W PWSZ o prakseologii

W PWSZ o prakseologii

III konferencja naukowo – dydaktyczna ,,Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2019” odbyła się w ub. tygodniu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Tym razem naukowcy z całej Polski oraz studenci mówili o racjonalności w zarządzaniu oraz dowodzeniu.

Chciałbym gorąco podziękować za zaproszenie na dzisiejszą konferencję – powiedział podczas uroczystego otwarcia prorektor kaliskiej uczelni, doc. dr Jan Frąszczak. – Cieszę się, że po krótkiej przerwie, która miała miejsce w roku 2018, cykl spotkań naukowych pod wspólnym tytułem ,,Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu” został wznowiony i zapewne będzie kontynuowany w kolejnych latach. Szanowni Państwo – myślę, że w tym gronie, trudno się nawzajem przekonywać do rangi i znaczenia problematyki zarządzani i dowodzenia, a także racjonalności w tym procesie. Doskonale wiemy, że niezależnie od tego, jaką bazą materialną dysponujemy, niezależnie od tego, w jakich uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych przychodzi nam funkcjonować o sukcesie decyduje człowiek i jego umiejętności związane z prawidłowym prowadzeniem procesu zarządzania i dowodzenia. Wiem dobrze, że problematyka dzisiejszej konferencji jest szczególnie ważna dla Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych naszej uczelni i zajmuje, zarówno w pracach dydaktycznych, jak i  naukowych, należne jej miejsce. Dlatego pozwólcie Państwo, że podziękuję organizatorom tej konferencji, na czele z profesorem Jarosławem Wołejszo, którzy doprowadzili do tego naukowego spotkania. Jestem pewien, że autorzy prezentacji gwarantują wysoki poziom swoich wystąpień. Cieszę się również niezmiernie, że organizatorzy przewidzieli podczas konferencji wystąpienia studentów – właśnie ta część konferencji jest dla nas szczególnie ważna. W imieniu Kierownictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, pragnę życzyć owocnych obrad, konstruktywnych wniosków, a gościom, dziękując za skorzystanie z zaproszenia, chcę życzyć miłego pobytu w naszej Uczelni.

Bardzo się cieszę, że znów spotykamy się w naszej uczelni – przyznała z kolei Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych, doc. dr Beata Wenerska. – Prakseologia połączyła nas już po raz trzeci –  pierwszy w 2016 roku, gdy dyskutowaliśmy na temat skuteczności w zarządzaniu i dowodzeniu. W kolejnym, 2017 roku, interesowała nas przede wszystkim ekonomiczność w zarządzaniu, a dzisiaj naszym hasłem przewodnim jest ,,Racjonalność w zarządzaniu, racjonalność w dowodzeniu”. Prakseologia jest tak naprawdę nauką uniwersalną, interdyscyplinarną, z której wiedzę czerpią nie tylko ekonomiści, ale również socjolodzy, psycholodzy i to jest na dobrą sprawę wyjątkowa, ponadprzeciętna wartość. Dzisiaj, o wielu aspektach związanych z prakseologią, będą opowiadać nasi goście – wyjątkowi  naukowcy – prof. dr hab. Stanisław Tkaczyk, prof. dr hab. Marek Wrzosek, a także doktorzy: dr hab. Katarzyna Skroban, dr Andrzej Kamiński, płk. dyplomowany Krzysztof Gramsz, mjr mgr inż. Beata Osiak, a także pracownicy naszej uczelni: prof. dr hab. Jan Posobiec, prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo, prof. dr hab. Grzegorz Raubo, dr hab. inż. Tomasz Rubaj, dr hab. inż. Marek Kubiński i dr Anna Maczasek. Wszyscy Państwo podzielą się z nami wiedzą, doświadczeniem, pobudzą do dyskusji i doprowadzą do interesujących wniosków.

Pozwólcie Państwo, że ja również, mimo, że zrobił to wcześniej prorektor doc. dr Jan Frąszczak, w imieniu nas wszystkich podziękuję ,,ojcu chrzestnemu” tych spotkań, prof. dr hab. inż. Jarosławowi Wołejszo, bez którego inicjatywy i olbrzymiego zaangażowania, nasze poprzednie spotkania, ale również to dzisiejsze, nie miałyby miejsca.

Sam prof. Jarosław Wołejszo po raz kolejny zaskoczył uczestników konferencji – tym razem – podczas inauguracyjnego spotkania, połączył się telefonicznie z prof. Witoldem Kieżunem, który ze względów zdrowotnych nie mógł osobiście przyjechać do Kalisza. Dzięki łączności telefonicznej, wybitny polski naukowiec i przedstawiciel polskiej szkoły prakseologicznej, nie tylko życzył uczestnikom konferencji owocnych obrad, ale wygłosił kilkuminutowy wykład, który słuchacze nagrodzili gromkimi brawami.

Konferencja trwała dwa dni – 7 marca odbyły się dwa panele: pierwszy, dotyczył racjonalności w zarządzaniu, a drugi racjonalności w dowodzeniu. Z kolei 8 marca odbył się panel studencki, nad którym czuwali dr inż. Norbert Prusiński oraz dr inż. Sławomir Wronka.