Uczniowie z Kaliskiego Ekonomika w PWSZ

Uczniowie z Kaliskiego Ekonomika w PWSZ

W  ramach podpisanej współpracy między Zespołem Szkół Ekonomicznych  w Kaliszu a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, dnia 20 stycznia 2017 r.  uczniowie uczestniczyli w kreatywnych warsztatach, które poprowadziła mgr Małgorzata Spychalska . Tematem spotkania było:  Efektywne zarządzanie czasem.

Na zajęciach oprócz krótkiego wykładu, dyskusji, wymiany poglądów, przedstawionej prezentacji multimedialnej, uczestnicy musieli wykazać się kreatywnością, logicznym myśleniem, ale również umiejętnościami logistycznymi, które potrzebne były w czasie zadań wykonywanych indywidualnie, jak i podczas pracy w zespołach.
Uczniowie dowiedzieli się, jak gospodarować i zarządzać własnym czasem, zapoznali się z głównymi „pożeraczami” czasu, zrozumieli, jak ważne jest ustalenie celów. Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowanie młodzieży.