plakatpraktyki

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych serdecznie zaprasza studentów do udziału w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej”.

Zostały ostatnie miejsca !!!

Studenci kierunków: Zarządzanie, Zarządzanie i dowodzeniu oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne  zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o zgłaszanie się w pokoju 208 lub 212 budynek Collegium Novum.


ZARZADZANIE I i II ROK studia stacjonarne
Dnia 15.02 godz. 12.00 s.34 odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe
z Panem prof. dr hab. M.Krzyśką


ZARZADZANIE I i II ROK studia niestacjonarne
Dnia 15.02 godz. 17.00 s.34 odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe
z Panem prof. dr hab. M.Krzyśką

 
Bezpieczeństwo wewnętrzne II rok  studia stacjonarne
Dnia 15.02 godz. 13.00 s.zielona  odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu „Ergonomia oraz BHP” z Panem dr hab. M.Skarżyńskim

Bezpieczeństwo wewnętrzne II rok  studia niestacjonarne
Dnia 15.02 godz. 17.00 s.zielona  odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu „Ergonomia oraz BHP” z Panem dr hab. M.Skarżyńskim

Dnia 15.02 godz. 14.00 studia stacjonarne, godz. 16.00- studia niestacjonarne  s.zielona  odbędą  się pozostałe zaliczenia i egzaminy poprawkowy
z Panem dr hab. M.Skarżyńskim

studia stacjonarne i niestacjonarne
Dnia 15.02 godz. 16.00 s.003  odbędą  się zaliczenia poprawkowy
z Panem prof. dr hab.  T.Buksuińskim


Dnia 15.02 godz. 13.30 studia stacjonarne, godz. 17.00- studia niestacjonarne  s.007  
odbędą  się zaliczenia i egzaminy poprawkowy oraz wpisy z Panem dr hab. M.Frączkiem


BW III rok
Dnia 15.02 godz. 15.00 -studia stacjonarne, godz. 17.00- studia niestacjonarne  s.błękitna  odbędą  się zaliczenia i egzaminy poprawkowy oraz wpisy  z Panem drJ.Fiebigiem


Dnia 15.02 godz. 16.00- studia stacjonarne, godz. 17.00- studia niestacjonarne  s.103  
odbędą  się zaliczenia poprawkowy  z Panią dr A.Maczasek


ZID I rok studia stacjonarne i niestacjonarne
Dnia 15.02 godz. 17.00 s.38 odbędzie  się egzamin poprawkowy
z Panią dr K.Mikurendą


studia stacjonarne i niestacjonarne
Dnia 16.02 godz. 10.00 s.103 odbędą się egzaminy i zaliczenia  poprawkowe
z Panią dr B.Wenerską


BW II rok
Dnia 16.02 godz. 10.00  s.34  odbędą  się zaliczenia i egzaminy poprawkowy oraz wpisy  
z Panem drJ.Fiebigiem


studia stacjonarne i niestacjonarne
Dnia 16.02 godz. 11.00 s.003 odbędą się egzaminy i zaliczenia  poprawkowe oraz wpisy
z Panem dr hab. Z.Stańkiem


studia niestacjonarne
Dnia 16.02 godz. 10.00 s.007 odbędą się egzaminy i zaliczenia  poprawkowe
z Panią dr A. Ludwiczak


studia stacjonarne i niestacjonarne
Dnia 16.02 godz. 9.00 s.006 odbędą się egzaminy i zaliczenia  poprawkowe
z Panem dr J.Frąszczakiem


studia niestacjonarne
Dnia 16.02 godz. 12.00 s.108 odbędą się egzaminy i zaliczenia poprawkowe
z Panem dr A.Kwiatkowskim


 

 
studia stacjonarne
Dnia 14.02.2019r. o godz. 9.00 s.108 odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z Panem dr A.Kwiatkowskim
 

 
studia stacjonarne i niestacjonarne
Dnia 16.02.2019r. o godz. 9.00 s.006 odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z Panem dr J.Frąszczakiem
 

 
studia stacjonarne i niestacjonarne
Dnia 13.02.2019r. w godz. 15.00- 18.00 s.004 odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z Panem dr Z.Szmajem
 

studia stacjonarne i niestacjonarne
Dnia 12.02.2019r. o godz. 18.00 s.103 odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z Panem dr hab. I.Dziubkiem
 

Dnia 12.02.2019r. o godz. 11.00 s.007 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z Panią mgr Z.Marciniak

 
W dniu 07.02.2019r. w godz. 12.00-14.00 i  15.30-17.30 odbędzie się dyżur dr. hab. inż. Tomasza Rubaj. ul. Nowy Świat 4 a Collegium Novum s.błękitna

 
Bezpieczeństw wewnętrzne I rok studia niestacjonarne
Do dnia 08.02 (piątek) proszę dokonać wyboru specjalności realizowanej w dalszym etapie studiów.
Zapisu należny dokonać drogą mailową  a.klesta@pwsz.kalisz.pl lub telefonicznie 62 76 79 677.
O uruchomieniu specjalności decyduje ilość chętnych studentów. Przy zapisach proszę wskazać ewentualną drugą specjalność.
Specjalności do wybory:
 • wojskowość i edukacja obronna
 • bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • formacje umundurowane i uzbrojone
 • bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 • kryminologia i kryminalistyka

 

Zarządzanie 2 rok

Dyżur dra Deręgowskiego odbędzie się 13.02.2019 w godz. 17.00-18.30 w sali 32.

 

Zarządzanie 2 rok studia niestacjonarne

Zaliczenie poprawkowe z drem Deręgowskim odbędzie się 14.02.2019 w sali 32. Na godzinę 17.00 przychodzą studenci z ZL, zaś na 18.00 pozostali studenci.

 

Zarządzanie 2 rok studia stacjonarne

Zaliczenie poprawkowe z drem Deręgowskim odbędzie się 14.02.2019 w sali 32. Na godzinę 10.00 przychodzą studenci z ZL gr. ćwiczeniowa 2, zaś na 11.00 pozostali studenci.

 

 
Dnia 07.02 (czwartek) w godz. 14.00-17.00 s.103 odbędzie się dodatkowy dyżur  z Panem dr hab.  I.Dziubkiem
 

studia stacjonarne
Dnia 13.02 godz. 11.00 odbędą się zaliczenia i egzaminy  poprawkowe z Panią dr A.Ludwiczak
 

studia stacjonarne i niestacjonarne
Dnia 12.02 godz. 17.00 s.006 odbędą się zaliczenia i egzaminy  poprawkowe z Panem dr P.Kamińskim
 

 
studia stacjonarne i niestacjonarne
Dnia 11.02 godz. 17.00 s.46 odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panem mgr J.Przybyłem
 

 
Dnia 07.02 godz. 10.00 s.003 odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panem dr W.Jaszczurem
 

studia stacjonarne i niestacjonarne
Dnia 11.02 godz. 17.00 odbędą się zaliczenia poprawkowa z Panią dr K.Mikurendą
 

 

Dyżur Pani  dr K. Mikurendy w trakcie trwania sesji egzaminacyjnej i poprawkowej odbywać się będzie w piątki godz. 17.00 p.104 ul.Poznańska
 

Zaliczenie poprawkowe z Panią mgr O. Czekalską – Kubisiak odbędzie się w dniu 5 lutego 2019 r.:
godz. 15.30  – studia stacjonarne sala 103 ul. Nowy Świat
godz. 16.30 – studia niestacjonarne sala 103 ul. Nowy Świat
 

studia stacjonarne i niestacjonarne
Zaliczenie poprawkowe z Panem mgr K.Jeziorskim odbędzie się 06.02.19 godz. 17.00 s.103
 

 
 
Zaliczenia poprawkowe z Panią dr A.Maczasek
        1) studenci studiów stacjonarnych – 15 lutego, godzina 16.00  s.103
        2) studenci studiów niestacjonarnych – 15 lutego, godzina 17.00 s.103

 


Zaliczenie poprawkowe z Panem mgr K.Jeziorskim odbędzie się 30.01 godz. 17.00 s.103


Praktyki zawodowe
 
studia stacjonarne i niestacjonarne
Kierunek- zarządzanie (V semestr)
Kierunek- zarządzanie i dowodzenie  (III semestr)
 1. wpisz z zaliczenia praktyk tylko podczas dyżuru do dnia 15.02.2019
 2. następnie dziennik wraz z kartą należny złożyć w dziekanacie Wydziału

dyżur do dnia 15.02.2019:
środa w godz. 15.15-16.00 (w dn. 13.02.2019r. w godz. 12.30-13.30)

piątek w godz. 8.30-9.30

W powyższych sprawach należy zgłaszać się w pokoju 105 w Collegium Novum


Dyżur Pani dr B.Pawlaczyk we wtorek 29.01 w godz. 15.00-17.00 odbędzie się w s.006 ul. Nowy Świat


Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu ” Zarządzanie projektami” u p.mgr Małgorzaty Spychalskiej ( studia stacjonarne i niestacjonarne) odbędzie się  13.02.2019 r. w godzinach od 13.30.-16.00 , p.nr 46.


Zarządzanie 2 rok studia niestacjonarne

Dyżur dra Deręgowskiego odbędzie się 30.01.2019 o godz. 17.30-18.30 w sali 32.

Zarządzanie 2 rok studia stacjonarne

Dyżur dra Deręgowskiego odbędzie się 31.01.2019 o godz. 15.00-16.00 w sali 32.


dot. dyżuru Pani dr A.Maczasek

Dyżur z 6 lutego zostaje przeniesiony na 27 stycznia (11.00 do 13.00). ul. Nowy Świat 4, pokój 101.

Dyżur z 14 lutego zostaje przeniesiony na 27 stycznia (14.30-16.30). ul. Nowy Świat 4, pokój 101.


Zarządzanie i dowodzenie I rok studia niestacjonarne

Dnia 25.01 (piątek) godz. 16.00 ul.Nowy Świat odbędzie się proseminarium z Panią prof. dr hab M.Trojanek


W trakcie sesji dyżur Pani dr A.Pisarskiej odbywać się będzie środy w godz.  12.20 – 14.20


Zarządzanie III rok studia stacjonarne

Dnia 24.01(czwartek) wykład w języku angielskim z Panem dr A.Plichta odbędzie się od godz. 13.15.


Zarządzanie III rok studia stacjonarne

Dnia 17.01(czwartek) godz.11.45 s.błękitna odbędzie się wykład ogólnouczelniany z Panem prof.dr hab. J.Posobcem (termin 24.01 jest nieaktualny)


Zarządzanie i dowodzenie I rok studia stacjonarne

Dnia 25.01 wykład z Panem prof. dr hab J.Wołejszo odbędzie się na ul.Nowy Świat s.103


Zarządzanie Logistyką 2 rok studia niestacjonarne

Poprawa z drem Deręgowskim dla grupy A odbędzie się 20.01.2019 o godz. 18.45, zaś dla grupy B o 8.00.

Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa 2 rok studia niestacjonarne

Poprawa z drem Deręgowskim odbędzie się 20.01.2019 o godz. 15.45

Zarządzanie Publiczne 2 rok studia niestacjonarne

Poprawa z drem Deręgowskim odbędzie się 20.01.2019 o godz. 18.55.


Dyżur Pani mgr M.Majchrzak zostaje jednorazowo przełożony z 15.01 na 16.01(środa) godz. 15.00-16.00
 

 
W dniach 14-18.01 zajęcia z Panem mgr A. Staniszewskim  zostają odwołane
 

 
Praktyki zawodowe – spotkania informacyjne
Kierunek- zarządzanie
studia stacjonarne
I rok – piątek 18.01.2019r. godz. 11.00 s.zielona,
II rok – (wszystkie specjalności) – piątek 25.01.2019 r. godz. 9.50 s.zielona
 

 

Bezpieczeństwo Wewnętrzne 2 rok studia stacjonarne

Kolokwium z drem K. Deręgowskim zostaje przeniesione z 8.30 na godz. 15.00.

 


Zarządzanie III rok studia stacjonarne

Dnia 17.01.19 w godz.8.00-11.15 s.003 odbędzie się seminarium dyplomowe z Panem dr J.Frąszczakiem


 

Dyżur Pana dr L. Szczupaka w środy w miesiącu styczniu odbywać się będzie w godz. 12.30-13.30

 


Dyżur dra K. Deręgowskiego zostaje przeniesiony z 17.01.2019 na 11.01.2019 16.00-17.00 sala 235 Collegium Mechanicum ul. Poznańska.


 

Zarządzanie 2 rok studia niestacjonarne

Kolokwium uzupełniające (1 termin) ze statystyki opisowej z drem K. Deręgowskim odbędzie się w sobotę 19 stycznia w sali 32 Nowy Świat 4 o godz. 12.50.


 

Zarządzanie 2 rok studia niestacjonarne

Poprawy ze statystyki opisowej z drem K. Deręgowskim odbędą się według planu

Zarządzanie Logistyką grupa A 18.01.2019 o godz. 19.00

Zarządzanie Logistyką grupa B 20.01.2019 o godz. 8.00

Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa 19.01.2019 o godz. 15.00

Zarządzanie Publiczne 18.01.2019 o godz. 16.45


III rok Zarządzanie logistyką, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa   studia stacjonarne
 
Zmiana godzin wykładu w języku angielskim z Panem dr A.Plichtą

WYKŁAD W JĘZYKU ANGIELSKIM  s.22

w term: 10.01 w godz. 8.45-12.00

w term: 17.01 w godz. 14.15-15.45

w term: 24.01 w godz. 13.00-16.15

 

 
Zarządzanie i dowodzenie I rok studia stacjonarne
 
Dnia 07.01 od godz. 12.00 p.213 ul.Nowy Świat (Dziekanat) odbędę się zapisy na seminarium magisterskie
Lista promotorów:
 • prof.dr hab. J.Wołejszo
 • dr hab. M.Stajniak
 • dr B.Wenerska
 • dr A.Ludwiczak
 • dr S.Wronka

 


 
Obronność państwa I rok studia stacjonarne
 
Dnia 08.01 od godz. 12.00 p.213 ul.Nowy Świat (Dziekanat) odbędę się zapisy na seminarium magisterskie (osoby, które nie mogą stawić się osobiście , mogą zapisać się telefonicznie od godz. 13.00  tel. 62 767 96 77)
Lista promotorów:
 • prof.dr hab. A.Polak
 • dr hab. M.Kubiński
 • dr hab. T.Rubaj

W dniu 21.12 dyżur Pana prof. dr hab. S.Kowala zostaje odwołany.
 

 
 Zajęcia za dzień 17.12.2018 z drem K. Deręgowskim dla specjalności Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa grupa B odbędą się 7.01.2019 o godz. 17.15 w sali 32.
 

 
 
W  dniu 17.12 (poniedziałek)  w godz. 11.45-15.00   decyzją Rektora wprowadza się godziny rektorskie (w wyznaczonych godzinach zajęcia zostają odwołane)
 

 
Dyżur Pana mgr L.Kudły zostaje jednorazowo przesunięty  ze środy  19.12 na czwartek 20.12 w godz. 14.00-16.00
 

W dniach 21.12; 28.12 dyżur Pani dr K. Mikurendy zostaje odwołany
 

Bezpieczeństwo wewnętrzne  III rok- studia stacjonarne
 
Dnia 17.12 (poniedziałek) wykład z Panem dr P.Kamińskim od godz. 11.30  zostaje odwołany.
 

 
Zarządzanie i dowodzenie II rok- studia stacjonarne
 
Dnia 17.12 (poniedziałek) zajęcia z Panem dr J.Frąszczakiem zostają odwołane w całości.
 

