. 14.00 – 15.30 Pedagogika wykład


POŁOŻNICTWO ROK I

Zajęcia praktyczne z Podstaw opieki położniczej – gr. 1 z mgr K. Stępień z dnia 19.01.18 r. zostały przełożone na dzień 16.01.18 r.  – godz. 7.00 – 13.00


POŁOŻNICTWO I ROK

W dniu 11.01.2018 roku o godz. 13.15 – 15.30 odbędą się wykłady z Fizjologii z prof. A. Bręborowiczem ( zamiast 16.01.2018 ).

W związku z powyższym w dniu 11.01.2018 roku zajęcia z Filozofii i etyki zawodu położnej z mgr M. Paluch odbędą się wg. planu :

godz. 15.45 – 18.00 – wykład

godz. 18.15 – 20.30 – ćwiczenia.


POŁOŻNICTWO II ROK

W dniu 26.01.2018 roku o godz. 15.00 – 19.00 odbędą się wykłady z Psychiatrii z prof. T. Pietrasem (odpracowanie z 01.12.2017).


UWAGA POŁOŻNICTWO ROK II i III OBOWIAZKOWE BADANIE!!!

Studenci, którym straciło ważność badanie lekarskie o nr albumu: 26680, 26691, 25164 proszeni są o zgłoszenie się po skierowanie do pok. 101 na badanie lekarskie   w dn. 15 grudnia (piątek) godz. 8.30, sala 110 ul. Kaszubska 13

UWAGA POŁOŻNICTWO ROK I OBOWIAZKOWE BADANIE!!!

W dniu 15 grudnia (piątek) o godz. 8.30 (sala nr 110, ul. Kaszubska 13) odbędą się okresowe badania lekarskie u lek Stanisława Sionkowskiego. Na badanie należy zabrać ze sobą : książeczkę sanepidowską, badanie kału z sanepidu i skierowanie na badanie (do odbioru w pok. 101)

POŁOŻNICTWO II ROK

W dniu 01.12.2017 roku zostają odwołane wykłady z Psychiatrii z prof. T. Pietrasem.

Termin odpracowania zajęć zostanie podany w późniejszym czasie.

POŁOŻNICTWO II ROK

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH – aktualizacja w dn. 30.11

POŁOŻNICTWO I ROK

W dniu 30.11.2017 roku zostają odwołane ćwiczenia z Fizjologii z lek. M. Pietrzykiem. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 21.12.2017 roku o godz. 18.15 – 20.30.

POŁOŻNICTWO I ROK

W dniu 24.11.2017 roku zostają odwołane ćwiczenia z Podstaw opieki położniczej dla gr. 1 z mgr M. Szafrańską. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 30.11.2017 roku o godz. 15.45 – 20.30.

POŁOŻNICTWO II ROK

W dniu 2.11.2017 roku zostają odwołane wykłady z Położnictwa i opieki położniczej z prof. G. Bręborowiczem. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 15.12.2017 roku o godz. 10.45 – 14.45.

POŁOŻNICTWO I ROK

W dniu 23.11.2017 roku zostają odwołane ćwiczenia z Fizjologii z lek. M. Pietrzykiem. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 29.11.2017 roku o godz. 8.00 – 10.15.

POŁOŻNICTWO ROK I i II

W dn. 15.11 nastapiła zmiana w planie zajęć praktycznych!

UWAGA STUDENCI

Termin opłacania ubezpieczeń NNW i OC został wydłużony do 25 listopada 2017 r.

UWAGA STUDENCI BEZ BADAŃ!

Studenci o poniższych numerach albumu w dniu 23 listopada (czwartek) o godz. 12.00 (sala nr 110, ul. Kaszubska 13) proszeni są o zgłoszenie się na okresowe badania lekarskie u lek Stanisława Sionkowskiego. Na badanie należy zabrać ze sobą : książeczkę sanepidowską, badanie kału z sanepidu i skierowanie na badanie (do odbioru w pok. 101)

Nr albumu Kierunek, rok
25164 Położnictwo, rok 3

W dniu 14.11.2017 roku zostaje odwołany dyżur dr K. Juszczak.

POŁOŻNICTWO I ROK

W dniu 10.11.2017 roku zostają odwołane ćwiczenia z Podstawowej opieki zdrowotnej z dr V. Cebulską. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 29.11.2017 roku o godz. 10.30 – 12.45.

