Dyżury Pani mgr M.Spychalskiej odbędą się w dniach: 20.08.18r., 27.08.18r., 03.09.18r., 10.09.18r. w godzinach 9.00-11.00, p.48

 


 

Dyżury Pani dr T.Manasterskiej dnia 12.07 z powodu wyjazdu służbowego zostaje odwołany.

 


Dyżury Pani dr A.Pisarskiej  odbędą się w czwartek 05.07 ; 12.07 w godz. 13.00-15.00

 


 

Dyżury Pani dr K. Mikurendy  odbędą się 06.07 w godz. 9.30-11.130 oraz 09.06 w godz. 10.00-12.00 p.48

 


 

Dyżur Pani mgr P.Multan odbędzie się w poniedziałek 02.07  godz.9.00-11.00 s.221 ul.Łódzka

 


 

studia niestacjonarne

Dnia 01.0.18 godz. 11.00 s.301 ul.Kaszubska odbędzie się zaliczenie poprawkowe z przedmiotu „Podstawy ratownictwa medycznego” z Panem mgr M.Pietrzykiem

 


 

studia stacjonarne

Dnia 29.06.18 godz. 15.00 s.301 ul.Kaszubska odbędzie się zaliczenie poprawkowe z przedmiotu „Podstawy ratownictwa medycznego” z Panem mgr M.Pietrzykiem

 


 

Uprzejmie informuję, że dodatkowy, ostatni przed wakacjami dyżur Pana prof. dr hab G. Raubo , poświęcony zaliczeniom oraz wpisom z przedmiotów, prowadzonych przeze mnie w bieżącym roku akademickim, odbędzie się 29 czerwca (w piątek) w godz. 15.00 – 17.00, w pokoju nr 205 w PWSZ przy ul. Nowy Świat.

 


 

 

Praktyki zawodowe

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek: zarządzanie

Kierunek: zarządzanie i dowodzenie

 1. Wydawanie dokumentacji dotyczącej praktyk zawodowych tj.:
 • skierowania,
 • dziennika praktyk (dotyczy także studentów, którym zaliczono pracę zawodową na poczet praktyk),

w dniach:

 • wtorek (26.06.2018r.) w godz. 11.00 – 12.00
 • środa (27.06.2018r.; 04.07.2018r.) w godz. 15.15 – 16.15
 1. Warunkiem uzyskania dokumentacji jest przedstawienie zaświadczenia o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Oddawanie dzienników praktyk do sprawdzenia od dnia 05.09.2018r.

W powyższych sprawach należy zgłaszać się w pokoju 105 w Collegium Novum.

 


 

Dyżur Pana mgr A. Staniszewskiego odbędzie się 21.06; 28.06 w godz. 15.30-17.30 ul.Nowy Świat

 


 

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje, że Sekretariat Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do egzaminu Young Professionals Programme (YPP).                                                                  Młodzi Polacy zainteresowani  karierą w ONZ i  spełniający kryteria programu mają możliwość przystąpić do egzaminu,                po którym mogą zostać pracownikami  w Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W związku z powyższym podobnie jak w latach ubiegłych zwracamy się z prośbą o pomoc i promocję tego egzaminu, w celu jak najszerszego dotarcia do odbiorców – szczególnie absolwentów (do 32. roku życia).

http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/kariera_organizacje_miedzynarodowe/zatrudnienie_w_org_miedzynarodowych/aktualne_ogloszenia/egzamin_kwalifikujacy_do_pracy_w_onz_w_ramach_programu_young_professionals_programme_ypp_2018

 

 

 


 

Studenci odbywający praktykę w Urzędzie Celno Skarbowym proszeni są o zgłoszenie się do Pani mgr P.Multan 21.06 w godz.14.00-16.00 ul.Łódzka

Dyżury Pana dr K.Deręgowskiego odbywać się będą w terminach:  25.06; 02.07; 09.07 w godz. 12.00-14.00 s.32

Dyżur Pani dr A.Matuszewskiej zostaje jednorazowo przełożony z wtorku na środę godz. 12.30-14.30

Zarządzanie II rok studia stacjonarne
Dnia 19.06 godz. 11.00 s.003 odbędzie się seminarium dyplomowe z Panem dr J.Frąszczakiem

Bezpieczeństwo wewnętrzne III rok studia stacjonarne
Dnia 19.06 godz. 10.00 s.206 ul.Nowy Świat odbędzie się zaliczenie poprawkowe z przedmiotu „Administracja”z Panią dr B.Wenerską        (godz. 9.00  wpisy do indeksu )

Podczas sesji dyżur Pani mgr P.Multan odbywać się będzie 21.06 godz.14.00-16.00 i 26.06 godz. 10.00-12.00 ul.Łódzka

W dniu 18 czerwca 2018 r. dyżur Pani dr M. Kowalczyk zostaje odwołany z powodu wyjazdu służbowego.

 

III rok Bezpieczeństwo Wewnętrzne

studia niestacjonarne

Dnia 09.06 w trakcie zajęć z Panem dr R.Kaszubowskim (ok godz. 10.00) odbędą się wpisy do indeksów z wykładu z przedmiotu „Administracja”  . Proszę o wcześniejsze przygotowanie indeksów i kart aby nie robić zamieszania na zajęciach.


 

 

Osoby, które mają  zaległe wpisy lub ewentualne poprawki u Pana dr hab I.Dziubka proszone są o zgłoszenie się we wtorek tj. 12.06 godz. 16.00 s. 103 ul.Łódzka (po 15.06 dyżury zostają odwołane)

 


III rok Bezpieczeństwa Wewnętrznego – studia stacjonarne

Egzamin z przedmiotu „Edukacja obronna” z Panem dr hab I.Dziubkiem odbędzie się 12.06 (wtorek ) godz. 15.15 s.103 ul.Łódzka, wcześniej ustalony termin jest nieaktualny.

 

 


 

Specjalności,  które zostaną uruchomione w roku akademickim 2018/2019

studia stacjonarne

Zarządzanie II rok

 • Zarządzanie logistyką – 2 gr. ćw.
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa- 1 gr. ćw.

Zarządzanie i dowodzenie II rok

 • Finanse i rachunkowość w zarządzaniu – 1 gr. ćw.

 

studia niestacjonarne

Zarządzanie II rok

 • Zarządzanie logistyką – 1 gr. ćw.
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa – 1 gr. ćw.
 • Zarządzanie publiczne – 1 gr. ćw.

 

Zarządzanie i dowodzenie II rok

 • Finanse i rachunkowość w zarządzaniu – 1 gr. ćw.
 • Zarządzanie i dowodzenie w organizacjach – 1 gr. ćw.
 • Zarządzanie logistyką – 1 gr. ćw.

 

Osoby, które nie dokonały wyboru (nie zapisały się ) w wyznaczonym terminie, dopisane będą przez Dziekanat do konkretnej specjalności bez możliwości zmiany.

 


 

Zarządzanie II rok

Seminarium dyplomowe z Panem dr J.Frąszczakiem zostaje przełożone z 07.06 na 14.06 (godziny bez zmian)

 


 

Zarządzanie II rok

Seminarium dyplomowe z Panią dr A.Matuszewska zostaje przełożone z 06.06 na 13.06 (godziny bez zmian)

 


 

Dyżur Pana dr Sz.Bachrynowskiego odbędzie się 02.07.18 w godz. 8.00-9.00 p.48

 


 

Egzamin uzupełniający  z przedmiotu ” Statystyka opisowa” u Pana prof.dr hab M.Krzyśko  odbędzie się 15 czerwca br. o godz. 13.15 w pokoju 207.

 


 

OGŁOSZENIE dot.
kierunków:  Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Obronność Państwa I i II stopień
Dnia 08.06.18 (piątek) godz. 11.45 w sali 303 ul.Łódzka  odbędzie się  spotkanie przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień ze studentami.
Serdecznie Zapraszamy

PRAKTYKI ZAWODOWE

kierunek: Zarządzanie (II rok)

kierunek: Zarządzanie i dowodzenie (I rok)

Studenci odbywający praktyki zawodowe  w ramach projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej”, proszeni są o pilne zgłoszenie się do pokoju 105 Collegium Novum

Terminy:

 •  wtorek w godz. 11.15-13.00 (tyg.nieparzyste)
 • środa w godz. 15.15-16.15

Dyżur Pana mgr L.Kudły zostaje odwołany  we wtorek 29.05; 05.06  z  godz. 15.0.

Dodatkowo odbędzie się we wtorek  05.06 godz.  7.45-8.45 ul.Nowy Świat oraz 09.06 w godz. 10.20-11.20 ul.Łódzka


 

ZiD I rok

Proseminarium z Panią dr B.Wenerska zostaje przełożone z 30.05 na dzień 06.06

 


 

ZiD II ROK

Dnia 29.05 zajęcia z Panem dr J.Frąszczakiem zostają odwołane


 

Dnia 01.06 dyżur Pani dr K. Mikurendy zostaje odwołany.

