Ogłoszenia ogólne


DYŻUR DR A. BALCERZAK :

19.09. godz. 16.00 – 18.00

26.09. godz. 16.00 – 18.00


obrona 10.07. ER  korekta


obrona 11.07. ER


obrona 05.07. ER


Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego


obrona 17.06.


UWAGA!

Zarządzeniem Rektora w dniu 31.05 od godziny 14.00 zostały ustalone godziny rektorskie


KONFERENCJA FitMedical

Serdecznie zapraszamy. Udział bezpłatny.

Miejsce : MTP, ul. Głogowska 14, Poznań


Zarządzenie Rektora –  dzień 26.05.2019 dniem rektorskim.


Zarządzeniem Nr 0300.35.V.2019 Rektora PWSZ w dniu 10 maja 2019 roku od godziny 17.00 zostały ustalone godziny rektorskie.


ANKIETA – URZĄD MARSZAŁKOWSKI


UWAGA!

WSZYSCY STUDENCI KIERUNKU ELEKTRORADIOLOGIA PROSZENI SĄ O WYMIANĘ LUB ODEBRANIE DAWKOMIERZY W DZIEKANACIE Pok 126 DO DNIA 16.05.2019

 

OGŁOSZENIE DYPLOM


NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ – STRAŻ GRANICZNALegia Akademicka


Terminy dyżurów   lek. M. Pietrzyka w semestrze letnim 2018/2019

01.03 18.30-19.30

12.03, 19.03, 16.04 12.00-14.00

20.03, 27.03, 15.04 10.15 – 13.00

06.05 12.45-14.45

26.03, 08.05 12.00-14.00

15.05 13.00-15.00

12.06 10.30-12.30

15.06 10.00-16.00


TERMINY KONSULTACJI DR INŻ M. POŚPIECHA

_2018-2019 – Konstultacje – SEMESTR LETNI – T-1 _ T-15


UWAGA!

W dniach 22.02 o godz. 11.00 – studenci stacjonarni i 23.02 o godz. 10.00 – studenci niestacjonarni w pok. 108 odbędzie się okresowe badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Na badanie należy się zgłosić z książeczką, wynikiem z sanepidu i skierowaniem na badanie (do odbioru w pok. 101).

Studenci 3 roku bez badań: 27023, 27029!


UWAGA !!!

Wszyscy studenci Wydziału Medycznego są zobowiązani do  złożenia kompletnie uzupełnionej karty okresowych osiągnięć do Dziekanatu (p. 126)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2019 r.

UWAGA !

Wszyscy studenci, którzy nie złożyli zaświadczenia o szczepieniu oraz z sanepidu proszeni są w trybie pilnym do dnia 22.01.19 r o dostarczenie dokumentów (pok. 101 )UWAGA !!! Studenci pierwszego roku  na Wydziale Medycznym zobowiązani są do udokumentowania wykonania następujących badań i szczepień w czasie do 30 listopada 2018 r.):

  1. Szczepienia przeciw WZW typ B – 3 dawki – w cyklu 0,1,6 miesięcy tj. zaświadczenie z przychodni zawierające daty wykonania przy każdej dawce (dzień, miesiąc, rok) zapisane w karcie szczepień lub książeczce zdrowia
  2. Szczepienie przeciw tężcowi – tylko studenci kierunku ratownictwo medyczne tj. zaświadczenie z przychodni
  3. Badanie na nosicielstwo Salmonella – Shigella wynik badania z sanepid

 

Do kserokopii  zaświadczeń należy dołączyć dodatkowe informacje: imię i  nazwisko,  pełną informację dot. studiów tj. kierunek,  I lub II stopień,  tryb –dzienny, niestacjonarny, rok studiów , rok akademicki  oraz  numer tel. kontaktowego. Kserokopię zaświadczeń należy złożyć do pok. 101, ul. Kaszubska 13

Studenci, którzy nie mają badania sanepidu mają możliwość uzyskania zaświadczenia na bezpłatne badanie, ale tylko do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu. Studenci, którzy chcą pobrać zaświadczenie proszeni są o zgłoszenie się do  pok. 101, ul. Kaszubska 13. (tel. 62 7679605)

Nie złożenie wymaganych dokumentów będzie skutkowało nie dopuszczeniem do zajęć praktycznych i praktyki zawodowej!!!