POŁOŻNICTWO I ROK

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH – aktualizacja w dn.15.11

POŁOŻNICTWO II ROK

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH – aktualizacja w dn. 15.11

POŁOŻNICTWO III ROK

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

POŁOŻNICTWO II ROK

Korekta planu zajęć w dniu 26.10.2018 w związku z zaplanowaniem wykładów z przedmiotu Położnictwo i opieka położnicza.

POŁOŻNICTWO I ROK

W dniu 07.12.2017 roku wykłady z Filozofii i etyki zawodu położnej z mgr M. E. Paluch odbędą się o godz. 16.00 – 18.15.

POŁOŻNICTWO II ROK

W dniu 20.10.2017 roku zostają odwołane wykłady z Psychiatrii z prof. T. Pietrasem.

Wykłady zostaną odpracowane w dniu 08.12.2017 roku o godz. 15.00 – 19.45.

POŁOŻNICTWO I ROK

W dniu 11.10.2017 roku zostają odwołane ćwiczenia z Socjologii z mgr A. Staniszewskim. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 08.11.2017 roku ( godziny bez zmian – 17.15 – 19.30).

W związku z powyższym w dniu 11.10.2017 roku ćwiczenia z Podstaw opieki położniczej dla gr. 2 z mgr M. Szafrańską odbędą się o godz. 15.00 – 19.45, a w dniu 08.11.2017 roku ćwiczenia z Podstaw opieki położniczej dla gr. 1 odbędą się o godz. 12.15 – 17.00.

POŁOŻNICTWO III ROK

Niżej wymienione osoby proszone są o pilne zgłoszenie do Dziekanatu (pok. 218)

25262, 20955

 

 UWAGA POŁOŻNICTWO I ROK

ZMIANA PLANU ZAJĘĆ W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ OSOBY PROWADZĄCEJ ĆWICZENIA Z PEDAGOGIKI.

 

 UWAGA POŁOŻNICTWO III ROK

ZMIANA PLANU ZAJĘĆ W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ JEDNEJ GRUPY ĆWICZENIOWEJ.

Uprzejmie informujemy, iż studenci pierwszego roku na Wydziale Medycznym zobowiązani są do udokumentowania wykonania następujących badań i szczepień w czasie do 15 grudnia, (studenci kierunku położnictwo do 30 października):

  • Szczepienia przeciw WZW typ B – 3 dawki – w cyklu 0,1,6 miesięcy tj.zaświadczenie z przychodni zawierające daty wykonania przy każdej dawce (dzień, miesiąc, rok) zapisane w karcie szczepień lub książeczce zdrowia
  • Szczepienie przeciw tężcowi – tylko studenci kierunku ratownictwo medyczne tj. zaświadczenie z przychodni
  • Badanie na nosicielstwo Salmonella – Shigella tj. wynik badania z sanepidu

Do kserokopii  zaświadczeń należy dołączyć dodatkowe informacje: imię i  nazwisko,  pełną informację dot. studiów tj. kierunek,  I lub II stopień,  tryb –dzienny, niestacjonarny, rok studiów , rok akademicki  oraz  numer tel. kontaktowego. Kserokopię zaświadczeń należy złożyć do pok. 101, ul. Kaszubska 13

Studenci, którzy nie mają badania sanepidu mają możliwość uzyskania zaświadczenia na bezpłatne badanie, ale tylko do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu. Studenci, którzy chcą pobrać zaświadczenie proszeni są o zgłoszenie się do pok. 101, ul. Kaszubska 13.

Nie złożenie wymaganych dokumentów będzie skutkowało nie dopuszczeniem do ćwiczeń, zajęć praktycznych i praktyki zawodowej!!

UWAGA !!!

Od 03 października można opłacać

w Dziekanacie (pokój 218 ) składkę

na ubezpieczenie od następstw

nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej

w kwocie 55 zł

Ubezpieczenie jest obowiązkowe dla studentów Wydziału Medycznego –

jest warunkiem koniecznym

do odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych

UWAGA !!!

Wszyscy studenci, którzy mieli termin zaliczenia poprawek do dnia 23.09.2017 (czwarta termin) mają obowiązek w trybie pilnym (najpóźniej do dnia 04.10.2017) dostarczyć do dziekanatu (pokój 218) kartę poprawek.

W przeciwnym razie w/w osoby zostaną skreślone z listy studentów.