W PWSZ o elektronicznych zwolnieniach lekarskich

Elektroniczne zwolnienia lekarskie, które o 1 lipca 2018 roku będą jedyną formą poświadczenia choroby pracownika, były głównym tematem warsztaów ,,Elektronizujemy ZUS”, które odbyły się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Wojciechowskiego.

Warsztaty zorganizował Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych kaliskiej uczelni, koło naukowe ,,Konto” oraz ostrowski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Główny temat – elektroniczne zwolnienia lekarskie, cieszył się ogromnym zainteresowaniem słuchaczy.

– Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA – relacjonowały przedstawicieli ostrowskiego oddziału ZUS. – Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane tylko do końca czerwca 2018, a od 1 lipca przyszłego roku lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

Przedstawiciele ZUS zapewniali, że wystawianie e-ZLA trwa krócej niż wypisywanie papierowego zwolnienia. Lekarz uzyskuje bowiem dostęp do danych pacjenta (ubezpieczonego), jego pracodawców (płatników składek) oraz członków jego rodziny – jeśli zwolnienie będzie wystawiane w celu opieki nad nimi. Gdy wpisze numer PESEL pacjenta, to pozostałe dane identyfikacyjne zostaną automatycznie uzupełnione przez system. Z kolei np. adres pacjenta czy dane płatnika lekarz będzie wybierał z wyświetlonej listy. Poza tym system weryfikuje datę początku okresu niezdolności z zasadami wystawiania zwolnień określonymi w przepisach oraz z ostatnim wystawionym zwolnieniem. Podpowiada również kod literowy A i D oraz numer statystyczny choroby (np. po wpisaniu fragmentu jej nazwy). Możliwy jest podgląd zaświadczeń lekarskich wystawionych wcześniej dla pacjenta, w tym w wyniku kontroli przez lekarza orzecznika ZUS.

System przypomina także lekarzowi o możliwości skierowania pacjenta na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS. W przypadku pozytywnej decyzji lekarza o skierowaniu na rehabilitację, system otworzy formularz wniosku ZUS PR-4 i wprowadzi automatycznie dane pacjenta. Lekarz będzie mógł od razu wystawić wniosek o rehabilitację i przesłać go w formie elektronicznej do ZUS w celu wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS.

Wystawione przez lekarza e-ZLA zostanie przekazane do ZUS automatycznie. Jeśli lekarze wybiorą elektroniczną formę wystawiania zwolnień nie będą musieli dostarczać zwolnień do ZUS oraz przechowywać drugiej kopii. Nie będzie też potrzeby pobierania w placówkach ZUS tzw. bloczków formularzy ZUS ZLA.

Warsztaty cieszyły się sporym zainteresowaniem studentów. Po ich zakończeniu każdy chętny mógł założyć osobisty profil na Platformie Usług Elektronicznych.