Wydział Medyczno-Społeczno-Techniczny we Wrześni

Struktura

Władze wydziału:

  • Dziekan dr Urszula Kropaczewska

Działalność dydaktyczna

Realizowane kierunki studiów

studia I stopnia, inżynierskie:

  • mechanika i budowa maszyn – studia stacjonarne i niestacjonarne

studia I stopnia, licencjackie:

  • pielęgniarstwo
    studia 6 semestralne  – stacjonarne
    studia 7 semestralne  – stacjonarne

Siedziba wydziału

Września
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej

ul. Wojska Polskiego 2

Ogłoszenia

W oparciu o Zarządzenie Nr 0300.68.V.2020 Rektora PWSZ w Kaliszu z dnia 27 maja 2020 roku paragraf 8 prosimy o to aby:

– korzystać z drogi kontaktu mailowego lub telefonicznego,

– ograniczyć wizyty w Dziekanacie do niezbędnego minimum,

– umawiać się na wizyty w Dziekanacie telefonicznie lub mailowo na konkretny dzień i godzinę,

– podczas wizyty w Dziekanacie zasłaniać usta i nos (maseczka, przyłbica)

i dezynfekować ręce lub zakładać rękawiczki jednorazowe,

– wchodzić do Dziekanatu pojedynczo,

-czekając na wejście do Dziekanatu zachować odstęp 2 m od innych osób.


sesja letnia 19 20 niestacjonarne Wrzesnia


Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 0300.71.V.2020 termin złożenia prac dyplomowych zostaje przedłużony do 31.08.2020. Dotyczy to studentów, którym wyznaczony termin złożenia prac dyplomowych przypadł na czas zawieszenia zajęć.

Zarządzenie Rektora Nr 0300.71.V.2020


Z0300.066.V.2020 27.05.2020 zawieszenie kształcenia na studiach w okresie zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 w PWSZ w Kaliszu-1

Z0300.062.V.2020 22.05.2020 zasady funkcjonowania Uczelni w okresie od 25-31 maja 2020 roku

Prośba o wzięcie udziału w badaniu naukowym. Kwestionariusz jest dobrowolny, skierowany do osób studiujących w Polsce, a ankieta jest anonimowa i zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi poufności i ochrony danych. Poniżej link do strony badania naukowego:

https:/forms.gle/9DgB97FjnkhUy9cT9

 

Z0300.056.V.2020 15.05.2020 zasady funkcjonowania Uczelni w okresie od dnia 16-24.05.2020 r.

Z0300.047.V.2020 30.04.2020 szczególny tryb przeprowadzania egazminów i zaliczeń w okresie zawieszenia zajęć dydakt. w trybie tradycyjnym…

Z0300.046.V.2020 30.04.2020 tryb przeprowadzania oraz organizacji egazminów dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć dydakt. w trybie tradycyjnym…

 

Z0300.043.V.2020 23.04.2020 przedłużenie terminu opłat za usługi edukacyjne

Komunikat Rektora 09 04 2020

Komunikat Rektora 24.03.2020

Z0300.030.V.2020 24.03.2020 odroczenie terminów pobierania opłat za studia

Komunikat Rektora dla studentów mieszkających w Domu Studenta

KORONAWIRUS – informacje

koronawirus 1

koronawirus 2

Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne

telefony

 

Informacja dla dyplomantów

DRUKI DO POBRANIA DLA DYPLOMANTÓW

Podanie do Dziekana egz_dypl_zdalny_w_uczelni Września

StronaTytułowa_

Oświadczenie nowe 21 05 19

Wniosek_o_wydanie_odpisu_dyplomu_lub_suplementu_do_dyplomu_ukończenia_studiów_w_tłumaczeniu_na_język_obcy_FORM