 


 

studia niestacjonarne

Zarządzanie i dowodzenie , Zarządzanie

Od dnia 25.05 p.213(dziekanat) można odbierać karty okresowych osiągnięć studenta dot. osób rozliczonych za poprzedni semestr.

 


 

studia niestacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, OBRONNOŚĆ PAŃSTWA

Dnia 26.05 w godz. 11.30-15.30 p. 17 ul.Łódzka można odbierać karty okresowych osiągnięć studenta dot. osób rozliczonych za poprzedni semestr.


 

Zarządzanie I roku studia stacjonarne

Kolokwium zaliczeniowe ze statystyki opisowej z drem K. Deręgowskim zostaje przeniesione na dzień 4 czerwca. W dniu 28 maja odbędą się zajęcia z tematów 11 i 12.


 

Zarządzanie I roku

Dyżur dra K. Deręgowskiego zostaje przeniesiony z niedzieli 27 maja na sobotę 26 maja w godz. 13.00-15.00 do sali 32.

 


Dnia 14.06 dyżur Pani dr A.Maczasek odbywać się będzie w godz. 13.00-15.00

 


 

 

Dnia 05.06 godz. 15.00 s.48 odbędzie się zaliczenie uzupełniające z przedmiotów „Wprowadzenie do ekonomii” i „Mikroekonomia” z Panią mgr S.Pietrzak

 


 

Zarządzanie I rok studia stacjonarne

Do dnia 24.05 (czwartek) odbywać się będą zapisy na specjalności:

 • Zarządzanie publiczne
 • Zarządzanie logistyką
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Zapisu należny dokonać osobiście w dziekanacie p.213, lub drogą mailową  m.jedruszkiewicz@pwsz.kalisz.pl

Przy dokonywaniu wyboru, należny wskazać drugą preferowaną specjalność (w przypadku gdy nie zostanie uruchomiona ta z pierwszego wyboru)

O uruchomieniu specjalności decyduje liczba chętnych.

 

 


Zarządzanie i dowodzenie – mgr  I rok studia stacjonarne

Do dnia 24.05 (czwartek) odbywać się będą zapisy na specjalności:

 • Zarządzanie i dowodzenie w organizacjach publicznych
 • Zarządzanie logistyką
 • Finanse i rachunkowość w zarządzaniu

Zapisu należny dokonać osobiście w dziekanacie p.213, lub drogą mailową  m.jedruszkiewicz@pwsz.kalisz.pl

Przy dokonywaniu wyboru, należny wskazać drugą preferowaną specjalność (w przypadku gdy nie zostanie uruchomiona ta z pierwszego wyboru)

O uruchomieniu specjalności decyduje liczba chętnych.

 


Zarządzanie I rok studia niestacjonarne

Do dnia 30.05 (środa) odbywać się będą zapisy na specjalności:

 • Zarządzanie publiczne
 • Zarządzanie logistyką
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Zapisu należny dokonać osobiście w dziekanacie p.213, lub drogą mailową  a.klesta@pwsz.kalisz.pl

Przy dokonywaniu wyboru, należny wskazać drugą preferowaną specjalność (w przypadku gdy nie zostanie uruchomiona ta z pierwszego wyboru)

O uruchomieniu specjalności decyduje liczba chętnych.

 


Zarządzanie i dowodzenie – mgr  I rok studia niestacjonarne

Do dnia 30.05 (środa) odbywać się będą zapisy na specjalności:

 • Zarządzanie i dowodzenie w organizacjach publicznych
 • Zarządzanie logistyką
 • Finanse i rachunkowość w zarządzaniu

Zapisu należny dokonać osobiście w dziekanacie p.213, lub drogą mailową  a.klesta@pwsz.kalisz.pl

Przy dokonywaniu wyboru, należny wskazać drugą preferowaną specjalność (w przypadku gdy nie zostanie uruchomiona ta z pierwszego wyboru)

O uruchomieniu specjalności decyduje liczba chętnych.

 


 

Zarządzanie i dowodzenie rok I studia stacjonarne
Dnia 22.05 zajęcia z Panią mgr EKulawiecką  zostają odwołane. odpracowane zostaną 30 maja ( środa) – 17,35 s.25


Zarządzanie Logistyką rok III studia stacjonarne
Dnia 22.05 zajęcia z Panią mgr Edytą Kulawiecką zostają odwołane .
Odpracowane zostaną gr 2 – 29 maja wtorek -17,15 s.25

 


Dyżur Pani mgr Edyty Kulawieckiej w dniu 22 maja br. zostaje odwołany


Dnia 30.05 z powodu wyjazdu służbowego dyżur Pani dr A.Pisarskiej zostaje odwołany. Dyżur ten zostanie odpracowany 04.06 godz.13.15-15.15 ul.Łódzka

Dnia 24.05 dyżur Pani dr A.Pisarskiej z powodu wyjazdu zostaje odwołany.

Dnia 24.05 z powodu wyjazdu służbowego dyżur Pani dr T.Manasterskiej zostaje odwołany.

Dnia 22.05 godz. 15.15 s.22 odbędzie się egzamin uzupełniający z przedmiotu ” Podstawy ekonomii” z Panem dr J.Frąszczakiem

III rok BW
Dnia 17 maja br. z powodu wyjazdu na konferencję zajęci z Panią mgr D.Ładą zostają odwołane.
Termin  odpracowania zostanie uzgodniony na  kolejnych zajęciach

 

Dnia 16.05 seminaria dyplomowe z Panem dr hab. K.Walczakiem nie odbędą się. Odpracowania nastąpi:

Z II rok – 23.05 godz.15.30

Z III rok – 06.06 godz. 15.30

 


 

Dnia 15.05 jednorazowo dyżur Pan dr P.Kamińskiego odbędzie się w godz. 15.00-17.00

 


 

Dnia 15.05.2018 organizowany będzie „Colian Day”.

Spotkanie z przedstawicielami firmy Colian Logistic odbędzie się o  godz. 9.45 na  sali błękitnej w Collegium Novum.

Serdecznie zapraszamy


 

Zarządzanie I rok studia stacjonarne

Dnia 14.05 zajęcia z Panem dr inż. L.Szczupakiem zostają odwołane.

Terminy odpracowania: gr. ćw. 1 – 21.05 godz. 15.30-17.00; gr. ćw. 2 – 21.05 godz. 8.00-9.30; gr. ćw. 3– 04.06 godz. 8.00-9.30


 

 

 

III rok Bezpieczeństwo wewnętrzne i Zarządzanie niestacjonarne

Od dnia 11.05 można odbierać indeksy na semestr szósty.


 

 

Praktyki zawodowe

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek: zarządzanie

Kierunek: zarządzanie i dowodzenie

 1. Wydawanie dokumentacji dotyczącej praktyk tj.:
 • porozumienia w sprawie organizacji praktyk,
 • skierowania,
 • dziennika praktyk (dotyczy także studentów, którym zaliczono pracę zawodową na poczet praktyk),

do dnia 27.06.2018r.

 1. Warunkiem uzyskania dokumentacji jest przedstawienie zaświadczenia o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Oddawanie dzienników praktyk do sprawdzenia od dnia 05.09.2018r.

W powyższych sprawach należy zgłaszać się w pokoju 105 w Collegium Novum w dniach:

 • wtorek w godz. 11.30 – 13.10 (uczelniane tygodnie nieparzyste)
 • środa w godz. 15.15 – 16.15.

Dyżur Pani Dziekan dr B.Wenerskiej zostaje jednorazowo przełożony z czwartku godz. 15.00 na piątek 11.05 godz. 13.30-14.30

Dnia 11.05 godz. 9.45 odbędzie się wykład z serii poranków filozoficznych  pt. „Inkluzja społeczna”  Pana dr K.Sipowicza

Zarządzanie i dowodzenie I rok studia stacjonarne

Dnia 11.05 w godz. 15.00-16.30 s.108 odbędzie się proseminarium z Panią  prof. dr hab. H.Mizgajska  (obecność obowiązkowa)

 


WYKŁAD OGÓLNOUCZELNIANY DLA I ROKU studia stacjonarne
Zarządzanie i dowodzenie  i Obronność państwa

 „Windykacja należności w obrocie gospodarczym” – dr J.Kolański

w term: 16.05; 30.05  w godz. 13.30-17.30  s.22 ul.Nowy Świat

w term: 21.05 w godz. 11.45-15.45 aula ul.Nowy Świat

 


Dyżur Pani dr K.Mikurendy zostaje jednorazowy przesunięty  z piątku  11.05 na poniedziałek 14.05 w godz. 13.15-15.15

W dniu 08.05 dyżur pani mgr D.Łady zostaje odwołany.

II rok Zarządzania i Bezpieczeństwa Wewnętrznego  – studia stacjonarne

WYKŁAD OGÓLNOUCZELNIANY  (dr A. Kwiatkowski )

w term: 10.05 s.błękitna; 17.05 s.błęktna; 24.05 s.zielona w godz. 13.30-16.45

w term: 07.06 w godz. 13.30-15.45 s.zielona


OBRONNOŚĆ PAŃSTWA I ROK -MGR

Dnia 08.05 godz. 9.00-10.30  s.206 ul. Nowy Świat 4 a odbędzie się proseminarium magisterskie


W dniu 07.05 z powodu choroby zajęcia z Panią prof.dr hab M.Trojanek zostają odwołane.


