UWAGA!!!

Osoby, które nie wzięły udziału w szkoleniu antykorupcyjnym w dniu 19.01 zobowiązane są  odbyć kurs szkoleniowy na platformie e-learningowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz dostarczyć certyfikat do Dziekanatu lub Sekretariatu Wydziału w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.01

https://www.szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/

WYCHOWANIE FIZYCZNE I i III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 31.01 o godzinie 14:30 odbędą się zaliczenia z przedmiotów higiena, bezpieczeństwo i higiena pracy, biologiczne uwarunkowania dobrostanu człowieka, epidemiologia i demografia z prof A. Nowak

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 15.02 o godzinie 12:00 odbędą się poprawki z przedmiotu dietoterapia i dietetyka wieku senioralnego z prof Ł. Pilaczyńską – Szcześniak

UWAGA STUDENCI!!!

Decyzją Dziekana Wydziału Rehabilitacji i Sportu do dnia 23.02 został wyznaczany termin składania podań o Indywidualną Organizację Studiów. Podania złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.02 o godzinie 14:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu podstawy wiedzy o zdrowiu z prof A. Krawańskim

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 01.02 o godzinie 10:30 odbędzie się zaliczenie przedmiotu psychologia III i IV etapu edukacyjnego z dr J. Raubo

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 30.01 o godzinie 13:00 odbędzie się zaliczenie przedmiotu psychologia ogólna z dr J. Raubo

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 29.01 o godzinie 11:00 odbędzie się egzamin z fizjologi ogólnej i wysiłku fizycznego z dr hab R. Tataruchem

WYCHOWANIE FIZYCZNE II i III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.02 w godzinach 14:15-15:00 odbędzie się poprawka przedmiotu pływanie i ratownictwo wodne z dr R. Michniewiczem (Basen Aquapark)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 29.01 o godzinie 13:00 odbędzie się poprawka egzaminu z przedmiotu teoria kultury fizycznej z dr R. Michniewiczem

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 16.01 w godzinach 11:30-13:00 odbędzie się dodatkowy wykład z przedmiotu psychologia III i IV etapu edukacyjnego z dr J. Raubo

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA!!! Zaplanowany został brakujący wykład z przedmiotu nowoczesne formy treningu siłowego z mgr P. Świerczakiem w dniu 26.01 w godzinach 15:30-17:45 (Kampus, ul. Poznańska 201-205)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanowane zostały brakujące godziny z przedmiotu Specjalizacja instruktorska – kulturystyka z mgr P. Świerczakiem, w dniu 23.01 w godzinach 10:30-12:45 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 19.01 o godzinie 15:30 odbędą się poprawki z przedmiotów: gimnastyka, kulturystyka z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

UWAGA STUDENCI!!!!

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 19.01 o godzinie 15:00 W Auli Collegium Medicum odbędzie się szkolenie antykorupcyjne.

Uczestnictwo w szkoleniu jest OBOWIĄZKOWE. Osoby, które nie będą uczestniczyły w szkoleniu nie zostaną dopuszczone do sesji egzaminacyjnej

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 01.02 o godzinie 9:00 odbędzie się egzamin z przedmiotu dydaktyka (metodyka) I i II etapu edukacyjnego z dr P. Szewczykiem

W w/w terminie o godzinie 10:00 odbędzie się egzamin z poprawkowy z antropologii fizycznej z dr P. Szewczykiem

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.01 wykład z przedmiotu anatomia funkcjonalna z prof J. Lewandowskim zostają odwołane

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.01 wykład z przedmiotu anatomia funkcjonalna z prof J. Lewandowskim zostaje odwołany

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.01 ćwiczenia z przedmiotu anatomia funkcjonalna z dr M. Janik Miling zostają odwołane. Ćwiczenia odbędą się w dniu 26.01 następująco 8:00-10:15 gr 1 i 10:30-12:45 gr 2

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 5.01 o godzinie 12:00 odbędzie się poprawa zaliczenia z przedmiotu doping w sporcie z prof. J. Smorawińskim

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA!!!! Dotyczy kart informacyjnych na obóz zimowy!!!!

