Wybrano przewodniczącego Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych

Wybrano przewodniczącego Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych

Prof. Donat Mierzejewski, rektor Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, został wybrany przewodniczącym Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych. Posiedzenie prezydium rady związku odbyło się we wtorek w kaliskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Zastępcą przewodniczącego będzie rektor – elekt Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie – prof. Artur Zimny, a dotychczasowy rektor konińskiej uczelni – prof. Mirosław Pawlak – został wybrany redaktorem naczelnym Wydawnictwa Związku Wielkopolskich Uczelni Zawodowych. Właśnie powołanie do życia wydawnictwa było istotnym punktem porządku obrad. Członkowie prezydium rady zgodzili się, że takie wydawnictwo jest potrzebne, a jego podstawowym zadaniem będzie wydawanie i rozpowszechnianie prac naukowych, materiałów informacyjnych oraz innych opracowań, służących potrzebom i rozwojowi Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych. Wydawnictwo jest zobowiązane do wydawania monografii, podręczników i skryptów, materiałów informacyjnych lub promocyjnych, a także innych opracowań, w tym w wersji elektronicznej.

Posiedzenie prezydium rady związku odbyło się w Kaliszu, ale prof. Maciej Pietrzak, rektor leszczyńskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego, łączył się z zebranymi za pośrednictwem Internetu.