 
Zarządzanie logistyką II rok studia stacjonarne
 
W związku z godzinami rektorskimi w dniu 17.12 (poniedziałek) wykład z Panią dr A.Ludwiczak odbędzie się od godz. 11.15
 

 
 
III rok Zarządzanie logistyką ,    Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa studia stacjonarne

WYKŁAD W JĘZYKU ANGIELSKIM  s.22  (dr A.Plichta)

w term: 10.01 w godz. 11.45-15.00

w term: 17.01 w godz. 15.00-17.15

w term: 24.01 w godz. 13.00-15.15

 

 
Zarządzanie I rok studia stacjonarne
 

Środowy wykład z Panią dr Julii Bolshakova  zostaje odwołany,

natomiast piątkowy pozostaje bez zmian – 14.12 godz. 9.00-10.30 s.błękitna  wykład Pani dr Julii Bolshakova
– obecność obowiązkowa
 

 Dnia 11.01.19 odbędzie się zaliczenie uzupełniające z przedmiotu „Przedsiębiorczość i innowacyjność” z Panią dr hab. H.Mizgajską
studia stacjonarne godz. 14.15
studia niestacjonarne godz. 16.00
 

Zarządzanie i dowodzenie I rok studia niestacjonarne
 
Dnia 15.12 godz. 10.30 p.213 ul.Nowy Świat (Dziekanat) odbędę się zapisy na seminarium magisterskie
Lista promotorów:
 • prof.dr hab. S.Kowal
 • prof. dr hab. J.Posobiec
 • prof. dr hab. M. Trojanek
 • dr hab. H.Mizgajska
 • dr W.Scheffs
 • dr L.Szczupak

 
 
Zarządzanie I rok studia stacjonarne
Dnia 13.12 zajęcia dla grupy 3B z przedmioty Technologia informacyjna z Panem  mgr W.Kosem rozpoczną się o godz. 14.15-16.30
 

 
Dnia 06.12 dyżur Pani dr A. Maczasek  zostaje odwołany.
 

 
W dniach 05-07.12 zajęcia z Panią mgr S.Pietrzak zostają odwołane
 

Zarządzanie I rok studia stacjonarne
 
W dniach 12.12 (środa) godz. 13.30-15.00 s.błękitna oraz 14.12  (piatek) godz. 9.00-10.30 s.błękitna odbędzie się wykład Pani dr Julii Bolshakova
– obecność obowiązkowa
 
 

 
 
Zarządzanie III rok (wszystkie specjalności) studia stacjonarne
 
Dniach 13.12 (czwartek) godz. 11.45-15.00 s.błękitna odbędzie się wykład Pani dr Julii Bolshakova
– obecność obowiązkowa
 
 

 
Zarządzanie I rok studia stacjonarne „przysposobienie biblioteczne” czytelnia Collegium Novum
terminy zajęć:
dnia 10.12 godz.11.45-13.15    gr 2
dnia 10.12 godz.13.30-15.00   gr 3
dnia 11.12 godz.11.45-13.15   gr 1
 

 
 
Bezpieczeństwo wewnętrzne I rok studia stacjonarne „przysposobienie biblioteczne” czytelnia Collegium Mechanicum ul.Poznańska
 
terminy zajęć:
dnia 12.12 godz.9.00    gr 2
dnia 12.12 godz.11.00   gr 1
W razie jakichkolwiek komplikacji z planem zajęć starosta grupy proszony jest o kontakt z pracownikiem czytelni.
 
 

 

Dnia 13.12 (czwartek) w godz. 12.30-16.30 oraz 14.12 (piątek)  w godz. 11.00-15.00 ul.Poznańska odbędzie się dyżur Pana dr R.Kaszubowskiego.

 


Bezpieczeństwo wewnętrzne III rok

Dnia 13.12 (czwartek) w godz. 16.45-19.00 oraz 14.12 (piątek)  w godz. 15.15-17.30 ul.Poznańska odbędzie się seminarium dyplomowe z Panem dr R.Kaszubowskim (dot. seminarzystów Pana dr Sz.Bachrynowskiego)

 


 

Dnia 03.12 dyżur Pana dr hab I.Dziubka zostaje odwołany.

 


 

W dniach 03-04.12 zajęcia z Panią dr I. Rącką zostają odwołane.

 


 

Dnia 04.12 zajęcia z Panią mgr S.Pietrzak zostają odwołane

 


Dyżur dra K. Deręgowskiego zostaje przeniesiony z 2.12.2018 na 1.12.2018 18.00-19.30 sala 235 Collegium Mechanicum ul. Poznańska.


 

Bezpieczeństwo Wewnętrzne 2 rok studia stacjonarne

Kolokwium uzupełniające (1 termin) ze statystyki opisowej z drem K. Deręgowskim odbędzie się w poniedziałek 14 stycznia w sali 32 Nowy Świat 4 o godz. 8.30.


 

Zarządzanie 3 rok studia stacjonarne

Kolokwium uzupełniające (2 termin – ostatni) ze statystyki opisowej z drem K. Deręgowskim odbędzie się w poniedziałek 14 stycznia w sali 32 Nowy Świat 4 o godz. 8.30.


 

Dnia 29.11 zajęcia z Panią mgr S.Pietrzak zostają odwołane.

 


 

Zaliczenie uzupełniające z przedmiotu : badania marketingowe u mgr Małgorzaty Spychalskiej odbędzie się 5 grudnia 2018r , w  godz. od 14.00-15.00 , p.46.


Dyżur dra K. Deręgowskiego zostaje przeniesiony z 22.11.2018 na 23.11.2018 16.30-17.30 sala 235 Collegium Mechanicum ul. Poznańska.

 


 

Dyżur Pani dr A.Matuszewskiej z dnia 27 listopada 2018 r zostanie przeniesiony na 28 listopada 2018  w godzinach 14 – 16.
 

 
Dyżur Pani dr A.Matuszewskiej z dnia 4 grudnia 2018 zostanie przeniesiony na dzień 12 grudnia 2018 r.
 

 

Dnia 10.12 godz. 17.45 s.106 ul.Poznańska odbędą się egzaminy uzupełniający z przedmiotów „Stosowanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej” ,”Bezpieczeństwo społeczności lokalnej ” z panem dr J.Fiebigiem

 


 

W dniach 13-14.11 zajęcia z Panią mgr E.Kulawicką zostają odwołane

 


UWAGA STUDENCI I roku

W dniu 14 listopada o godzinie 17.00 odbędzie się przemarsz w związku z Uroczystą Konferencją Naukową z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości na trasie Rektorat (ul. Nowy Świat 4) Urząd Miasta (Rynek).

Każda osoba uczestnicząca w przemarszu będzie miała zaliczone jedne zajęcia z wychowania fizycznego, potwierdzone wpisem na kartę zaliczenia przedmiotu.

ZAPRASZAMY do udziału!!!!

 


 

Zarządzanie I rok studia stacjonarne

W związku z dalszą nieobecnością Pani mgr I.Kulińskiej Badio zajęcia z języka angielskiego prowadzi w zastępstwie Pani mgr M.Khamari . Nastąpi jednorazowa zmiana planu .

grupa językowa 2 – 13.11 (wtorek) godz.9.45-11.15 s.007

grupa językowa 3 – 15.11 (czwartek) godz. 8.00-9.30 s.007

 


 

Zarządzanie logistyką  II rok studia stacjonarne

W związku z dalszą nieobecnością Pani mgr I.Kulińskiej Badio zajęcia z języka angielskiego prowadzi w zastępstwie Pani mgr M.Khamari . Godziny zajęć bez zmian.

 


 

Zarządzanie III rok studia stacjonarne

Dnia 15.11 (czwartek) w godz.8.00-10.15 s.003 odbędzie się seminarium dyplomowe z Panem dr J.Frąszczakiem (obecność obowiązkowa)

 

 

Plan odpracowania zajęć w dniu 8.11.2018r. (zajęcia z dnia 31.10.2018r.)  z Panią mgr M. Spychalską
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw    II rok ,  godz. 8.00-9.30, s.25
Zarządzanie logistyką   gr. 1 II rok,  godz. 11.45-13.15, s.102


Zajęcia Panią z mgr M. Spychalską w dniach  28-29 .XI. 2018r. z powodu wyjazdu na szkolenia nie odbędą się . Zajęcia zostaną odpracowane w  dniu  8.XI. 2018r .w następujących godzinach:
-zarządzanie finansami przedsiębiorstw II rok , st. godz. 9.45-11.15,s.25
-zarządzanie logistyka gr1 ,II rok, st. , godz. 13.30-15.00 , s.102


 

Decyzją Rektora  dzień 31.10 (środa) ogłoszono Dniem Rektorskim

 


OP II rok studia stacjonarne

podział na grupy A i B  link


ZiD II rok studia niestacjonarne

nowy podział na grupy językowe link


plakatpraktyki

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych serdecznie zaprasza studentów do udziału w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej”.

Zostały ostatnie miejsca !!!

Studenci kierunków: Zarządzanie, Zarządzanie i dowodzeniu oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne  zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o zgłaszanie się w pokoju 208 lub 212 budynek Collegium Novum.

 


 
Bezpieczeństw wewnętrzne I rok studia niestacjonarne
Do dnia 08.02 (piątek) proszę dokonać wyboru specjalności realizowanej w dalszym etapie studiów.
Zapisu należny dokonać drogą mailową  a.klesta@pwsz.kalisz.pl lub telefonicznie 62 76 79 677.
O uruchomieniu specjalności decyduje ilość chętnych studentów. Przy zapisach proszę wskazać ewentualną drugą specjalność.
Specjalności do wybory:
 • wojskowość i edukacja obronna
 • bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • formacje umundurowane i uzbrojone
 • bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 • kryminologia i kryminalistyka

 

Zarządzanie 2 rok

Dyżur dra Deręgowskiego odbędzie się 13.02.2019 w godz. 17.00-18.30 w sali 32.

 

Zarządzanie 2 rok studia niestacjonarne

Zaliczenie poprawkowe z drem Deręgowskim odbędzie się 14.02.2019 w sali 32. Na godzinę 17.00 przychodzą studenci z ZL, zaś na 18.00 pozostali studenci.

 

Zarządzanie 2 rok studia stacjonarne

Zaliczenie poprawkowe z drem Deręgowskim odbędzie się 14.02.2019 w sali 32. Na godzinę 10.00 przychodzą studenci z ZL gr. ćwiczeniowa 2, zaś na 11.00 pozostali studenci.

 

 
Dnia 07.02 (czwartek) w godz. 14.00-17.00 s.103 odbędzie się dodatkowy dyżur  z Panem dr hab.  I.Dziubkiem
 

studia stacjonarne
Dnia 13.02 godz. 11.00 odbędą się zaliczenia i egzaminy  poprawkowe z Panią dr A.Ludwiczak
 

studia stacjonarne i niestacjonarne
Dnia 12.02 godz. 17.00 s.006 odbędą się zaliczenia i egzaminy  poprawkowe z Panem dr P.Kamińskim
 

 
studia stacjonarne i niestacjonarne
Dnia 11.02 godz. 17.00 s.46 odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panem mgr J.Przybyłem
 

 
Dnia 07.02 godz. 10.00 s.003 odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panem dr W.Jaszczurem
 

studia stacjonarne i niestacjonarne
Dnia 11.02 godz. 17.00 odbędą się zaliczenia poprawkowa z Panią dr K.Mikurendą
 

Zaliczenie poprawkowe z Panią mgr O. Czekalską – Kubisiak odbędzie się w dniu 5 lutego 2019 r.:
godz. 15.30  – studia stacjonarne sala 103 ul. Nowy Świat
godz. 16.30 – studia niestacjonarne sala 103 ul. Nowy Świat
 

studia stacjonarne i niestacjonarne
Zaliczenie poprawkowe z Panem mgr K.Jeziorskim odbędzie się 06.02.19 godz. 17.00 s.103
 

 
 
Zaliczenia poprawkowe z Panią dr A.Maczasek
        1) studenci studiów stacjonarnych – 15 lutego, godzina 16.00  s.103
        2) studenci studiów niestacjonarnych – 15 lutego, godzina 17.00 s.103

 


Zaliczenie poprawkowe z Panem mgr K.Jeziorskim odbędzie się 30.01 godz. 17.00 s.103


Praktyki zawodowe
 
studia stacjonarne i niestacjonarne
Kierunek- zarządzanie (V semestr)
Kierunek- zarządzanie i dowodzenie  (III semestr)
 1. wpisz z zaliczenia praktyk tylko podczas dyżuru do dnia 15.02.2019
 2. następnie dziennik wraz z kartą należny złożyć w dziekanacie Wydziału

dyżur do dnia 15.02.2019:
środa w godz. 15.15-16.00 (w dn. 13.02.2019r. w godz. 12.30-13.30)

piątek w godz. 8.30-9.30

W powyższych sprawach należy zgłaszać się w pokoju 105 w Collegium Novum


Dyżur Pani dr B.Pawlaczyk we wtorek 29.01 w godz. 15.00-17.00 odbędzie się w s.006 ul. Nowy Świat


Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu ” Zarządzanie projektami” u p.mgr Małgorzaty Spychalskiej ( studia stacjonarne i niestacjonarne) odbędzie się  13.02.2019 r. w godzinach od 13.30.-16.00 , p.nr 46.


Zarządzanie 2 rok studia niestacjonarne

Dyżur dra Deręgowskiego odbędzie się 30.01.2019 o godz. 17.30-18.30 w sali 32.

Zarządzanie 2 rok studia stacjonarne

Dyżur dra Deręgowskiego odbędzie się 31.01.2019 o godz. 15.00-16.00 w sali 32.


dot. dyżuru Pani dr A.Maczasek

Dyżur z 6 lutego zostaje przeniesiony na 27 stycznia (11.00 do 13.00). ul. Nowy Świat 4, pokój 101.

Dyżur z 14 lutego zostaje przeniesiony na 27 stycznia (14.30-16.30). ul. Nowy Świat 4, pokój 101.


Zarządzanie i dowodzenie I rok studia niestacjonarne

Dnia 25.01 (piątek) godz. 16.00 ul.Nowy Świat odbędzie się proseminarium z Panią prof. dr hab M.Trojanek


W trakcie sesji dyżur Pani dr A.Pisarskiej odbywać się będzie środy w godz.  12.20 – 14.20


Zarządzanie III rok studia stacjonarne

Dnia 24.01(czwartek) wykład w języku angielskim z Panem dr A.Plichta odbędzie się od godz. 13.15.


Zarządzanie III rok studia stacjonarne

Dnia 17.01(czwartek) godz.11.45 s.błękitna odbędzie się wykład ogólnouczelniany z Panem prof.dr hab. J.Posobcem (termin 24.01 jest nieaktualny)


Zarządzanie i dowodzenie I rok studia stacjonarne

Dnia 25.01 wykład z Panem prof. dr hab J.Wołejszo odbędzie się na ul.Nowy Świat s.103


Zarządzanie Logistyką 2 rok studia niestacjonarne

Poprawa z drem Deręgowskim dla grupy A odbędzie się 20.01.2019 o godz. 18.45, zaś dla grupy B o 8.00.

Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa 2 rok studia niestacjonarne

Poprawa z drem Deręgowskim odbędzie się 20.01.2019 o godz. 15.45

Zarządzanie Publiczne 2 rok studia niestacjonarne

Poprawa z drem Deręgowskim odbędzie się 20.01.2019 o godz. 18.55.


Dyżur Pani mgr M.Majchrzak zostaje jednorazowo przełożony z 15.01 na 16.01(środa) godz. 15.00-16.00
 

 
W dniach 14-18.01 zajęcia z Panem mgr A. Staniszewskim  zostają odwołane
 

 
Praktyki zawodowe – spotkania informacyjne
Kierunek- zarządzanie
studia stacjonarne
I rok – piątek 18.01.2019r. godz. 11.00 s.zielona,
II rok – (wszystkie specjalności) – piątek 25.01.2019 r. godz. 9.50 s.zielona
 

 

Bezpieczeństwo Wewnętrzne 2 rok studia stacjonarne

Kolokwium z drem K. Deręgowskim zostaje przeniesione z 8.30 na godz. 15.00.

 


Zarządzanie III rok studia stacjonarne

Dnia 17.01.19 w godz.8.00-11.15 s.003 odbędzie się seminarium dyplomowe z Panem dr J.Frąszczakiem


 

Dyżur Pana dr L. Szczupaka w środy w miesiącu styczniu odbywać się będzie w godz. 12.30-13.30

 


Dyżur dra K. Deręgowskiego zostaje przeniesiony z 17.01.2019 na 11.01.2019 16.00-17.00 sala 235 Collegium Mechanicum ul. Poznańska.


 

Zarządzanie 2 rok studia niestacjonarne

Kolokwium uzupełniające (1 termin) ze statystyki opisowej z drem K. Deręgowskim odbędzie się w sobotę 19 stycznia w sali 32 Nowy Świat 4 o godz. 12.50.


 

Zarządzanie 2 rok studia niestacjonarne

Poprawy ze statystyki opisowej z drem K. Deręgowskim odbędą się według planu

Zarządzanie Logistyką grupa A 18.01.2019 o godz. 19.00

Zarządzanie Logistyką grupa B 20.01.2019 o godz. 8.00

Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa 19.01.2019 o godz. 15.00

Zarządzanie Publiczne 18.01.2019 o godz. 16.45


III rok Zarządzanie logistyką, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa   studia stacjonarne
 
Zmiana godzin wykładu w języku angielskim z Panem dr A.Plichtą

WYKŁAD W JĘZYKU ANGIELSKIM  s.22

w term: 10.01 w godz. 8.45-12.00

w term: 17.01 w godz. 14.15-15.45

w term: 24.01 w godz. 13.00-16.15

 

 
Zarządzanie i dowodzenie I rok studia stacjonarne
 
Dnia 07.01 od godz. 12.00 p.213 ul.Nowy Świat (Dziekanat) odbędę się zapisy na seminarium magisterskie
Lista promotorów:
 • prof.dr hab. J.Wołejszo
 • dr hab. M.Stajniak
 • dr B.Wenerska
 • dr A.Ludwiczak
 • dr S.Wronka

 


 
Obronność państwa I rok studia stacjonarne
 
Dnia 08.01 od godz. 12.00 p.213 ul.Nowy Świat (Dziekanat) odbędę się zapisy na seminarium magisterskie (osoby, które nie mogą stawić się osobiście , mogą zapisać się telefonicznie od godz. 13.00  tel. 62 767 96 77)
Lista promotorów:
 • prof.dr hab. A.Polak
 • dr hab. M.Kubiński
 • dr hab. T.Rubaj

W dniu 21.12 dyżur Pana prof. dr hab. S.Kowala zostaje odwołany.
 

 
 Zajęcia za dzień 17.12.2018 z drem K. Deręgowskim dla specjalności Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa grupa B odbędą się 7.01.2019 o godz. 17.15 w sali 32.
 

 
 
W  dniu 17.12 (poniedziałek)  w godz. 11.45-15.00   decyzją Rektora wprowadza się godziny rektorskie (w wyznaczonych godzinach zajęcia zostają odwołane)
 

 
Dyżur Pana mgr L.Kudły zostaje jednorazowo przesunięty  ze środy  19.12 na czwartek 20.12 w godz. 14.00-16.00
 

W dniach 21.12; 28.12 dyżur Pani dr K. Mikurendy zostaje odwołany
 

Bezpieczeństwo wewnętrzne  III rok- studia stacjonarne
 
Dnia 17.12 (poniedziałek) wykład z Panem dr P.Kamińskim od godz. 11.30  zostaje odwołany.
 

 
Zarządzanie i dowodzenie II rok- studia stacjonarne
 
Dnia 17.12 (poniedziałek) zajęcia z Panem dr J.Frąszczakiem zostają odwołane w całości.
 

 
Zarządzanie logistyką II rok studia stacjonarne
 
W związku z godzinami rektorskimi w dniu 17.12 (poniedziałek) wykład z Panią dr A.Ludwiczak odbędzie się od godz. 11.15
 

 
 
III rok Zarządzanie logistyką ,    Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa studia stacjonarne

WYKŁAD W JĘZYKU ANGIELSKIM  s.22  (dr A.Plichta)

w term: 10.01 w godz. 11.45-15.00

w term: 17.01 w godz. 15.00-17.15

w term: 24.01 w godz. 13.00-15.15

 

 
Zarządzanie I rok studia stacjonarne
 

Środowy wykład z Panią dr Julii Bolshakova  zostaje odwołany,

natomiast piątkowy pozostaje bez zmian – 14.12 godz. 9.00-10.30 s.błękitna  wykład Pani dr Julii Bolshakova
– obecność obowiązkowa
 

 Dnia 11.01.19 odbędzie się zaliczenie uzupełniające z przedmiotu „Przedsiębiorczość i innowacyjność” z Panią dr hab. H.Mizgajską
studia stacjonarne godz. 14.15
studia niestacjonarne godz. 16.00
 

Zarządzanie i dowodzenie I rok studia niestacjonarne
 
Dnia 15.12 godz. 10.30 p.213 ul.Nowy Świat (Dziekanat) odbędę się zapisy na seminarium magisterskie
Lista promotorów:
 • prof.dr hab. S.Kowal
 • prof. dr hab. J.Posobiec
 • prof. dr hab. M. Trojanek
 • dr hab. H.Mizgajska
 • dr W.Scheffs
 • dr L.Szczupak

 
 
Zarządzanie I rok studia stacjonarne
Dnia 13.12 zajęcia dla grupy 3B z przedmioty Technologia informacyjna z Panem  mgr W.Kosem rozpoczną się o godz. 14.15-16.30
 

 
Dnia 06.12 dyżur Pani dr A. Maczasek  zostaje odwołany.
 

 
W dniach 05-07.12 zajęcia z Panią mgr S.Pietrzak zostają odwołane
 

Zarządzanie I rok studia stacjonarne
 
W dniach 12.12 (środa) godz. 13.30-15.00 s.błękitna oraz 14.12  (piatek) godz. 9.00-10.30 s.błękitna odbędzie się wykład Pani dr Julii Bolshakova
– obecność obowiązkowa
 
 

 
 
Zarządzanie III rok (wszystkie specjalności) studia stacjonarne
 
Dniach 13.12 (czwartek) godz. 11.45-15.00 s.błękitna odbędzie się wykład Pani dr Julii Bolshakova
– obecność obowiązkowa
 
 

 
Zarządzanie I rok studia stacjonarne „przysposobienie biblioteczne” czytelnia Collegium Novum
terminy zajęć:
dnia 10.12 godz.11.45-13.15    gr 2
dnia 10.12 godz.13.30-15.00   gr 3
dnia 11.12 godz.11.45-13.15   gr 1
 

 
 
Bezpieczeństwo wewnętrzne I rok studia stacjonarne „przysposobienie biblioteczne” czytelnia Collegium Mechanicum ul.Poznańska
 
terminy zajęć:
dnia 12.12 godz.9.00    gr 2
dnia 12.12 godz.11.00   gr 1
W razie jakichkolwiek komplikacji z planem zajęć starosta grupy proszony jest o kontakt z pracownikiem czytelni.
 
 

 

Dnia 13.12 (czwartek) w godz. 12.30-16.30 oraz 14.12 (piątek)  w godz. 11.00-15.00 ul.Poznańska odbędzie się dyżur Pana dr R.Kaszubowskiego.

 


Bezpieczeństwo wewnętrzne III rok

Dnia 13.12 (czwartek) w godz. 16.45-19.00 oraz 14.12 (piątek)  w godz. 15.15-17.30 ul.Poznańska odbędzie się seminarium dyplomowe z Panem dr R.Kaszubowskim (dot. seminarzystów Pana dr Sz.Bachrynowskiego)

 


 

Dnia 03.12 dyżur Pana dr hab I.Dziubka zostaje odwołany.

 


 

W dniach 03-04.12 zajęcia z Panią dr I. Rącką zostają odwołane.

 


 

Dnia 04.12 zajęcia z Panią mgr S.Pietrzak zostają odwołane

 


Dyżur dra K. Deręgowskiego zostaje przeniesiony z 2.12.2018 na 1.12.2018 18.00-19.30 sala 235 Collegium Mechanicum ul. Poznańska.


 

Bezpieczeństwo Wewnętrzne 2 rok studia stacjonarne

Kolokwium uzupełniające (1 termin) ze statystyki opisowej z drem K. Deręgowskim odbędzie się w poniedziałek 14 stycznia w sali 32 Nowy Świat 4 o godz. 8.30.


 

Zarządzanie 3 rok studia stacjonarne

Kolokwium uzupełniające (2 termin – ostatni) ze statystyki opisowej z drem K. Deręgowskim odbędzie się w poniedziałek 14 stycznia w sali 32 Nowy Świat 4 o godz. 8.30.


 

Dnia 29.11 zajęcia z Panią mgr S.Pietrzak zostają odwołane.

 


 

Zaliczenie uzupełniające z przedmiotu : badania marketingowe u mgr Małgorzaty Spychalskiej odbędzie się 5 grudnia 2018r , w  godz. od 14.00-15.00 , p.46.


Dyżur dra K. Deręgowskiego zostaje przeniesiony z 22.11.2018 na 23.11.2018 16.30-17.30 sala 235 Collegium Mechanicum ul. Poznańska.

 


 

Dyżur Pani dr A.Matuszewskiej z dnia 27 listopada 2018 r zostanie przeniesiony na 28 listopada 2018  w godzinach 14 – 16.
 

 
Dyżur Pani dr A.Matuszewskiej z dnia 4 grudnia 2018 zostanie przeniesiony na dzień 12 grudnia 2018 r.
 

 

Dnia 10.12 godz. 17.45 s.106 ul.Poznańska odbędą się egzaminy uzupełniający z przedmiotów „Stosowanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej” ,”Bezpieczeństwo społeczności lokalnej ” z panem dr J.Fiebigiem

 


 

W dniach 13-14.11 zajęcia z Panią mgr E.Kulawicką zostają odwołane

 


UWAGA STUDENCI I roku

W dniu 14 listopada o godzinie 17.00 odbędzie się przemarsz w związku z Uroczystą Konferencją Naukową z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości na trasie Rektorat (ul. Nowy Świat 4) Urząd Miasta (Rynek).

Każda osoba uczestnicząca w przemarszu będzie miała zaliczone jedne zajęcia z wychowania fizycznego, potwierdzone wpisem na kartę zaliczenia przedmiotu.

ZAPRASZAMY do udziału!!!!

 


 

Zarządzanie I rok studia stacjonarne

W związku z dalszą nieobecnością Pani mgr I.Kulińskiej Badio zajęcia z języka angielskiego prowadzi w zastępstwie Pani mgr M.Khamari . Nastąpi jednorazowa zmiana planu .

grupa językowa 2 – 13.11 (wtorek) godz.9.45-11.15 s.007

grupa językowa 3 – 15.11 (czwartek) godz. 8.00-9.30 s.007

 


 

Zarządzanie logistyką  II rok studia stacjonarne

W związku z dalszą nieobecnością Pani mgr I.Kulińskiej Badio zajęcia z języka angielskiego prowadzi w zastępstwie Pani mgr M.Khamari . Godziny zajęć bez zmian.

 


 

Zarządzanie III rok studia stacjonarne

Dnia 15.11 (czwartek) w godz.8.00-10.15 s.003 odbędzie się seminarium dyplomowe z Panem dr J.Frąszczakiem (obecność obowiązkowa)

 

 

Plan odpracowania zajęć w dniu 8.11.2018r. (zajęcia z dnia 31.10.2018r.)  z Panią mgr M. Spychalską
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw    II rok ,  godz. 8.00-9.30, s.25
Zarządzanie logistyką   gr. 1 II rok,  godz. 11.45-13.15, s.102


Zajęcia Panią z mgr M. Spychalską w dniach  28-29 .XI. 2018r. z powodu wyjazdu na szkolenia nie odbędą się . Zajęcia zostaną odpracowane w  dniu  8.XI. 2018r .w następujących godzinach:
-zarządzanie finansami przedsiębiorstw II rok , st. godz. 9.45-11.15,s.25
-zarządzanie logistyka gr1 ,II rok, st. , godz. 13.30-15.00 , s.102


 

Decyzją Rektora  dzień 31.10 (środa) ogłoszono Dniem Rektorskim

 


OP II rok studia stacjonarne

podział na grupy A i B  link


ZiD II rok studia niestacjonarne

nowy podział na grupy językowe link


BW I rok studia niestacjonarne

Dnia 17.11 godz. 17.00 s.203 odbędzie się „spotkanie zerowe” z przedmiotu „Zagrożenia bezpieczeństwa” z Panem dr hab I.Dziubkiem


 

BW I rok studia stacjonarne

Dnia 05.12 godz. 11.45 s.107 odbędzie się „spotkanie zerowe” z przedmiotu „Zagrożenia bezpieczeństwa” z Panem dr hab I.Dziubkiem


Obronność państwa I rok

Dnia 05.12 godz. 19.00 s.102 odbędzie się „spotkanie zerowe” z przedmiotu „Edukacja obronna” z Panem dr hab I.Dziubkiem

 


Zaliczenie uzupełniające  (ćwiczenia) z przedmiotu „Badania marketingowe” z Panią dr K.Mikurendą dla I i II stopnia, dz. i zaocz. odbędzie się 19 listopada o 17.00, na Kampusie – Oecologicum


Egzamin uzupełniający (wykład) z przedmiotu „Badania marketingowe” z Panią dr K.Mikurendą dla I i II stopnia, dz. i zaocz. odbędzie się 26 listopada o 17.00, na Kampusie – Oecologicum


Praktyki zawodowe

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne i obronność państwa

 1. Oddawanie dzienników praktyk po odbytej praktyce w miesiącu październiku w terminie 13.11.2018r. – 22.01.2019r..
 2. Następnie dziennik wraz z kartą należy złożyć w Dziekanacie Wydziału.
 3. Dyżury do dnia 25.01.2019r:
 • wtorek tyg. nieparzyste godz. 15.00 – 17.00, tyg. parzyste godz. 13.15-15.15 p. 105
 

Osoby, które mają zaległe wpisy lub zaliczenia u Pani prof. dr hab. M.Trojanek, proszone są o pilny kontakt do soboty tj. 27.10 z dziekanatem p.213, tel 62 767-95-27 lub sekretariatem wydziału p.212 tel. 62 767-95-01


 Zajęcia ze statystyki z drem Deręgowskim odbędą się dnia 5.11.2018 według planu:

8.00-8.45 Zarządzanie logistyką gr. 1A

8.50-9.35 Zarządzanie logistyką gr. 1B

13.30-14.15 Zarządzanie logistyką gr. 2A

14.20 -15.05 Zarządzanie logistyką gr. 2B


 

Do 09.11 zajęcia z języka angielskiego  z Panią mgr I.Kulińską Badio zostają odwołane

 


 

Dnia 23.10 (wtorek) dyżur Pani dr A.Matuszewskiej zostaje odwołany

 


Dnia 16.10 (wtorek) wszystkie zajęcia planowane na sali zielonej odbędą się na sali błękitnej

 


 

Dnia 16.10 zajęcia z Panią mgr K.Majewską zostają odwołane

 


Dnia 10.10.18  (środa) Dziekanat p.213 ul.Nowy Świat 4a czynny będzie do godziny 12.30

 


 

W dniu 4.10.2018 r. dyżur godz.15.00-17.00. Osoby, które nie oddały dziennika praktyk mogą to zrobić podczas dyżuru.

Olga Czekalska – Kubisiak
 

W dniu 02.10 zajęcia z Panią dr A.Ludwiczak zostają odwołane.

 


 

Praktyki zawodowe

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek: zarządzanie

Kierunek: zarządzanie i dowodzenie

 1. Wpisy z zaliczenia praktyk tylko podczas dyżuru (data wpisu: 26.09.2018r.) do dnia   24.10.2018r..
 2. Oddawanie dzienników praktyk po odbytej praktyce w miesiącu październiku w terminie 28.11.2018r. – 23.01.2019r..
 3. Następnie dziennik wraz z kartą należy złożyć w Dziekanacie Wydziału.
 4. Dyżury do dnia 25.01.2019r:
 • środa w godz. 15.20 – 16.15
 • piątek w godz. 8.30 – 9.30     

W powyższych sprawach należy zgłaszać się w pokoju 105 w Collegium Novum.

 


 

Dyżur Pana Prodziekana dr P.Kamińskiego zostaje przełożony ze środy 26.09 na wtorek godz. 9.00-11.00

 


Dnia 21.09 godz. 16.00 s.25 odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe oraz wpisy  z Panem dr W.Winklerem

 


Dnia 21.09 godz. 9.00 s.209 odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z Panią dr A.Ludwiczak

 


 

Dnia 23.09 godz. 12.00 s.20 odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z Panem dr J.Frąszczakiem

 


Dnia 20.09 s. 24 odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe oraz wpisy z Panem prof. dr hab. S.Kowalem

studia stacjonarne 15.30

studia niestacjonarne 16.30

 


 

Dyżur Pani dr K. Mikurendy zostaje przełożony z 21.09 na 19.09 godz. 16.00

 


 

Praktyki zawodowe

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne i obronność państwa

 1. W celu uzyskania zaliczenia z praktyki należy w terminie 20.09.2018r. – 04.10.2018r. złożyć do sprawdzenia dziennik praktyk (brak złożenia dziennika powoduje nie zaliczenie praktyki – ocena niedostateczna).
 2. Dyżur :
 • czwartek (20.09; 27.09) w godz. 15.00-17.00 
 • termin październikowy zostanie podany po rozpoczęciu roku akademickiego
 1. Wpis nastąpi podczas kolejnego dyżuru po złożeniu dziennika (data wpisu jest datą złożenia dziennika).
 2. Następnie dziennik wraz z kartą należy złożyć w Dziekanacie Wydziału.   

