Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia licencjackie 3 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • matematyka
 • geografia lub historia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Budownictwo

Studia inżynierskie, 3,5 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • matematyka
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Elektroradiologia

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • biologia
 • fizyka
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Elektrotechnika

Studia inżynierskie, 3,5 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • matematyka
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Fizjoterapia

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • biologia
 • fizyka
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Fizjoterapia nowość

Studia jednolite magisterskie, 5 letnie drugiego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • biologia
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Informatyka

Studia inżynierskie, 3,5 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • matematyka
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Inżynieria środowiska

Studia inżynierskie, 3,5 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • matematyka
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Inżynieria środowiska

Studia magisterskie, 2 letnie lub 1,5 roczne drugiego stopnia
  Kryterium:
 • ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

DIETETYKA*

Informacje ogólne: Typ studiów: pierwszego stopnia, licencjackie Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Czas trwania: 6 semestrów  (3 lata) Praktyka zawodowa: 18,5  tygodnia   konkurs świadectw: biologia fizyka lub chemia język polski jeden język obcy nowożytny   adres: ul. Kaszubska 13, 62-800 Kalisz (Wydział Rehabilitacji i Sportu) * kierunek zostanie uruchomiony po nadaniu przez Ministra Nauki […]

Kosmetologia

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • biologia
 • chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

KOSMETOLOGIA*

          Kierunek  KOSMETOLOGIA*   Informacje ogólne: Typ studiów: drugiego stopnia, magisterskie Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Czas trwania: 4 semestry  (2 lata) Praktyka zawodowa: …….   kryteria: ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia   adres: ul. Kaszubska 13, 62-800 Kalisz (Wydział Medyczny)   * kierunek zostanie uruchomiony po nadaniu przez Ministra Nauki i […]

Mechanika i budowa maszyn

Studia inżynierskie, 3,5 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • matematyka
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Mechanika i budowa maszyn

Studia magisterskie, 2 letnie drugiego stopnia
  Kryterium:
 • ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

Mechanika i budowa maszyn – wydział we Wrześni

Studia inżynierskie, 3,5 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • matematyka
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Obronność państwa

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • matematyka
 • geografia lub historia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Obronność państwa

Studia magisterskie, 2 letnie drugiego stopnia
  Kryteria
 • ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

Pielęgniarstwo

Studia licencjackie, 3 lub 3,5 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • biologia
 • chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Pielęgniarstwo

Studia magisterskie, 2 letnie drugiego stopnia
  Kryterium
 • ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

Pielęgniarstwo – studia pomostowe

Studia pomostowe, 2-3 semestralne
  Kryteria
 • j. polski
 • j. obcy nowożytny,
 • biologia,
 • chemia,
 • ocena z egzaminu dyplomowego ze szkoły medycznej

Pielęgniarstwo wydział we Wrześni

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • biologia
 • chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Położnictwo

Studia licencjackie, 3 lub 3,5 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • biologia
 • chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Położnictwo – studia pomostowe

Studia pomostowe, 2 semestralne
  Kryteria
 • j. polski
 • j. obcy nowożytny,
 • biologia,
 • chemia,
 • ocena z egzaminu dyplomowego ze szkoły medycznej

Ratownictwo medyczne

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • biologia
 • chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Technologia żywności i żywienie człowieka

Studia inżynierskie, 3,5 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • matematyka
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Wychowanie fizyczne

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • biologia
 • fizyka lub chemia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym

Studia magisterskie, 2 letnie drugiego stopnia
  Kryterium:
 • ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

Zarządzanie

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • matematyka
 • geografia lub historia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny

Zarządzanie biznesem międzynarodowym

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia, prowadzone w języku angielskim.
  Konkurs świadectw:
 • matematyka
 • geografia lub historia
 • język polski
 • język angielski

Zarządzanie i dowodzenie

Studia magisterskie, 2 letnie drugiego stopnia
  Kryteria
 • ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

Zarządzanie* wydział we Wrześni

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia
  Konkurs świadectw:
 • matematyka
 • geografia lub historia
 • język polski
 • jeden język obcy nowożytny