Program Kariera 2018

 Informacja dotyczy: studentów dziennych i zaocznych  pierwszego i drugiego roku studiów uzupełniających magisterskich , trzeciego roku studiów licencjackich lub inżynierskich oraz absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich

Rusza XV edycja Programu Kariera organizowanego przez Polską Radę Biznesu –organizację zrzeszającą właścicieli i kluczowych menedżerów największych polskich przedsiębiorstw oraz firm międzynarodowych działających w Polsce.

Program Kariera zapewnia studentom zdobycie nowych kompetencji i doświadczeń zawodowych poprzez  możliwość odbycia pełnopłatnych 2-3 miesięcznych praktyk w okresie wakacyjnym. Rekrutacja na staże w Programie Kariera trwa do 31 maja. W tym roku  studenci maja do wyboru 100 staży w 30 renomowanych firmach na terenie całej Polski.

Pełna informacja i oferta firm  dostępna na stronie www.programkariera.pl

Wszelkie zapytania proszę kierować do mgr Małgorzaty Spychalskiej ,adres mailowy:

m.spychalska@poczta.fm , kontakt osobisty: poniedziałek 13.15-15.14 p.48, Nowy Swiat4


Dnia 11.05 godz. 15.00 ul.Łódzka odbędzie się zaliczenie uzupełniające z przedmiotu ” Zarządzanie ochroną osób, obiektów i mienia ” z Panem dr hab M.Skarżyńskim

Dnia 08.05 zajęcia i dyżur Pana dr J.Frąszczaka zostają odwołane.


Zaliczenie poprawkowe z Panem dr hab M.Skarżyńskim z przedmiotu „Ergonomia oraz BHP ” odbędzie się w niedzielę 29.04 w s.błękitniej n ul.Nowy Świat


Dnia 08.05 dyżur Pana dr hab. I.Dziubka odbędzie się wyjątkowo w godz. 12.00-15.30 p.103


Dnia 15.05 godz. 17.00 s.003 odbędzie się zaliczenie uzupełniające z przedmiotu „Podstawy ekonometrii” z Panem dr hab. A.Młodakiem


Zarządzanie II roku

Kolokwium uzupełniające (1 termin) z drem K. Deręgowskim odbędzie się 21 maja o 17.00 w sali 32.


Zarządzanie I roku

Dyżur dra K. Deręgowskiego zostaje przeniesiony z niedzieli 29 kwietnia na sobotę 28 kwietnia w godz. 13.00-15.00 do sali 32.


Dyżur Pani mgr P.Multan w dniu 26.04 zostaje  jednorazowo przesunięty na godz.8.00-10.00 s.112

Uwaga !!!
Zmiana w planie: II roku BW ;  III rok OP i II roku OP- II stopień (studia stacjonarne) dot. Pana dr inż. W.Scheffsa

Dnia 24.04 zajęcia z Panią  mgr P.Multan zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć ustalony będzie na kolejnym spotkaniu.

Jednorazowo dyżur Pani mgr Małgorzaty Spychalskiej w dniu 30.04.18 będzie pełniony  w godzinach 9.30-11.30

Dnia 24.04 dyżur  Pana dr hab. I.Dziubka zostaje odwołany z powodu opieki nad studentami podczas konferencji . W sprawach pilnych proszę kontaktować się mailowo ktsmk@interia.pl

Dyżur Pana dr J.Frąszczaka zostaje jednorazowo przeniesiony z wtorku 17.04 na czwartek 19.04 godz. 13.00-15.00 p.210

AIZP III rok studia stacjonarne
Zajęcia z Panem mgr Ł.Mikołajczykiem z dnia 16.04 zostają przesunięte na 23.04 (godziny bez zmian).

Dnia 24.04 (wtorek) godz. 16.00 s.103 odbędą się zaliczenia uzupełniające z panem dr J.Frąszczakiem

Bezpieczeństwo wewnętrzne I rok studia stacjonarne
Dnia 13.04 wykład z Panem prof. T.Pietrasem zostaje odwołany.

 komunikat !!!
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych  organizuje 1-dniowy wyjazd do Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.
Jego celem jest prezentacja organizacji i funkcjonowania pracy tej Komendy.
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela: dr Andrzej Kwiatkowski, tel.: 609 713 449, adres: an_kwiat@wp.pl

Informacja dotyczące zdjęć na absolutorium

Poniżej proponujemy daty, w których można zrobić zdjęcia :

13.04  (piątek ) w godz. 12.00-13.15 s.002 ul.Nowy Świat 4a

14.04 (sobota) w godz. 11.00-12.30 s.002 ul.Nowy Świat 4a

27.04 (piątek) w godz. 13.30-14.15 s.101 ul.Łódzka 149

28.04 (sobota) w godz. 12.00-13.15  s.002 ul.Nowy Świat 4a

28.04 (sobota) w godz. 13.45-14.30  s.101 ul.Łódzka 149

10.05 (czwartek) w godz. 12.00-13.00  s.101 ul.Łódzka 149

 


 

Dnia 10.04 zajęcia z Panią mgr S.Pietrzak zostają odwołane.


Z II rok i BW II rok studia niestacjonarne

Do dnia 14.04.2018 odbywać się będą zapisy na przedmiot ogólnouczelniany – do wyboru:

„Obywatel w systemie prawa” dr A.Kwiatkowski  lub „Polityka społeczna w III RP” dr A.Kwiatkowski.

Zapisy można dokonywać bezpośrednio w Dziekanacie p.213, telefonicznie 62 767-96-77 lub drogą mailową  a.klesta@pwsz.kalisz.pl

O uruchomieniu wykładu decyduje większość zapisanych osób.

 

Z II rok i BW II rok studia stacjonarne

Do dnia 13.04.2018 odbywać się będą zapisy na przedmiot ogólnouczelniany – do wyboru:

„Obywatel w systemie prawa” dr A.Kwiatkowski  lub „Polityka społeczna w III RP” dr A.Kwiatkowski.

Zapisy można dokonywać bezpośrednio w Dziekanacie p.213, telefonicznie 62 767-95-27 lub drogą mailową   m.jedruszkiewicz@pwsz.kalisz.pl

O uruchomieniu wykładu decyduje większość zapisanych osób.


 

studia stacjonarne i niestacjonarne

Dnia 06.04 godz. 16.00 s.błękitna  odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panią dr hab H.Mizgajską

 


OGŁOSZENIE !!!
Koło naukowe „Młodzi przedsiębiorcy” zaprasza na szkolenie w zakresie zakładania organizacji pozarządowych  link

Dyżur Pani dr T.Manasterskiej zostaje przesunięty z 05.04 na 12.04 godz.17.30-19.30

 
Dyżur z Panią dr A.Ludwiczak zostaje wyjątkowo przesunięty z dnia 03.04 na dzień 05.04 (czwartek) w godz. 10.00-12.00 p.209

studia stacjonarne i niestacjonarne
Dnia 16.04 godz. 18.45 s.203 ul.Łódzka odbędą się egzaminy uzupełniające z Panem dr J.Fiebigiem

Spotkanie w sprawie ABSOLUTORIUM (dot.grup kończących studia)
stacjonarne i niestacjonarne
Dnia 06.04.18 (piątek) godz. 15.30 s.002 odbędzie się spotkanie z opiekunami lat oraz starostami grup.

I rok Bezpieczeństwo wewnętrzne , I Obronność państwa  – II stopień
studia stacjonarne
Dnia 05.04 godz. 15.00 odbędzie się spotkanie z opiekunem praktyk Panią mgr P.Multan s.112 ul.Łódzka

I rok Bezpieczeństwo wewnętrzne , studia niestacjonarne
Informacje dot. praktyk zawodowy udzielane będą przez Panią mgr P.Multan na najbliższym zjeździe tj. 07.04 .18(sobota)

studia  stacjonarne BW III rok
Dnia 27.03  zajęcia  z Panią dr B.Wenerską  zostają odwołane.  Zajęcia zostaną odrobione: 15.05 w godz. 9.45-11.15; 22.05 w godz. 10.30-11.15- zaliczenie.

studia  stacjonarne
Dnia 27.03  zajęcia  z Panem dr J.Frąszczakiem zostają odwołane.

studia  stacjonarne
Dnia 26.03 z powodu choroby zajęcia  z Panią dr I Rącką zostają odwołane.

II rok Zarządzanie stacjonarne
Dnia 05.04 godz. 9.45 s.006 odbędzie się seminarium dyplomowe z Panem dr J.Frąszczakiem

OP I rok  – II stopień STUDIA STACJONARNE
Dnia 23.03 zajęcia z Panem dr N.Prusińskim odbędą się o godz. 9.30 na ul.Poznańskie (hala sportowa)

Dyżur dr K. Mikurendy dn. 23.03 2018 odbędzie się w godz. 9.00-10.30

 studia I i II stopnia
Zaliczenie uzupełniające z dr K. Mikurendą z przedmiotu Badania Marketingowe  odbędzie się dn. 6.04.2018, g. 16.30, s. 48

 


Wyjątkowo w dniu 22.03 dyżur Pana dr L.Szczupaka odbędzie się w godz. 12.00-14.00.