Ostateczny termin odsyłania kart informacyjnych na obóz zimowy mija w dniu 22 grudnia (piątek)

Karty proszę odsyłać na adres e-mail: przemekswierczak@wp.pl

Osoby, które nie wyślą karty w w/w terminie nie będą uczestniczyły w obozie zimowym!!!

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 19.12 w godzinach 15:30-17:00 odbędzie się wykład z przedmiotu nowoczesne formy treningu siłowego z mgr P. Świerczakiem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 12.01 w godzinach 15:30-18:30 odbędzie się wykład z przedmiotu Wybrane zagadnienia genetyki człowieka z dr G. Wieczorkiem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!!! W dniu 18.12 zajęcia z dr hab. R. Tataruchem odbędą się następująco:

11:45-13:15 wykład z fizjologii

15:30-17:00 ćwiczenia z fizjologii

17:15-19:30 wykład monograficzny (sala gimnastyczna ul. Poznańska 201-205)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 4.01 w godzinach 11:45-13:15 odbędą się ćwiczenia z przedmiotu Pedagogika ogólna z dr M. Jabłońskim (w planie omyłkowo podana była data 14.12)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 19.01 w godzinach 11:30-14:30 odbędą się brakujące ćwiczenia z przedmiotu Neorobiologiczne uwarunkowania aktywności fizycznej z prof. M. Pawlakiem

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 15.12 wykład z przedmiotu Wybrane zagadnienia genetyki człowieka z dr G. Wieczorkiem zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

Zajęcia z przedmiotu Pedagogika III i IV etapu edukacyjnego z dr E. Johnsson z dnia 18.01 zostają przełożone na 26.01 następująco: 11:45-13:15 wykłady i 13:30-15:00 ćwiczenia

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 14.12 o godzinie 13:00-14:00 odbędzie się spotkanie uzupełniające ze studentami, którzy nie zaliczyli przedmiotu ogólnouczelnianego – Doping w sporcie z prof. J. Smorawińskim

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 14.12 o godzinie 13:00-14:00 odbędzie się spotkanie uzupełniające ze studentami, którzy nie zaliczyli przedmiotu ogólnouczelnianego – Doping w sporcie z prof. J. Smorawińskim

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

Zaplanowane zostały wykłady z przedmiotu Aktywność fizyczna w III wieku z mgr Ł. Szymczakiem, wykłady odbędą się następująco:

8.01 w godzinach 13:00-15:15

15.01 w godzinach 13:30-15:00

Zaplanowane zostały wykłady z przedmiotu Dydaktyka (metodyka) IV etapu edukacyjnego, następująco:

11.01 w godzinach 18:00-20:15

18.01 w godzinach 18:00-19:30

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.12 ćwiczenia z przedmiotu Zdrowotne formy aktywności fizycznej osób dorosłych i starszych z mgr Ł. Szymczakiem odbędą się w godzinach 13:45-15:15

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 13.12 ćwiczenia z przedmiotu Dydaktyka (metodyka) I i II etapu edukacyjnego z dr P. Szewczykiem zostają odwołane. Ćwiczenia odbędą się w dniu 14.12 w godzinach 8:00-9:30 (Kaszubska 13)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 12.12 o godzinie 12:45 odbędzie się OBOWIĄZKOWE spotkanie w sprawie obozu zimowego z mgr P. Świerczakiem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 8.12 zajęcia z przedmiotu Wybrane zagadnienia genetyki człowieka z dr G. Wieczorkiem zostają odwołane. Wykład odbędzie się w dniu 15.12 w godzinach 15:30-18:30

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 8.12 Seminarium magisterskie z prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak odbędzie się w godzinach 15:15-17:30

