Międzywydziałowe Studium Języków Obcych

Głównym zadaniem Studium jest organizacja oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych w formie lektoratów, w tym języków specjalistycznych, na wszystkich wydziałach uczelni. W ramach działalności jednostki organizowane są również językowe egzaminy kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o wyjazd studyjny lub praktykę w ramach Programu LLP-Erasmus. Pracownicy Studium obok prowadzenia zajęć dydaktycznych pracują także nad przygotowywaniem skryptów do nauki języka specjalistycznego dla wszystkich kierunków uczelni oraz biorą czynny udział w konferencjach z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych. Obecnie studenci naszej uczelni mają możliwość wyboru języka obcego spośród angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz hiszpańskiego.

 

Kierownik MSJO PWSZ:

 

mgr Rafał Gaczyński

 

ul. Nowy Świat 4 pok. 5

tel. 62 76 79 517

 

Zespół języka angielskiego:

 

 1. mgr Agata Czepik
 2. mgr Beata Gradowska
 3. mgr Izabela Kolasińska
 4. mgr Katarzyna Kubasik
 5. mgr Iwona Kulińska-Badio
 6. mgr Katarzyna Mak
 7. mgr Magda Poniatowska
 8. mgr Sylwia Sadowska
 9. mgr Grażyna Wujkowska
 10. mgr Maria Ciesielska-Ciupek
 11. mgr Małgorzata Khamari

 

Język niemiecki:

 

 1. mgr Rafał Gaczyński

 

Język rosyjski:

 

 1. mgr Kazimierz Matusiak

 

Język hiszpański:

 

 1. mgr Sylwia Sadowska

 

Pokoje lektorów:

ul. Nowy Świat 4 pok. 49

ul. Kaszubska 13 pok. 127

Kampus PWSZ ul. Poznańska 201-205 pok. 125