W powyższych sprawach należy zgłaszać się w pokoju 105 w Collegium Novum.


 
Egzaminu poprawkowego z przedmiotu  „Historii Wojen i Wojskowości ” dla grupy Bezpieczeństwo Wewnętrzne (I rok) odbędzie się 20.09 – godz. 13.00 s.103
 

W dniu 20.09.2018 r. w godz. 13.00-17.00 w s.103 odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z dr hab. inż. Tomaszem Rubaj z przedmiotu Dowodzenie Operacyjne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia, kierunek Zarządzanie i Dowodzenie.

 


W dniu 21.09.2018 r. w godz. 14.00 – 17.00 w s.103 odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z dr hab. inż. Tomaszem Rubaj z przedmiotu Dowodzenie Operacyjne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia, kierunek Zarządzanie i Dowodzenie.


Dnia 20.09 w godz. 13.00-15.00  p.205  odbędzie się dyżur   Pana dr hab. M.Kubińskiego


Zarządzanie I rok studia stacjonarne

Kolokwium poprawkowe ze statystyki opisowej z drem K. Deręgowskim odbędzie się w piątek 21 września w sali 32 o godz. 12.00.

 

Bezpieczeństwo Wewnętrzne I rok studia stacjonarne

Kolokwium poprawkowe ze statystyki opisowej z drem K. Deręgowskim odbędzie się w piątek 21 września w sali 32 o godz. 12.00.

 

Zarządzanie I rok studia niestacjonarne

Kolokwium poprawkowe ze statystyki opisowej z drem K. Deręgowskim odbędzie się w piątek 21 września w sali 32 o godz. 16.00.

 


 

Dyżury dra K. Deręgowskiego odbędą się 12.09, 21.09, 27.09 w sali 32 12.30-14.30.


Dnia 18.09 godz. 15.00 p.46 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z Panią mgr S.Pietrzak


 

Dnia 18.09 godz. 16.00 s.20  odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe   z Panią dr A.Matuszewską

 


 

Dnia 14.09 s.22  odbędzie się  dyżur oraz zaliczenia i egzaminy poprawkowe  z Panem dr W. Scheffsem

studia stacjonarne godz. 14.00

studia niestacjonarne godz. 16.00

 


 

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu „Badania marketingowe ” z Panią mgr M.Spychalską odbędzie się 10.09.18 w godz. 9.00-11.00

 


studia stacjonarne

Dnia 10.09.18 godz. 15.00 p.301 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z Panem mgr M.Pietrzykiem

 


 

studia niestacjonarne

Dnia 22.09.18 godz. 10.00 p.301 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z Panem mgr M.Pietrzykiem


 

Dnia 04.09.18 godz. 10.00 s.34  odbędą się zaliczenia poprawkowe z języka angielskiego  z Panią mgr G.Wujkowską

 


Dnia 11.09.18 godz. 10.00 s.25  odbędą się egzamin poprawkowy z języka angielskiego  z Panią mgr G.Wujkowską

 


 

Praktyki zawodowe

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek: zarządzanie I i II rok

Kierunek: zarządzanie i dowodzenie I rok

 1. W celu uzyskania zaliczenia z praktyki należy w terminie 09.2018r. – 26.09.2018r. złożyć do sprawdzenia dziennik praktyk (brak złożenia dziennika powoduje nie zaliczenie praktyki – ocena niedostateczna).
 2. Dyżury do dnia 26.09.2018r.:
 • wtorek w godz. 11.50 – 13.15
 • środa w godz. 15.30 – 16.30
 1. Wpis nastąpi podczas kolejnego dyżuru po złożeniu dziennika (data wpisu jest datą złożenia dziennika).
 2. Następnie dziennik wraz z kartą należy złożyć w Dziekanacie Wydziału.   

W powyższych sprawach należy zgłaszać się w pokoju 105 w Collegium Novum.

 


 
 
Dnia 12.09 godz. 17.00-18.00 p.46 odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z Panem mgr B.Derwichem
 

 
 
Dyżury pani dr A.Pisarskiej we wrześniu w czwartki od 13.00 do 15.00  sala 101.
 
Zaliczenia poprawkowe (Organizacja pracy kierowniczej w organizacji zhierarchizowanej, Analiza ryzyk i zasady ich ubezpieczenia) 13 września od 13.00 do 15.00 sala 101.
 
 

 
 
Dnia 7.09 (piątek) godzina 14.30 – 15.30 sala 34 odbędzie się zaliczenie poprawkowe – ćwiczenia z przedmiotu Controlling z Panią dr M.Kowalczyk ,
poprawa egzaminu – Controlling 21.09 (piątek) godzina 12.00 – 13.00 sala 34
 
Dyżury pani dr M.Kowalczyk:
8.09 (sobota) godzina 9.00 – 11.00 sala 34
21.09 (piątek) godzina 13.00 – 15.00 sala 34
 
 

 

studia stacjonarne i niestacjonarne

Dnia 22.09.18  godz. 9.30 s.006  odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z   Panem dr hab Z.Stańkiem


 

W dniach 20.09 w godz. 13.00-15.00 oraz 21.09.18 w godz. 14.00-16.00 p.205  odbędą się dyżury   Pana prof.dr hab J.Posobcem; Pana  prof.dr hab J.Wołejszo; dr S.Wronki; dr K.Malasiewicza oraz dr N.Prusińskiego


 

studia niestacjonarne

Dnia 21.09.18 godz. 16.00 p.205  odbędą się egzaminy i zaliczenia  poprawkowe   z Panem prof.dr hab J.Posobcem


studia niestacjonarne

Dnia 21.09.18 godz. 16.00 p.205  odbędą się egzaminy i zaliczenia  poprawkowe   z Panem prof.dr hab J.Wołejszo


 

Dnia 21.09.18 godz. 17.30 s.20   odbędą się egzaminy i zaliczenia  poprawkowe   z Panem dr J.Kolańskim


 

Dnia 21.09.18 godz. 16.00 aula   odbędą się egzaminy i zaliczenia  poprawkowe   z Panem dr J.Zawadzkim

 


Dnia 21.09.18  s.błękitna  odbędą się egzaminy i zaliczenia  poprawkowe   z Panem dr hab M.Skarżyńskim

godz. 10.00 studia stacjonarne

godz. 16.00 studia niestacjonarne


 

studia stacjonarne

Dnia 20.09.18 godz. 13.00 p.205  odbędą się egzaminy i zaliczenia  poprawkowe   z Panem prof.dr hab J.Posobcem

 


 

studia stacjonarne

Dnia 20.09.18 godz. 13.00 p.205  odbędą się egzaminy i zaliczenia  poprawkowe   z Panem prof.dr hab J.Wołejszo

 


studia stacjonarne

Dnia 20.09.18 godz. 13.00 p.205  odbędą się egzaminy i zaliczenia  poprawkowe   z Panem prof.dr hab J.Posobcem


 

Dnia 17.09.18 godz. 17.30 s.108  odbędą się egzaminy  poprawkowe  z Panią dr A.Maczasek

 


studia stacjonarne i  niestacjonarne

Dnia 16.09.18 godz. 12.00 s.20 odbędą się egzaminy i zaliczenia   poprawkowe  z Panią dr T.Manasterską


 

studia stacjonarne i  niestacjonarne

Dnia 15.09.18 godz. 10.00 s.24  odbędą się egzaminy  poprawkowe  z Panem dr J.Fiebigiem

 


studia stacjonarne i  niestacjonarne

Dnia 15.09.18 godz. 9.00 s.25  odbędzie się egzamin  poprawkowy z przedmiotu „Logistyka produkcji”  z Panem mgr K.Jeziorskim


 

studia niestacjonarne

Dnia 15.09.18 godz. 9.00 s.34  odbędą się egzamin poprawkowy z języka angielskiego  z Panią mgr M.Ciesielską Ciupek

 


 

Dnia 14.09.18 godz. 18.00 s.25  odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z Panią dr B.Pawlaczyk

 


 

Dnia 14.09.18 godz. 18.00 s.25  odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z Panią dr B.Pawlaczyk

 


Dnia 14.09.18 godz. 17.00 s.24  odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z Panem dr hab M.Frączkiem

 


 

Dnia 14.09.18 godz. 17.00 aula  odbędzie się egzamin poprawkowy  z przedmiotu „Badania marketingowe ” z Panią dr K.Mikurendą

 


 

Dnia 14.09.18 s.20  odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe  z Panią dr Ch.Krzakiewicz

godz. 15.00 studia stacjonarne

godz. 16.00 studia niestacjonarne

 


 

Dnia 14.09.18 godz. 16.00 s.błękitna  odbędą się zaliczenia i egzaminy  poprawkowe  z Panem prof. dr hab T.Buksińskim


studia stacjonarne

Dnia 11.09.18 godz. 10.00 s.34  odbędą się egzamin poprawkowy z języka angielskiego  z Panią mgr M.Ciesielską Ciupek

 


 

Dnia 07.09.18 godz. 16.00 s.44  odbędą się zaliczenia poprawkowe z ćwiczeń z przedmiotu „Badania marketingowe ” z Panią dr K.Mikurendą


 

 

Dnia 07.09.18 s.20 odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panią mgr E.Kulawiecką

godz. 16.00 studia stacjonarne

godz. 17.00 studia niestacjonarne

 


 

Dnia 05.09.18 godz 16.00 s.007 odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panem mgr K.Jeziorskim


 

Dyżur i zaliczenia poprawkowe z Panem  dr Sz. Bachrynowskim  odbędą się 07.09  (piątek) w godz. 14.00-16.00


 

Dyżur Pani dr A.Matuszewskiej odbywać się będzie we wtorki od 15.00 do 17.00   p.101.

 


 

Dyżury Pani dr K. Mikurendy odbędą się w dniach: 24.08 ; 07.09; 14.09; 21.09 w godzinach 16.00-18.00, p.48

 


Dyżury Pani mgr M.Spychalskiej odbędą się w dniach: 20.08.18r., 27.08.18r., 03.09.18r., 10.09.18r. w godzinach 9.00-11.00, p.48

 


 

Dyżury Pani dr T.Manasterskiej dnia 12.07 z powodu wyjazdu służbowego zostaje odwołany.

 


Dyżury Pani dr A.Pisarskiej  odbędą się w czwartek 05.07 ; 12.07 w godz. 13.00-15.00

 


 

Dyżury Pani dr K. Mikurendy  odbędą się 06.07 w godz. 9.30-11.130 oraz 09.06 w godz. 10.00-12.00 p.48

 


 

Dyżur Pani mgr P.Multan odbędzie się w poniedziałek 02.07  godz.9.00-11.00 s.221 ul.Łódzka

 


 

studia niestacjonarne

Dnia 01.0.18 godz. 11.00 s.301 ul.Kaszubska odbędzie się zaliczenie poprawkowe z przedmiotu „Podstawy ratownictwa medycznego” z Panem mgr M.Pietrzykiem

 


 

studia stacjonarne

Dnia 29.06.18 godz. 15.00 s.301 ul.Kaszubska odbędzie się zaliczenie poprawkowe z przedmiotu „Podstawy ratownictwa medycznego” z Panem mgr M.Pietrzykiem

 


 

Uprzejmie informuję, że dodatkowy, ostatni przed wakacjami dyżur Pana prof. dr hab G. Raubo , poświęcony zaliczeniom oraz wpisom z przedmiotów, prowadzonych przeze mnie w bieżącym roku akademickim, odbędzie się 29 czerwca (w piątek) w godz. 15.00 – 17.00, w pokoju nr 205 w PWSZ przy ul. Nowy Świat.

 


 

 

Praktyki zawodowe

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek: zarządzanie

Kierunek: zarządzanie i dowodzenie

 1. Wydawanie dokumentacji dotyczącej praktyk zawodowych tj.:
 • skierowania,
 • dziennika praktyk (dotyczy także studentów, którym zaliczono pracę zawodową na poczet praktyk),

w dniach:

 • wtorek (26.06.2018r.) w godz. 11.00 – 12.00
 • środa (27.06.2018r.; 04.07.2018r.) w godz. 15.15 – 16.15
 1. Warunkiem uzyskania dokumentacji jest przedstawienie zaświadczenia o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Oddawanie dzienników praktyk do sprawdzenia od dnia 05.09.2018r.

W powyższych sprawach należy zgłaszać się w pokoju 105 w Collegium Novum.

 


 

Dyżur Pana mgr A. Staniszewskiego odbędzie się 21.06; 28.06 w godz. 15.30-17.30 ul.Nowy Świat

 


 

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje, że Sekretariat Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do egzaminu Young Professionals Programme (YPP).                                                                  Młodzi Polacy zainteresowani  karierą w ONZ i  spełniający kryteria programu mają możliwość przystąpić do egzaminu,                po którym mogą zostać pracownikami  w Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W związku z powyższym podobnie jak w latach ubiegłych zwracamy się z prośbą o pomoc i promocję tego egzaminu, w celu jak najszerszego dotarcia do odbiorców – szczególnie absolwentów (do 32. roku życia).

http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/zatrudnienie_w_org_miedzynarodowych/aktualne_ogloszenia/egzamin_kwalifikujacy_do_pracy_w_onz_w_ramach_programu_young_professionals_programme_ypp_2018

 

 

 


 

Studenci odbywający praktykę w Urzędzie Celno Skarbowym proszeni są o zgłoszenie się do Pani mgr P.Multan 21.06 w godz.14.00-16.00 ul.Łódzka
 

 
Dyżury Pana dr K.Deręgowskiego odbywać się będą w terminach:  25.06; 02.07; 09.07 w godz. 12.00-14.00 s.32
 

 
Dyżur Pani dr A.Matuszewskiej zostaje jednorazowo przełożony z wtorku na środę godz. 12.30-14.30
 

 
Zarządzanie II rok studia stacjonarne
Dnia 19.06 godz. 11.00 s.003 odbędzie się seminarium dyplomowe z Panem dr J.Frąszczakiem
 

 
 
Bezpieczeństwo wewnętrzne III rok studia stacjonarne
Dnia 19.06 godz. 10.00 s.206 ul.Nowy Świat odbędzie się zaliczenie poprawkowe z przedmiotu „Administracja”z Panią dr B.Wenerską        (godz. 9.00  wpisy do indeksu )
 
 

 
 
 
Podczas sesji dyżur Pani mgr P.Multan odbywać się będzie 21.06 godz.14.00-16.00 i 26.06 godz. 10.00-12.00 ul.Łódzka
 
 

 
W dniu 18 czerwca 2018 r. dyżur Pani dr M. Kowalczyk zostaje odwołany z powodu wyjazdu służbowego.
 

 

III rok Bezpieczeństwo Wewnętrzne

studia niestacjonarne

Dnia 09.06 w trakcie zajęć z Panem dr R.Kaszubowskim (ok godz. 10.00) odbędą się wpisy do indeksów z wykładu z przedmiotu „Administracja”  . Proszę o wcześniejsze przygotowanie indeksów i kart aby nie robić zamieszania na zajęciach.


 

 

Osoby, które mają  zaległe wpisy lub ewentualne poprawki u Pana dr hab I.Dziubka proszone są o zgłoszenie się we wtorek tj. 12.06 godz. 16.00 s. 103 ul.Łódzka (po 15.06 dyżury zostają odwołane)

 


III rok Bezpieczeństwa Wewnętrznego – studia stacjonarne

Egzamin z przedmiotu „Edukacja obronna” z Panem dr hab I.Dziubkiem odbędzie się 12.06 (wtorek ) godz. 15.15 s.103 ul.Łódzka, wcześniej ustalony termin jest nieaktualny.

 

 


 

Specjalności,  które zostaną uruchomione w roku akademickim 2018/2019

studia stacjonarne

Zarządzanie II rok

 • Zarządzanie logistyką – 2 gr. ćw.
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa- 1 gr. ćw.

Zarządzanie i dowodzenie II rok

 • Finanse i rachunkowość w zarządzaniu – 1 gr. ćw.

 

studia niestacjonarne

Zarządzanie II rok

 • Zarządzanie logistyką – 1 gr. ćw.
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa – 1 gr. ćw.
 • Zarządzanie publiczne – 1 gr. ćw.

 

Zarządzanie i dowodzenie II rok

 • Finanse i rachunkowość w zarządzaniu – 1 gr. ćw.
 • Zarządzanie i dowodzenie w organizacjach – 1 gr. ćw.
 • Zarządzanie logistyką – 1 gr. ćw.

