Ogłoszenia ogólne

Dyżury w  zimowej sesji egzaminacyjnej i poprawkowej 

                    mgr Małgorzata Jerzyk – Rajbiś

29.01.2017 10:30 – 12:30

5.02.2018   10:30 – 12:30

12.01.2018 10:30 – 12:30


Terminy dyżurów

semestr zimowy

mgr Małgorzata Jerzyk – Rajbiś

24.10.2017    12:00 – 13:00

30.10.2017     09:00 – 10:00

31.10.2017     12:00 – 13:00

7.11.2017         08:00 – 10:00

14.11.2017       08:00 – 10:00

21.11.2017       09:00 – 10:00 

28.11.2017       10:00 – 12:00

05.12.2017       09:00 – 11:00

12.12.2017       08:00 – 10:00

19.12.2017       10:00 – 12:00

05.01.2018       10:00 – 12:00

09.01.2018       08:00 – 10:00

19.01.2018       10:00 – 12:00

23.01.2018        08:00 – 10:00

DYŻUR : PROF. J. GŁUSZEK

PAŹDZIERNIK : PIĄTKI 11.30 – 12.30 I SOBOTY 16.15 – 17.15

UWAGA !!!

Wszyscy studenci Wydziału Medycznego są zobowiązani do  złożenia kompletnie uzupełnionej karty okresowych osiągnięć oraz indeksu (3 rok) do Dziekanatu (p. 218)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.10.2017 r.

Uwaga położnictwo III rok 

W dniu 16.02.2018 roku o godz. 10.00 odbędzie się egzamin z Technik położniczych i prowadzenia porodu z prof. B. Dębniakiem.


POŁOŻNICTWO ROK I

W dniu 19.01.2018 roku odbędą się zajęcia z prof. A. Twardowskim ( odpracowanie z 16.11.2017 ) wg. planu :

godz. 12.15 – 13.45 Psychologia wykład

godz. 14.00 – 15.30 Pedagogika wykład


POŁOŻNICTWO ROK I

Zajęcia praktyczne z Podstaw opieki położniczej – gr. 1 z mgr K. Stępień z dnia 19.01.18 r. zostały przełożone na dzień 16.01.18 r.  – godz. 7.00 – 13.00


POŁOŻNICTWO I ROK

W dniu 11.01.2018 roku o godz. 13.15 – 15.30 odbędą się wykłady z Fizjologii z prof. A. Bręborowiczem ( zamiast 16.01.2018 ).

W związku z powyższym w dniu 11.01.2018 roku zajęcia z Filozofii i etyki zawodu położnej z mgr M. Paluch odbędą się wg. planu :

godz. 15.45 – 18.00 – wykład

godz. 18.15 – 20.30 – ćwiczenia.


POŁOŻNICTWO II ROK

W dniu 26.01.2018 roku o godz. 15.00 – 19.00 odbędą się wykłady z Psychiatrii z prof. T. Pietrasem (odpracowanie z 01.12.2017).


UWAGA POŁOŻNICTWO ROK II i III OBOWIAZKOWE BADANIE!!!

Studenci, którym straciło ważność badanie lekarskie o nr albumu: 26680, 26691, 25164 proszeni są o zgłoszenie się po skierowanie do pok. 101 na badanie lekarskie   w dn. 15 grudnia (piątek) godz. 8.30, sala 110 ul. Kaszubska 13

UWAGA POŁOŻNICTWO ROK I OBOWIAZKOWE BADANIE!!!

W dniu 15 grudnia (piątek) o godz. 8.30 (sala nr 110, ul. Kaszubska 13) odbędą się okresowe badania lekarskie u lek Stanisława Sionkowskiego. Na badanie należy zabrać ze sobą : książeczkę sanepidowską, badanie kału z sanepidu i skierowanie na badanie (do odbioru w pok. 101)

POŁOŻNICTWO II ROK

W dniu 01.12.2017 roku zostają odwołane wykłady z Psychiatrii z prof. T. Pietrasem.

Termin odpracowania zajęć zostanie podany w późniejszym czasie.

POŁOŻNICTWO II ROK

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH – aktualizacja w dn. 30.11

POŁOŻNICTWO I ROK

W dniu 30.11.2017 roku zostają odwołane ćwiczenia z Fizjologii z lek. M. Pietrzykiem. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 21.12.2017 roku o godz. 18.15 – 20.30.

