V Seminarium Naukowe „Odkrywamy Naukę”

V SEMINARIUM NAUKOWE DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH  Z CYKLU „ODKRYWAMY NAUKĘ” P.T. „BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO”

 

10 kwietnia 2017 roku, z inicjatywy Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, odbyło się po raz piąty Seminarium Naukowe dla Studentów z cyklu „Odkrywamy Naukę”. Jednakże po raz pierwszy seminarium współorganizował Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu.

We wspomnianym seminarium udział wzięli studenci studiów licencjackich i magisterskich PWSZ oraz uczniowie ZSS w Kaliszu, a komitet programowo-naukowy seminarium tworzyli: doc. dr Jan Frąszczak, dr Paweł Kamiński, dr Anna Ludwiczak, doc. dr Beata Wenerska, dr Anna Matuszewska, dr Monika Andrzejczak, mgr Wiesław Jaszczur, mgr Damiana Łada oraz mgr inż. Tomasz Stępniak.

  Celem Seminarium było uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej Wydziału NSiH, rozwijanie naukowych zainteresowań studentów oraz upowszechnianie wśród nich wiedzy
z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Stąd też tematyka poszczególnych wystąpień skupiała się przede wszystkim na przedstawieniu pojęć związanych z uczestnikami ruchu drogowego, bezpieczeństwem na drogach oraz nowoczesnymi rozwiązaniami z dziedziny zarządzania i logistyki. Z referatami wystąpili:

  1. Karolina Powązka i Natalia Milewska – Technika kierowania pojazdem-przygotowanie się do jazdy;
  2. Robert Walczak – Spedycja i bezpieczeństwo;
  3. Agata Twardowska – Psychofizyczne uwarunkowania kierowania pojazdami;
  4. Gracja Balcerzak – Bezpieczeństwo systemu CMO w ruchu drogowym;
  5. Sebastian Wieczorek – Zintegrowane systemy zarządzania ruchem;
  6. Agata Wawrzkiewicz – Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego;
  7. Agnieszka Maciejewska – Zasady obowiązujące w ruchu drogowym;

 

W opiniach poseminaryjnych przeważało przekonanie, że skuteczny system bezpieczeństwa ruchu drogowego powinien być realizowany przede wszystkim poprzez zaangażowanie wysokiej klasy specjalistów, stosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych oraz edukację uczestników.  

Moderatorem seminarium była studentka Agnieszka Maciejewska, a podsumowania treści wystąpień dokonali: dziekan WNSiH doc. dr Jan Frąszczak oraz dyrektor ZSS
w Kaliszu mgr inż. Tomasz Stępniak.