 

Wyjątkowo w dniu 19.03 dyżur Pani mgr M.Spychalskiej odbędzie się w godz. 11.00-13.00


 

W dniach 19-21.03 zajęcia z Panią mgr K.Majewską zostają odwołane.


W dniach 18-19.03 z powodu choroby zajęcia z Panem prof.dr hab. G.Raubo zostają odwołane


BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE    studia niestacjonarne II rok

Lista promotorów na seminarium dyplomowe w roku akademickim 2017/2018

 • dr hab. R.Chrobak
 • dr hab. M.Frączek
 • dr J.Fiebig

Zapisy odbędą się w dniu 17.03 godz.12.50 p.17 ul.Łódzka, na podstawie listy rankingowej (średnia ocen)

ranking średnich Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

ZARZĄDZANIE    studia niestacjonarne II rok

Lista promotorów na seminarium dyplomowe w roku akademickim 2017/2018

 • dr hab. M.Trojanek
 • dr M.Kowalczyk
 • dr T.Manasterska
 • dr R.Orliński
 • dr P.Pagórski

Zapisy odbędą się  17.03 godz. 13.00 p.213(dziekanat), na podstawie listy rankingowej (średnia ocen)

ranking średnich Zarządzania


W dniach 18-19.03 z powodu choroby zajęcia z Panem prof.dr hab. G.Raubo zostają odwołane


studia stacjonarne i niestacjonarne

Dnia 16.03.18 wykłady w języku angielskim z Panią dr U.Kropaczewską zostają odwołane.


studia stacjonarne i niestacjonarne

Dnia 20.03  godz.17.15-18.15 s.108 odbędzie się  zaliczenie uzupełniające z przedmiotu „Analiza finansowa” z Panią mgr A.Szczepanowską


 

studia stacjonarne

Do dnia 16.03  z powodu choroby zajęcia z Panem mgr A.Staniszewskim zostają odwołane.

 


 

studia stacjonarne

Dnia 13.03 godz. zajęcia z Panem mgr G.Kryjomem zostają odwołane.


 

 

 

studia stacjonarne i niestacjonarne

Dnia 06.04 godz. 16.00 odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panią dr hab H.Mizgajską


 

W dniach 27-28.02.18 z powodu choroby zajęcia z Panią mgr M.Makowską zostają odwołane.

 


 

Studenci studiów stacjonarnych!

Dział Socjalny informuje, że do 28 lutego 2018 r. należy odebrać

DECYZJE   na rok akademicki 2017/2018 dotyczącą stypendium:

socjalnego

– dla osób niepełnosprawnych

rektora dla najlepszych studentów

Wydział Politechniczny – odbiór w Dziekanacie

Wydział Medyczny – odbiór w Dziekanacie

Wydział Rehabilitacji i Sportu – odbiór w Dziekanacie

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych –w Dziale Socjalnym, pokój nr 45

Studenci studiów niestacjonarnych otrzymają decyzje pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru.


 

Zarządzanie i dowodzenie II rok studia stacjonarne

Dnia 27.02 (wtorek) zajęcia z Panem dr J.Frąszczakiem  zostają odwołane.


 studia stacjonarne i niestacjonarne

W dniach 24-27.02  zajęcia z Panią mgr E.Kulawiecką   zostają odwołane.

 


 

Studia stacjonarne  ( zwrot indeksów,kart ):

Zgodnie z § 27 pkt 3 Regulaminu studiów termin składania indeksów i kart do rejestracji (oraz dzienników praktyk) w Dziekanacie ( pokój 213) upływa  dnia 13.03.2018r (wtorek).

Warunkiem wpisu na kolejny semestr jest złożenie indeksu i karty w Dziekanacie w terminie wyznaczonym przez Dziekana WNSiH.

 

Studenci którym brakuje więcej niż 14 pkt ECTSw programie USOS zobowiązani są do zgłoszenia się   w Dziekanacie (pokój nr 213) w terminie do 06.03.2018r.

W przypadku nie zgłoszenia się zostanie wystawiona decyzja o skreśleniu z listy studentów.


 

Zarządzanie I rok

Dnia 26.02 (poniedziałek) o godz. 16.30 s.006 odbędą się wpisy z przedmiotu „Wykład monograficzny” z Panem dr Łukaszem Włodarkiem


 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE    studia stacjonarne II rok

Lista promotorów na seminarium dyplomowe w roku akademickim 2017/2018

 • prof. dr hab. J. Wołejszo
 • dr hab. T. Rubaj
 • dr hab. M. Skarżyński
 • dr N. Prusiński
 • dr A. Kwiatkowski
 • dr Sz.Bachrynowski

Zapisy odbędą się 26.02 (poniedziałek) godz.14.00 p.213 na podstawie listy rankingowej (kliknij tutaj)

 

 

ZARZĄDZANIE   studia stacjonarne II rok

Lista promotorów na seminarium dyplomowe w roku akademickim 2017/2018

 • prof. dr hab. M.Krzyśko
 • dr hab. O.Lissowski
 • dr hab. M.Stajniak
 • dr hab. K.Walczak
 • dr J.Frąszczak
 • dr A.Matuszewska
 • dr K.Mikurenda
 • dr Z.Szmaj

Zapisy odbędą się 27.02 (wtorek) godz.11.15 p.213 na podstawie listy rankingowej  (kliknij tutaj)


 

 

Zarządzanie I rok studia stacjonarne  – dotyczy zapisów na w-f

OGŁOSZENIE O ZAPISACH – 2 sem. 2017-2018-1

plan dla studentów – sem 2_2017-2018


Dnia 16.02 s.007  godz.15.00 – studia stacjonarne ; 18.00 – studia niestacjonarne odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z Panem dr hab T.Rubajem


 

Praktyki zawodowe

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek: zarządzanie

Kierunek: zarządzanie i dowodzenie

 1. Wpisy z zaliczenia praktyk zawodowych tylko w niżej podanych dniach (dotyczy także kierunku: bezpieczeństwo wewnętrzne; obronność państwa).
 2. Składanie oświadczeń w sprawie przeprowadzenia praktyk od dnia 27.02.2018r.

W powyższych sprawach należy zgłaszać się w pokoju 105 w Collegium Novum w dniach:

 • wtorek w godz. 11.30 – 13.10 (uczelniane tygodnie nieparzyste)
 • środa w godz. 15.15 – 16.15.

Dnia 18.02 godz. 9.00 s.24 odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panem mgr J.Przybyłem

Dnia 15.02 godz. 18.00  s.22 odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z Panem prof. dr hab S.Kowalem

Dnia 12.02 godz. 16.00 s.003 odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z Panią dr M.Kowalczyk

Dyżur dr Magdaleny Kowalczyk w poniedziałek 12 lutego  odbędzie się 14.00 – 16.00


Dnia 13.02. godz.15.00 p.48 odbędzie się zaliczenie  poprawkowe z przedmiotów „Wprowadzenia do ekonomii”, „Podstaw ekonomii”oraz „Ekonomii z elementami rachunkowości” z Panią mgr S.Pietrzak

 
Dnia 18.02 godz. 17.00 s.20 odbędą się  egzaminy i zaliczenia poprawkowe z Panią dr B.Wenerską

Dnia 18.02 godz. 10.00 aula odbędą się  egzaminy i zaliczenia  poprawkowe z Panią dr K.Mikurendą

studia niestacjonarne
Dnia 17.02 godz. 11.00 s.zielona odbędą się  egzaminy i zaliczenia  poprawkowe z Panem dr J.Frąszczakiem

studia niestacjonarne
Dnia 17.02 godz. 12.00 s.błękitna odbędą się  egzaminy i zaliczenia  poprawkowe z Panem dr A.Kwiatkowskim

Dnia 17.02 godz. 9.00 s.108  odbędą się  zaliczenia i egzaminy  poprawkowe z Panem dr J.Fiebigiem

Dnia 17.02 godz. 10.00 aula odbędą się  zaliczenia i egzaminy  poprawkowe z Panią dr A.Ludwiczak

 

Dnia 16.02 godz. 16.00 s.103 odbędą się  egzaminy i zaliczenia   poprawkowe z Panem dr hab I.Dziubkiem

Dnia 16.02 godz. 17.30 s.błękitna odbędą się  zaliczenia  poprawkowe z Panem prof.dr hab T.Buksińskim

studia niestacjonarne
Dnia 16.02 godz. 16.30 s.34 odbędą się  egzaminy  poprawkowe z Panem prof.dr hab M.Krzyśko

studia stacjonarne
Dnia 16.02 godz. 13.00 s.34 odbędą się  egzaminy  poprawkowe z Panem prof.dr hab M.Krzyśko

Dnia 16.02 godz. 17.00 s.108  odbędą się  zaliczenie i egzaminy  poprawkowe z Panem dr P.Kamińskim

studia niestacjonarne BW II rok
Dnia 16.02 godz. 16.00 s.zielona odbędą się  zaliczenie  poprawkowe z Panem dr hab. M.Skarzyńskim

studia stacjonarne BW II rok
Dnia 16.02 godz. 10.00 s.zielona odbędą się  zaliczenie  poprawkowe z Panem dr hab. M.Skarzyńskim

studia stacjonarne BW III rok
Dnia 16.02 godz. 9.00 s.zielona odbędą się  egzaminy  poprawkowe z Panem dr hab. M.Skarzyńskim

 
Dnia 15.02 godz. 18.00 aula odbędą się zaliczenia i  egzaminy  poprawkowe z Panem dr J.Zawadzkim

 
Dnia 14.02 godz. 16.00 s.103 odbędą się  zaliczenia  poprawkowe z Panem mgr K. Jeziorskim

 
Dnia 12.02 godz. 16.00 s.48 odbędą się  egzaminy i zaliczenia  poprawkowe z Panem mgr B. Derwichem

Zarządzanie II roku

Dyżury dra K. Deręgowskiego odbędą się 8 i 15 lutego w godz. 15.00-19.00.

