VI Seminarium Naukowe z cyklu ,,Odkrywamy naukę”

,,Uwarunkowania destrukcyjne i utylitarne bezpieczeństwa antyterrorystycznego” były tematem VI Seminarium Naukowego dla studentów Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych z cyklu ,,Odkrywamy naukę”. Seminarium odbyło się 9 stycznia.

Tradycyjnie gospodarzami seminarium byli studenci – tym razem kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne  Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu oraz koła naukowego „Bezpieczeństwo i Obronność”.

Celem cyklicznych seminariów jest rozwijanie naukowych zainteresowań studentów oraz upowszechnianie wśród nich kompetencji z zakresu wiedzy i edukacji antyterrorystycznej, tym bardziej że wiek XXI to czas wzrostu terroryzmu na świecie, który stał się szczególnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Wystarczy wspomnieć ataki terrorystyczne na Nowy Jork, Madryt, Londyn czy Paryż.

Stąd też tematyka poszczególnych wystąpień skupiała się przede wszystkim na zagadnieniach, które określają terroryzm jako zjawisko historycznie zmienne, wielopłaszczyznowe i dynamiczne, występujące w różnych postaciach. Z referatami wystąpili studenci: Maciej Zdunek („Terroryzm na przestrzeni dziejów”), Dominika Łuczak („Metody walki grup terrorystycznych”), Dominika Przybyłek (,,Zjawisko islamskiego terroryzmu samobójczego kobiet”), Nikola Gołdyka („Media społecznościowe narzędziem terrorystów”), Aleksandra Strózik („Fizyczne zwalczanie terroryzmu – „PLATFORMA ATLAS”), Jakub Manikowski („Rola i zadania służb  w likwidacji skutków ataku terrorystycznego”) oraz Erwin Błasiak („Postmodern Terrorism – terroryzm ponowoczesny”).

W opiniach poseminaryjnych przeważało przekonanie, że nie tylko skuteczna polityka bezpieczeństwa państw powinna być realizowana przede wszystkim poprzez zaangażowanie specjalistów, stosowanie odpowiednich rozwiązań, w tym legislacyjnych, przynależność do sojuszy wojskowych i politycznych czy udział w międzynarodowych działaniach antyterrorystycznych, ale również szeroko propagowana wiedza i edukacja antyterrorystyczna.

Wprowadzenia do zagadnień dokonał gość seminarium dr Jan Frąszczak, prorektor uczelni. Natomiast dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych,  doc. dr  Beata Wenerska podsumowała prezentowane  treści. Sala wykładowa, w której odbywało się seminarium, zgromadziła studentów pierwszego i drugiego roku Wydziału  Nauk Społecznych i Humanistycznych, a Komitet Naukowy reprezentowali: dr Jan Frąszczak,  doc. dr Beata Wenerska,  dr Anna Ludwiczak, dr Paweł Kamiński  oraz mgr Damiana Łada.