Warsztaty strzeleckie w PWSZ

Warsztaty strzeleckie w PWSZ

Na strzelnicy sportowej w Nowolipsku k. Chocza odbyły się zajęcia praktyczne studentów Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, w ramach modułu ,,Wyszkolenie strzeleckie specjalne”.

W  niedzielę, 7 kwietnia, studentów II roku studiów licencjackich niestacjonarnych na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne  szkolili wykładowcy uczelni – dr  hab. Ireneusz Dziubek oraz  mgr Lech Kudła. Było to już drugie spotkanie w terenie, lecz tym razem zakończone wystawieniem ocen i podsumowaniem uzyskanych umiejętności strzeleckich.

Spotkaniu towarzyszyła ostra dyscyplina –  porównywalna z tą, która panuje podczas zajęć dla służb i formacji, szkolnych w obsłudze broni palnej w warunkach bojowych. Wcześniej wszyscy kandydaci musieli zaliczyć test zawierający „Ogólne zasady bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim” i „Strzeleckie zasady bezpieczeństwa na strzelnicy”. Z uwagi na różnorodne zagrożenia związane z dostępem do bojowej broni i  amunicji, nie można tam było popełnić ani jednego błędu. Do tego jeszcze wielogodzinne treningi obsługi broni w systemie bezstrzałowym na uczelni…

Całość zwieńczyły strzelania praktyczne, w trakcie których przydały się wcześniej wypracowane umiejętności hhw postaci bezpiecznego posługiwania się bronią, manualnej jej  obsługi czy przyjmowania stabilnych postaw strzeleckich. Studenci wykonywali zaplanowane ćwiczenia, strzelając zarówno w postawach statycznych, jak i dynamicznych. Korzystano z różnorodnej broni, a w tym z pistoletów: ,,P-83″, ,,Glock 17″, ,,Jericho” i  ,,Taurus”. Wśród użytych pistoletów maszynowych były: ,,Uzi”, ,,Glauberyt”, ,,RAK” i ,,PPS”. Nie zabrakło także klasycznych karabinków szturmowych systemu ,,Kałasznikowa” i strzelb typu ,,Mossberg”.

Studenci ze zrozumieniem odnieśli się do wysokich wymagań wyszkolenia strzeleckiego. Panowała wzorowa dyscyplina i porządek organizacyjny. Po raz pierwszy też wszyscy zdali egzamin praktyczny z wynikiem dobrym i wyższym! Gratulacje!!!

W gronie wszystkich strzelających za najlepszych  uznano: Konrada Karasińskiego (1.), Konrada Kanię (2.), Rafała Biesiadę (3.), Ryszarda Gruszkę (4.) i Damiana Raźniaka (5.). Dla wyróżnionych nagrodą stała się możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w dodatkowym strzelaniu z ręcznego karabinu maszynowego ,,DP wz. 28″.

We wszystkich zajęciach wykładowcom pomagali wolontariusze z kaliskiej PWSZ – miłośnicy broni oraz  strzelectwa sportowego. Niezbędny sprzęt strzelecki użyczył Ośrodek Doskonalenia Zawodowego z Grabowa n. Prosną (Grupa „COMBAT”), a możliwość pożegnalnego ogniska stworzył  gospodarz obiektu w Nowolipsku.

Tekst i zdjęcia: Oliwia Haja