Ogłoszenia ogólne


Legia Akademicka


Terminy dyżurów   lek. M. Pietrzyka w semestrze letnim 2018/2019

01.03 18.30-19.30

12.03, 19.03, 16.04 12.00-14.00

20.03, 27.03, 15.04 10.15 – 13.00

06.05 12.45-14.45

26.03, 08.05 12.00-14.00

15.05 13.00-15.00

12.06 10.30-12.30

15.06 10.00-16.00


UWAGA!

W dniach 22.02 o godz. 11.00  i 23.02 o godz. 10.00  w pok. 108 odbędzie się okresowe badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Na badanie należy się zgłosić z książeczką, wynikiem z sanepidu i skierowaniem na badanie (do odbioru w pok. 101).

Studenci bez ważnych badań: 26680, 28388, 28390


UWAGA !!!

Wszyscy studenci Wydziału Medycznego są zobowiązani do  złożenia kompletnie uzupełnionej karty okresowych osiągnięć do Dziekanatu (p. 126)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2019 r.

UWAGA !

Wszyscy studenci, którzy nie złożyli zaświadczenia o szczepieniu oraz z sanepidu proszeni są w trybie pilnym do dnia 22.01.19 r o dostarczenie dokumentów (po


Położnictwo I rok

W dniu  25.03.2019 roku  o godz. 10.30 – 12.45 odbędą się ćwiczenia z Badań fizykalnych z dr K. Juszczak (zamiast 15.04.2019 ).


Położnictwo I rok

W dniach  10 i 17.04.2019 roku  zostają odwołane ćwiczenia z Anatomii z lek. M. Pietrzykiem.

Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 08.05.2019 roku o godz. 8.00 – 10.15 i 10.05.2019 roku o godz. 14.45 – 17.00.


POŁOŻNICTWO ROK I

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

POŁOŻNICTWO ROK II

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH– korekta w dn. 5.03

POŁOŻNICTWO ROK III

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH – korekta w dn. 7.03


Studenci studiów stacjonarnych!

Dział Socjalny informuje, że od 08.02.19 r. do 01 MARCA 2019 r. należy odebrać

DECYZJE POZYTYWNĄ
na rok akademicki 2018/2019 dotyczącą stypendium:

socjalnego

– dla osób niepełnosprawnych

rektora dla najlepszych studentów

Wydział Politechniczny – odbiór w Dziekanacie

Wydział Medyczny – odbiór w Dziekanacie

 Wydział Rehabilitacji i Sportu – odbiór w Dziekanacie

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych –w Dziale Socjalnym, pokój nr 45

Studenci studiów niestacjonarnych otrzymają decyzje pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru.


Uwaga położnictwo I rok 

W dniu 15.02.2019 roku o godz. 18.00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z Biochemii   z dr M. Chuchrackim.


ROK AKADEMICKI 2018/2019

STUDIA STACJONARNE

SEMESTR LETNI

I ROK

II ROK

III ROK

STUDIA NIESTACJONARNE ( POMOSTOWE )

ZJAZD I

ZJAZD II

ZJAZD III

ZJAZD IV

ZJAZD V

ZJAZD VI

ZJAZD VIII

ZJAZD IX

ZJAZD X

SEMESTR ZIMOWY

I ROK

II ROK

III ROK

STUDIA NIESTACJONARNE ( POMOSTOWE )

Harmonogram zajęć praktycznych semestr I

ZJAZD I 

ZJAZD II

ZJAZD III

ZJAZD IV

ZJAZD V

ZJAZD VI

ZJAZD VII

ZJAZD VIII korekta 04.12

ZJAZD IX korekta 09.10

ZJAZD X korekta 04.12

ZJAZD XI

ZJAZD XII