Ogłoszenia ogólne

Zarządzeniem Rektora Nr 0300.97.V.2019 zostały ustalone godziny rektorskie:

 • w dniu 7.11.2019 roku od godz.18.00
 • w dniu 8.11.209 roku do godz.12.00

Godziny rektorskie dotyczą tylko studentów, którzy wezmą udział w „otrzęsinach”. Będzie weryfikowana obecność.


DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019-2020 lek. M. Pietrzyk

wtorki:

01.10 – 05.11 od godz. 15.15

17.12  od godz. 16.15

19.11, 07.01, 14.01 od godz. 12.45

26.11, 03.12 od godz. 11.30

10.12 od godz. 10.15

środy:

22.01 od godz.13.15

13.11: 9.30-13.00,

13.11: 15.15-16.30

20.11: 13.15-16.30

27.11: 9.30-13.00

________________________________________________________________________________

obrona 30.10. POŁ


Dzień 31 .10.2019 został ogłoszony dniem rektorskim ( Zarządzenie Nr 0300.89.V.2019 Rektora PWSZ w Kaliszu ).


DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019-2020 dr V. Jachimowicz

Październik – wtorek godz. 12.00 – 14.00

Listopad – 7.11-godz. 9.30-11.30, 16.11-godz. 8.30-10.30, 22.11-godz. 14.30-16.30, 27.11-godz. 14.30-16.30

Grudzień, styczeń – środa  godz.11.00-13.00

____________________________________________________

DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019-2020 mgr E. Wolf

Poniedziałki od godz. 15:00

______________________________________________________

DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019-2020 dr Irena Galewska

Piątek 12:00 – 14:00

_____________________________________________________

DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019-2020 dr n. med. Anna Bajek

Piątek 15.00 – 17.00

_____________________________________________________

DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019-2020 prof. dr hab. n. med. Wojciech Cichy     

Październik 2019:

15.10. :  14.30 -16.30.                                                    w dniach: 17.11.2019- od 10.00 do 12.00;

24.11.- od 14.00 do 16.00 i

15.12 .: od 10.00 do 12.00.

Listopad 2019:                                                                 oraz 12.01.2020 –od 14.00 do 16.00

4.11.  :    11.00 – 13.00

12.11.:   16.15 -18.15

18.11.:   10.00 -12.00

25.11.:   12.00-14.00

Grudzień 2019

16.12.: 11.00-13.00

Styczeń 2020

13.01.:   11.00 – 13.00

_________________________________________________________

DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019-2020 prof. dr hab. Andrzej Twardowski

czwartki od godz. 14.00 do 16.00.

_________________________________________________
DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019-2020 mgr Jolanta Bilińska
piątek – 13.30 – 15.30
_____________________________________________
DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019-2020 prof. Przemysław Biliński
piątek – 13.30 – 15.30
_______________________________________________

DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019-2020 dr hab. Marek Wroński, prof. PWSZ
Czwartek 24.10.2019 godz. 13:00 – 15:00

Czwartek, 31 X 2019 godz. 12:45 -14:45
czwartek 7 XI 2019, godz 8:30 – 10:30
czwartek 14XI 2019 , godz 13:00 – 15:00
 piatek 22 XI 2019 godz. 15:00 – 16:30
czwartek 28 XI 2019 godz. 8:30 -10:30
piatek 6 grudnia godz. 15:30 – 16:30
sobota 7 grudnia, godz 11:00 – 12:00
piatek 13 grudnia, godz. 14:30 – 16:30
czwartek 19 grudnia, gdoz 10:30-12:30
czwartek 9 stycznia 2020, godz. 12:30-14:30
piatek 17 stycznia 2020, godz. 14:00 – 16:00

__________________________________________________________________

DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019-2020 prof. Kowalczyk

CZWARTEK 8.00 – 10.00


DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019-2020 DR K. JUSZCZAK

WTOREK 8.30 – 10.30


DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019-2020 DR K. SYGIT

 • 25.20.br. – 14.00-15.00
 • 7.11.br. – 15.30-16.30
 • 8.11.br. – 10.30-12.00
 • 4.12.br. – 17.30-18.30
 • 6.12.br. – 10.30-12.00
 • 17.01.2020 – 10.30-12.00
 • 18.01.2020 – 12.00-13.00

DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019-2020 DR V. CEBULSKA

ŚRODA 15.00 – 17.00


DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019-2020 dr V. Kożlak

PONIEDZIAŁEK 14.00 – 16.00

__________________________________________________________________________________________________________________________

DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019-2020 MGR M. PALUCH

WTOREK     14.30 – 15.30

CZWARTEK  14.30 – 15.30

__________________________________________________________________________________________________________________________

DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019-2020 MGR M. SZAFRAŃSKA

PONIEDZIAŁEK 16.00 – 18.00

__________________________________________________________________________________________________________________________

Dyżur: lek. O. Scrinscaia
Poniedziałek 14.30 – 15.30

Dyżur mgr Jerzyk – Rajbiś
Wtorek od 14:00 – 16:00

 

DYŻURY W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019-2020 DR A. BALCERZAK

16.00- 18.00 [2.X, 9.X, 23.X, 30.X, 6.XI, 13. XI, 18.XII, 22.I]

14.00-16.00 [19.XI, 26.XI, 3.XII, 7.I, 14.I]

17.00-19.00 [9.XII]


DYŻUR DR A. BALCERZAK :

19.09. godz. 16.00 – 18.00

26.09. godz. 16.00 – 18.00


obrona 12.07. POŁ POM


obrona 11.07. POŁ POM cd

obrona 11.07. POŁ POM

obrona 11.07. POŁ


obrona 10.07. POŁ POM

obrona 10.07. POŁ


Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego


obrona 13.06.


