Struktura

Władze wydziału

 • Dziekan doc. dr Jan Frąszczak
 • Prodziekan dr Beata Wenerska
 • Prodziekan dr Anna Ludwiczak
 • Prodziekan dr Paweł Kamiński

 

Katedry:

 • Katedra Zarządzania Biznesem – Kierownik prof. dr hab. Stefan Kowal
 • Katedra Zarządzania Bezpieczeństwem Państwa – Kierownik dr hab. Ireneusz Dziubek
 • Katedra Zarządzania i Dowodzenia – Kierownik prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo
 • Katedra Obronności Państwa – Kierownik prof. dr hab. inż. Jan Posobiec

Działalność dydaktyczna

Realizowane kierunki studiów

studia I stopnia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne:

 • bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa
  • Administrowanie bezpieczeństwem informacji
  • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
  • Formacje umundurowane i uzbrojone
  • Bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 • zarządzanie
  • administracja i gospodarka samorządowa
  • finanse przedsiębiorstw i controlling
  • finanse publiczne i polityka fiskalna
  • gospodarowanie nieruchomościami
  • zarządzanie biznesem
  • zarządzanie działalnością socjalną
  • zarządzanie logistyką
  • zarządzanie mediami
  • zarządzanie w instytucjach samorządowych
  Kadra dydaktyczna