 


Dyżur Pani mgr M.Spychalskiej z dnia 13.02 zostanie odrobiony  07.02 godz. 9.00-11.00

 W dniach  05.02; 12.02.18 dyżur z Panem dr hab. I.Dziubkiem zostaje odwołany.

studia stacjonarne
Dnia 13.02 godz. 14.00 s.006 odbędą się  egzaminy i zaliczenia  poprawkowe z Panem dr J.Frąszczakiem

Dnia 13.02 o  godz. 15.00 p.210 odbędą się wpisy u Pana dra J.Frąszczaka

studia stacjonarne
Dnia 13.02 godz. 17.00 s.błękitna odbędą się zaliczenia i egzaminy  poprawkowe z Panem dr A.Kwiatkowskim

Dnia 06.02 godz. 15.00 p.48 odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panią mgr M.Spychalską

Dnia 12.02 w godz. 13.00- 17.00 s.24 odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panem dr hab. M.Frączkiem

Dnia 07.02 godz. 17.00 s.103 odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panią mgr A.Szczepanowską

studia stacjonarne
Dnia 06.02 godz.17.00 s.103 odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panem dr hab. A.Młodakiem


studia niestacjonarne
Dnia 10.02 godz.10.00 s.103 odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panem dr hab. A.Młodakiem

Dnia 07.02 w godz. 17.30 p.48 ul.Nowy Świat odbędą się zaliczenia poprawkowe z ćwiczeń :”Organizacja i zarządzanie” , „Ekonomika i finanse przedsiębiorstwa”, „Prognozowanie gospodarcze”, „Wycena przedsiębiorstwa”, „Ocena efektywności inwestycji”  z Panią mgr E.Kulawiecką

Dnia 04.02 godz.9.30 p.101- studia niestacjonarne  oraz  06.02 w godz.13.00-15.00 p.101 studia stacjonarne odbędą się zaliczenia poprawkowe z Panią dr A.Pisarską z przedmiotów: „Zasoby informacyjne w organizacji”, „Zarządzanie zmianą w organizacji”, „Zarządzanie projektami” oraz
„Seminarium dyplomowe”

Dnia 13.02 o  godz. 15.00 p.210 odbędą się wpisy u Pana dra J.Frąszczaka


Podczas trwania sesji egzaminacyjnej i poprawkowej dyżur Pana dr J.Frąszczaka  odbywać się będzie we wtorek w godz.14.00-16.00 p.210


W dniu 01.02.18 dyżur Pani dr T. Manasterskiej zostaje odwołany.


Podczas trwania sesji egzaminacyjnej i poprawkowej dyżur Pana prof. dr hab S.Kowala  odbędzie się 08.02; 15.02 w godz.15.00-18.00 (dyżur dnia 01.02 zostaje odwołany )


Podczas trwania sesji egzaminacyjnej i poprawkowej dyżur Pana mgr A.Staniszewskiego  odbywać się będzie w środy w godz.15.00-17.00 p.48


Zaliczenia poprawkowe z przedmiotów „Finanse przedsiębiorstw ” , „Wycena przedsiębiorstwa” oraz „Rynki i instrumenty finansowe” z Panią dr M.Andrzejczak odbędą się 5 stycznia godz.16.00 s.003


Zaliczenia poprawkowe z ćwiczeń :”Zarządzanie projektami” oraz „Zachowania organizacyjne” z Panią mgr M.Spychalską odbędą się  w dniu 06.02.2018r. godz.15.00-17.00 p.48


Podczas trwania sesji egzaminacyjnej i poprawkowej dyżur Pana dr Sz.Bachrynowskiego odbywać się będzie 09.02. w godz. 8.00-12.00 p.48 oraz 12.02. w godz. 16.00-20.00 p.48.


Starości II roku Obronności Państwa tryb stacjonarny i niestacjonarny proszeni są o kontakt mailowy z opiekunem roku  s.bachrynowski@pwsz-kalisz.edu.pl


Podczas trwania sesji egzaminacyjnej i poprawkowej dyżur Pana mgr J.Przybyła odbywać się będzie we wtorek w godz. 16.30-18.30 p.48


studia niestacjonarne ZID I rok

Zaliczenie poprawkowe z ćwiczeń i laboratoriów z przedmiotu „Badania marketingowe „z Panią dr K. Mikurendą odbędzie się 8 lutego godz. 17.30 s.48


Podczas trwania sesji egzaminacyjnej i poprawkowej dyżur Pani dr A.Matuszewskiej odbywać się będzie:

31 stycznia 11.30 – 12.30 , 15.30-16.30 ; 7 lutego 11.30 – 12.30 , 15.30-16.30;   16 lutego 11.30 – 12.30 , 15.30-16.30


Podczas trwania sesji egzaminacyjnej i poprawkowej dyżur Pani dr A.Pisarskiej odbywać się będzie we wtorek w godz. 13.00-15.00 p.101


Zarządzanie II roku studia niestacjonarne

Kolokwium poprawkowe z statystyki opisowej odbędą się 28 stycznia w sali 32.

O godz. 13.00 pisze specjalność ZL, zaś o 16.30 pisze specjalność ZP.

 

Zarządzanie II roku

Następujące osoby: 27345, 27241, 25603,

proszone są o zgłoszenie się 28 stycznia do sali 32 o godz. 13.00 w celu uzupełnienia zaliczenia ze statystyki opisowej z semestru letniego.


Dnia 26.01.18 zostaną odpracowane zajęcia z Panią mgr K.Majewską (za dzień 23.01)
ZFP II rok :
godz. 15.00-16.30 s.34 „Przedsiębiorczość i innowacyjność” gr.2
godz. 16.35-18.05 s.34 „Nauka o przedsiębiorstwie” gr.1
ZP II rok
godz.18.10-19.40 s.34 „Przedsiębiorczość i innowacyjność”

Z powodu choroby w dniach 24-28.01 zajęcia z Panem mgr J.Przybyłem  zostają odwołane

II rok Zarządzania, studia niestacjonarne
Osoby, które nie pisały zaliczenia z przedmiotów „Zachowania organizacyjne” i „Administracja” z Panią dr B.Wenerską mogą przystąpić do zaliczenia w sobotę tj.27.01.18 godz.16.00 s.006

 

Ogłoszenie  !!!
 

 Ogłoszenie  !!!
W dniach 19-23.01 z powodu choroby zajęcia z panią mgr K.Majewską zostają odwołane.

Dyżur Pani dr M.Kowalczyk w dniu 29 stycznia 2018 r. zostaje odwołany.
Dyżur ten zostanie odpracowany:
26 stycznia piątek godzina 12.15 – 13.15
28 stycznia niedziela godzina 11.15 – 12.15

 

W dniu 18.01.18 dyżur z Panem prof. dr hab S.Kowalem zostaje odwołany


 

 

W dniu 17.01.18 dyżur z Panem dr inż. Z.Szmajem zostaje odwołany


 

 

Starości studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

III rok Zarządzania, Bezpieczeństwa wewnętrznego i Obronności państwa oraz

II roku- II stopień Zarządzania i dowodzenia i Obronności państwa

Dnia 19.01.18 godz. 15.30 s.002 odbędzie się spotkanie w sprawie absolutorium z Panią dr Anną Ludwiczak


 

Zarządzanie 2 ROK STACJONARNY

Zajęcia z drem K. Deręgowski w dniu 22 stycznia odbędą się według planu:

8.00-8.45 grupa ZFP 1A

8.50-9.35 grupa ZFP 1B

9.45-10.30 grupa ZFP 2A

10.35-11.20 grupa ZFP 2B

11.45-12.30 grupa ZP A

12.35-13.20 grupa ZP B

13.30-14.15 grupa ZL A

14.20-15.05 grupa ZL B


 

studia niestacjonarne

Od dziś  tj. 12.01.18 można odbierać karty okresowych osiągnięć studenta na semestr zimowy 2017/2018


I roku Zarządzania

Kontakt z opiekunem roku Panią dr A.Matuszewską możliwy jest podczas dyżurów tj. środy w godz. 11.30-12.30 ; 15.30-16.30 s.20  oraz drogą mailową am.matuszewscy@wp.pl 


 

Dnia 9.01.18 z powodu choroby zajęcia z Panią dr A.Pisarską zostają odwołane.


