Ogłoszenia ogólne

DYŻUR DR A. BALCERZAK :

19.09. godz. 16.00 – 18.00

26.09. godz. 16.00 – 18.00


obrona 12.07. POŁ POM


obrona 11.07. POŁ POM cd

obrona 11.07. POŁ POM

obrona 11.07. POŁ


obrona 10.07. POŁ POM

obrona 10.07. POŁ


Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego


obrona 13.06.


UWAGA!

Zarządzeniem Rektora w dniu 31.05 od godz. 14.00 zostały ustalone godziny rektorskie


KONFERENCJA FitMedical

Serdecznie zapraszamy. Udział bezpłatny.

Miejsce : MTP, ul. Głogowska 14, Poznań


Zarządzeniem Nr 0300.35.V.2019 Rektora PWSZ w dniu 10 maja 2019 roku od godziny 17.00 zostały ustalone godziny rektorskie.


NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ – STRAŻ GRANICZNALegia Akademicka


Terminy dyżurów   lek. M. Pietrzyka w semestrze letnim 2018/2019

01.03 18.30-19.30

12.03, 19.03, 16.04 12.00-14.00

20.03, 27.03, 15.04 10.15 – 13.00

06.05 12.45-14.45

26.03, 08.05 12.00-14.00

15.05 13.00-15.00

12.06 10.30-12.30

15.06 10.00-16.00


UWAGA!

W dniach 22.02 o godz. 11.00  i 23.02 o godz. 10.00  w pok. 108 odbędzie się okresowe badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Na badanie należy się zgłosić z książeczką, wynikiem z sanepidu i skierowaniem na badanie (do odbioru w pok. 101).

Studenci bez ważnych badań: 26680, 28388, 28390


UWAGA !!!

Wszyscy studenci Wydziału Medycznego są zobowiązani do  złożenia kompletnie uzupełnionej karty okresowych osiągnięć do Dziekanatu (p. 126)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2019 r.

UWAGA !

Wszyscy studenci, którzy nie złożyli zaświadczenia o szczepieniu oraz z sanepidu proszeni są w trybie pilnym do dnia 22.01.19 r o dostarczenie dokumentów (po


Uwaga położnictwo I rok 

W dniu 13.09.2019 roku o godz. 18.00 odbędzie się egzamin poprawkowy z dr M. Chuchrackim.


Uwaga położnictwo  I rok 

W dniu 06.09.2019 roku o godz. 11.00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z lek. M. Pietrzykiem .


Uwaga położnictwo I rok 

ZMIANA TERMINU EGZAMINU

W dniu 28.06.2019 roku o godz. 17.00 odbędzie się egzamin z Farmakologii z dr M. Chuchrackim.


OGŁOSZENIE DYPLOM


OGŁOSZENIE EGZAMIN DYPLOMOWY


Położnictwo III rok

W dniu  16.05.2019 roku  zostają odwołane zajęcia z Języka migowego z mgr M. Suchodolskim. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 17.05.2019 o godz. 9.00 – 10.30 i 20.05 o godz. 18.45 – 19.30.


UWAGA!!!

POŁOŻNICTWO  III ROK   STUDIA STACJONARNE ( NABÓR 2015/2016 )

EGZAMIN TEORETYCZNY – TEST

ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20.05.2019 ROKU O GODZ. 15.00

SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ :

PRZEWODNICZĄCA :MGR M. EWA PALUCH

CZŁONKOWIE :      DR N. MED. IRENA GALEWSKA

                                      MGR MARIA SZAFRAŃSKA

 

EGZAMIN DYPLOMOWY – EGZAMIN PRAKTYCZNY

ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15.05.2019 ROKU

MIEJSCE EGAZMINU:

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. PERZYNY

UL. TORUŃSKA 7 – GODZ. 8.00 – 14.00

– ODDZIAŁ POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNY – POŁOŻNICTWO

– ODDZIAŁ POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNY – PATOLOGIA CIĄŻY

– ODDZIAŁ POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNY – BLOK PORODOWY

– ODDZIAŁ POŁOŻNICZO – GINEKOLOGICZNY –  GINEKOLOGIA


Położnictwo III rok

harmonogram ZP i PZ – aktualizacja w dn. 12.04

Położnictwo I rok

W dniu  04.04.2019 roku  zostaje odwołany wykład z Podstaw opieki położniczej z prof. S. Graczykiem.

Termin odpracowania zajęć zostanie podany w późniejszym czasie.


Położnictwo I rok

W dniu  25.03.2019 roku  o godz. 10.30 – 12.45 odbędą się ćwiczenia z Badań fizykalnych z dr K. Juszczak (zamiast 15.04.2019 ).


Położnictwo I rok

W dniach  10 i 17.04.2019 roku  zostają odwołane ćwiczenia z Anatomii z lek. M. Pietrzykiem.

Zajęcia zostaną odpracowane w dniu 08.05.2019 roku o godz. 8.00 – 10.15 i 10.05.2019 roku o godz. 14.45 – 17.00.


POŁOŻNICTWO ROK I

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

POŁOŻNICTWO ROK II

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH– korekta w dn. 5.03

POŁOŻNICTWO ROK III

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH – korekta w dn. 7.03


Studenci studiów stacjonarnych!

Dział Socjalny informuje, że od 08.02.19 r. do 01 MARCA 2019 r. należy odebrać

DECYZJE POZYTYWNĄ
na rok akademicki 2018/2019 dotyczącą stypendium:

socjalnego

– dla osób niepełnosprawnych

rektora dla najlepszych studentów

Wydział Politechniczny – odbiór w Dziekanacie

Wydział Medyczny – odbiór w Dziekanacie

 Wydział Rehabilitacji i Sportu – odbiór w Dziekanacie

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych –w Dziale Socjalnym, pokój nr 45

Studenci studiów niestacjonarnych otrzymają decyzje pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru.


Uwaga położnictwo I rok 

W dniu 15.02.2019 roku o godz. 18.00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z Biochemii   z dr M. Chuchrackim.


WYNIKI EGZAMINU DYPLOMOWEGO – TEST

OGŁOSZENIE DYPLOM POŁOŻNICTWO POMOSTOWE


EGZAMIN DYPLOMOWY


Zarządzeniem Nr 0300.35.V.2019 Rektora PWSZ w dniu 10 maja 2019 roku od godziny 17.00 zostały ustalone godziny rektorskie.


Uwaga położnictwo pomostowe

Korekta planu w dniach 6 i 7.04.2019. Ćwiczenia z przedmiotu Techniki położnicze i prowadzenie porodu z lek. R. Mikołajczykiem zamiast 06.04. odbędą się 07.04.2019.


Harmonogram zajęć praktycznych semestr I


 

ROK AKADEMICKI 2018/2019

STUDIA STACJONARNE

SEMESTR LETNI

I ROK

II ROK

III ROK

STUDIA NIESTACJONARNE ( POMOSTOWE )

ZJAZD I

ZJAZD II

ZJAZD III

ZJAZD IV

ZJAZD V  korekta 02.04

ZJAZD VI

ZJAZD VIII

ZJAZD IX

ZJAZD X

SEMESTR ZIMOWY

I ROK

II ROK

III ROK

STUDIA NIESTACJONARNE ( POMOSTOWE )

Harmonogram zajęć praktycznych semestr I

ZJAZD I 

ZJAZD II

ZJAZD III

ZJAZD IV

ZJAZD V

ZJAZD VI

ZJAZD VII

ZJAZD VIII korekta 04.12

ZJAZD IX korekta 09.10

ZJAZD X korekta 04.12

ZJAZD XI

ZJAZD XII