 

Osoby, które nie dokonały wyboru (nie zapisały się ) w wyznaczonym terminie, dopisane będą przez Dziekanat do konkretnej specjalności bez możliwości zmiany.

 


 

Zarządzanie II rok

Seminarium dyplomowe z Panem dr J.Frąszczakiem zostaje przełożone z 07.06 na 14.06 (godziny bez zmian)

 


 

Zarządzanie II rok

Seminarium dyplomowe z Panią dr A.Matuszewska zostaje przełożone z 06.06 na 13.06 (godziny bez zmian)

 


 

Dyżur Pana dr Sz.Bachrynowskiego odbędzie się 02.07.18 w godz. 8.00-9.00 p.48

 


 

Egzamin uzupełniający  z przedmiotu ” Statystyka opisowa” u Pana prof.dr hab M.Krzyśko  odbędzie się 15 czerwca br. o godz. 13.15 w pokoju 207.

 


 

OGŁOSZENIE dot.
kierunków:  Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Obronność Państwa I i II stopień
 
Dnia 08.06.18 (piątek) godz. 11.45 w sali 303 ul.Łódzka  odbędzie się  spotkanie przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień ze studentami.
Serdecznie Zapraszamy
 

PRAKTYKI ZAWODOWE

kierunek: Zarządzanie (II rok)

kierunek: Zarządzanie i dowodzenie (I rok)

Studenci odbywający praktyki zawodowe  w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej”, proszeni są o pilne zgłoszenie się do pokoju 105 Collegium Novum

Terminy:

 •  wtorek w godz. 11.15-13.00 (tyg.nieparzyste)
 • środa w godz. 15.15-16.15

Dyżur Pana mgr L.Kudły zostaje odwołany  we wtorek 29.05; 05.06  z  godz. 15.0.

Dodatkowo odbędzie się we wtorek  05.06 godz.  7.45-8.45 ul.Nowy Świat oraz 09.06 w godz. 10.20-11.20 ul.Łódzka


 

ZiD I rok

Proseminarium z Panią dr B.Wenerska zostaje przełożone z 30.05 na dzień 06.06

 


 

ZiD II ROK

Dnia 29.05 zajęcia z Panem dr J.Frąszczakiem zostają odwołane


 

Dnia 01.06 dyżur Pani dr K. Mikurendy zostaje odwołany.

 


 

studia niestacjonarne

Zarządzanie i dowodzenie , Zarządzanie

Od dnia 25.05 p.213(dziekanat) można odbierać karty okresowych osiągnięć studenta dot. osób rozliczonych za poprzedni semestr.

 


 

studia niestacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, OBRONNOŚĆ PAŃSTWA

Dnia 26.05 w godz. 11.30-15.30 p. 17 ul.Łódzka można odbierać karty okresowych osiągnięć studenta dot. osób rozliczonych za poprzedni semestr.


 

Zarządzanie I roku studia stacjonarne

Kolokwium zaliczeniowe ze statystyki opisowej z drem K. Deręgowskim zostaje przeniesione na dzień 4 czerwca. W dniu 28 maja odbędą się zajęcia z tematów 11 i 12.


 

Zarządzanie I roku

Dyżur dra K. Deręgowskiego zostaje przeniesiony z niedzieli 27 maja na sobotę 26 maja w godz. 13.00-15.00 do sali 32.

 


Dnia 14.06 dyżur Pani dr A.Maczasek odbywać się będzie w godz. 13.00-15.00

 


 

 

Dnia 05.06 godz. 15.00 s.48 odbędzie się zaliczenie uzupełniające z przedmiotów „Wprowadzenie do ekonomii” i „Mikroekonomia” z Panią mgr S.Pietrzak

 


 

Zarządzanie I rok studia stacjonarne

Do dnia 24.05 (czwartek) odbywać się będą zapisy na specjalności:

 • Zarządzanie publiczne
 • Zarządzanie logistyką
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Zapisu należny dokonać osobiście w dziekanacie p.213, lub drogą mailową  m.jedruszkiewicz@pwsz.kalisz.pl

Przy dokonywaniu wyboru, należny wskazać drugą preferowaną specjalność (w przypadku gdy nie zostanie uruchomiona ta z pierwszego wyboru)

O uruchomieniu specjalności decyduje liczba chętnych.

 

 


Zarządzanie i dowodzenie – mgr  I rok studia stacjonarne

Do dnia 24.05 (czwartek) odbywać się będą zapisy na specjalności:

 • Zarządzanie i dowodzenie w organizacjach publicznych
 • Zarządzanie logistyką
 • Finanse i rachunkowość w zarządzaniu

Zapisu należny dokonać osobiście w dziekanacie p.213, lub drogą mailową  m.jedruszkiewicz@pwsz.kalisz.pl

Przy dokonywaniu wyboru, należny wskazać drugą preferowaną specjalność (w przypadku gdy nie zostanie uruchomiona ta z pierwszego wyboru)

O uruchomieniu specjalności decyduje liczba chętnych.

 


Zarządzanie I rok studia niestacjonarne

Do dnia 30.05 (środa) odbywać się będą zapisy na specjalności:

 • Zarządzanie publiczne
 • Zarządzanie logistyką
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Zapisu należny dokonać osobiście w dziekanacie p.213, lub drogą mailową  a.klesta@pwsz.kalisz.pl

Przy dokonywaniu wyboru, należny wskazać drugą preferowaną specjalność (w przypadku gdy nie zostanie uruchomiona ta z pierwszego wyboru)

O uruchomieniu specjalności decyduje liczba chętnych.

 


Zarządzanie i dowodzenie – mgr  I rok studia niestacjonarne

Do dnia 30.05 (środa) odbywać się będą zapisy na specjalności:

 • Zarządzanie i dowodzenie w organizacjach publicznych
 • Zarządzanie logistyką
 • Finanse i rachunkowość w zarządzaniu

Zapisu należny dokonać osobiście w dziekanacie p.213, lub drogą mailową  a.klesta@pwsz.kalisz.pl

Przy dokonywaniu wyboru, należny wskazać drugą preferowaną specjalność (w przypadku gdy nie zostanie uruchomiona ta z pierwszego wyboru)

O uruchomieniu specjalności decyduje liczba chętnych.

 


 

Zarządzanie i dowodzenie rok I studia stacjonarne
Dnia 22.05 zajęcia z Panią mgr EKulawiecką  zostają odwołane. odpracowane zostaną 30 maja ( środa) – 17,35 s.25


Zarządzanie Logistyką rok III studia stacjonarne
Dnia 22.05 zajęcia z Panią mgr Edytą Kulawiecką zostają odwołane .
Odpracowane zostaną gr 2 – 29 maja wtorek -17,15 s.25

 


Dyżur Pani mgr Edyty Kulawieckiej w dniu 22 maja br. zostaje odwołany


 
 
Dnia 30.05 z powodu wyjazdu służbowego dyżur Pani dr A.Pisarskiej zostaje odwołany. Dyżur ten zostanie odpracowany 04.06 godz.13.15-15.15 ul.Łódzka

 
Dnia 24.05 dyżur Pani dr A.Pisarskiej z powodu wyjazdu zostaje odwołany.

 
Dnia 24.05 z powodu wyjazdu służbowego dyżur Pani dr T.Manasterskiej zostaje odwołany.
 

 
Dnia 22.05 godz. 15.15 s.22 odbędzie się egzamin uzupełniający z przedmiotu ” Podstawy ekonomii” z Panem dr J.Frąszczakiem
 

 
 
III rok BW
Dnia 17 maja br. z powodu wyjazdu na konferencję zajęci z Panią mgr D.Ładą zostają odwołane.
Termin  odpracowania zostanie uzgodniony na  kolejnych zajęciach
 

 

Dnia 16.05 seminaria dyplomowe z Panem dr hab. K.Walczakiem nie odbędą się. Odpracowania nastąpi:

Z II rok – 23.05 godz.15.30

Z III rok – 06.06 godz. 15.30

 


 

Dnia 15.05 jednorazowo dyżur Pan dr P.Kamińskiego odbędzie się w godz. 15.00-17.00

 


 

Dnia 15.05.2018 organizowany będzie „Colian Day”.

Spotkanie z przedstawicielami firmy Colian Logistic odbędzie się o  godz. 9.45 na  sali błękitnej w Collegium Novum.

Serdecznie zapraszamy


 

Zarządzanie I rok studia stacjonarne

Dnia 14.05 zajęcia z Panem dr inż. L.Szczupakiem zostają odwołane.

Terminy odpracowania: gr. ćw. 1 – 21.05 godz. 15.30-17.00; gr. ćw. 2 – 21.05 godz. 8.00-9.30; gr. ćw. 3– 04.06 godz. 8.00-9.30


 

 

 

III rok Bezpieczeństwo wewnętrzne i Zarządzanie niestacjonarne

Od dnia 11.05 można odbierać indeksy na semestr szósty.


 

 

Praktyki zawodowe

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek: zarządzanie

Kierunek: zarządzanie i dowodzenie

 1. Wydawanie dokumentacji dotyczącej praktyk tj.:
 • porozumienia w sprawie organizacji praktyk,
 • skierowania,
 • dziennika praktyk (dotyczy także studentów, którym zaliczono pracę zawodową na poczet praktyk),

do dnia 27.06.2018r.

 1. Warunkiem uzyskania dokumentacji jest przedstawienie zaświadczenia o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Oddawanie dzienników praktyk do sprawdzenia od dnia 05.09.2018r.

W powyższych sprawach należy zgłaszać się w pokoju 105 w Collegium Novum w dniach:

 • wtorek w godz. 11.30 – 13.10 (uczelniane tygodnie nieparzyste)
 • środa w godz. 15.15 – 16.15.

 
Dyżur Pani Dziekan dr B.Wenerskiej zostaje jednorazowo przełożony z czwartku godz. 15.00 na piątek 11.05 godz. 13.30-14.30
 
 

 
 
Dnia 11.05 godz. 9.45 odbędzie się wykład z serii poranków filozoficznych  pt. „Inkluzja społeczna”  Pana dr K.Sipowicza
 
 

 
 

Zarządzanie i dowodzenie I rok studia stacjonarne

Dnia 11.05 w godz. 15.00-16.30 s.108 odbędzie się proseminarium z Panią  prof. dr hab. H.Mizgajska  (obecność obowiązkowa)

 


 
 
WYKŁAD OGÓLNOUCZELNIANY DLA I ROKU studia stacjonarne
Zarządzanie i dowodzenie  i Obronność państwa

 „Windykacja należności w obrocie gospodarczym” – dr J.Kolański

w term: 16.05; 30.05  w godz. 13.30-17.30  s.22 ul.Nowy Świat

w term: 21.05 w godz. 11.45-15.45 aula ul.Nowy Świat

 


 
 
 
Dyżur Pani dr K.Mikurendy zostaje jednorazowy przesunięty  z piątku  11.05 na poniedziałek 14.05 w godz. 13.15-15.15
 
 

 
 
W dniu 08.05 dyżur pani mgr D.Łady zostaje odwołany.
 

II rok Zarządzania i Bezpieczeństwa Wewnętrznego  – studia stacjonarne

WYKŁAD OGÓLNOUCZELNIANY  (dr A. Kwiatkowski )

w term: 10.05 s.błękitna; 17.05 s.błęktna; 24.05 s.zielona w godz. 13.30-16.45

w term: 07.06 w godz. 13.30-15.45 s.zielona


OBRONNOŚĆ PAŃSTWA I ROK -MGR

Dnia 08.05 godz. 9.00-10.30  s.206 ul. Nowy Świat 4 a odbędzie się proseminarium magisterskie


W dniu 07.05 z powodu choroby zajęcia z Panią prof.dr hab M.Trojanek zostają odwołane.


Program Kariera 2018

 Informacja dotyczy: studentów dziennych i zaocznych  pierwszego i drugiego roku studiów uzupełniających magisterskich , trzeciego roku studiów licencjackich lub inżynierskich oraz absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich

Rusza XV edycja Programu Kariera organizowanego przez Polską Radę Biznesu –organizację zrzeszającą właścicieli i kluczowych menedżerów największych polskich przedsiębiorstw oraz firm międzynarodowych działających w Polsce.

Program Kariera zapewnia studentom zdobycie nowych kompetencji i doświadczeń zawodowych poprzez  możliwość odbycia pełnopłatnych 2-3 miesięcznych praktyk w okresie wakacyjnym. Rekrutacja na staże w Programie Kariera trwa do 31 maja. W tym roku  studenci maja do wyboru 100 staży w 30 renomowanych firmach na terenie całej Polski.

Pełna informacja i oferta firm  dostępna na stronie www.programkariera.pl

Wszelkie zapytania proszę kierować do mgr Małgorzaty Spychalskiej ,adres mailowy:

m.spychalska@poczta.fm , kontakt osobisty: poniedziałek 13.15-15.14 p.48, Nowy Swiat4


Dnia 11.05 godz. 15.00 ul.Łódzka odbędzie się zaliczenie uzupełniające z przedmiotu ” Zarządzanie ochroną osób, obiektów i mienia ” z Panem dr hab M.Skarżyńskim

Dnia 08.05 zajęcia i dyżur Pana dr J.Frąszczaka zostają odwołane.


Zaliczenie poprawkowe z Panem dr hab M.Skarżyńskim z przedmiotu „Ergonomia oraz BHP ” odbędzie się w niedzielę 29.04 w s.błękitniej n ul.Nowy Świat


Dnia 08.05 dyżur Pana dr hab. I.Dziubka odbędzie się wyjątkowo w godz. 12.00-15.30 p.103


Dnia 15.05 godz. 17.00 s.003 odbędzie się zaliczenie uzupełniające z przedmiotu „Podstawy ekonometrii” z Panem dr hab. A.Młodakiem


Zarządzanie II roku

Kolokwium uzupełniające (1 termin) z drem K. Deręgowskim odbędzie się 21 maja o 17.00 w sali 32.


Zarządzanie I roku

Dyżur dra K. Deręgowskiego zostaje przeniesiony z niedzieli 29 kwietnia na sobotę 28 kwietnia w godz. 13.00-15.00 do sali 32.


 
 
Dyżur Pani mgr P.Multan w dniu 26.04 zostaje  jednorazowo przesunięty na godz.8.00-10.00 s.112
 

 
Uwaga !!!
Zmiana w planie: II roku BW ;  III rok OP i II roku OP- II stopień (studia stacjonarne) dot. Pana dr inż. W.Scheffsa
 
 

 
 
Dnia 24.04 zajęcia z Panią  mgr P.Multan zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć ustalony będzie na kolejnym spotkaniu.
 
 

 
Jednorazowo dyżur Pani mgr Małgorzaty Spychalskiej w dniu 30.04.18 będzie pełniony  w godzinach 9.30-11.30
 

 
 
Dnia 24.04 dyżur  Pana dr hab. I.Dziubka zostaje odwołany z powodu opieki nad studentami podczas konferencji . W sprawach pilnych proszę kontaktować się mailowo ktsmk@interia.pl
 

 
 
Dyżur Pana dr J.Frąszczaka zostaje jednorazowo przeniesiony z wtorku 17.04 na czwartek 19.04 godz. 13.00-15.00 p.210
 

 
 
AIZP III rok studia stacjonarne
 
Zajęcia z Panem mgr Ł.Mikołajczykiem z dnia 16.04 zostają przesunięte na 23.04 (godziny bez zmian).
 

 
 
Dnia 24.04 (wtorek) godz. 16.00 s.103 odbędą się zaliczenia uzupełniające z panem dr J.Frąszczakiem
 

Bezpieczeństwo wewnętrzne I rok studia stacjonarne
Dnia 13.04 wykład z Panem prof. T.Pietrasem zostaje odwołany.
 

 
 
 komunikat !!!
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych  organizuje 1-dniowy wyjazd do Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.
Jego celem jest prezentacja organizacji i funkcjonowania pracy tej Komendy.
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela: dr Andrzej Kwiatkowski, tel.: 609 713 449, adres: an_kwiat@wp.pl
 

 

Informacja dotyczące zdjęć na absolutorium

Poniżej proponujemy daty, w których można zrobić zdjęcia :

13.04  (piątek ) w godz. 12.00-13.15 s.002 ul.Nowy Świat 4a

14.04 (sobota) w godz. 11.00-12.30 s.002 ul.Nowy Świat 4a

27.04 (piątek) w godz. 13.30-14.15 s.101 ul.Łódzka 149

28.04 (sobota) w godz. 12.00-13.15  s.002 ul.Nowy Świat 4a

28.04 (sobota) w godz. 13.45-14.30  s.101 ul.Łódzka 149

10.05 (czwartek) w godz. 12.00-13.00  s.101 ul.Łódzka 149

 


 

Dnia 10.04 zajęcia z Panią mgr S.Pietrzak zostają odwołane.


