Ogłoszenia ogólne

DYŻUR DR A. BALCERZAK :

19.09. godz. 16.00 – 18.00

26.09. godz. 16.00 – 18.00


obrona 09.07. PIEL MGR korekta godziny


obrona 12.07. PIEL MGR


obrona 11.07. PIEL MGR cd

obrona 11.07. PIEL MGR


obrona 09.07. PIEL MGR


obrona 04.07. PIEL MGR


obrona 03.07. PIEL MGR


obrona 01.07. PIEL MGR

obrona 01.07. PIEL cd

obrona 01.07. PIEL


Uwaga studenci

Dnia 21.06.2019r. sekretariat i dziekanat są nieczynne.


Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

UWAGA!

Zarządzeniem Rektora w dniu 31.05 od godz. 14.00 zostały ustalone godziny rektorskie


KONFERENCJA FitMedical

Serdecznie zapraszamy. Udział bezpłatny.

Miejsce : MTP, ul. Głogowska 14, Poznań


ANKIETA – URZĄD MARSZAŁKOWSKI


Zarządzeniem Nr 0300.35.V.2019 Rektora PWSZ w dniu 10 maja 2019 roku od godziny 17.00 zostały ustalone godziny rektorskie.


OGŁOSZENIE DYPLOM LIC


OGŁOSZENIE  DYPLOM MGR


NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ – STRAŻ GRANICZNADYŻURY mgr E. Wolf   W SEMESTRZE LETNIM 2018-2019: czwartki  godz. 15.00 – 17.00


Legia Akademicka


Dyżury dr J. Rzempowskiej w semestrze  letnim 2018/2019

6.03.2019  – godz. 15.00 – 16.00

8.03.2019 – godz. 15.00 – 16.00

13.03.2019 – godz. 15.00 – 16.00

15.03.2019 – godz. 15.00 – 16.00

22 i 29.03.2019, 24 i 31.05. 2019, 7 i 14. 06. 2019   – godz. 8.30 – 10.30

3.04.2019 – godz. 15.00 – 17.00

10.04.2019 – godz. 15.00 – 17.00

26.04.2019 – godz. 14.30 – 16.30

7.05.2019 – godz. 13.00 – 15.00

15.05.2019 – godz. 15.00 – 17.00


Terminy dyżurów   lek. M. Pietrzyka w semestrze letnim 2018/2019

01.03 18.30-19.30

12.03, 19.03, 16.04 12.00-14.00

20.03, 27.03, 15.04 10.15 – 13.00

06.05 12.45-14.45

26.03, 08.05 12.00-14.00

15.05 13.00-15.00

12.06 10.30-12.30

15.06 10.00-16.00


DYŻURY prof.A. Twardowskiego  W SEMESTRZE LETNIM 2018-2019: piątki godz. 15.30 – 17.30

prof. Wojciech Cichy – dyżury 2018/2019 semestr letni
4.03.      12.30 do 14.30.
19.03      12.30 do 14.30
09.04      12.30 do 14.30
13.05      17.30 do 19.30
27.05      17.30 do 19.30
03.06      17.30 do 19.30

DYŻURY mgr M. Jerzyk – Rajbiś  W SEMESTRZE LETNIM 2018-2019:wtorki godz. 14.00 – 16.00


UWAGA!

W dniach 22.02 o godz. 11.00 – studenci stacjonarni i 23.02 o godz. 10.00 – studenci niestacjonarni w pok. 108 odbędzie się okresowe badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Na badanie należy się zgłosić z książeczką, wynikiem z sanepidu i skierowaniem na badanie (do odbioru w pok. 101).

Studenci bez ważnych badań: 27715, 28216, 27717, 27719, 25835


UWAGA !!!

Wszyscy studenci Wydziału Medycznego są zobowiązani do  złożenia kompletnie uzupełnionej karty okresowych osiągnięć do Dziekanatu (p. 126)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2019 r.

Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego


Program Kariera 2018

Informacja dotyczy: studentów dziennych i zaocznych  pierwszego i drugiego roku studiów uzupełniających magisterskich , trzeciego roku studiów licencjackich lub inżynierskich oraz absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich

Rusza XV edycja Programu Kariera organizowanego przez Polską Radę Biznesu –organizację zrzeszającą właścicieli i kluczowych menedżerów największych polskich przedsiębiorstw oraz firm międzynarodowych działających w Polsce.

Program Kariera zapewnia studentom zdobycie nowych kompetencji i doświadczeń zawodowych poprzez  możliwość odbycia pełnopłatnych 2-3 miesięcznych praktyk w okresie wakacyjnym. Rekrutacja na staże w Programie Kariera trwa do 31 maja. W tym roku  studenci maja do wyboru 100 staży w 30 renomowanych firmach na terenie całej Polski.

Pełna informacja i oferta firm  dostępna na stronie www.programkariera.pl

Wszelkie zapytania proszę kierować do mgr Małgorzaty Spychalskiej ,adres mailowy:

m.spychalska@poczta.fm , kontakt osobisty: poniedziałek 13.15-15.14 p.48, Nowy Swiat4


 

Stacjonarne

Studenci studiów stacjonarnych!

Dział Socjalny informuje, że od 08.02.19 r. do 01 MARCA 2019 r. należy odebrać

DECYZJE POZYTYWNĄ
na rok akademicki 2018/2019 dotyczącą stypendium:

socjalnego

– dla osób niepełnosprawnych

rektora dla najlepszych studentów

Wydział Politechniczny – odbiór w Dziekanacie

Wydział Medyczny – odbiór w Dziekanacie

 Wydział Rehabilitacji i Sportu – odbiór w Dziekanacie

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych –w Dziale Socjalnym, pokój nr 45

Studenci studiów niestacjonarnych otrzymają decyzje pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru.


ROK AKADEMICKI 2018/2019

SEMESTR LETNI

STUDIA STACJONARNE

STUDIA PIERWSZEGO  STOPNIA

I ROK  korekta 04.03

I ROK 7 semestralne korekta 18.02

II ROK 7 semestralne

III ROK korekta 08.03

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

I ROK

II ROK

SEMESTR ZIMOWY

STUDIA STACJONARNE

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

I ROK  korekta 08.10

I ROK_7 semestralne 

II ROK

II ROK_7 semestralne

III ROK korekta 08.10

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

I ROK 

II ROK

Uwaga pielęgniarstwo I rok 

Uwaga pielęgniarstwo I rok 7 semestralne

W dniu 13.09.2019 roku o godz. 18.00 odbędzie się egzamin poprawkowy z dr M. Chuchrackim.


Uwaga pielęgniarstwo I rok 7 semestralne

W dniu 07.09.2019 roku o godz. 12.00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z lek. M. Pietrzykiem .


Uwaga pielęgniarstwo I rok 

W dniu 06.09.2019 roku o godz. 11.00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z lek. M. Pietrzykiem .


ZALICZENIE KOMISYJNE


Pielęgniarstwo I rok studia drugiego stopnia

HARMONOGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ w WSZ w Kaliszu


Uwaga pielęgniarstwo I rok 7 semestralne

ZMIANA TERMINU EGZAMINU

W dniu 28.06.2019 roku o godz. 19.00 odbędzie się egzamin z Farmakologii z dr M. Chuchrackim.


Uwaga pielęgniarstwo I rok 6 semestralne

ZMIANA TERMINU EGZAMINU

W dniu 28.06.2019 roku o godz. 18.00 odbędzie się egzamin z Farmakologii z dr M. Chuchrackim.


Pielęgniarstwo I rok studia drugiego stopnia

W dniu 14.05 zostały odwołane zajęcia z Opieki nad chorym w ortopedii z dr I. Urbaniakiem


Pielęgniarstwo I rok

W dniu  29.03.2019 roku  zostają odwołane wykłady z Podstaw pielęgniarstwa z dr V. Cebulską.

Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 14.05.2019 roku o godz. 15.30 – 17.45.


Pielęgniarstwo I rok studia 7 semestralne

W dniach  13 i 14.04.2019 roku  zostają odwołane ćwiczenia z Anatomii z lek. M. Pietrzykiem.

Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 15.05.2019 roku o godz. 15.30 – 19.30.


Pielęgniarstwo I rok studia drugiego stopnia

W dniu 29.03.2019 roku  zamiast ćwiczeń z  przedmiotu Edukacja zdrowotna z dr V. Cebulską odbędą się wykłady z przedmiotu Opieka pielęgniarska nad chorym na stwardnienie rozsiane z dr J. Rzempowską (zamiast 07.05.2019 )..

Ćwiczenia z przedmiotu Edukacja zdrowotna z dr V. Cebulską odbędą się 07.05.2019 roku o godz. 15.00 – 19.00.


Pielęgniarstwo I rok studia 7 semestralne

W dniu 14.04.2019 roku o godz. 17.15- 19.30 odbędą się ćwiczenia z Języka angielskiego dla gr. 1 z mgr M. Khamari ( zamiast 22.03.2019 ).


Pielęgniarstwo III rok 

Korekta planu w dniu 08.03.2019 roku. Zostały doplanowane 22 godz. fakultetu z Języka niemieckiego z mgr W. Maniewskim.


Pielęgniarstwo I rok 7 sem

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH


 

Pielęgniarstwo I rok

HARMONOGRAM ZAJEĆ PRAKTYCZNYCH– KOREKTA W DN. 23.04


 

Pielęgniarstwo I rok studia pierwszego i drugiego stopnia

Studenci o poniższych numerach albumu w trybie pilnym proszeni są o dostarczenia brakujących dokumentów (ubezpieczenia, szczepienia, badania sanepidowskiego) do pok. 101, tel. 62 7679605. Nie dostarczenie dokumentów będzie skutkowało nie dopuszczeniem do zajęć praktycznych w szpitalu!!!

27711, 28734, 28750

23925, 24591, 29616, 28755, 4502, 26297, 28762, 29618, 10082, 29571

25835, 28613, 28614, 11979, 24479, 18863, 12017, 24946, 28649, 28652, 25279, 24941


Pielęgniarstwo I rok studia drugiego stopnia

W dniu 15.03.2019 roku zamiast wykładów z przedmiotu Nowoczesne techniki diagnostyczne odbędą się wykłady z przedmiotu Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi z dr J. Rzempowską.

Wykład z przedmiotu Nowoczesne techniki diagnostyczne z lek. S. Nyklem odbędzie się 17.05.2019 roku o godz. 14.00 – 18.00.


Pielęgniarstwo I rok studia 6 semestralne

Korekta planu w dniu 04.03.2019 roku. Zostało doplanowane 30 godz. fakultetu z Języka niemieckiego z mgr W. Maniewskim.


Pielęgniarstwo I rok studia 7 semestralne

W dniu 30.03.2019 roku  o godz. 16.30 – 19.45 odbędą się ćwiczenia z Badań fizykalnych z dr K. Juszczak (zamiast 02.03.2019 ).

W związku z powyższym w dniu 02.03.2019 roku o godz. 10.30 – 12.45 odbędą się ćwiczenia z Języka angielskiego dla gr. 2 z mgr B. Gradowską ( zamiast 30.03.2019 ), a ćwiczenia z Podstaw pielęgniarstwa dla gr. 3 i 4 rozpoczną się o godz. 13.00 do 17.45.

W dniu 10.03.2019 roku o godz. 17.15- 19.30 odbędą się ćwiczenia z Języka angielskiego dla gr. 1 z mgr M. Khamari ( zamiast 30.03.2019 ).


Pielęgniarstwo I rok studia drugiego stopnia

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

podział na 4 gr.


