Warsztaty ,,e-PIT 2018″

Warsztaty ,,e-PIT 2018″

Warsztaty ,,e-PIT 2018” odbyły się w kaliskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Spotkanie zorganizował Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych kaliskiej uczelni, koło naukowe ,,Konto” oraz Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy. Prowadząca szkolenie Anna Śmigielska – kierownik Referatu Obsługi Bieżącej Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu przedstawiła szczegółowe kwestie dotyczące elektronicznych PIT, a także udzieliła wyczerpujących odpowiedzi na pytania, związane z tym zagadnienie.