Z II rok i BW II rok studia niestacjonarne

Do dnia 14.04.2018 odbywać się będą zapisy na przedmiot ogólnouczelniany – do wyboru:

„Obywatel w systemie prawa” dr A.Kwiatkowski  lub „Polityka społeczna w III RP” dr A.Kwiatkowski.

Zapisy można dokonywać bezpośrednio w Dziekanacie p.213, telefonicznie 62 767-96-77 lub drogą mailową  a.klesta@pwsz.kalisz.pl

O uruchomieniu wykładu decyduje większość zapisanych osób.

 

Z II rok i BW II rok studia stacjonarne

Do dnia 13.04.2018 odbywać się będą zapisy na przedmiot ogólnouczelniany – do wyboru:

„Obywatel w systemie prawa” dr A.Kwiatkowski  lub „Polityka społeczna w III RP” dr A.Kwiatkowski.

Zapisy można dokonywać bezpośrednio w Dziekanacie p.213, telefonicznie 62 767-95-27 lub drogą mailową   m.jedruszkiewicz@pwsz.kalisz.pl

O uruchomieniu wykładu decyduje większość zapisanych osób.


 

studia stacjonarne i niestacjonarne

Dnia 06.04 godz. 16.00 s.błękitna  odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panią dr hab H.Mizgajską

 


 
OGŁOSZENIE !!!
Koło naukowe „Młodzi przedsiębiorcy” zaprasza na szkolenie w zakresie zakładania organizacji pozarządowych  link
 

 
Dyżur Pani dr T.Manasterskiej zostaje przesunięty z 05.04 na 12.04 godz.17.30-19.30
 

 
 
Dyżur z Panią dr A.Ludwiczak zostaje wyjątkowo przesunięty z dnia 03.04 na dzień 05.04 (czwartek) w godz. 10.00-12.00 p.209

 
studia stacjonarne i niestacjonarne
 
Dnia 16.04 godz. 18.45 s.203 ul.Łódzka odbędą się egzaminy uzupełniające z Panem dr J.Fiebigiem
 

 
Spotkanie w sprawie ABSOLUTORIUM (dot.grup kończących studia)
stacjonarne i niestacjonarne
Dnia 06.04.18 (piątek) godz. 15.30 s.002 odbędzie się spotkanie z opiekunami lat oraz starostami grup.
 

 
 
 
I rok Bezpieczeństwo wewnętrzne , I Obronność państwa  – II stopień
studia stacjonarne
Dnia 05.04 godz. 15.00 odbędzie się spotkanie z opiekunem praktyk Panią mgr P.Multan s.112 ul.Łódzka
 

I rok Bezpieczeństwo wewnętrzne , studia niestacjonarne
Informacje dot. praktyk zawodowy udzielane będą przez Panią mgr P.Multan na najbliższym zjeździe tj. 07.04 .18(sobota)
 

 
studia  stacjonarne BW III rok
Dnia 27.03  zajęcia  z Panią dr B.Wenerską  zostają odwołane.  Zajęcia zostaną odrobione: 15.05 w godz. 9.45-11.15; 22.05 w godz. 10.30-11.15- zaliczenie.
 

 
studia  stacjonarne
Dnia 27.03  zajęcia  z Panem dr J.Frąszczakiem zostają odwołane.
 

 
studia  stacjonarne
Dnia 26.03 z powodu choroby zajęcia  z Panią dr I Rącką zostają odwołane.
 

 
II rok Zarządzanie stacjonarne
Dnia 05.04 godz. 9.45 s.006 odbędzie się seminarium dyplomowe z Panem dr J.Frąszczakiem
 

 
 
OP I rok  – II stopień STUDIA STACJONARNE
 
Dnia 23.03 zajęcia z Panem dr N.Prusińskim odbędą się o godz. 9.30 na ul.Poznańskie (hala sportowa)
 

 
 
Dyżur dr K. Mikurendy dn. 23.03 2018 odbędzie się w godz. 9.00-10.30
 

 
 studia I i II stopnia
Zaliczenie uzupełniające z dr K. Mikurendą z przedmiotu Badania Marketingowe  odbędzie się dn. 6.04.2018, g. 16.30, s. 48

 


Wyjątkowo w dniu 22.03 dyżur Pana dr L.Szczupaka odbędzie się w godz. 12.00-14.00.


 

Wyjątkowo w dniu 19.03 dyżur Pani mgr M.Spychalskiej odbędzie się w godz. 11.00-13.00


 

W dniach 19-21.03 zajęcia z Panią mgr K.Majewską zostają odwołane.


W dniach 18-19.03 z powodu choroby zajęcia z Panem prof.dr hab. G.Raubo zostają odwołane


BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE    studia niestacjonarne II rok

Lista promotorów na seminarium dyplomowe w roku akademickim 2017/2018

 • dr hab. R.Chrobak
 • dr hab. M.Frączek
 • dr J.Fiebig

Zapisy odbędą się w dniu 17.03 godz.12.50 p.17 ul.Łódzka, na podstawie listy rankingowej (średnia ocen)

ranking średnich Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

ZARZĄDZANIE    studia niestacjonarne II rok

Lista promotorów na seminarium dyplomowe w roku akademickim 2017/2018

 • dr hab. M.Trojanek
 • dr M.Kowalczyk
 • dr T.Manasterska
 • dr R.Orliński
 • dr P.Pagórski

Zapisy odbędą się  17.03 godz. 13.00 p.213(dziekanat), na podstawie listy rankingowej (średnia ocen)

ranking średnich Zarządzania


W dniach 18-19.03 z powodu choroby zajęcia z Panem prof.dr hab. G.Raubo zostają odwołane


studia stacjonarne i niestacjonarne

Dnia 16.03.18 wykłady w języku angielskim z Panią dr U.Kropaczewską zostają odwołane.


studia stacjonarne i niestacjonarne

Dnia 20.03  godz.17.15-18.15 s.108 odbędzie się  zaliczenie uzupełniające z przedmiotu „Analiza finansowa” z Panią mgr A.Szczepanowską


 

studia stacjonarne

Do dnia 16.03  z powodu choroby zajęcia z Panem mgr A.Staniszewskim zostają odwołane.

 


 

studia stacjonarne

Dnia 13.03 godz. zajęcia z Panem mgr G.Kryjomem zostają odwołane.


 

 

 

studia stacjonarne i niestacjonarne

Dnia 06.04 godz. 16.00 odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panią dr hab H.Mizgajską


 

W dniach 27-28.02.18 z powodu choroby zajęcia z Panią mgr M.Makowską zostają odwołane.

 


 

Studenci studiów stacjonarnych!

Dział Socjalny informuje, że do 28 lutego 2018 r. należy odebrać

DECYZJE   na rok akademicki 2017/2018 dotyczącą stypendium:

socjalnego

– dla osób niepełnosprawnych

rektora dla najlepszych studentów

Wydział Politechniczny – odbiór w Dziekanacie

Wydział Medyczny – odbiór w Dziekanacie

Wydział Rehabilitacji i Sportu – odbiór w Dziekanacie

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych –w Dziale Socjalnym, pokój nr 45

Studenci studiów niestacjonarnych otrzymają decyzje pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru.


 

Zarządzanie i dowodzenie II rok studia stacjonarne

Dnia 27.02 (wtorek) zajęcia z Panem dr J.Frąszczakiem  zostają odwołane.


 studia stacjonarne i niestacjonarne

W dniach 24-27.02  zajęcia z Panią mgr E.Kulawiecką   zostają odwołane.

 


 

Studia stacjonarne  ( zwrot indeksów,kart ):

Zgodnie z § 27 pkt 3 Regulaminu studiów termin składania indeksów i kart do rejestracji (oraz dzienników praktyk) w Dziekanacie ( pokój 213) upływa  dnia 13.03.2018r (wtorek).

Warunkiem wpisu na kolejny semestr jest złożenie indeksu i karty w Dziekanacie w terminie wyznaczonym przez Dziekana WNSiH.

 

Studenci którym brakuje więcej niż 14 pkt ECTSw programie USOS zobowiązani są do zgłoszenia się   w Dziekanacie (pokój nr 213) w terminie do 06.03.2018r.

W przypadku nie zgłoszenia się zostanie wystawiona decyzja o skreśleniu z listy studentów.


 

Zarządzanie I rok

Dnia 26.02 (poniedziałek) o godz. 16.30 s.006 odbędą się wpisy z przedmiotu „Wykład monograficzny” z Panem dr Łukaszem Włodarkiem


 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE    studia stacjonarne II rok

Lista promotorów na seminarium dyplomowe w roku akademickim 2017/2018

 • prof. dr hab. J. Wołejszo
 • dr hab. T. Rubaj
 • dr hab. M. Skarżyński
 • dr N. Prusiński
 • dr A. Kwiatkowski
 • dr Sz.Bachrynowski

Zapisy odbędą się 26.02 (poniedziałek) godz.14.00 p.213 na podstawie listy rankingowej (kliknij tutaj)

 

 

ZARZĄDZANIE   studia stacjonarne II rok

Lista promotorów na seminarium dyplomowe w roku akademickim 2017/2018

 • prof. dr hab. M.Krzyśko
 • dr hab. O.Lissowski
 • dr hab. M.Stajniak
 • dr hab. K.Walczak
 • dr J.Frąszczak
 • dr A.Matuszewska
 • dr K.Mikurenda
 • dr Z.Szmaj

Zapisy odbędą się 27.02 (wtorek) godz.11.15 p.213 na podstawie listy rankingowej  (kliknij tutaj)


 

 

Zarządzanie I rok studia stacjonarne  – dotyczy zapisów na w-f

OGŁOSZENIE O ZAPISACH – 2 sem. 2017-2018-1

plan dla studentów – sem 2_2017-2018


Dnia 16.02 s.007  godz.15.00 – studia stacjonarne ; 18.00 – studia niestacjonarne odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z Panem dr hab T.Rubajem


 

Praktyki zawodowe

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek: zarządzanie

Kierunek: zarządzanie i dowodzenie

 1. Wpisy z zaliczenia praktyk zawodowych tylko w niżej podanych dniach (dotyczy także kierunku: bezpieczeństwo wewnętrzne; obronność państwa).
 2. Składanie oświadczeń w sprawie przeprowadzenia praktyk od dnia 27.02.2018r.

W powyższych sprawach należy zgłaszać się w pokoju 105 w Collegium Novum w dniach:

 • wtorek w godz. 11.30 – 13.10 (uczelniane tygodnie nieparzyste)
 • środa w godz. 15.15 – 16.15.

Dnia 18.02 godz. 9.00 s.24 odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panem mgr J.Przybyłem
 

 
Dnia 15.02 godz. 18.00  s.22 odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z Panem prof. dr hab S.Kowalem
 

 
Dnia 12.02 godz. 16.00 s.003 odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z Panią dr M.Kowalczyk
 

Dyżur dr Magdaleny Kowalczyk w poniedziałek 12 lutego  odbędzie się 14.00 – 16.00

 

 
Dnia 13.02. godz.15.00 p.48 odbędzie się zaliczenie  poprawkowe z przedmiotów „Wprowadzenia do ekonomii”, „Podstaw ekonomii”oraz „Ekonomii z elementami rachunkowości” z Panią mgr S.Pietrzak

 
Dnia 18.02 godz. 17.00 s.20 odbędą się  egzaminy i zaliczenia poprawkowe z Panią dr B.Wenerską
 

 
Dnia 18.02 godz. 10.00 aula odbędą się  egzaminy i zaliczenia  poprawkowe z Panią dr K.Mikurendą
 

 
studia niestacjonarne
Dnia 17.02 godz. 11.00 s.zielona odbędą się  egzaminy i zaliczenia  poprawkowe z Panem dr J.Frąszczakiem
 

 
studia niestacjonarne
Dnia 17.02 godz. 12.00 s.błękitna odbędą się  egzaminy i zaliczenia  poprawkowe z Panem dr A.Kwiatkowskim
 

Dnia 17.02 godz. 9.00 s.108  odbędą się  zaliczenia i egzaminy  poprawkowe z Panem dr J.Fiebigiem
 

 
Dnia 17.02 godz. 10.00 aula odbędą się  zaliczenia i egzaminy  poprawkowe z Panią dr A.Ludwiczak
 

 

Dnia 16.02 godz. 16.00 s.103 odbędą się  egzaminy i zaliczenia   poprawkowe z Panem dr hab I.Dziubkiem
 

 
 
Dnia 16.02 godz. 17.30 s.błękitna odbędą się  zaliczenia  poprawkowe z Panem prof.dr hab T.Buksińskim
 

 
 
studia niestacjonarne
Dnia 16.02 godz. 16.30 s.34 odbędą się  egzaminy  poprawkowe z Panem prof.dr hab M.Krzyśko
 

 
 
studia stacjonarne
Dnia 16.02 godz. 13.00 s.34 odbędą się  egzaminy  poprawkowe z Panem prof.dr hab M.Krzyśko
 

 
 
Dnia 16.02 godz. 17.00 s.108  odbędą się  zaliczenie i egzaminy  poprawkowe z Panem dr P.Kamińskim
 

 
studia niestacjonarne BW II rok
Dnia 16.02 godz. 16.00 s.zielona odbędą się  zaliczenie  poprawkowe z Panem dr hab. M.Skarzyńskim
 

 
studia stacjonarne BW II rok
Dnia 16.02 godz. 10.00 s.zielona odbędą się  zaliczenie  poprawkowe z Panem dr hab. M.Skarzyńskim
 

 
 
studia stacjonarne BW III rok
Dnia 16.02 godz. 9.00 s.zielona odbędą się  egzaminy  poprawkowe z Panem dr hab. M.Skarzyńskim
 

 
Dnia 15.02 godz. 18.00 aula odbędą się zaliczenia i  egzaminy  poprawkowe z Panem dr J.Zawadzkim
 

 
Dnia 14.02 godz. 16.00 s.103 odbędą się  zaliczenia  poprawkowe z Panem mgr K. Jeziorskim
 

 
 
 
Dnia 12.02 godz. 16.00 s.48 odbędą się  egzaminy i zaliczenia  poprawkowe z Panem mgr B. Derwichem
 

 

Zarządzanie II roku

Dyżury dra K. Deręgowskiego odbędą się 8 i 15 lutego w godz. 15.00-19.00.

 


 
Dyżur Pani mgr M.Spychalskiej z dnia 13.02 zostanie odrobiony  07.02 godz. 9.00-11.00
 

 
 
 
 W dniach  05.02; 12.02.18 dyżur z Panem dr hab. I.Dziubkiem zostaje odwołany.
 

 
 
studia stacjonarne
Dnia 13.02 godz. 14.00 s.006 odbędą się  egzaminy i zaliczenia  poprawkowe z Panem dr J.Frąszczakiem

 
 
Dnia 13.02 o  godz. 15.00 p.210 odbędą się wpisy u Pana dra J.Frąszczaka
 

 
studia stacjonarne
Dnia 13.02 godz. 17.00 s.błękitna odbędą się zaliczenia i egzaminy  poprawkowe z Panem dr A.Kwiatkowskim
 

 
Dnia 06.02 godz. 15.00 p.48 odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panią mgr M.Spychalską
 

 
Dnia 12.02 w godz. 13.00- 17.00 s.24 odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panem dr hab. M.Frączkiem
 

 
 
 
Dnia 07.02 godz. 17.00 s.103 odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panią mgr A.Szczepanowską
 

studia stacjonarne
Dnia 06.02 godz.17.00 s.103 odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panem dr hab. A.Młodakiem
 
 


studia niestacjonarne
Dnia 10.02 godz.10.00 s.103 odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panem dr hab. A.Młodakiem
 

 
 
Dnia 07.02 w godz. 17.30 p.48 ul.Nowy Świat odbędą się zaliczenia poprawkowe z ćwiczeń :”Organizacja i zarządzanie” , „Ekonomika i finanse przedsiębiorstwa”, „Prognozowanie gospodarcze”, „Wycena przedsiębiorstwa”, „Ocena efektywności inwestycji”  z Panią mgr E.Kulawiecką
 

 
Dnia 04.02 godz.9.30 p.101- studia niestacjonarne  oraz  06.02 w godz.13.00-15.00 p.101 studia stacjonarne odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panią dr A.Pisarską z przedmiotów: „Zasoby informacyjne w organizacji”, „Zarządzanie zmianą w organizacji”, „Zarządzanie projektami” oraz
„Seminarium dyplomowe”
 

Dnia 13.02 o  godz. 15.00 p.210 odbędą się wpisy u Pana dra J.Frąszczaka


Podczas trwania sesji egzaminacyjnej i poprawkowej dyżur Pana dr J.Frąszczaka  odbywać się będzie we wtorek w godz.14.00-16.00 p.210


W dniu 01.02.18 dyżur Pani dr T. Manasterskiej zostaje odwołany.