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Na planie został podany błędny termin wykładu z przedmiotu Zdrowotne formy aktywności fizycznej osób dorosłych i starszych – wykład odbędzie się 15.12, a nie jak było podane 12.12

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 7.12 o godzinie 11:30-13:00 odbędzie się wykład z przedmiotu Psychologia III i IV etapu edukacyjnego z dr J. Raubo odpracowany z dnia 28.11

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 23.01 w godzinach 10:30-12:00 odbędzie się odpracowany wykład z dnia 28.11 z przedmiotu Psychologia ogólna z dr J. Raubo

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 28.11 zajęcia z dr J. Raubo zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 4.12, 15.01 odbędą się brakujące zajęcia z przedmiotu Podstawowe czynności ratunkowe z lek M. Pietrzykiem, następująco:

13:30-15:00 gr 1

15:30-17:00 gr 2

W dniu 22.01 zajęcia w godzinach 14:15-15:45 gr 1 i 16:00-17:30 gr 2

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

Zaplanowane zostały zajęcia z przedmiotu Pedagogika III i IV etapu edukacyjnego z dr E. Johnsson

13.12 – 13:30-15:00 wykłady i 15:15-16:45 ćwiczenia

15.12 – 10:30-12:45 wykłady i 13:00-15:15 ćwiczenia

21.12 – 9:45-11:15 wykłady i 11:30-13:00 ćwiczenia

11.01 – 9:45-11:15 wykłady i 11:30-13:00 ćwiczenia

12.01 – 11:45-13:15 wykłady i 13:30-15:00 ćwiczenia

18.01 – 9:45-11:15 wykłady i 11:30-13:00 ćwiczenia

25.01 – 9:45-11:15 wykłady i 11:30-13:00 ćwiczenia

 

UWAGA!!!

Informujemy, że w dniu 25.11 upływa termin opłaty ubezpieczenia OC+NNW

UBEZPIECZENIE JEST OBOWIĄZKOWE!!! Należy opłacić w Dziekanacie pok. 218

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!! Zajecia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik odbywały się będą od 30.11 w czwartki w godzinach 11:45-13:15

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 22.11 zajęcia z przedmiotu Zdrowotne formy aktywności fizycznej osób dorosłych i starszych z mgr Ł. Szymczakiem zostają odwołane. Zajecia odbędą się w dniu 20.12 w tych samych godzinach

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

Zajęcia z przedmiotu Fizjologia starzenia się z dnia 20.11 zostają przełożone następująco:

27.11 w godzinach 13:00-15:15 wykład

8.01 w godzinach 17:15-19:30 ćwiczenia

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 30.11 w godzinach 10:30-12:45 odbędzie się wykład z przedmiotu Podstawy organizacji i zarządzania z mgr M. Makowską, natomiast ćwiczenia z tego dnia zostają przełożone na 17.01 w godzinach 11:45-14:00

 

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.11 zajęcia z przedmiotu Podstawowe czynności ratunkowe z lek M. Pietrzykiem zostają odwołane. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w najbliższym czasie

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.01 zajęcia z dr hab. R. Tataruchem zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane następująco:

Fizjologia ogólna i wysiłku fizycznego w dniach 4.12 i 11.12 następująco:

15:30-17:45 wykłady

18:00-20:15 ćwiczenia

Wykład monograficzny odbędzie się w dniu 22.01 w godzinach 11:00-13:15

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 8.01 wykład z przedmiotu Teoria sportu z dr hab. R. Tataruchem zostaje odwołany. Wykład zostanie odpracowany w dniu 15.01 w godzinach 11:45-13:15

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

Ćwiczenia z przedmiotu Technologia informacyjna z mgr A. Kamińska – Wypchło odbywaja się w godzinach 11:45-15:45

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA!!! Wykład z przedmiotu Wybrane zagadnienia genetyki człowieka z dnia 15.12 zostaje przełożony na 24.11 dodatkowo w godzinach 18:00-20:15

