Wydział Medyczny

Struktura

Władze wydziału

 • Dziekan dr hab. n. med. Jacek Piątek
 • Prodziekan ds. organizacyjnych i badań naukowych dr n. med. Violetta Cebulska
 • Prodziekan ds. kształcenia praktycznego i podyplomowego dr n. o zdr. Katarzyna Juszczak
 • Prodziekan ds. studenckich dr n. med. Violetta Koźlak

Katedry:

 • Katedra Pielęgniarstwa – Kierownik prof. nadzw. dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk
 • Katedra Położnictwa – Kierownik prof. dr hab. n. med. Dariusz Samulak
 • Katedra Medycyny Ratunkowej – Kierownik prof. nadzw. dr hab. n. med. Sławomir Graczyk
 • Katedra Kosmetologii – Kierownik prof. dr hab. n. med. Marian Sygit
 • Katedra Elektroradiologii – Kierownik prof. nadzw. dr hab. n. med. Dariusz Kowalczyk

Działalność dydaktyczna

Realizowane kierunki studiów

studia I stopnia, licencjackie:

 • kosmetologia – studia stacjonarne i niestacjonarne
 • pielęgniarstwo – studia stacjonarne
 • pielęgniarstwo – studia niestacjonarne (pomostowe)
 • położnictwo – studia stacjonarne
 • położnictwo – studia niestacjonarne (pomostowe)
 • ratownictwo medyczne – studia stacjonarne i niestacjonarne

 

studia II stopnia, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne:

 • pielęgniarstwo

 

  Kadra dydaktyczna