 

Pielęgniarstwo I rok studia drugiego stopnia

W dniu 22.02.2019 roku  zamiast wykładów z Edukacji zdrowotnej z dr V. Jachimowicz odbędą się wykłady z przedmiotu Pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi z dr V. Cebulską.

Wykład z Edukacji zdrowotnej z dr V. Jachimowicz odbędzie się 29.03.2019 roku o godz. 15.00 – 19.00.


Uwaga pielęgniarstwo I rok 

W dniu 15.02.2019 roku o godz. 18.00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z Biochemii   z dr M. Chuchrackim.


Uwaga pielęgniarstwo I rok 7 semestralne

W dniu 15.02.2019 roku o godz. 17.00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z Biochemii   z dr M. Chuchrackim.


Uwaga pielęgniarstwo I rok 

W dniu 08.02.2019 roku o godz. 9.00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z Podstaw pielęgniarstwa  z dr V. Koźlak


Uwaga pielęgniarstwo I rok 

Uwaga pielęgniarstwo I rok 7 semestralne

W dniu 02.02.2019 roku o godz. 15.00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z Anatomii  z lek. M. Pietrzykiem.


Uwaga pielęgniarstwo I rok 7 semestralne

Uwaga pielęgniarstwo I rok 

W dniu 01.02.2019 roku o godz. 19.30 odbędzie się zaliczenie z Biochemii  z dr M. Chuchrackim.


UWAGA!!!

PIELĘGNIARSTWO II ROK   STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

CZĘŚĆ PIERWSZA EGZAMINU DYPLOMOWEGO

EGZAMIN TEORETYCZNY – STUDIUM PRZYPADKU

( PIERWSZY TERMIN I POPRAWKOWY)

ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17.09.2019 ROKU O GODZ. 11.00


Pielęgniarstwo II rok studia drugiego stopnia

W dniu 23.05.2019 roku  zostają odwołane ćwiczenia  z przedmiotu: Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych z dr H. Sicińskim. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 14.05.2019 roku w tych samych godzinach. ( o godz. 15.30 – 17.45 – gr. 1 i o godz. 18.00 – 20.15 – gr. 2 ).

W związku z powyższym ćwiczenia z Pielęgniarstwa środowiskowego dla gr. 1 w dniu 23.05 odbędą się o godz. 10.30 – 12.45.


Pielęgniarstwo II rok

HARMONOGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Pielęgniarstwo II rok

W dniu  25.04.2019 roku o godz. 15.00 – 17.15 odbędzie się wykład z przedmiotu: Badania w pielęgniarstwie z prof. M. Wrońskim ( odpracowanie z 21.03.2019 ).


Pielęgniarstwo II rok

W dniu  21.03.2019 roku  zostają odwołane wykłady z Badań w pielęgniarstwie z prof. M. Wrońskim.

Termin odpracowania zajęć zostanie podany w późniejszym czasie .


Pielęgniarstwo II rok

Studenci o poniższych numerach albumu w trybie pilnym proszeni są o dostarczenia brakujących dokumentów (ubezpieczenia, szczepienia, badania sanepidowskiego) do pok. 101, tel. 62 7679605. Nie dostarczenie dokumentów będzie skutkowało nie dopuszczeniem do zajęć praktycznych w szpitalu!!!

28193, 28217

28518, 28363, 28364, 28370


Pielęgniarstwo II rok studia drugiego stopnia

W dniu 08.03.2019 roku  zostają odwołane ćwiczenia  z Języka rosyjskiego. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 03.06.2019 roku o godz. 10.00 – 12.15.

W dniu 15.03.2019 roku zostają odwołane ćwiczenia z Endokrynologii dla gr. 2 z prof. P. Bilińskim. Termin odpracowania zajęć zostanie podany w późniejszym czasie.