Uwaga elektroradiologia  I rok 

W dniu 06.09.2019 roku o godz. 10.00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z lek. M. Pietrzykiem .

ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

Ćwiczenia z Anatomii z lek. M. Pietrzykiem z dn. 7.05 zostały przełożone na 17.05 w godz. 15.30 – 17.45


ELEKTRORADIOLOGIA ROK III

Zajęcia praktyczne gr.2  z mgr U. Sobocką – Kurdyk z dnia 14.05 zostały przełożone na dzień 15.05 w godz. 12.00 – 15.45


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

W dniu 8.05 zostały odwołane zajęcia z Higieny z elementami epidemiologii z dr P. Wojtyłą – Buciora.


ELEKTRORADIOLOGIA ROK III

Zajęcia praktyczne z mgr U. Sobocką – Kurdyk w dniu 29.05 (gr. 3) odbędą się w godz. 12.00 – 15.45 i z dnia 6.06 (gr. 1) zostały przełożone na 31.05 w godz. 15.30 – 19.15.


ELEKTRORADIOLOGIA ROK III

Ćwiczenia z prof. Bemem będą odbywały się w godzinach: od 11.15 – 15.00 i 15.30 – 19.15.


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

Ćwiczenia z Anatomii z lek. M. Pietrzykiem z dn. 16.04 zostały przełożone na dzień 17.05 (godzina zajęć bez zmian)


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I i II

Studenci o poniższych numerach albumu w trybie pilnym proszeni są o dostarczenia brakujących dokumentów (ubezpieczenia, szczepienia, badania sanepidowskiego) do pok. 101, tel. 62 7679605. Nie dostarczenie dokumentów będzie skutkowało nie dopuszczeniem do zajęć praktycznych w szpitalu!!!

29409, 29416, 28096, 29654, 27541


Studenci studiów stacjonarnych!

Dział Socjalny informuje, że od 08.02.19 r. do 01 MARCA 2019 r. należy odebrać

DECYZJE POZYTYWNĄ
na rok akademicki 2018/2019 dotyczącą stypendium:

socjalnego

– dla osób niepełnosprawnych

rektora dla najlepszych studentów

Wydział Politechniczny – odbiór w Dziekanacie

Wydział Medyczny – odbiór w Dziekanacie

 Wydział Rehabilitacji i Sportu – odbiór w Dziekanacie

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych –w Dziale Socjalnym, pokój nr 45

Studenci studiów niestacjonarnych otrzymają decyzje pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru.


UWAGA STUDENCI !!!

Informacja dotycząca zajęć z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Od dnia 18.02 (poniedziałek) do 22.02 (piątek)

na Kampusie PWSZ (ul. Poznańska 201-205)

 odbywać się będą zapisy do grup

z wychowania fizycznego

  1. przedstawionego poniżej harmonogramu.

Każdy student ma obowiązek osobiście zapisać  się

na wybrane przez siebie zajęcia.

 

Prowadzone będą zajęcia w zakresie następujących form aktywności ruchowej:

siłownia-fitness, badminton, piłka siatkowa.

HARMONOGRAM ZAPISÓW DO GRUP WF – SEMESTR LETNI 2018 / 2019

 

            Dzień:

Godzina:

poniedziałek 18.02wtorek 19.02środa 20.02czwartek 21.02piątek 22.02
  8.00 – 9.30 
  9.45 – 11.15ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ

 

ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ 

11.45 – 13.15ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ

ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ 

ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ

13.30 – 15.00 

 

 

 

ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ 

ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ

15.30 – 17.00ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ

ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ

ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ 

17.15 – 18.45ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ

ZAPISY DO GRUP WF

KAMPUS PWSZ 

 


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I

OGŁOSZENIE O ZAPISACH NA WYCHOWANIE FIZYCZNE – 2 sem. 2018-2019


PODZIAŁ NA GRUPY

rok 1 stacj. – podział na 2 gr.

rok 2  – podział na 3 gr.

rok 2  – przedmiot do wyboru

rok 3 – podział na 2 gr.

rok 3 – podział na 3 gr.

Uwaga elektroradiologia  I rok niestacjonarne

W dniu 07.09.2019 roku o godz. 11.00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z lek. M. Pietrzykiem .