POŁOŻNICTWO I ROK

W dniu 24.11.2017 roku zostają odwołane ćwiczenia z Podstaw opieki położniczej dla gr. 1 z mgr M. Szafrańską. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 30.11.2017 roku o godz. 15.45 – 20.30.

POŁOŻNICTWO II ROK

W dniu 2.11.2017 roku zostają odwołane wykłady z Położnictwa i opieki położniczej z prof. G. Bręborowiczem. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 15.12.2017 roku o godz. 10.45 – 14.45.

POŁOŻNICTWO I ROK

W dniu 23.11.2017 roku zostają odwołane ćwiczenia z Fizjologii z lek. M. Pietrzykiem. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 29.11.2017 roku o godz. 8.00 – 10.15.

POŁOŻNICTWO ROK I i II

W dn. 15.11 nastapiła zmiana w planie zajęć praktycznych!

UWAGA STUDENCI

Termin opłacania ubezpieczeń NNW i OC został wydłużony do 25 listopada 2017 r.

UWAGA STUDENCI BEZ BADAŃ!

Studenci o poniższych numerach albumu w dniu 23 listopada (czwartek) o godz. 12.00 (sala nr 110, ul. Kaszubska 13) proszeni są o zgłoszenie się na okresowe badania lekarskie u lek Stanisława Sionkowskiego. Na badanie należy zabrać ze sobą : książeczkę sanepidowską, badanie kału z sanepidu i skierowanie na badanie (do odbioru w pok. 101)

Nr albumu Kierunek, rok
25164 Położnictwo, rok 3

W dniu 14.11.2017 roku zostaje odwołany dyżur dr K. Juszczak.

POŁOŻNICTWO I ROK

W dniu 10.11.2017 roku zostają odwołane ćwiczenia z Podstawowej opieki zdrowotnej z dr V. Cebulską. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 29.11.2017 roku o godz. 10.30 – 12.45.

POŁOŻNICTWO I ROK

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH – aktualizacja w dn.15.11

POŁOŻNICTWO II ROK

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH – aktualizacja w dn. 15.11

POŁOŻNICTWO III ROK

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

POŁOŻNICTWO II ROK

Korekta planu zajęć w dniu 26.10.2018 w związku z zaplanowaniem wykładów z przedmiotu Położnictwo i opieka położnicza.

POŁOŻNICTWO I ROK

W dniu 07.12.2017 roku wykłady z Filozofii i etyki zawodu położnej z mgr M. E. Paluch odbędą się o godz. 16.00 – 18.15.

POŁOŻNICTWO II ROK

W dniu 20.10.2017 roku zostają odwołane wykłady z Psychiatrii z prof. T. Pietrasem.

Wykłady zostaną odpracowane w dniu 08.12.2017 roku o godz. 15.00 – 19.45.

POŁOŻNICTWO I ROK

W dniu 11.10.2017 roku zostają odwołane ćwiczenia z Socjologii z mgr A. Staniszewskim. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 08.11.2017 roku ( godziny bez zmian – 17.15 – 19.30).

W związku z powyższym w dniu 11.10.2017 roku ćwiczenia z Podstaw opieki położniczej dla gr. 2 z mgr M. Szafrańską odbędą się o godz. 15.00 – 19.45, a w dniu 08.11.2017 roku ćwiczenia z Podstaw opieki położniczej dla gr. 1 odbędą się o godz. 12.15 – 17.00.

POŁOŻNICTWO III ROK

Niżej wymienione osoby proszone są o pilne zgłoszenie do Dziekanatu (pok. 218)

25262, 20955

 

 UWAGA POŁOŻNICTWO I ROK

ZMIANA PLANU ZAJĘĆ W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ OSOBY PROWADZĄCEJ ĆWICZENIA Z PEDAGOGIKI.

 

 UWAGA POŁOŻNICTWO III ROK

ZMIANA PLANU ZAJĘĆ W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ JEDNEJ GRUPY ĆWICZENIOWEJ.