 

 

Zarządzanie II roku studia stacjonarne

Osoby, które nie pisały kartkówek z przedmiotu „Statystyka opisowa”z Panem dr K.Deręgowskim proszone są o zgłoszenie się 15 stycznia do sali 32

18.00 – kartkówka 1, 18.20 – kartkówka 2, 18.40 – kartkówka 3.

 


Zarządzanie I rok studia stacjonarne

Dnia 05.01.18 wykład z Panem prof. dr hab. T . Buksińskim zostaje odwołany. Zaliczenie planowane na dzień 05.01.18 przeniesione jest na 12.01.18

 


Bezpieczeństwo wewnętrzne III rok
Seminarium dyplomowe z Panem dr hab P.Delą odbędzie się:
18.01 godz. 11.45-18.45
19.01 godz. 8.00-13.00
26.01 godz. 11.45-16.45

Zarządzanie III rok studia stacjonarne

Seminarium dyplomowe z Panią dr hab. H.Mizgajską dnia 12.01 odbędzie się w godz. 10.00-12.15 s.003

 


Zarządzanie i Bezpieczeństwo wewnętrzne II rok

Dnia 04.01.18 z powodu choroby zajęcia z Panią mgr G.Płonką zostają odwołane

 


   Konsultacje Pana dr hab M.Frączka odbędą się w dniach 16-19 stycznia 2018.
16.01.2018 – w godz. 12.30-15.30.
17.01.2018 – w godz. 11.45-15.00
18.01.2018 – w godz. 15.30-17.00
20.01.2018 – w godz. 11.20-12.50.

Wszystkie terminy są dostępne po uprzednim umówieniu się studenta z zaległościami na mój adres e-mail.

 


Zarządzanie III roku studia stacjonarne

Kolokwium uzupełniające (ostatni termin) z statystyki opisowej z drem K. Deręgowskim odbędzie się 15 stycznia o godz. 17.00 w sali 32 Nowy Świat 4.

 


Zarządzanie II roku studia niestacjonarne

Dyżury dra K. Deręgowskiego dla studentów niestacjonarnych odbędą się 13 stycznia w godz. 18.00-20.00 oraz 14 stycznia w godz. 18.30-20.30 w sali 32 Nowy Świat 4.

 


 

Dyżur z Panią dr A. Maczasek zostaje przeniesiony z 3 i 4 stycznia na 5 stycznia 2018 r. godz. 12.00-14.00


Dnia 04.01.18 zajęcia z Panem mgr W.Jaszczurem zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie uzgodniony z prowadzącym na zajęciach.


Praktyki zawodowe

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek: bezpieczeństwo wewnętrzne (V semestr)

Kierunek: obronność państwa (I stopień; V semestr)

Kierunek: obronność państwa (II stopień; III semestr)

Składanie dzienników praktyk (wskazane grupowe składanie) do sprawdzenia

do dnia 31.01.2018r. w dniach:

 • wtorek w godz. 13.30 – 14.45
 • środa w godz. 15.30 – 16.15 (uczelniane tygodnie nieparzyste).

Dzienniki należy składać w pokoju 105 w Collegium Novum.

 


 

Uwaga !!!

Zmiana w  planie zajeć BW III rok studia stacjonarne

 

 

W dniu 19.12 dyżur w godz. 15.00-16.00 z Panią dr A.Pisarską zostaje odwołany.

 

 

ZFP III ROK studia stacjonarne

Uwaga zmiana w planie zajęć. Aktualny plan na portalu.

 

 

Dyżur dr T.Manasterskie zostaje przełożony z 14.12 na dzien 20.12 godz.17.00-19.00 p.27

 

 

 

II STOPIEŃ STUDIA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE    1 ROK

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH 

Szanowni Państwo

         W związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwej informacji dotyczącej specjalności Zarządzanie Logistyką oświadczam, że:

 1. Specjalność Zarządzanie Logistyką nadal znajduje się w ofercie kształcenia Wydziału Nauk Społecznych               i Humanistycznych.
 2. Ofertę dydaktyczną Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych na wniosek studentów, kończących studia I stopnia- licencjackie na kierunku zarządzanie, rozszerzono od roku akademickiego 2017/2018 o specjalność Zarządzanie Logistyką. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów nie tylko przygotowaliśmy odpowiedni program kształcenia, ale także rozpoczęliśmy proces wzmacniania kadry dydaktycznej.
 3. Uruchomienie specjalności, tak jak w przypadku każdej innej (zgodnie z Uchwałą Senatu PWSZ musi być to grupa minimum 25 osobowa) będzie zależało jedynie od wyboru studentów.
 4. Celem kierownictwa Wydziału jest rozwijanie specjalności m.in. poprzez modyfikowanie, zgodnie z wymogami rynku pracy jej programu, organizacja pracowni logistycznej i zakup profesjonalnego wyposażenia oraz kontynuacja procesu wzmacniania kadry dydaktycznej.

Zapisy na poszczególne specjalności, zgodnie z przyjętym Wydziale wzorcem, odbywać się będą w semestrze letnim.

                                                                    

    Dziekan Wydziału

Nauk Społecznych i Humanistycznych

        dr Beata Wenerska

W dniu 13.12.17 zajęcia z Panią mgr M.Poniatowską zostają odwołane

W dniu 14.12.17 zajęcia z Panią mgr E.Kulawiecką zostają odwołane

W dniu 11.12.17 dyżur Pani dr M.Kowalczyk zostaje odwołany

OP II rok studia magisterskie

Seminarium magisterskie z Panem dr W.Scheffsem zostaje przeniesione z 14.12 na dzień 11.01 godz.10.00

Z powodu choroby zajęcia z Panią dr A.Maczasek w dniach 09-10.12.17 zostają odwołane.

Dyżur Pani dr M.Andrzejczak z dnia 11 grudnia br. zostaje wyjątkowo przełożony na 13 grudnia br. – odbędzie się w godzinach 10:15-12:15.

II rok Zarządzanie i Dowodzenia studia niestacjonarne

Dnia 09.12.17 wykład z Panią dr B.Wenerską zostaje przeniesiony na 20.01. 18

Uwaga !!!

Zmian planu dla BW I rok i OP III rok studia stacjonarny. Aktualny plan na portalu.

Zarzadzanie III rok i Obronnosć Państwa III rok

Informujemy, iż w dniach 08.01; 15.01 i 22.01.2018 w godz. 13.30-17.30 s.zielona odbywać się będzie wykład ogólnouczelniany „Obywatel w systemie prawa „- prowadzacy dr A.Kwiatkowski

Bezpieczeństwo wewnętrzne III rok

Informujemy, iż w dniach 08.12; 15.12 i 05.01.18  w godz. 8.00-11.15 s.303 oraz 08.01.18 godz. 9.00-11.15 s.102 odbywać się będzie wykład ogólnouczelniany „Obywatel w systemie prawa „- prowadzacy dr A.Kwiatkowski

W dniu 05.12 zajęcia z Panem mgr G.Kryjomem zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie ustalony na kolejnych zajęciach.

Zarzadzanie III rok  studia stacjonarne

Seminarium dyplomowe z Panem dr J.Kolańskim (za Pana dr hab. E.Cyrsona) odbędzie się 06.12 godz. 15.00-18.15 s.28 i 18.12 godz. 10.00-13.15 s.28

Zaliczenie i egzamin uzupełniający z Pania dr hab H.Mizgajską odbędzie się 12.01.18 studia stacjonarne -godz. 12.30; studia niestacjonarne – godz. 16.00

ZiD – II stopień I rok studia stacjonarne

Do dnia 06.12.17 odbywać się będą zapisy na seminarium magisterskie. Zapisać się można w Dziekanacie p.213 lub telefonicznie 62- 76-79-527 wykaz promotorów . Ilość miejsc ograniczona.

ZiD – II stopień I rok studia niestacjonarne

Od dnia 02.12.17 odbywać się będą zapisy na seminarium magisterskie. Zapisać się można w Dziekanacie p.213 lub telefonicznie 62- 76-79-677 wykaz promotorów . Ilość miejsc ograniczona.

 

Osoby, które mają zaległe zaliczenia uzupełniajace u Pana prof dr hab. T.Buksińskiiego mogą zgłaszać się na dyżur  tj. piatki nieparzyste godz. 11.00-13.30 i 16.45-17.15 p.204

Zaliczenia i egzaminy uzupełnaijące z Panem dr hab. M.Skarżyńskim odbędą się 15.12.17 godz. 17.00 s.20 ul.Nowy Świat

OP – II stopień I rok studia stacjonarne

Do dnia 05.12.17 odbywać się będą zapisy na seminarium magisterskie. Zapisać się można w Dziekanacie p.213 lub telefonicznie 62- 76-79-527 wykaz promotorów . Ilość miejsc ograniczona.

