Wydział Medyczno-Społeczno-Techniczny we Wrześni

Struktura

Władze wydziału

  • Dziekan dr inż. Dariusz Kasprzak
  • Prodziekan dr inż. Przemysław Borecki

Działalność dydaktyczna

Realizowane kierunki studiów

studia I stopnia, inżynierskie:

  • mechanika i budowa maszyn – studia stacjonarne i niestacjonarne

studia I stopnia, licencjackie:

  • pielęgniarstwo
    studia 6 semestralne  – stacjonarne
    studia 7 semestralne  – stacjonarne

Siedziba wydziału

Września
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

ul. Wojska Polskiego 2

Plany zajęć

Studia I stopnia niestacjonarne

Harmonogram 2019 2020

Plan zajęć – Mechanika i Budowa Maszyn

plan 1 semestr

plan 3 semestr

plan 5 semestr

plan 7 semestr