Uwaga pielęgniarstwo II rok 7 semestralne

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH – KOREKTA


 

Uwaga pielęgniarstwo II rok

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH – KOREKTA W DN. 13.03


Uwaga pielęgniarstwo II rok 

W dniu 12.02.2019 roku o godz. 14.00 odbędzie się egzamin poprawkowy z Chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego  z prof. J. Głuszkiem.


Uwaga pielęgniarstwo II rok 7 semestralne

W dniu 12.02.2019 roku o godz. 14.00 odbędzie się egzamin poprawkowy z Chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego  z prof. J. Głuszkiem.


Uwaga pielęgniarstwo II rok 

W dniu 15.02.2019 roku o godz. 10.00 odbędzie się egzamin poprawkowy z Geriatrii  i pielęgniarstwa geriatrycznego z dr V. Koźlak


Uwaga pielęgniarstwo II rok 7 semestralne

W dniu 01.02.2019 roku o godz. 17.00 odbędzie się egzamin z Chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego  z dr J. Rzempowską.


Uwaga pielęgniarstwo II rok 

W dniu 07.02.2019 roku o godz. 9.00 odbędzie się egzamin z Chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego   z dr J. Rzempowską.


Uwaga pielęgniarstwo II rok 7 semestralne

W dniu 12.02.2019 roku o godz. 13.00 odbędzie się egzamin poprawkowy z Chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego  z prof. J. Głuszkiem.


Uwaga pielęgniarstwo II rok 

W dniu 12.02.2019 roku o godz. 13.00 odbędzie się egzamin poprawkowy z Chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego  z prof. J. Głuszkiem.
CZĘŚĆ PIERWSZA EGZAMINU DYPLOMOWEGO

EGZAMIN TEORETYCZNY – TEST ( PIERWSZY TERMIN I POPRAWKOWY)

ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17.09.2019 ROKU O GODZ. 9.00

EGZAMIN PRAKTYCZNY

ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH 18.09.2019 ROKU, GODZ. 7.00 – 13.00

MIEJSCE EGZAMINU:

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. PERZYNY UL. POZNAŃSKA 79

SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ :

PRZEWODNICZĄCY : DR N. O ZDR. KATARZYNA JUSZCZAK

CZŁONKOWIE :

  –   ODDZIAŁ CHIRURGICZNY

DR N. MED. VIOLETTA JACHIMOWICZ

DR N. MED. JADWIGA RZEMPOWSKA

MGR MACIEJ LEKI

– ODDZIAŁ INTERNISTYCZNY

DR N. MED. VIOLETTA CEBULSKA

DR N. MED. VIOLETTA KOŹLAK

MGR MAŁGORZATA JERZYK – RAJBIŚ


Pielęgniarstwo III rok

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYKI ZAWODOWEJ aktualizacja w dn. 13.04

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYKI ZAWODOWEJ aktualizacja w dn. 13. 04

podział na 6 grup


 

Pielęgniarstwo III rok

Wykłady z Opieki paliatywnej z dr. V. Koźlak z dnia 07.03.2019 roku zostaną odpracowane w dniu 22.03.2019 roku o godz. 15.00 – 17.15.


Pielęgniarstwo III rok

HARMONOGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ


Pielęgniarstwo III rok

Studenci, którzy chcą odbywać praktykę zawodową z przedmiotu Opieka paliatywna w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, proszeni są o złożenie oświadczenia do dnia 4.01.2019 (do pok. 101)


Niestacjonarne

UWAGA!!!

PIELĘGNIARSTWO II ROK   STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

CZĘŚĆ PIERWSZA EGZAMINU DYPLOMOWEGO

EGZAMIN TEORETYCZNY – STUDIUM PRZYPADKU

( PIERWSZY TERMIN I POPRAWKOWY)

ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17.09.2019 ROKU O GODZ. 11.00


Pielęgniarstwo II rok studia drugiego stopnia

W dniu 16.03.2019 roku  zostają odwołane zajęcia z dr P. Wojtyła – Buciorą.  Termin odpracowana zajęć zostanie podany w późniejszym czasie.