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE I WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 17.11 o godzinie 16:15-17:00 odbędzie się zaliczenie wykładu ogólnouczelnianego – Doping w sporcie z prof. J. Smorawińskim

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA!!! Korekta planu – dotyczy wykładu monograficznego z prof. J. Smorawińskim. Wykład odbędzie się następująco:

11:30-16:15 (16.11)

13:00-17:45 (14.12)

8:00-10:15 (15.12)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 15.11 o godzinie 11:45 odbędzie się test z przedmiotu Technologia informacyjna (1 termin) z mgr A. Kamińska – Wypchło

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

Wykład z przedmiotu Wybrane zagadnienia fizjoterapii w dniu 13.11 zostaje odwołany. Ćwiczenia odbędą się zgodnie z planem.

Brakujący wykład zostanie zaplanowany następująco:

27.11 15:30-17:00 wykład i 17:15-20:15 ćwiczenia

4.12 15:30-16:15 wykład i 16:30-19:30 ćwiczenia

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I i II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniach 6.11-8.11 zajęcia z języka angielskiego z mgr K. Kubasik zostają odwołane

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA!!! Zajęcia z przedmiotu Wybrane zagadnienia fizjoterapii od dnia 13.11 poprowadzi w zastępstwie dr M. Maleszki – mgr A. Ordon – Lis, według zamieszczonego planu

 

WYCHOWANIE FICZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA!!! Aktualizacja planu – dotyczy przedmiotu Wybrane zagadnienia fizjoterapii

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA!!! Aktualizacja planu zajęć w dniu 24.10

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 10.11 o godzinie 11:45-13:15 odbędą się brakujące zajęcia z przedmiotu Sporty walki z mgr Z. Zimochem (Kampus ul. Poznańska 201-205)

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 17.01 zajęcia z przedmiotu Elementy bezpieczeństwa, samoasekuracji i samoobrony z mgr Z. Zimochem zostają odwołane. Zajęcia odbędą się w dniu 8.12 w godzinach 11:45-14:00 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Aktualizacja planu. Zaplanowny został przedmiot Teoria i metodyka rekreacji

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA ZMIANY W PLANIE!!!!

Zaplanowany został wykład z przedmiotu Pływanie i ratownictwo wodne z dr R. Michniewiczem

13:11 w godzinach 9:00-11:15 i 20.11 w godzinach 9:45-11:15 (Kampus ul. Poznańska 201-205)

Dodatkowe ćwiczenia z pływania odbędą się w dniu 20.11 w godzinach 13:30-14:15.

Zajęcia z Lekkoatletyki, które nie odbyły się w dniu 23.10 odbędą się w dniu 20.11 w godzinach 11:45-13:15

Wykład monograficzny prowadził będzie dr hab. R. Tataruch (a nie jak było wcześniej podawane dr J. Raubo) w poniedziałki 11:00-13:15 (27.11-8.01)

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 24.10 wykład z przedmiotu Psychologia ogólna z dr J. Raubo zostaje odwołany

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE, WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 16.11 wykład ogólnouczelniany – Doping w sporcie z prof. J. Smorawińskim odbędzie się w godzinach 16:00-18:15, dodatkowe dwie godziny zaplanowane zostały w dniu 17.11 w godzinach 15:15-16:45

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 23.10 wykład monograficzny z dr J. Raubo zostaje odwołany

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

W dniu 8.12 seminarium magisterskie z prof. Ł. Pilaczyńską – Szcześniak odbędzie się w godzinach 13:30-15:45

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM I ROK STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA!!! Zaplanowane zostały kolejne przedmioty w planie zajęć

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 26.10 zajecia z przedmiotu Promocja zdrowia z prof A. Krawańskim odbędą się następujaco:

11:30-13:00 wykład

14:30-16:00 ćwiczenia

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM II ROK STUDIA MAGISTERSKIE

UWAGA!!!! Zmiana w planiach. W dniach 23.10, 30.10, 6.11 zajecia z dr M. Maleszką zostaja odwołane, termin odpracowania zajęć zostanie podane w najbliższym czasie.