Podczas trwania sesji egzaminacyjnej i poprawkowej dyżur Pana prof. dr hab S.Kowala  odbędzie się 08.02; 15.02 w godz.15.00-18.00 (dyżur dnia 01.02 zostaje odwołany )


Podczas trwania sesji egzaminacyjnej i poprawkowej dyżur Pana mgr A.Staniszewskiego  odbywać się będzie w środy w godz.15.00-17.00 p.48


Zaliczenia poprawkowe z przedmiotów „Finanse przedsiębiorstw ” , „Wycena przedsiębiorstwa” oraz „Rynki i instrumenty finansowe” z Panią dr M.Andrzejczak odbędą się 5 stycznia godz.16.00 s.003


Zaliczenia poprawkowe z ćwiczeń :”Zarządzanie projektami” oraz „Zachowania organizacyjne” z Panią mgr M.Spychalską odbędą się  w dniu 06.02.2018r. godz.15.00-17.00 p.48


Podczas trwania sesji egzaminacyjnej i poprawkowej dyżur Pana dr Sz.Bachrynowskiego odbywać się będzie 09.02. w godz. 8.00-12.00 p.48 oraz 12.02. w godz. 16.00-20.00 p.48.


Starości II roku Obronności Państwa tryb stacjonarny i niestacjonarny proszeni są o kontakt mailowy z opiekunem roku  s.bachrynowski@pwsz-kalisz.edu.pl


Podczas trwania sesji egzaminacyjnej i poprawkowej dyżur Pana mgr J.Przybyła odbywać się będzie we wtorek w godz. 16.30-18.30 p.48


studia niestacjonarne ZID I rok

Zaliczenie poprawkowe z ćwiczeń i laboratoriów z przedmiotu „Badania marketingowe „z Panią dr K. Mikurendą odbędzie się 8 lutego godz. 17.30 s.48


Podczas trwania sesji egzaminacyjnej i poprawkowej dyżur Pani dr A.Matuszewskiej odbywać się będzie:

31 stycznia 11.30 – 12.30 , 15.30-16.30 ; 7 lutego 11.30 – 12.30 , 15.30-16.30;   16 lutego 11.30 – 12.30 , 15.30-16.30

 

 

Podczas trwania sesji egzaminacyjnej i poprawkowej dyżur Pani dr A.Pisarskiej odbywać się będzie we wtorek w godz. 13.00-15.00 p.101


Zarządzanie II roku studia niestacjonarne

Kolokwium poprawkowe z statystyki opisowej odbędą się 28 stycznia w sali 32.

O godz. 13.00 pisze specjalność ZL, zaś o 16.30 pisze specjalność ZP.

 

Zarządzanie II roku

Następujące osoby: 27345, 27241, 25603,

proszone są o zgłoszenie się 28 stycznia do sali 32 o godz. 13.00 w celu uzupełnienia zaliczenia ze statystyki opisowej z semestru letniego.

 
 

 
 
Dnia 26.01.18 zostaną odpracowane zajęcia z Panią mgr K.Majewską (za dzień 23.01)
ZFP II rok :
godz. 15.00-16.30 s.34 „Przedsiębiorczość i innowacyjność” gr.2
godz. 16.35-18.05 s.34 „Nauka o przedsiębiorstwie” gr.1
ZP II rok
godz.18.10-19.40 s.34 „Przedsiębiorczość i innowacyjność”
 
 

 
 
Z powodu choroby w dniach 24-28.01 zajęcia z Panem mgr J.Przybyłem  zostają odwołane
 

 
II rok Zarządzania, studia niestacjonarne
 
Osoby, które nie pisały zaliczenia z przedmiotów „Zachowania organizacyjne” i „Administracja” z Panią dr B.Wenerską mogą przystąpić do zaliczenia w sobotę tj.27.01.18 godz.16.00 s.006
 

 

Ogłoszenie  !!!
 
 
 
 
 
 
 

 Ogłoszenie  !!!
 
 
W dniach 19-23.01 z powodu choroby zajęcia z panią mgr K.Majewską zostają odwołane.
 
 

 
 
 
 
 
Dyżur Pani dr M.Kowalczyk w dniu 29 stycznia 2018 r. zostaje odwołany.
Dyżur ten zostanie odpracowany:
26 stycznia piątek godzina 12.15 – 13.15
28 stycznia niedziela godzina 11.15 – 12.15
 
 
 
 
 

 

W dniu 18.01.18 dyżur z Panem prof. dr hab S.Kowalem zostaje odwołany


 

 

W dniu 17.01.18 dyżur z Panem dr inż. Z.Szmajem zostaje odwołany


 

 

Starości studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

III rok Zarządzania, Bezpieczeństwa wewnętrznego i Obronności państwa oraz

II roku- II stopień Zarządzania i dowodzenia i Obronności państwa

Dnia 19.01.18 godz. 15.30 s.002 odbędzie się spotkanie w sprawie absolutorium z Panią dr Anną Ludwiczak


 

Zarządzanie 2 ROK STACJONARNY

Zajęcia z drem K. Deręgowski w dniu 22 stycznia odbędą się według planu:

8.00-8.45 grupa ZFP 1A

8.50-9.35 grupa ZFP 1B

9.45-10.30 grupa ZFP 2A

10.35-11.20 grupa ZFP 2B

11.45-12.30 grupa ZP A

12.35-13.20 grupa ZP B

13.30-14.15 grupa ZL A

14.20-15.05 grupa ZL B


 

studia niestacjonarne

Od dziś  tj. 12.01.18 można odbierać karty okresowych osiągnięć studenta na semestr zimowy 2017/2018


I roku Zarządzania

Kontakt z opiekunem roku Panią dr A.Matuszewską możliwy jest podczas dyżurów tj. środy w godz. 11.30-12.30 ; 15.30-16.30 s.20  oraz drogą mailową am.matuszewscy@wp.pl 


 

Dnia 9.01.18 z powodu choroby zajęcia z Panią dr A.Pisarską zostają odwołane.


 

 

Zarządzanie II roku studia stacjonarne

Osoby, które nie pisały kartkówek z przedmiotu „Statystyka opisowa”z Panem dr K.Deręgowskim proszone są o zgłoszenie się 15 stycznia do sali 32

18.00 – kartkówka 1, 18.20 – kartkówka 2, 18.40 – kartkówka 3.

 


 
Zarządzanie I rok studia stacjonarne

Dnia 05.01.18 wykład z Panem prof. dr hab. T . Buksińskim zostaje odwołany. Zaliczenie planowane na dzień 05.01.18 przeniesione jest na 12.01.18

 


 
Bezpieczeństwo wewnętrzne III rok
Seminarium dyplomowe z Panem dr hab P.Delą odbędzie się:
18.01 godz. 11.45-18.45
19.01 godz. 8.00-13.00
26.01 godz. 11.45-16.45
 

 
Zarządzanie III rok studia stacjonarne

Seminarium dyplomowe z Panią dr hab. H.Mizgajską dnia 12.01 odbędzie się w godz. 10.00-12.15 s.003

 


 
Zarządzanie i Bezpieczeństwo wewnętrzne II rok

Dnia 04.01.18 z powodu choroby zajęcia z Panią mgr G.Płonką zostają odwołane

 


 
   Konsultacje Pana dr hab M.Frączka odbędą się w dniach 16-19 stycznia 2018.
16.01.2018 – w godz. 12.30-15.30.
17.01.2018 – w godz. 11.45-15.00
18.01.2018 – w godz. 15.30-17.00
20.01.2018 – w godz. 11.20-12.50.

Wszystkie terminy są dostępne po uprzednim umówieniu się studenta z zaległościami na mój adres e-mail.

 


 
 
 
 

Zarządzanie III roku studia stacjonarne

Kolokwium uzupełniające (ostatni termin) z statystyki opisowej z drem K. Deręgowskim odbędzie się 15 stycznia o godz. 17.00 w sali 32 Nowy Świat 4.


Zarządzanie II roku studia niestacjonarne

Dyżury dra K. Deręgowskiego dla studentów niestacjonarnych odbędą się 13 stycznia w godz. 18.00-20.00 oraz 14 stycznia w godz. 18.30-20.30 w sali 32 Nowy Świat 4.


Dyżur z Panią dr A. Maczasek zostaje przeniesiony z 3 i 4 stycznia na 5 stycznia 2018 r. godz. 12.00-14.00


Dnia 04.01.18 zajęcia z Panem mgr W.Jaszczurem zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie uzgodniony z prowadzącym na zajęciach.


Praktyki zawodowe

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne (V semestr)

Kierunek: obronność państwa (I stopień; V semestr)

Kierunek: obronność państwa (II stopień; III semestr)

Składanie dzienników praktyk (wskazane grupowe składanie) do sprawdzenia

do dnia 31.01.2018r. w dniach:

 • wtorek w godz. 13.30 – 14.45
 • środa w godz. 15.30 – 16.15 (uczelniane tygodnie nieparzyste).

Dzienniki należy składać w pokoju 105 w Collegium Novum.


Uwaga !!!

Zmiana w  planie zajeć BW III rok studia stacjonarne

W dniu 19.12 dyżur w godz. 15.00-16.00 z Panią dr A.Pisarską zostaje odwołany.

ZFP III ROK studia stacjonarne

Uwaga zmiana w planie zajęć. Aktualny plan na portalu.

Dyżur dr T.Manasterskie zostaje przełożony z 14.12 na dzien 20.12 godz.17.00-19.00 p.27

II STOPIEŃ STUDIA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE    1 ROK

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH 

Szanowni Państwo

         W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwej informacji dotyczącej specjalności Zarządzanie Logistyką oświadczam, że:

 1. Specjalność Zarządzanie Logistyką nadal znajduje się w ofercie kształcenia Wydziału Nauk Społecznych               i Humanistycznych.
 2. Ofertę dydaktyczną Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych na wniosek studentów, kończących studia I stopnia- licencjackie na kierunku zarządzanie, rozszerzono od roku akademickiego 2017/2018 o specjalność Zarządzanie Logistyką. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów nie tylko przygotowaliśmy odpowiedni program kształcenia, ale także rozpoczęliśmy proces wzmacniania kadry dydaktycznej.
 3. Uruchomienie specjalności, tak jak w przypadku każdej innej (zgodnie z Uchwałą Senatu PWSZ musi być to grupa minimum 25 osobowa) będzie zależało jedynie od wyboru studentów.
 4. Celem kierownictwa Wydziału jest rozwijanie specjalności m.in. poprzez modyfikowanie, zgodnie z wymogami rynku pracy jej programu, organizacja pracowni logistycznej i zakup profesjonalnego wyposażenia oraz kontynuacja procesu wzmacniania kadry dydaktycznej.

Zapisy na poszczególne specjalności, zgodnie z przyjętym Wydziale wzorcem, odbywać się będą w semestrze letnim.

                                                                    

    Dziekan Wydziału

Nauk Społecznych i Humanistycznych

        dr Beata Wenerska

W dniu 13.12.17 zajęcia z Panią mgr M.Poniatowską zostają odwołane

W dniu 14.12.17 zajęcia z Panią mgr E.Kulawiecką zostają odwołane

W dniu 11.12.17 dyżur Pani dr M.Kowalczyk zostaje odwołany

OP II rok studia magisterskie

Seminarium magisterskie z Panem dr W.Scheffsem zostaje przeniesione z 14.12 na dzień 11.01 godz.10.00

Z powodu choroby zajęcia z Panią dr A.Maczasek w dniach 09-10.12.17 zostają odwołane.

Dyżur Pani dr M.Andrzejczak z dnia 11 grudnia br. zostaje wyjątkowo przełożony na 13 grudnia br. – odbędzie się w godzinach 10:15-12:15.

II rok Zarządzanie i Dowodzenia studia niestacjonarne

Dnia 09.12.17 wykład z Panią dr B.Wenerską zostaje przeniesiony na 20.01. 18

Uwaga !!!

Zmian planu dla BW I rok i OP III rok studia stacjonarny. Aktualny plan na portalu.

Zarzadzanie III rok i Obronnosć Państwa III rok

Informujemy, iż w dniach 08.01; 15.01 i 22.01.2018 w godz. 13.30-17.30 s.zielona odbywać się będzie wykład ogólnouczelniany „Obywatel w systemie prawa „- prowadzacy dr A.Kwiatkowski

Bezpieczeństwo wewnętrzne III rok

Informujemy, iż w dniach 08.12; 15.12 i 05.01.18  w godz. 8.00-11.15 s.303 oraz 08.01.18 godz. 9.00-11.15 s.102 odbywać się będzie wykład ogólnouczelniany „Obywatel w systemie prawa „- prowadzacy dr A.Kwiatkowski

W dniu 05.12 zajęcia z Panem mgr G.Kryjomem zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie ustalony na kolejnych zajęciach.

Zarzadzanie III rok  studia stacjonarne

Seminarium dyplomowe z Panem dr J.Kolańskim (za Pana dr hab. E.Cyrsona) odbędzie się 06.12 godz. 15.00-18.15 s.28 i 18.12 godz. 10.00-13.15 s.28

Zaliczenie i egzamin uzupełniający z Pania dr hab H.Mizgajską odbędzie się 12.01.18 studia stacjonarne -godz. 12.30; studia niestacjonarne – godz. 16.00

ZiD – II stopień I rok studia stacjonarne

Do dnia 06.12.17 odbywać się będą zapisy na seminarium magisterskie. Zapisać się można w Dziekanacie p.213 lub telefonicznie 62- 76-79-527 wykaz promotorów . Ilość miejsc ograniczona.

ZiD – II stopień I rok studia niestacjonarne

Od dnia 02.12.17 odbywać się będą zapisy na seminarium magisterskie. Zapisać się można w Dziekanacie p.213 lub telefonicznie 62- 76-79-677 wykaz promotorów . Ilość miejsc ograniczona.

 

Osoby, które mają zaległe zaliczenia uzupełniajace u Pana prof dr hab. T.Buksińskiiego mogą zgłaszać się na dyżur  tj. piatki nieparzyste godz. 11.00-13.30 i 16.45-17.15 p.204

Zaliczenia i egzaminy uzupełnaijące z Panem dr hab. M.Skarżyńskim odbędą się 15.12.17 godz. 17.00 s.20 ul.Nowy Świat

OP – II stopień I rok studia stacjonarne

Do dnia 05.12.17 odbywać się będą zapisy na seminarium magisterskie. Zapisać się można w Dziekanacie p.213 lub telefonicznie 62- 76-79-527 wykaz promotorów . Ilość miejsc ograniczona.

BW II rok studia stacjonarne

Odpracowanie zajęć z Panią mgr E.Kulawiecką odbędzie się: gr 1 – 17.01.18 godz. 11.45; gr 2 -04.01.18 godz. 11.30-14.45

III rok Zarządzanie studia niestacjonarne

Dnia 01.12 godz. 18.30s. 28 odbędzie się seminarium dyplomowe z Panią dr A.Pisarską

PRAKTYKI ZAWODOWE- SPOTKANIE INFORMACYJNE

Zarządzanie

I rok – studia stacjonarne  –  05.12.2017 godz.11.15 s.22

I rok –  studia niestacjonarne – 14.01.2018 godz.12.50 s.20

II rok – studia stacjonarne  –   19.12.2017 godz.11.15 s.22

II rok –  studia niestacjonarne – 20.01.2018 godz.12.50 s.20

PRAKTYKI ZAWODOWE- SPOTKANIE INFORMACYJNE

Zarządzanie i Dowodzenie

I rok – studia stacjonarne  –  12.12.2017 godz.11.15 s.22

I rok –  studia niestacjonarne – 10.12.2017 godz.12.50 s.20

 
 

 

W dniach 07-08.12 dyżur Pana prof. dr hab. S.Kowala zostaje odwołany.

