Rektor Magdalena Pisarska Krawczyk

Rektor
prof. dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk

Prorektor ds. Badań i Rozwoju prof. ndzw. dr hab. Krzysztof Walczak

Prorektor ds. Badań i Rozwoju
prof. dr hab. Krzysztof Walczak

Prorektor ds. Finansów i Organizacji

Prorektor ds. Finansów i Organizacji
doc. dr Jan Frąszczak

Kanclerz mgr Aleksandra Adamiak

Kanclerz
mgr Aleksandra Adamiak

 

Władze Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych

 • Dziekan doc. dr Beata Wenerska
 • Prodziekan dr Anna Ludwiczak
 • Prodziekan dr Paweł Kamiński

Władze Wydziału Politechnicznego

 • Dziekan prof. nadzw. dr hab. inż. Karol Prałat
 • Prodziekan dr Ryszard Maciejewski
 • Prodziekan dr inż. Radosław Pytliński

Władze Wydziału Medycznego

 • Dziekan dr n. farm. Marek Chuchracki
 • Prodziekan ds. organizacyjnych i badań naukowych dr n. med. Violetta Cebulska
 • Prodziekan ds. kształcenia praktycznego i podyplomowego dr n. o zdr. Katarzyna Juszczak
 • Prodziekan ds. studenckich dr n. med. Violetta Koźlak

Władze Wydziału Rehabilitacji i Sportu

 • Dziekan: dr Arkadiusz Janiak
 • Prodziekan dr Piotr Szewczyk

Władze Wydziału Medyczno-Społeczno-Technicznego we Wrześni

 • Dziekan: p.o. dr hab. inż. Tomasz Kiczkowiak

Wydawnictwo Uczelniane

Redaktor Naczelny Wydawnictwa Uczelnianego – dr Elżbieta Steczek-Czerniawska

Biblioteka Uczelniana

Dyrektor Biblioteki – dr Małgorzata Bańkowska

Ośrodek Badań Regionalnych – Kierownik dr inż. Zbyszko Szmaj

Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych – Dyrektor Prof. zw. dr inż. Jan Chajda

Międzywydziałowe Studium Języków Obcych – Kierownik mgr Rafał Gaczyński

Międzywydziałowy Zakład Matematyki i Statystyki – Kierownik prof. dr hab. Mirosław Krzyśko

Pełnomocnicy:

Dr Anna Maczasek – Pełnomocnik ds. jakości kształcenia

Mgr inż. Bartosz Spychalski – Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością

Dr Aneta Pisarska – Pełnomocnik ds. kontroli zarządczej

Mgr Halina Warsiewicz – Pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych

Dr inż. Dariusz KasprzakPełnomocnik do spraw Informacji Patentowej i Ochrony Własności Intelektualnych

Płk. mgr inż. Janusz Woźniak – Pełnomocnik Rektora ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obrony cywilnej

Koordynatorzy:

Dr Anna Matuszewska – Uczelniany Koordynator ds. Organizacji Studiów Podyplomowych

Dr Tatiana Manasterska – Uczelniany Koordynator Programu LLP-Erasmus

PWSZ w Kaliszu zatrudnia fachowców znakomicie łączących umiejętności interpersonalne i wiedzę teoretyczną z doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi. Co ważne, wszyscy nauczyciele akademiccy swoją wiedzę przekazują studentom w sposób praktyczny, a ich dorobek naukowy z zakresu różnorodnych dziedzin zapewnia wysoki poziom kształcenia.