Struktura

Władze wydziału

  • Dziekan dr Beata Wenerska
  • Prodziekan dr Anna Ludwiczak
  • Prodziekan dr Paweł Kamiński

 

Katedry:

  • Katedra Zarządzania Biznesem – Kierownik prof. dr hab. Stefan Kowal
  • Katedra Zarządzania Bezpieczeństwem Państwa – Kierownik dr hab. Ireneusz Dziubek
  • Katedra Zarządzania i Dowodzenia – Kierownik prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo
  • Katedra Obronności Państwa – Kierownik prof. dr hab. inż. Jan Posobiec
  • Katedra Zarządzania Publicznego i Prawa – Kierownik: dr hab. Olgierd Lissowski

Działalność dydaktyczna

Realizowane kierunki studiów
STUDIA I STOPNIA LICENCJACKIE, STACJONARNE I NIESTACJONARNE:

ZARZĄDZANIE

– BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

– OBRONNOŚĆ PAŃSTWA

 
specjalności na kierunku ZARZĄDZANIE:
• zarządzanie publiczne
• zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
• zarządzanie logistyką

specjalności na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE:
• bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
• bezpieczeństwo ruchu drogowego
• formacje umundurowane i uzbrojone
• bezpieczeństwo antyterrorystyczne
• wojskowość i edukacja obronna
• bezpieczeństwo transportu kolejowego

specjalności na kierunku OBRONNOŚĆ PAŃSTWA:
• obronność państwa
 
STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE, STACJONARNE I NIESTACJONARNE:

specjalności na kierunku ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE
• zarządzanie i dowodzenie w organizacjach publicznych
finanse i rachunkowość w zarządzaniu
 

specjalności na kierunku OBRONNOŚĆ PAŃSTWA:
• obronność państwa
Wydział prowadzi również STUDIA PODYPLOMOWE
• Kadry i płace w prawie i praktyce
• Kadry oraz bezpieczeństwo i higiena pracy
• Audyt i kontrola wewnętrzna
• Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
• Zamówienie publiczne
• Zrównoważony rozwój przestrzeni

Kontakt

Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych

ul. Nowy Świat 4a, pok. 212

62-800 Kalisz

tel. 62 76 79 501

e-mail m.gorczynska@pwsz.kalisz.pl

 

 

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych

 
poniedziałek 
 
wtorek-czwartek 

  piątek
  sobota zjazdowa 
nieczynne  10.00-14.00 studia stacjonarne: 10.00-14.00

studia niestacjonarne:
(piątek zjazdowy):     12.00-16.00
(piątek niezjazdowy): 10.00-14.00

9.00-14.00

ul. Nowy Świat 4a, pok. 213

62-800 Kalisz


 

Studia stacjonarne:

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE studia  I stopnia II i III rok 

ZARZĄDZANIE studia I stopnia III rok 

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA studia II stopnia II rok

STUDIA PODYPLOMOWE 

 

tel. 62 76 79 528
email: a.grudnicka@pwsz.kalisz.pl
 


 

Studia stacjonarne:

ZARZĄDZANIE  studia I stopnia I i II rok

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE  studia I stopnia I rok

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA studia I stopnia III rok

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE studia II stopnia I i II rok

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA studia II stopnia I rok

 

tel. 62 76 79 527
email: m.jedruszkiewicz@pwsz.kalisz.pl


 

Studia niestacjonarne:

ZARZĄDZANIE studia I stopnia

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE  studia I stopnia

ZARZĄDZANIE  I DOWODZENIE   studia II stopnia

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA studia II stopnia

 

tel. 62 76 79 677
email: a.klesta@pwsz.kalisz.pl


 

SEKCJA PLANOWANIA

  poniedziałek  wtorek-czwartek          piątek     
 nieczynne 10.00-14.00  12.00-15.00

ul. Nowy Świat 4a, 62-800 Kalisz
pokój 208
tel. 62 76 79 526
e-mail: k.glapinska@pwsz.kalisz.pl

 

 Władze Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych

Dziekan: doc. dr Beata Wenerska b.wenerska@pwsz.kalisz.pl

Prodziekan ds. badań naukowych: dr Anna Ludwiczak a.ludwiczak@pwsz.kalisz.pl

Prodziekan ds. organizacji i promocji: dr Paweł Kamiński p.kaminski@pwsz-kalisz.edu.pl