7 grudnia ( czwartek ) o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie  KOŁA NAUKOWEGO SONDAŻ z osobami zaangażowanymi w tworzeniu publikacji naukowej z badań nt. rynku konsumenta . Sala nr 48

Zapraszamy
dr Katarzyna Mikurenda
mgr Małgorzata Spychalska

 

ZFP III ROK

Odpracowanie zajęć z Panią mgr E.Kulawiecką za 16.11.17 odbędzie się: gr.ćw.1 – 05.1217 godz. 17.00-19.15 s.20; gr.ćw.2 -19.12.17 godz 17.00-19.15 s.20

U W A G A ! ! ! !

OSTATECZNY TERMIN WPŁATY SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE

OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW UPŁYWA

DNIA 15.12.2017r.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI WYNOSI – 35 zł.

WPŁATY   NALEŻY   DOKONAĆ

W DZIEKANACIE WNSiH, POKÓJ 213

Dnia 28.11.17 z powodu szkolenia zajęcia z Panią dr M.Andrzejczak zostają odwołane.

ZL III rok – gr 1  odpracowanie zajęć dnia 19.12.17 godz.9.45-11.15 s.103

ZFP III rok gr 1 -terminy odpracowania uzgodnione zostaną na kolejnych zajeciach

Przysposobienie biblioteczne

Zarządzanie I rok studia stacjonarne

Zaliczenie z przysposobienia bibliotecznego odbędzie się:

gr. ćw. 1 – 05.12.17 godz. 13.30-15.00

gr. ćw. 2 – 05.12.17 godz. 11.45-13.15

gr.ćw. 3 – 12.12.17 godz. 11.45-13.15

czytelnia – budynek Collegium Novum ul.Nowy Świat 4a

Przysposobienie biblioteczne

Bezpieczeństwo wewnętrzne  I rok studia stacjonarne

Zaliczenie z przysposobienia bibliotecznego odbędzie się:

gr. ćw. 1 – 14.12.17 godz. 11.45-13.15

gr. ćw. 2 – 14.12.17 godz. 13.30-15.00

czytelnia – budynek Collegium Novum ul.Nowy Świat 4a

W dniu 28.11.17 z powodu szkolenia zajęcia w godz. 8.00-16.00 z Panem mgr J.Przybyłem zostają odwołane. Termin odpracowania ustalony będzie na kolejnych zajęciach.

studia stacjonarne i niestacjonarne

Osoby, które do dnia 25.11.17 nie podpiszą umowy o studiowaniu, zostaną skreślone z listy studentów.

Z III rok i BW III rok studia niestacjonarne

Do dnia 02.12.2017 odbywać się będą zapisy na przedmiot ogólnouczelniany – do wyboru:

„Obywatel w systemie prawa” dr A.Kwiatkowski  lub „Polityka społeczna w III RP” dr A.Kwiatkowski.

Zapisy można dokonywać bezpośrednio w Dziekanacie p.213, telefonicznie 62 767-96-77 lub drogą mailową  a.klesta@pwsz.kalisz.pl

O uruchomieniu wykładu decyduje większość zapisanych osób.

Z III rok i BW III rok studia stacjonarne

Do dnia 01.12.2017 odbywać się będą zapisy na przedmiot ogólnouczelniany – do wyboru:

„Obywatel w systemie prawa” dr A.Kwiatkowski  lub „Polityka społeczna w III RP” dr A.Kwiatkowski.

Zapisy można dokonywać bezpośrednio w Dziekanacie p.213, telefonicznie 62 767-95-28 lub drogą mailową a.grudnicka@pwsz.kalisz.pl

O uruchomieniu wykładu decyduje większość zapisanych osób.

III rok ZL i ZFP

Dnia 28.11 z powodu szkolenia zajęcia z Panią dr M.Andrzejczak zostaja odwołane.

BW II rok studia stacjonarne

Dnia 28.11 z powodu szkolenia zajęcia z Panią mgr D.Ładą zostają odwołane.  Zajecia zostaną odpracowane  08.01.18 godz. 9.45 gr 1; 11.45 gr.2

studia stacjonarne i niestacjonarne

Osoby, które do dnia 25.11.17 nie podpiszą umowy o studiowaniu, zostaną skreślone z listy studentów.

Dnia 05.12 godz. 15.00 p.48 odbędzie się zaliczenie uzupełniajace z przedmiotu „Mikroekonomia” z Panią mgr S.Pietrzak

Z I rok studia stacjonarne

W dniu 24.11.17 wykład monograficzny z Panem dr Ł.Włodarkiem zostaje odwołany.

BW III ROK

Odrobienie zajęć z przedmiotu „Zrządzanie ochroną osób i mienia”

z Panem mgr L.Kudłą za dzień 15.11 odbędzie się w nastepujacych terminach: gr.2 – 29.11 godz. 13.30-15.00 ;      gr 3 -30.11 godz. 11.45-13.15

III Zarządzania studia stacjonarne

Dnia 27.11.17 godz.11.15 p.206 odbędzie się spotkanie informacyjne z seminarzystami dr hab E.Cyrsona

Studenci I roku Zarządzania studia niestacjonarne – podział na przedmioty do wyboru : Metodyka studiowania i Techniki i technologie studiowania

ZP II rok

W dniu 28.11.17 zajęcia dla Panią mgr M.Makowska zostają odwołane. Zajecia te zostana odpracowane „Administracja publiczna” – 05.12 godz.9.45-11.15  s.22; „Polityka społeczno-gospodarcza” – 19.12. godz.9.45-11.15 s.22

ZFP II rok

W dniu 28.11.17 zajęcia dla Panią mgr M.Makowska zostają odwołane. Zajecia te oraz za dzień 14.11 zostana odpracowane 07.12.17 w godz.9.45-13.00 s.20

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Zajęcia poligonowe z modułu „Budowa broni i amunicji” zaplanowane na dzień 26.11.17 na  strzelnicy w miejscowości  Nowolipsk zostają w całości odwołane. Zajęcia prowadzone przez dra hab I.Dziubka odbędą sie w sali 303 na ul.Łódzkiej: godz.9.40-11.10 wykład; godz. 11.20-14.30 konwer.

Studenci II roku (III sem.) studia niestacjonarne proszeni są o wydrukowanie na zajęcia z przedmiotu „Zarządzania projektami” z Panią mgr M.Spychalską dokumentów:

– realizowaną ofertę

– uchwałę „Młode talenty”

 

Zarządzanie I rok

W dniu 28.11.17 zajęcia dla gr.1 z Panią mgr S.Pietrzak zostają odwołane. Zajecia te zostana odpracowane 29.11.17 w godz.8.00-11.15 s.26

W dniu 21.11.17 zajęcia z Panią dr I.Racką zostają odwołane.

W dniu 21.11 z powodu wyjazdu służbowego dyżur Pani mgr D.Łady zostaje odwołany.

Konsultacje w sprawie praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych odbywać się będą w piatki w godz.17.30-18.30 p.210 oraz we wtorek (21.11) godz.15.00

II Zarządzania i dowodzenia studia stacjonarne

Dnia 22.11.17 godz.11.15 p.206 odbędzie się spotkanie informacyjne z seminarzystami dr hab E.Cyrsona

W dniu 28.11 dyżur Pani dr A.Pisarskiej ze względu na uczestnictwo w szkoleniu dyżur zostaje odwołany

W dniu 16.11.17 zajęcia z Panią mgr S.Pietrzak zostają odwołane.

W dniach 15-16.11.20178 zajęcia z Panią mgr E.Kulawiecką zostają odwołane.

ZFP III rok

W dniu 14.11.2017 wykład z Panem dr J.Frąszczakiem zostaje odwołany.

W dniu 14.11.2017 zajęcia z Panią mgr S.Pietrzak zostają odwołane

 

W dniu 14 listopda zajęcia z dr Izabelą Rącką zostają odwołane.

W dniach  14-15.11.17 zajęcia z Panią mgr M.Malanowską zostają odwołane.

ZP II rok studia stacjonarne

Ćwiczenia z przedmiotu „Polityka społęczno gospodacza” z Panią mgr M.Makowską w dniu 14.11 zostają odwołąne. Zajecia te zostaną odpracowane 21.11 godz.9.45 s.22

ZFP II rok studia stacjonarne

Wykład z przedmiotu „Nauka o przedsiębiorstwie ” z Panią mgr M.Makowską w dniu 14.11 zostają odwołany. Zajecia te zostaną odpracowane 27.11 godz.9.45 s.22

W dniu 09.11 zajęcia z Panią mgr M.Malanowską zostają odwołane.

studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Dnia 24.11.17 godz. 16.30 s.40 odbędzie się egzamin uzupełniający z przedmiotu „Badania marketingowe” z Panią dr K.Mikurendą

Dyżur Pani dr M.Andrzejczak z dnia 13 listopada 2017r. zostaje wyjatkowo przeniesiony w na następujące terminy:
14 listopada 2017r. w godzinach 15.45-16.45 oraz 15 listopada 2017r. w godzinach 13.15-14.15.

BW III rok

Z powodu szkolenia zajęcia w dniu 08.11.2017 z Panem mgr L.Kudłą zostają  odwołane.

BW II rok

Z powodu szkolenia zajecia w dniu 08.11.2017 z Panią mgr E.Kulawiecką zostają  odwołane

PRAKTYKI ZAWODOWE

studia stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek: zarządzanie -III rok (wszystkie specjalności)

Kierunek: zarządzanie i dowodzenie (II rok)

Oddawanie dzienników praktyk po odbytej praktyce w miesiącu październiku w terminie 28.11.2017 – 24.01.2018 (pokój 105 Collegium Novum)

w dniach:

 • wtorek w godz. 13.30-14.45
 • środa w godz. 15.30-16.15 (tyg.nieparzyste)

W dniu 13 listopada (poniedziałek) dyżur i zajęcia dr Magdaleny Kowalczyk zostają odwołane z powodu wyjazdu służbowego.

W dniachb 06-08.11.2017 z powodu wyjazdu na konferencję zajęcia z Panem mgr W.Łukaszonkiem zostają odwołane.

Zarządzanie 2 ROK STUDIA STACJONARNY

Zajęcia z drem K. Deręgowski w dniach 18 i 19 grudnia odbędą się według planu:

Poniedziałek 18 grudnia

8.00-9.30 grupa ZL B

9.45-11.15 grupa ZFP 2A

11.45-13.15 grupa ZP B (za 16.10.17)

13.30-15.00 grupa ZL A (za 16.10.17)

15.30-17.00 grupa ZFP 1A

17.15-18.45 grupa ZFP 1B (za 16.10.17)

Wtorek 19 grudnia

8.00-9.30 grupa ZP A (za 16.10.17)

9.45-11.15 grupa ZFP 2B (za 16.10.17)

 
 
 
 
OBRONNOŚĆ PAŃSTWA
I ROK STUDIA MAGISTERSKIE
Wtorkowe zajęcia z przedmiotu „Edukacja obronna” rozpoczną się od 14.11.2017
 
 
 
 
 
 
W dniach 23.10 z powodu wyjazdu na konferencje zajęcia z Panem mgr W.Łukaszonkiem zostają odowłane.
 
 
 
 
 
Dyżur Pana dr Sz.Bachrynowskiego odbędzie się  23 X (pon.) godz. 15.30- 17.30 ul.Łódzka
 
 
 
 
 
Uwaga !!
Zmiana w planie
II roku Bezpieczeństwo wewnętrzne- studia stacjonarne
i I rok Zarządzanie i dowodzenie – studia stacjonarne
 
 
 
 
Zarządzanie I rok
Dnia 18.10 wykład z Panią  dr hab. E.Andrysiak zostają odwołane
 
 
 
Do dnia 25.10.17 zajecia z Panią mgr P.Zimoch zostają odwołane.
 
 
 
PRAKTYKI ZAWODOWE
Wpisy z zaliczenia praktyk zawodowych w dniach:
 •  wtorek w godz. 13.30-15.00
 • środa w godz. 15.30-16.30 (tygodnie nieparzyste) w pokoju  105 Collegium Novum
 
 
 
 
 
 
Uwaga! I rok BW gr. języka angielskiego!
Podręcznik – File Intermediate Plus – kupujemy tylko część A (podręcznik składa się z części A i B).
 
 

Studia stacjonarne ( zwrot indeksów,kart ):

Zgodnie z § 26 pkt 3 Regulaminu studiów termin składania indeksów i kart do rejestracji (oraz dzienników praktyk) w Dziekanacie ( pokój 213) upływa dnia 17.10.2017r (wtorek).

Warunkiem wpisu na kolejny semestr jest złożenie indeksu i karty w Dziekanacie w terminie wyznaczonym przez Dziekana WNSiH.

 

Studenci którym brakuje więcej niż 14 pkt ECTS  w programie USOS zobowiązani są do zgłoszenia się  w Dziekanacie (pokój nr 213) w terminie do 06.10.2017r.  W przypadku nie zgłoszenia się zostanie wystawiona decyzja o skreśleniu z listy studentów.

W dniach 02-04.10.17 z powodu choroby zajęcia z Panią mgr I.Kulińską Badio zostają odwołąne.

informacja dotycząca spotkania organizacyjnego dla studentów studiów stacjonarnych

informacja dotycząca spotkania organizacyjnego dla studentów studiów niestacjonarnych

ogłoszenia dla I roku Zarządzanie studia stacjonarne dot. zapisów na w-f   ( informacja o zapisach ,   plan )

harmonogram roku akademickiego 2017/2018 dla Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych

————————————————————–

W dniu 29 września (piątek) dyżur dr Magdaleny Kowalczyk odbędzie się od godziny 9.45 – 11.45 pokój 40

W dniu 22 września (piątek) dyżur dr Magdaleny Kowalczyk w związku z wyjazdem na konferencję naukową zostaje odwołany

W dniu 19.09.17 dyżur z Panią dr A.Pisarską zostaje odwołany

Dnia 25.09.17 godz.8.30 odbędzie się dyżur Pana dr Sz.Bachrynowskiego

Dnia 18.09.17 dyżur Pani dr A.Matuszewskiej odbędzie się w godzinach 12.30 – 14.30.

Zarządzanie I roku studia stacjonarne

Dyżury dra K. Deręgowskiego odbędą się 11, 18 i 25 września w godz. 12.00-14.00 w sali 32.

Dyżur Pana  mgr A.Staniszewskiego  odbędzie  się:
12,19,26.09 2017r. w godzinach 15.30-17.30 s.40

Dyżur mgr Pameli Zimoch odbędzie  się:
11.09 2017r. w godzinach 13.00-15.00 s.24 ul.Nowy Świat
18.09 2017r. w godzinach 9.30-11.30 s.24 ul.Nowy Świat

Dyżury mgr Małgorzaty Spychalskiej odbywać będą się:
05.09 2017r.(wtorek) w godzinach 8.45-10.45
12.09 2017r.(wtorek) w godzinach 8.45-10.45
18.09-26.09 2017r.-urlop

Terminy dyżurów Pani dr A.Matuszewskiej:

28.08; 04.09; 11.09; 18.09; 28.09  godz. 14.00 – 16.00 pokój 101

Dnia 15.09.17 godz. 10.00  s.20 odbędzie się dyżur Pana dr R.Orlińskiego

Terminy dyżurów Pani dr K.Mikurendu:

05.09 godz. 17.00 (wtorek); środy – 13.09; 20.09; 27.09  godz. 17.00 – 19.00 p.40

Terminy dyżurów Pani dr M.Kowalczyk:

26 siperpnia (sobota) godz. 10.00 – 12.00 pokój 40
6 września (środa) godz. 11.00 – 13.00 pokój 40
15 września (piątek) godz. 13.00 – 15.00 pokój 40
22 września (piątek) godz. 11.00 -13.00 pokój 40
29 września (piątek) godz. 11.00 – 13.00 pokój 40

PRALTYKI ZAWODOWE

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek: Zarządzanie – I i II rok (wszystkie specjalności)

Kierunek: Zarzadzanie i dowodzenie

1. W celu uzyskania zaliczenie z praktyki należy do dnia 27.09.2017 r. złożyć do sprawdzenia dziennik praktyk (brak złożenia dziennika powoduje nie zaliczenie praktyki).

2. Dyżury do dnia 27.09.2017r.

wtorek w godz. 15.30-16.30

środa w godz. 10.00-11-30

3. W indeksie nalezy dodatkowo wypełnić str. 82-83 (dotyczy także studentów, którym zaliczono praktykę na podstawie pracy zawodowej)