Struktura

Władze wydziału

 • p.o. Dziekana dr Ryszard Maciejewski
 • Prodziekan dr inż. Radosław Pytliński

Katedry:

 • Katedra Mechaniki i Budowy Maszyn – Kierownik prof. dr hab. inż. Marian Dudziak
 • Katedra Elektrotechniki – Kierownik dr hab. inż. Krzysztof Pacholski
 • Katedra Informatyki – Kierownik prof. dr hab. inż. Andrzej Marciniak
 • Katedra Podstaw Inżynierii Środowiska – Kierownik prof. dr hab. inż. Andrzej Heim
 • Katedra Procesów Inżynierii Środowiska – po. Kierownika dr inż. Kazimierz Wojciech Pyć
 • Katedra Budownictwa – Kierownik dr hab. inż. Ryszard Sygulski

Działalność dydaktyczna

Realizowane kierunki studiów

WYDZIAŁ POLITECHNICZNY

 

studia I stopnia, inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne:

 • budownictwo (specjalność: energooszczędne budownictwo)
 • elektrotechnika (specjalności: automatyka i metrologia, elektroenergetyka, odnawialne źródła energii)
 • informatyka
 • inżynieria środowiska (specjalności: inżynieria ochrony środowiska, wentylacja i klimatyzacja)
 • mechanika i budowa maszyn (specjalności: obrabiarki sterowane numerycznie, technologia maszyn)

 

studia II stopnia, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne:

 • inżynieria środowiska (specjalność: powietrze, woda i ścieki)
 • mechanika i budowa maszyn (specjalność: systemy pomiarowe i zarządzanie jakością)
  Kadra dydaktyczna     Katedra informatyki  

 

  Katedra budownictwa