Ogłoszenia ogólne

KONFERENCJA FitMedical

Serdecznie zapraszamy. Udział bezpłatny.

Miejsce : MTP, ul. Głogowska 14, Poznań


Zarządzeniem Nr 0300.35.V.2019 Rektora PWSZ w dniu 10 maja 2019 roku od godziny 17.00 zostały ustalone godziny rektorskie.


NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ – STRAŻ GRANICZNALegia Akademicka


Terminy dyżurów   lek. M. Pietrzyka w semestrze letnim 2018/2019

01.03 18.30-19.30

12.03, 19.03, 16.04 12.00-14.00

20.03, 27.03, 15.04 10.15 – 13.00

06.05 12.45-14.45

26.03, 08.05 12.00-14.00

15.05 13.00-15.00

12.06 10.30-12.30

15.06 10.00-16.00


UWAGA!

W dniach 22.02 o godz. 11.00  i 23.02 o godz. 10.00  w pok. 108 odbędzie się okresowe badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Na badanie należy się zgłosić z książeczką, wynikiem z sanepidu i skierowaniem na badanie (do odbioru w pok. 101).

Studenci bez ważnych badań: 26680, 28388, 28390


UWAGA !!!

Wszyscy studenci Wydziału Medycznego są zobowiązani do  złożenia kompletnie uzupełnionej karty okresowych osiągnięć do Dziekanatu (p. 126)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2019 r.

UWAGA !

Wszyscy studenci, którzy nie złożyli zaświadczenia o szczepieniu oraz z sanepidu proszeni są w trybie pilnym do dnia 22.01.19 r o dostarczenie dokumentów (po


OGŁOSZENIE DYPLOM


OGŁOSZENIE EGZAMIN DYPLOMOWY


Położnictwo III rok

W dniu  16.05.2019 roku  zostają odwołane zajęcia z Języka migowego z mgr M. Suchodolskim. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 17.05.2019 o godz. 9.00 – 10.30 i 20.05 o godz. 18.45 – 19.30.


UWAGA!!!

POŁOŻNICTWO  III ROK   STUDIA STACJONARNE ( NABÓR 2015/2016 )

EGZAMIN TEORETYCZNY – TEST

ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20.05.2019 ROKU O GODZ. 15.00

SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ :

PRZEWODNICZĄCA :MGR M. EWA PALUCH

CZŁONKOWIE :      DR N. MED. IRENA GALEWSKA

                                      MGR MARIA SZAFRAŃSKA

 

EGZAMIN DYPLOMOWY – EGZAMIN PRAKTYCZNY

ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.05.2019 ROKU

MIEJSCE EGAZMINU:

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. PERZYNY

UL. TORUŃSKA 7 – GODZ. 8.00 – 14.00

– ODDZIAŁ POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNY – POŁOŻNICTWO

– ODDZIAŁ POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNY – PATOLOGIA CIĄŻY

– ODDZIAŁ POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNY – BLOK PORODOWY

– ODDZIAŁ POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNY –  GINEKOLOGIA


Położnictwo III rok

harmonogram ZP i PZ – aktualizacja w dn. 12.04

Położnictwo I rok

W dniu  04.04.2019 roku  zostaje odwołany wykład z Podstaw opieki położniczej z prof. S. Graczykiem.

Termin odpracowania zajęć zostanie podany w późniejszym czasie.


Położnictwo I rok

W dniu  25.03.2019 roku  o godz. 10.30 – 12.45 odbędą się ćwiczenia z Badań fizykalnych z dr K. Juszczak (zamiast 15.04.2019 ).


Położnictwo I rok

W dniach  10 i 17.04.2019 roku  zostają odwołane ćwiczenia z Anatomii z lek. M. Pietrzykiem.

Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 08.05.2019 roku o godz. 8.00 – 10.15 i 10.05.2019 roku o godz. 14.45 – 17.00.


POŁOŻNICTWO ROK I

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

POŁOŻNICTWO ROK II

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH– korekta w dn. 5.03

POŁOŻNICTWO ROK III

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH – korekta w dn. 7.03


Studenci studiów stacjonarnych!

Dział Socjalny informuje, że od 08.02.19 r. do 01 MARCA 2019 r. należy odebrać

DECYZJE POZYTYWNĄ
na rok akademicki 2018/2019 dotyczącą stypendium:

socjalnego

– dla osób niepełnosprawnych

rektora dla najlepszych studentów

Wydział Politechniczny – odbiór w Dziekanacie

Wydział Medyczny – odbiór w Dziekanacie

 Wydział Rehabilitacji i Sportu – odbiór w Dziekanacie

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych –w Dziale Socjalnym, pokój nr 45

Studenci studiów niestacjonarnych otrzymają decyzje pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru.


Uwaga położnictwo I rok 

W dniu 15.02.2019 roku o godz. 18.00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z Biochemii   z dr M. Chuchrackim.


OGŁOSZENIE DYPLOM POŁOŻNICTWO POMOSTOWE


EGZAMIN DYPLOMOWY


Zarządzeniem Nr 0300.35.V.2019 Rektora PWSZ w dniu 10 maja 2019 roku od godziny 17.00 zostały ustalone godziny rektorskie.


Uwaga położnictwo pomostowe

Korekta planu w dniach 6 i 7.04.2019. Ćwiczenia z przedmiotu Techniki położnicze i prowadzenie porodu z lek. R. Mikołajczykiem zamiast 06.04. odbędą się 07.04.2019.


Harmonogram zajęć praktycznych semestr I


 

ROK AKADEMICKI 2018/2019

STUDIA STACJONARNE

SEMESTR LETNI

I ROK

II ROK

III ROK

STUDIA NIESTACJONARNE ( POMOSTOWE )

ZJAZD I

ZJAZD II

ZJAZD III

ZJAZD IV

ZJAZD V  korekta 02.04

ZJAZD VI

ZJAZD VIII

ZJAZD IX

ZJAZD X

SEMESTR ZIMOWY

I ROK

II ROK

III ROK

STUDIA NIESTACJONARNE ( POMOSTOWE )

Harmonogram zajęć praktycznych semestr I

ZJAZD I 

ZJAZD II

ZJAZD III

ZJAZD IV

ZJAZD V

ZJAZD VI

ZJAZD VII

ZJAZD VIII korekta 04.12

ZJAZD IX korekta 09.10

ZJAZD X korekta 04.12

ZJAZD XI

ZJAZD XII