Wydział Medyczno-Społeczno-Techniczny we Wrześni

Struktura

Władze wydziału

  • Dziekan dr inż. Dariusz Kasprzak
  • Prodziekan dr inż. Przemysław Borecki

Działalność dydaktyczna

Realizowane kierunki studiów

studia I stopnia, inżynierskie:

  • mechanika i budowa maszyn – studia stacjonarne i niestacjonarne

studia I stopnia, licencjackie:

  • pielęgniarstwo
    studia 6 semestralne  – stacjonarne
    studia 7 semestralne  – stacjonarne

Siedziba wydziału

Września
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

ul. Wojska Polskiego 2

Plany zajęć

UWAGA!

OD DNIA 11.03.2020-16.04.2020 ODWOŁANE ZOSTAJĄ ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Studia I stopnia niestacjonarne

Harmonogram 2019 2020

Plan zajęć – Mechanika i Budowa Maszyn

Plany na kwarantannę II sem

Plany na kwarantannę IV sem

Plany na kwarantannę VI sem

plan 2 sem lato 1-4

plan 4 sem lato 1-4

plan 6 sem letni 1-4