Struktura

Władze wydziału

  • Dziekan dr Beata Wenerska
  • Prodziekan dr Anna Ludwiczak
  • Prodziekan dr Paweł Kamiński

 

Katedry:

  • Katedra Zarządzania Biznesem – Kierownik prof. dr hab. Stefan Kowal
  • Katedra Zarządzania Bezpieczeństwem Państwa – Kierownik dr hab. Ireneusz Dziubek
  • Katedra Zarządzania i Dowodzenia – Kierownik prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo
  • Katedra Obronności Państwa – Kierownik prof. dr hab. inż. Jan Posobiec

Działalność dydaktyczna

Realizowane kierunki studiów

studia I stopnia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne:

  Kadra dydaktyczna