Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia licencjackie 3 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • matematyka
 • geografia lub historia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Budownictwo

Studia inżynierskie, 3,5 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • matematyka
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Elektroradiologia

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • biologia
 • fizyka
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Elektrotechnika

Studia inżynierskie, 3,5 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • matematyka
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Fizjoterapia

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • biologia
 • fizyka
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Informatyka

Studia inżynierskie, 3,5 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • matematyka
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Inżynieria środowiska

Studia inżynierskie, 3,5 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • matematyka
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Inżynieria środowiska

Studia magisterskie, 2 letnie lub 1,5 roczne drugiego stopnia
  Kryterium:
 • ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

Kosmetologia

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • biologia
 • chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Mechanika i budowa maszyn

Studia inżynierskie, 3,5 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • matematyka
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Mechanika i budowa maszyn

Studia magisterskie, 2 letnie drugiego stopnia
  Kryterium:
 • ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

Mechanika i budowa maszyn – wydział we Wrześni

Studia inżynierskie, 3,5 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • matematyka
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Obronność państwa

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • matematyka
 • geografia lub historia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Obronność państwa

Studia magisterskie, 2 letnie drugiego stopnia
  Kryteria
 • ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

Pielęgniarstwo

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • biologia
 • chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Pielęgniarstwo

Studia magisterskie, 2 letnie drugiego stopnia
  Kryterium
 • ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

Pielęgniarstwo*

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • biologia
 • chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Położnictwo

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • biologia
 • chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Ratownictwo medyczne

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • biologia
 • chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Technologia żywności i żywienie człowieka*

Studia inżynierskie, 3,5 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • matematyka
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Wychowanie fizyczne

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • biologia
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym

Studia magisterskie, 2 letnie drugiego stopnia
  Kryterium:
 • ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

Zarządzanie

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • matematyka
 • geografia lub historia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Zarządzanie biznesem międzynarodowym

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia, prowadzone w języku angielskim.
  Konkurs świadectw:
 • matematyka
 • geografia lub historia
 • język polski
 • język angielski

Zarządzanie i dowodzenie

Studia magisterskie, 2 letnie drugiego stopnia
  Kryteria
 • ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia