Władze PWSZ na konferencji KRePSZ-u

26-27 października JM  Rektor prof. Magdalena Pisarska Krawczyk i prorektor doc. dr Jan Frąszczak udział wzięli w XXVII Zgromadzeniu Plenarnym Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych w Warszawie.

W czasie spotkania wystąpili m.in.: wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego – dr Jarosław Gowin, który omówił Ustawę 2.0 – jej założenia i ścieżkę legislacyjną, a  opinię rektorów uczelni zawodowych na temat tej ustawy, wyrażoną w ankietach, przedstawili – rektor PWSZ we Włocławku dr Małgorzata Legiędź – Gałuszka i prorektor ds. nauczania i studentów PWSZ we Włocławku – dr Robert Musiałkiewicz. Modele finansowania profilu praktycznego w publicznych uczelniach zawodowych zaprezentował prof. dr hab.
Krzysztof Diks (Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej), natomiast prof. UJ dr hab. Radosław Rybkowski (z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego) omówił ustawowe rozwiązania publicznych uczelni zawodowych w Polsce i za granicą. Konferencja zakończyła się dyskusją rektorów.