BW II rok studia stacjonarne

Odpracowanie zajęć z Panią mgr E.Kulawiecką odbędzie się: gr 1 – 17.01.18 godz. 11.45; gr 2 -04.01.18 godz. 11.30-14.45

III rok Zarządzanie studia niestacjonarne

Dnia 01.12 godz. 18.30s. 28 odbędzie się seminarium dyplomowe z Panią dr A.Pisarską

PRAKTYKI ZAWODOWE- SPOTKANIE INFORMACYJNE

Zarządzanie

I rok – studia stacjonarne  –  05.12.2017 godz.11.15 s.22

I rok –  studia niestacjonarne – 14.01.2018 godz.12.50 s.20

II rok – studia stacjonarne  –   19.12.2017 godz.11.15 s.22

II rok –  studia niestacjonarne – 20.01.2018 godz.12.50 s.20

PRAKTYKI ZAWODOWE- SPOTKANIE INFORMACYJNE

Zarządzanie i Dowodzenie

I rok – studia stacjonarne  –  12.12.2017 godz.11.15 s.22

I rok –  studia niestacjonarne – 10.12.2017 godz.12.50 s.20

 

W dniach 07-08.12 dyżur Pana prof. dr hab. S.Kowala zostaje odwołany.

7 grudnia ( czwartek ) o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie  KOŁA NAUKOWEGO SONDAŻ z osobami zaangażowanymi w tworzeniu publikacji naukowej z badań nt. rynku konsumenta . Sala nr 48

Zapraszamy
dr Katarzyna Mikurenda
mgr Małgorzata Spychalska

 

ZFP III ROK

Odpracowanie zajęć z Panią mgr E.Kulawiecką za 16.11.17 odbędzie się: gr.ćw.1 – 05.1217 godz. 17.00-19.15 s.20; gr.ćw.2 -19.12.17 godz 17.00-19.15 s.20

U W A G A ! ! ! !

OSTATECZNY TERMIN WPŁATY SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE

OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW UPŁYWA

DNIA 15.12.2017r.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI WYNOSI – 35 zł.

WPŁATY   NALEŻY   DOKONAĆ

W DZIEKANACIE WNSiH, POKÓJ 213

Dnia 28.11.17 z powodu szkolenia zajęcia z Panią dr M.Andrzejczak zostają odwołane.

ZL III rok – gr 1  odpracowanie zajęć dnia 19.12.17 godz.9.45-11.15 s.103

ZFP III rok gr 1 -terminy odpracowania uzgodnione zostaną na kolejnych zajeciach

Przysposobienie biblioteczne

Zarządzanie I rok studia stacjonarne

Zaliczenie z przysposobienia bibliotecznego odbędzie się:

gr. ćw. 1 – 05.12.17 godz. 13.30-15.00

gr. ćw. 2 – 05.12.17 godz. 11.45-13.15

gr.ćw. 3 – 12.12.17 godz. 11.45-13.15

czytelnia – budynek Collegium Novum ul.Nowy Świat 4a

Przysposobienie biblioteczne

Bezpieczeństwo wewnętrzne  I rok studia stacjonarne

Zaliczenie z przysposobienia bibliotecznego odbędzie się:

gr. ćw. 1 – 14.12.17 godz. 11.45-13.15

gr. ćw. 2 – 14.12.17 godz. 13.30-15.00

czytelnia – budynek Collegium Novum ul.Nowy Świat 4a

W dniu 28.11.17 z powodu szkolenia zajęcia w godz. 8.00-16.00 z Panem mgr J.Przybyłem zostają odwołane. Termin odpracowania ustalony będzie na kolejnych zajęciach.

studia stacjonarne i niestacjonarne

Osoby, które do dnia 25.11.17 nie podpiszą umowy o studiowaniu, zostaną skreślone z listy studentów.

Z III rok i BW III rok studia niestacjonarne

Do dnia 02.12.2017 odbywać się będą zapisy na przedmiot ogólnouczelniany – do wyboru:

„Obywatel w systemie prawa” dr A.Kwiatkowski  lub „Polityka społeczna w III RP” dr A.Kwiatkowski.

Zapisy można dokonywać bezpośrednio w Dziekanacie p.213, telefonicznie 62 767-96-77 lub drogą mailową  a.klesta@pwsz.kalisz.pl

O uruchomieniu wykładu decyduje większość zapisanych osób.

Z III rok i BW III rok studia stacjonarne

Do dnia 01.12.2017 odbywać się będą zapisy na przedmiot ogólnouczelniany – do wyboru:

„Obywatel w systemie prawa” dr A.Kwiatkowski  lub „Polityka społeczna w III RP” dr A.Kwiatkowski.

Zapisy można dokonywać bezpośrednio w Dziekanacie p.213, telefonicznie 62 767-95-28 lub drogą mailową a.grudnicka@pwsz.kalisz.pl

O uruchomieniu wykładu decyduje większość zapisanych osób.

III rok ZL i ZFP

Dnia 28.11 z powodu szkolenia zajęcia z Panią dr M.Andrzejczak zostaja odwołane.

BW II rok studia stacjonarne

Dnia 28.11 z powodu szkolenia zajęcia z Panią mgr D.Ładą zostają odwołane.  Zajecia zostaną odpracowane  08.01.18 godz. 9.45 gr 1; 11.45 gr.2

studia stacjonarne i niestacjonarne

Osoby, które do dnia 25.11.17 nie podpiszą umowy o studiowaniu, zostaną skreślone z listy studentów.

Dnia 05.12 godz. 15.00 p.48 odbędzie się zaliczenie uzupełniajace z przedmiotu „Mikroekonomia” z Panią mgr S.Pietrzak

Z I rok studia stacjonarne

W dniu 24.11.17 wykład monograficzny z Panem dr Ł.Włodarkiem zostaje odwołany.

BW III ROK

Odrobienie zajęć z przedmiotu „Zrządzanie ochroną osób i mienia”

z Panem mgr L.Kudłą za dzień 15.11 odbędzie się w nastepujacych terminach: gr.2 – 29.11 godz. 13.30-15.00 ;      gr 3 -30.11 godz. 11.45-13.15

III Zarządzania studia stacjonarne

Dnia 27.11.17 godz.11.15 p.206 odbędzie się spotkanie informacyjne z seminarzystami dr hab E.Cyrsona

Studenci I roku Zarządzania studia niestacjonarne – podział na przedmioty do wyboru : Metodyka studiowania i Techniki i technologie studiowania

ZP II rok

W dniu 28.11.17 zajęcia dla Panią mgr M.Makowska zostają odwołane. Zajecia te zostana odpracowane „Administracja publiczna” – 05.12 godz.9.45-11.15  s.22; „Polityka społeczno-gospodarcza” – 19.12. godz.9.45-11.15 s.22

ZFP II rok

W dniu 28.11.17 zajęcia dla Panią mgr M.Makowska zostają odwołane. Zajecia te oraz za dzień 14.11 zostana odpracowane 07.12.17 w godz.9.45-13.00 s.20

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA II ROK STUDIA NIESTACJONARNE

Zajęcia poligonowe z modułu „Budowa broni i amunicji” zaplanowane na dzień 26.11.17 na  strzelnicy w miejscowości  Nowolipsk zostają w całości odwołane. Zajęcia prowadzone przez dra hab I.Dziubka odbędą sie w sali 303 na ul.Łódzkiej: godz.9.40-11.10 wykład; godz. 11.20-14.30 konwer.

Studenci II roku (III sem.) studia niestacjonarne proszeni są o wydrukowanie na zajęcia z przedmiotu „Zarządzania projektami” z Panią mgr M.Spychalską dokumentów:

– realizowaną ofertę

– uchwałę „Młode talenty”

 

Zarządzanie I rok

W dniu 28.11.17 zajęcia dla gr.1 z Panią mgr S.Pietrzak zostają odwołane. Zajecia te zostana odpracowane 29.11.17 w godz.8.00-11.15 s.26

W dniu 21.11.17 zajęcia z Panią dr I.Racką zostają odwołane.

W dniu 21.11 z powodu wyjazdu służbowego dyżur Pani mgr D.Łady zostaje odwołany.

Konsultacje w sprawie praktyk zawodowych realizowanych w ramach projektu na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych odbywać się będą w piatki w godz.17.30-18.30 p.210 oraz we wtorek (21.11) godz.15.00

II Zarządzania i dowodzenia studia stacjonarne

Dnia 22.11.17 godz.11.15 p.206 odbędzie się spotkanie informacyjne z seminarzystami dr hab E.Cyrsona

W dniu 28.11 dyżur Pani dr A.Pisarskiej ze względu na uczestnictwo w szkoleniu dyżur zostaje odwołany

W dniu 16.11.17 zajęcia z Panią mgr S.Pietrzak zostają odwołane.