UWAGA!

Zarządzeniem Rektora w dniu 31.05 od godz. 14.00 zostały ustalone godziny rektorskie


KONFERENCJA FitMedical

Serdecznie zapraszamy. Udział bezpłatny.

Miejsce : MTP, ul. Głogowska 14, Poznań


Zarządzeniem Nr 0300.35.V.2019 Rektora PWSZ w dniu 10 maja 2019 roku od godziny 17.00 zostały ustalone godziny rektorskie.


NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ – STRAŻ GRANICZNALegia Akademicka


Terminy dyżurów   lek. M. Pietrzyka w semestrze letnim 2018/2019

01.03 18.30-19.30

12.03, 19.03, 16.04 12.00-14.00

20.03, 27.03, 15.04 10.15 – 13.00

06.05 12.45-14.45

26.03, 08.05 12.00-14.00

15.05 13.00-15.00

12.06 10.30-12.30

15.06 10.00-16.00


UWAGA!

W dniach 22.02 o godz. 11.00  i 23.02 o godz. 10.00  w pok. 108 odbędzie się okresowe badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Na badanie należy się zgłosić z książeczką, wynikiem z sanepidu i skierowaniem na badanie (do odbioru w pok. 101).

Studenci bez ważnych badań: 26680, 28388, 28390


UWAGA !!!

Wszyscy studenci Wydziału Medycznego są zobowiązani do  złożenia kompletnie uzupełnionej karty okresowych osiągnięć do Dziekanatu (p. 126)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2019 r.

UWAGA !

Wszyscy studenci, którzy nie złożyli zaświadczenia o szczepieniu oraz z sanepidu proszeni są w trybie pilnym do dnia 22.01.19 r o dostarczenie dokumentów (po


UWAGA !

POŁOŻNICTWO I ROK

W dniu 21.11.2019 roku zostają odwołane ćwiczenia z Socjologii

z mgr A. Staniszewskim. Termin odpracowania zajęć zostanie podany

w późniejszym czasie.

Położnictwo I rok

Zmiana terminów realizacji ćwiczeń z przedmiotu Anatomia z lek. M. Pietrzykiem. Zajęcia odbywać się będą w następujących terminach :

19.11 godz. 14.00 – 16.15

03.12 godz. 14.00 – 16.15

17.12 godz. 9.00 – 11.15

13.01 godz. 8.00 – 9.30

20.01 godz. 9.00 – 9.45


Położnictwo III rok

W dniu  18.11.2019 zostają odwołane wykłady z pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego  z prof. A. Wojtyłą. Wykłady zostaną  odpracowane w dniu 25.11.2019 roku o godz. 10.00 – 14.00.


POŁOŻNICTWO ROK III

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYKI ZAWODOWEJ

POŁOŻNICTWO ROK II

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH – KOREKTA W DN. 13.11

POŁOŻNICTWO ROK I

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH


Położnictwo III rok

W dniu  14.10.2019 roku zostają odwołane wykłady z Pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego  z prof. A. Wojtyłą.

OGŁOSZENIE O ZAPISACH NA W-F – 1 sem. 2019-2020


UWAGA!!!

W dniu 23.11 o godz. 10.00 w pok. 110 (Wydział Medyczny, ul. Kaszubska 13) odbędzie się badanie lekarskie. Na badanie należy zabrać ze sobą:

 • książeczkę sanepidowską,
 • wynik kału,
 • skierowanie na badanie (do odbioru w pok. 101)

UWAGA POŁOŻNICTWO POMOSTOWE

ZMIANA PLANU ZAJĘĆ W DNIU 16.11.2019


UWAGA POŁOŻNICTWO STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PODZIAŁ NA GRUPY – PRZEDMIOT DO WYBORU

UWAGA POŁOŻNICTWO POMOSTOWE

W dniu 18.10.2019 roku o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie z Opiekunem roku – mgr M. Szafrańską.

UWAGA POŁOŻNICTWO STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PRZEDMIOTY DO WYBORU :

 1. STANY NAGLĄCE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII ( 40 OSÓB )
 2. ONKOLOGIA GINEKOLOGICZNA ( 40 OSÓB )

ZAPISY ODBĘDĄ SIĘ W PIĄTEK 18.10.2019 ROKU OD GODZ. 14.30 DO 15.30.

WYNIKI EGZAMINU DYPLOMOWEGO – TEST

OGŁOSZENIE DYPLOM POŁOŻNICTWO POMOSTOWE


EGZAMIN DYPLOMOWY


Zarządzeniem Nr 0300.35.V.2019 Rektora PWSZ w dniu 10 maja 2019 roku od godziny 17.00 zostały ustalone godziny rektorskie.


Uwaga położnictwo pomostowe

Korekta planu w dniach 6 i 7.04.2019. Ćwiczenia z przedmiotu Techniki położnicze i prowadzenie porodu z lek. R. Mikołajczykiem zamiast 06.04. odbędą się 07.04.2019.


Harmonogram zajęć praktycznych semestr I