Uprzejmie informujemy, iż studenci pierwszego roku na Wydziale Medycznym zobowiązani są do udokumentowania wykonania następujących badań i szczepień w czasie do 15 grudnia, (studenci kierunku położnictwo do 30 października):

  • Szczepienia przeciw WZW typ B – 3 dawki – w cyklu 0,1,6 miesięcy tj.zaświadczenie z przychodni zawierające daty wykonania przy każdej dawce (dzień, miesiąc, rok) zapisane w karcie szczepień lub książeczce zdrowia
  • Szczepienie przeciw tężcowi – tylko studenci kierunku ratownictwo medyczne tj. zaświadczenie z przychodni
  • Badanie na nosicielstwo Salmonella – Shigella tj. wynik badania z sanepidu

Do kserokopii  zaświadczeń należy dołączyć dodatkowe informacje: imię i  nazwisko,  pełną informację dot. studiów tj. kierunek,  I lub II stopień,  tryb –dzienny, niestacjonarny, rok studiów , rok akademicki  oraz  numer tel. kontaktowego. Kserokopię zaświadczeń należy złożyć do pok. 101, ul. Kaszubska 13

Studenci, którzy nie mają badania sanepidu mają możliwość uzyskania zaświadczenia na bezpłatne badanie, ale tylko do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu. Studenci, którzy chcą pobrać zaświadczenie proszeni są o zgłoszenie się do pok. 101, ul. Kaszubska 13.

Nie złożenie wymaganych dokumentów będzie skutkowało nie dopuszczeniem do ćwiczeń, zajęć praktycznych i praktyki zawodowej!!

UWAGA !!!

Od 03 października można opłacać

w Dziekanacie (pokój 218 ) składkę

na ubezpieczenie od następstw

nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej

w kwocie 55 zł

Ubezpieczenie jest obowiązkowe dla studentów Wydziału Medycznego –

jest warunkiem koniecznym

do odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych

UWAGA !!!

Wszyscy studenci, którzy mieli termin zaliczenia poprawek do dnia 23.09.2017 (czwarta termin) mają obowiązek w trybie pilnym (najpóźniej do dnia 04.10.2017) dostarczyć do dziekanatu (pokój 218) kartę poprawek.

W przeciwnym razie w/w osoby zostaną skreślone z listy studentów.

Uwaga Położnictwo pomostowe 

Plan odpracowania zajęć z Położnictwa i opieki położniczej z prof. B. Dębniakiem :

17.02.2018

godz. 12.30 – 17.15 – wykład

godz. 17.30 – 19.45 ćwiczenia

18.02.2018

godz. 8.00 – 10.15 – wykład

godz. 10.30 – 12.00 ćwiczenia


 

Uwaga Położnictwo pomostowe 

W dniach 13 – 14.01.2018 roku zostają odwołane zajęcia z Położnictwa i opieki położniczej z prof. B. Dębniakiem. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w późniejszym czasie.


Uwaga Położnictwo pomostowe 

Zmiana planu zajęć w dniu 12.01.2018.

O godz. 12.00 – 14.45 odbędzie się wykład z Biofizyki z prof. S. Miturą.


UWAGA POŁOŻNICTWO POMOSTOWE

Zmiana planu zajęć : w dniach 12.01. i 19.01.2018 roku

UWAGA POŁOŻNICTWO POMOSTOWE

Zmiana planu zajęć : w dniu 17.11.2017 roku zostaje odwołany wykład z Promocji zdrowia z dr K. Juszczak.

UWAGA STUDENCI

Termin opłacania ubezpieczeń NNW i OC został wydłużony do 25 listopada 2017 r.

UWAGA POŁOŻNICTWO POMOSTOWE

Zmiana planu zajęć : w dniu 17.11.2017 roku wykład z Promocji zdrowia z dr K. Juszczak  odbędzie się o godz. 13.30 – 17.30.

ROK AKADEMICKI 2017/2018

STUDIA STACJONARNE

SEMESTR ZIMOWY

I ROK   04.10

II ROK   26.10

III ROK  04.10

STUDIA NIESTACJONARNE ( POMOSTOWE )

SEMESTR ZIMOWY

ZJAZD I

ZJAZD II

ZJAZD III

ZJAZD IV

ZJAZD V

ZJAZD VI

ZJAZD VII

ZJAZD VIII

ZJAZD IX

ZJAZD X  aktualizacja 08.01

ZJAZD XI aktualizacja 11.12

ZJAZD XII