Wigilia dla dzieci w PWSZ

Wigilia dla dzieci w PWSZ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu wróciła do tradycji i wspólnie ze stowarzyszeniem ,,Kaliszanie 2000” ponownie zorganizowała wigilię dla samotnych matek i dzieci z ubogich rodzin. Obdarowano w sumie 150 dzieci i 50 dorosłych.

Uroczystość odbyła się w minioną niedzielę 16 grudnia, a swoją obecnością uświetnili ją: JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, prof. Andrzej Wojtyła, prorektorzy prof. Andrzej Kołodziej i dr Jan Frąszczak, a także prezydent miasta Kalisza – Krystian Kinastowski.

Zebranych powitał Kazimierz Matusiak – kanclerz uczelni, a jednocześnie prezes stowarzyszenia ,,Kaliszanie 2000”, który podkreślił rolę Świąt Bożego Narodzenia w życiu każdego człowieka, a także podziękował darczyńcom za wsparcie. – Bez was moi drodzy, nie byłoby możliwe zorganizowanie wigilii nie tylko tak pięknej, ale w ogóle żadnej. Dlatego w imieniu wszystkich obdarowanych, raz jeszcze dziękuję – powiedział w krótkim wystąpieniu. Następnie przyszedł czas na życzenia od rektora uczelni i prezydenta miasta Kalisza. Po nich ks. Sławomir Kostrzewa, proboszcz parafii pw. Świętej Rodziny, odczytał fragment Ewangelii, mówiący o narodzeniu Jezusa Chrystusa, a ks. prałat Jacek Plotę, kustosza Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa udzielił zebranym błogosławieństwa. Nie zabrakło również dzielenia się opłatkiem i kosztowania tradycyjnych wigilijnych potraw. O świąteczną atmosferę zadbali ponadto Dariusz Sosiński – prowadzący spotkanie i wyjątkowa artystka – Katarzyna Puma Piasecka, która wystąpiła z recitalem kolęd w wyjątkowych aranżacjach.