ELEKTRORADIOLOGIA ROK III NST

Wykłady z  Planowania leczenia w radioterapii z prof. D. Kowalczykiem z dnia 26.05 będą odrabiane 24.05 w godz. 17.15 – 18.45


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I NST

Z dnia 26.05 zajęcia będą odrabiane w następujących terminach :

15.06 – gr. 3 w godz. 13.45 – 17.30 z mgr M. Polowczyk

16.06 – gr.1 z mgr M. Andrzejewskim i  gr.2 z mgr M. Polowczyk  w godz. 8.00 – 11.45,

gr.3 z mgr M. Andrzejewskim i gr. 1 z mgr M. Polowczyk w godz. 12.00 – 15.45


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I NST

Zajęcia praktyczne z mgr M. Polowczyk z dn. 28.04 zostały przełożone na 15.06 w godz. 9.45 – 13.30 gr.1 i 16.06 w godz. 8.00 – 11.45 gr.2


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I NST

Ćwiczenia z Anatomii z lek. M. Pietrzykiem z dn. 12.04 zostały przełożone na dzień 30.03 w godz. 16.30 – 18.00


 ELEKTRORADIOLOGIA ROK I i III NST

Studenci o poniższych numerach albumu w trybie pilnym proszeni są o dostarczenia brakujących dokumentów (ubezpieczenia, szczepienia, badania sanepidowskiego) do pok. 101, tel. 62 7679605. Nie dostarczenie dokumentów będzie skutkowało nie dopuszczeniem do zajęć praktycznych w szpitalu!!!

29044, 29052, 29063, 29065, 27380, 29070, 29273, 29074, 29651, 29078, 29079, 28285, 27020,27023, 27029 – badanie do kwietnia, 16670


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I NST

W dniu 2.03 wykład z dr M. Pośpiechem odbędzie się w godz. 15.00 – 16.30 (2 godz. zajęć do odrobienia), a ćwiczenia z J. angielskiego w godz. 16.45 – 19.00


ELEKTRORADIOLOGIA ROK I NST

W planach zajęć nastąpiła zmiana godziny zajęć z Technologii informacyjnych z prof. T. Kiczkowiakiem – zjazd I, IV, VI, VIII, IX


PODZIAŁ NA GRUPY

rok 1 nst – podział na 2 gr.

rok 1 nst – podział na 3 gr.

rok 3 nst – podział na 2 gr.


ROK AKADEMICKI 2018/2019

SEMESTR LETNI

TRYB STACJONARNY

ROK I

ROK II  aktualizacja w dn. 25.04

ROK III

TRYB NIESTACJONARNY

ROK I

zjazd I

zjazd II

zjazd III

zjazd IV

zjazd V

zjazd VI

zjazd VII  aktualizacja w dn. 25.04

zjazd VIII

zjazd IX

zjazd X

zjazd XI

zjazd XII aktualizacja w dn. 25.04

ROK III

zjazd I

zjazd II

zjazd III

zjazd IV

zjazd V

zjazd VI

zjazd VII

zjazd VIII

zjazd IX

zjazd X

zjazd XI

zjazd XII


SEMESTR ZIMOWY

TRYB STACJONARNY

ROK I – aktualizacja w dn. 14.12

ROK II  aktualizacja w dn. 10.10.18

ROK IIIaktualizacja w dn. 19.10.18

TRYB NIESTACJONARNY

ROK I

zjazd I – aktualizacja w dn. 2.10

zjazd IIaktualizacja w dn. 11.10

zjazd III

zjazd IVaktualizacja w dn. 25.10

zjazd V – aktualizacja w dn. 8.11

zjazd VI

zjazd VII

zjazd VIII – aktualizacja w dn. 27.11

zjazd IX – aktualizacja w dn. 20.11

zjazd X

zjazd XI -aktualizacja w dn.16.01

zjazd XIIaktualizacja w dn. 15.01

ROK III

zjazd I

zjazd IIaktualizacja w dn. 12.10

zjazd III

zjazd IV aktualizacja w dn. 17.10

zjazd V

zjazd VI

zjazd VII

zjazd VIII – aktualizacja w dn. 22.10

zjazd IX – aktualizacja w dn. 5.11

zjazd X

zjazd XI

zjazd XIIaktualizacja w dn. 19.11