W dniach 23.10, 30.10, 6.11 w godzinach 15:30-19:30  odbędzie się Wykład monograficzny z dr J. Raubo (przełożony z dni 9.01, 16.01, 23.01)

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 20.10 zajecia z przedmiotu Anatomia funkcjonalna z dr M. Jnaik – Miling zostają odwołane. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 12.01, następująco: 12:00-13:30 gr 1 i 13:45-15:15 gr 2

 

UWAGA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM !!!

STUDIA STACJONARNE

Termin złożenia uzupełnionych indeksów oraz kart okresowych osiągnięć studenta do rejestracji:

31 październik 2017 r.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 18.10 w godzinach 8:00-11:45 odbędzie się wykład z Piłki ręcznej z mgr M. Różańskim. Wykład odbędzie się w Collegium Oecologicum na Kampusie ul. Poznańska 201-205

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 16.10 odbędzie się Inauguracja Roku Akademickiego.

O godzinie 10:00 odbędzie się Msza Św. W kościele Parafii Św. Rodziny (na rogatce)

Od godziny 8:00 w szatni Rektoratu będzie można odebrać togę (student odbierając togę pozostawia legitymację studencką w depozyt)

Wymarsz orszaku z dziedzińca uczelni do kościoła zaplanowano na godzinę 9.45.

Po zakończeniu Mszy Św., chętnych studentów zapraszamy do auli Collegium Novum na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA !!! Korekta planu zajęć, dotyczy zajęć z przedmiotu Pedagogika ogólna (zmiana naniesiona na planach)

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Korekta planu zajęć, dotyczy zajęć z przedmiotu Dydaktyka ogólna i Andragogika (zmiana naniesiona na planach)

 

WYCHOWANIE FIYZCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

UWAGA!!! Zaplanownay został przedmiot metodologia pracy licencjackiej i seminarium dyplomowe w dr hab K. Domaszewską

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM STUDIA MAGISTERSKIE II ROK

W dniu 5.10 zajecia z przedmiotu Dydaktyka (metodyka) IV etapu edukacyjnego odbędą się w Collegium Medicum przy ul. Kaszubskiej 13

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE STUDIA STACJONARNE

W dniu 11.10 w godzinach 11;00-13:00 lub 19:15-20:00 odbędą się poprawki z prof. M. Pawlakiem

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE II ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu Testowanie sprawności fizycznej z dr R. Michniewiczem odbywały się będą na Sali gimnastycznej przy ul. Poznańskiej 201-205 (wykłady i ćwiczenia)

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu Piłka ręczna z mgr M. Różańskim odbywały się będą na hali sportowej przy ul. Poznańskiej 201-205

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE III ROK STUDIA STACJONARNE

W dniu 3.10 o godzinie 7:45 odbędą się zapisy na przedmiot Specjalizacja instruktorska, do wyboru (Dziekanat ul. Kaszubska 13):

1) Fitness – dr I. Michniewicz

2) Kulturystyka – mgr P. Świerczak

zapisy odbędą się wg średniej ocen!

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ROK STUDIA STACJONARNE

w dniu 29 września 2017 r. w Sali Audytoryjnej im prof. Gerarda Straburzyńskiego nr 225 przy ul. Kaszubskiej 13, o godzinie 15:00 odbędzie się spotkanie Władz Wydziału Rehabilitacji i Sportu z osobami przyjętymi na I rok studiów

SEMESTR ZIMOWY 2017/2018

 

DYŻURY

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

I ROK 9.10

II ROK 9.10

III ROK 4.10

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

 

I ROK 24.10

II ROK 4.10