W dniach 15-16.11.20178 zajęcia z Panią mgr E.Kulawiecką zostają odwołane.

ZFP III rok

W dniu 14.11.2017 wykład z Panem dr J.Frąszczakiem zostaje odwołany.

W dniu 14.11.2017 zajęcia z Panią mgr S.Pietrzak zostają odwołane

 

W dniu 14 listopda zajęcia z dr Izabelą Rącką zostają odwołane.

W dniach  14-15.11.17 zajęcia z Panią mgr M.Malanowską zostają odwołane.

ZP II rok studia stacjonarne

Ćwiczenia z przedmiotu „Polityka społęczno gospodacza” z Panią mgr M.Makowską w dniu 14.11 zostają odwołąne. Zajecia te zostaną odpracowane 21.11 godz.9.45 s.22

ZFP II rok studia stacjonarne

Wykład z przedmiotu „Nauka o przedsiębiorstwie ” z Panią mgr M.Makowską w dniu 14.11 zostają odwołany. Zajecia te zostaną odpracowane 27.11 godz.9.45 s.22

W dniu 09.11 zajęcia z Panią mgr M.Malanowską zostają odwołane.

studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Dnia 24.11.17 godz. 16.30 s.40 odbędzie się egzamin uzupełniający z przedmiotu „Badania marketingowe” z Panią dr K.Mikurendą

Dyżur Pani dr M.Andrzejczak z dnia 13 listopada 2017r. zostaje wyjatkowo przeniesiony w na następujące terminy:
14 listopada 2017r. w godzinach 15.45-16.45 oraz 15 listopada 2017r. w godzinach 13.15-14.15.

BW III rok

Z powodu szkolenia zajęcia w dniu 08.11.2017 z Panem mgr L.Kudłą zostają  odwołane.

BW II rok

Z powodu szkolenia zajecia w dniu 08.11.2017 z Panią mgr E.Kulawiecką zostają  odwołane

PRAKTYKI ZAWODOWE

studia stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek: zarządzanie -III rok (wszystkie specjalności)

Kierunek: zarządzanie i dowodzenie (II rok)

Oddawanie dzienników praktyk po odbytej praktyce w miesiącu październiku w terminie 28.11.2017 – 24.01.2018 (pokój 105 Collegium Novum)

w dniach:

 • wtorek w godz. 13.30-14.45
 • środa w godz. 15.30-16.15 (tyg.nieparzyste)

W dniu 13 listopada (poniedziałek) dyżur i zajęcia dr Magdaleny Kowalczyk zostają odwołane z powodu wyjazdu służbowego.

W dniachb 06-08.11.2017 z powodu wyjazdu na konferencję zajęcia z Panem mgr W.Łukaszonkiem zostają odwołane.

Zarządzanie 2 ROK STUDIA STACJONARNY

Zajęcia z drem K. Deręgowski w dniach 18 i 19 grudnia odbędą się według planu:

Poniedziałek 18 grudnia

8.00-9.30 grupa ZL B

9.45-11.15 grupa ZFP 2A

11.45-13.15 grupa ZP B (za 16.10.17)

13.30-15.00 grupa ZL A (za 16.10.17)

15.30-17.00 grupa ZFP 1A

17.15-18.45 grupa ZFP 1B (za 16.10.17)

Wtorek 19 grudnia

8.00-9.30 grupa ZP A (za 16.10.17)

9.45-11.15 grupa ZFP 2B (za 16.10.17)

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA
I ROK STUDIA MAGISTERSKIE
Wtorkowe zajęcia z przedmiotu „Edukacja obronna” rozpoczną się od 14.11.2017
W dniach 23.10 z powodu wyjazdu na konferencje zajęcia z Panem mgr W.Łukaszonkiem zostają odowłane.
Dyżur Pana dr Sz.Bachrynowskiego odbędzie się  23 X (pon.) godz. 15.30- 17.30 ul.Łódzka
Uwaga !!
Zmiana w planie
II roku Bezpieczeństwo wewnętrzne- studia stacjonarne
i I rok Zarządzanie i dowodzenie – studia stacjonarne
Zarządzanie I rok
Dnia 18.10 wykład z Panią  dr hab. E.Andrysiak zostają odwołane
Do dnia 25.10.17 zajecia z Panią mgr P.Zimoch zostają odwołane.
PRAKTYKI ZAWODOWE
Wpisy z zaliczenia praktyk zawodowych w dniach:
 •  wtorek w godz. 13.30-15.00
 • środa w godz. 15.30-16.30 (tygodnie nieparzyste) w pokoju  105 Collegium Novum
Uwaga! I rok BW gr. języka angielskiego!
Podręcznik – File Intermediate Plus – kupujemy tylko część A (podręcznik składa się z części A i B).

Studia stacjonarne ( zwrot indeksów,kart ):

Zgodnie z § 26 pkt 3 Regulaminu studiów termin składania indeksów i kart do rejestracji (oraz dzienników praktyk) w Dziekanacie ( pokój 213) upływa dnia 17.10.2017r (wtorek).

Warunkiem wpisu na kolejny semestr jest złożenie indeksu i karty w Dziekanacie w terminie wyznaczonym przez Dziekana WNSiH.

 

Studenci którym brakuje więcej niż 14 pkt ECTS  w programie USOS zobowiązani są do zgłoszenia się  w Dziekanacie (pokój nr 213) w terminie do 06.10.2017r.  W przypadku nie zgłoszenia się zostanie wystawiona decyzja o skreśleniu z listy studentów.

W dniach 02-04.10.17 z powodu choroby zajęcia z Panią mgr I.Kulińską Badio zostają odwołąne.

informacja dotycząca spotkania organizacyjnego dla studentów studiów stacjonarnych

informacja dotycząca spotkania organizacyjnego dla studentów studiów niestacjonarnych

ogłoszenia dla I roku Zarządzanie studia stacjonarne dot. zapisów na w-f   ( informacja o zapisach ,   plan )

harmonogram roku akademickiego 2017/2018 dla Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych

————————————————————–

W dniu 29 września (piątek) dyżur dr Magdaleny Kowalczyk odbędzie się od godziny 9.45 – 11.45 pokój 40

W dniu 22 września (piątek) dyżur dr Magdaleny Kowalczyk w związku z wyjazdem na konferencję naukową zostaje odwołany

W dniu 19.09.17 dyżur z Panią dr A.Pisarską zostaje odwołany

Dnia 25.09.17 godz.8.30 odbędzie się dyżur Pana dr Sz.Bachrynowskiego

Dnia 18.09.17 dyżur Pani dr A.Matuszewskiej odbędzie się w godzinach 12.30 – 14.30.

Zarządzanie I roku studia stacjonarne

Dyżury dra K. Deręgowskiego odbędą się 11, 18 i 25 września w godz. 12.00-14.00 w sali 32.

Dyżur Pana  mgr A.Staniszewskiego  odbędzie  się:
12,19,26.09 2017r. w godzinach 15.30-17.30 s.40

Dyżur mgr Pameli Zimoch odbędzie  się:
11.09 2017r. w godzinach 13.00-15.00 s.24 ul.Nowy Świat
18.09 2017r. w godzinach 9.30-11.30 s.24 ul.Nowy Świat

Dyżury mgr Małgorzaty Spychalskiej odbywać będą się:
05.09 2017r.(wtorek) w godzinach 8.45-10.45
12.09 2017r.(wtorek) w godzinach 8.45-10.45
18.09-26.09 2017r.-urlop

Terminy dyżurów Pani dr A.Matuszewskiej:

28.08; 04.09; 11.09; 18.09; 28.09  godz. 14.00 – 16.00 pokój 101

Dnia 15.09.17 godz. 10.00  s.20 odbędzie się dyżur Pana dr R.Orlińskiego

Terminy dyżurów Pani dr K.Mikurendu:

05.09 godz. 17.00 (wtorek); środy – 13.09; 20.09; 27.09  godz. 17.00 – 19.00 p.40

Terminy dyżurów Pani dr M.Kowalczyk:

26 siperpnia (sobota) godz. 10.00 – 12.00 pokój 40
6 września (środa) godz. 11.00 – 13.00 pokój 40
15 września (piątek) godz. 13.00 – 15.00 pokój 40
22 września (piątek) godz. 11.00 -13.00 pokój 40
29 września (piątek) godz. 11.00 – 13.00 pokój 40

PRALTYKI ZAWODOWE

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek: Zarządzanie – I i II rok (wszystkie specjalności)

Kierunek: Zarzadzanie i dowodzenie

1. W celu uzyskania zaliczenie z praktyki należy do dnia 27.09.2017 r. złożyć do sprawdzenia dziennik praktyk (brak złożenia dziennika powoduje nie zaliczenie praktyki).

2. Dyżury do dnia 27.09.2017r.

wtorek w godz. 15.30-16.30

środa w godz. 10.00-11-30

3. W indeksie nalezy dodatkowo wypełnić str. 82-83 (dotyczy także studentów, którym zaliczono praktykę na podstawie pracy zawodowej)