Ogłoszenia ogólne

DYŻUR DR A. BALCERZAK :

19.09. godz. 16.00 – 18.00

26.09. godz. 16.00 – 18.00


Uwaga – zmiana godzin obron w dniu 17.07.

obrona 17.07. RM – korekta

obrona 16.07. RM

DYŻURY DR A. BALCERZAK

28.VI [8.00-10.00]

16.00-18.00

3.VII; 10.VII; 17.VII; 24.VII; 31.VII; 7.VIII


Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego


obrona 26.06.


obrona 22.05.


KONFERENCJA FitMedical

Serdecznie zapraszamy. Udział bezpłatny.

Miejsce : MTP, ul. Głogowska 14, Poznań


ANKIETA – URZĄD MARSZAŁKOWSKI


Zarządzeniem Nr 0300.35.V.2019 Rektora PWSZ w dniu 10 maja 2019 roku od godziny 17.00 zostały ustalone godziny rektorskie.


OGŁOSZENIE DYPLOM


Zmiana dyżuru dr A. Balcerzak z dnia 3 kwietnia na 2 kwietnia [18.00-19.00]

obrona 27.03.Legia Akademicka


Terminy dyżurów   lek. M. Pietrzyka w semestrze letnim 2018/2019

01.03 18.30-19.30

12.03, 19.03, 16.04 12.00-14.00

20.03, 27.03, 15.04 10.15 – 13.00

06.05 12.45-14.45

26.03, 08.05 12.00-14.00

15.05 13.00-15.00

12.06 10.30-12.30

15.06 10.00-16.00


DYŻURY prof.A. Twardowskiego  W SEMESTRZE LETNIM 2018-2019: piątki godz. 15.30 – 17.30


obrona 02.03.


DYŻURY mgr M. Jerzyk – Rajbiś  W SEMESTRZE LETNIM 2018-2019:wtorki godz. 14.00 – 16.00


DYŻURY dr A. Balcerzak W SEMESTRZE LETNIM 2018-2019:

20.lI [16.30-18.30]

 1. II [18.15-19.15]
 2. II [14.30-15.30]

18.15-19.15

4.III; 6.III; 11.III; 13.III; 13.III; 18.III

 1. III [18.30.19.30]
 2. III [16.30-18.30]
 3. IV [16.30-17.30]
 4. IV [17.30-18.30]
 5. IV [18.15-19.15]
 6. IV [18.15-19.15]
 7. IV [16.30-18.30]

16.00-18.00

7.V; 16.V; 22.V; 29.V; 5 VI; 12.VI


UWAGA!

W dniach 22.02 o godz. 11.00 – studenci stacjonarni i 23.02 o godz. 10.00 – studenci niestacjonarni w pok. 108 odbędzie się okresowe badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Na badanie należy się zgłosić z książeczką, wynikiem z sanepidu i skierowaniem na badanie (do odbioru w pok. 101).

Studenci bez ważnych badań: 28097, 28098, 18379, 27098, 27360


UWAGA !!!

Wszyscy studenci Wydziału Medycznego są zobowiązani do  złożenia kompletnie uzupełnionej karty okresowych osiągnięć do Dziekanatu (p. 126)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2019 r.

Uwaga ratownictwo medyczne I rok 

W dniu 15.02.2019 roku o godz. 16.00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z Biochemii   z dr M. Chuchrackim.


Uwaga ratownictwo medyczne I rok 

W dniu 16.02.2019 roku o godz. 10.00 odbędzie się egzamin poprawkowy z Farmakologii   z dr M. Chuchrackim.


Uwaga ratownictwo medyczne I rok 

W dniu 03.02.2019 roku o godz. 15.00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z Fizjologii  z lek. M. Pietrzykiem.


UWAGA !

Wszyscy studenci, którzy nie złożyli zaświadczenia o szczepieniu oraz z sanepidu proszeni są w trybie pilnym do dnia 22.01.19 r o dostarczenie dokumentów (po


Badania lekarskie!!!

W dniach 9.01.2019 r. o godz. 11.00 i 12.01.2019 r o godz. 10.00  na ul. Kaszubskiej 13 (pok. 108) odbędzie się badanie do celów sanitarno – epidemiologicznym. Należy zabrać ze sobą skierowanie, książeczkę sanepidowską i wynik z sanepidu

obrona 28.11. – zmiana Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej

Dyżur dr J. Rzempowskiej w tym tygodniu zamiast we wtorek odbędzie się w środę 21.11 o godz. 14.00 – 16.00

obrona 28.11.

Uwaga Ratownictw medyczne III rok studia stacjonarne

W dniu 14.11.2018 ćwiczenia z medycyny ratunkowej dla grupy 1 zostają przeniesione na 23.01 natomiast dla grupy 2 zostają przeniesione zajęcia z 23.01 na 14.11

Uwaga Ratownictw medyczne III rok studia niestacjonarne

W dniu 9.11.2018 odbędzie się wykład z Medycyny Ratunkowej z Mgr Łukaszem Skrzeczyńskim w godzinach 15:30-20:30

Uwaga Ratownictw medyczne I rok studia niestacjonarne

W dniu 04.11.2018 roku zostają odwołane wszystkie zaplanowane zajęcia.


Uwaga Ratownictw medyczne II rok studia niestacjonarne

W dniu 04.11.2018 roku zostają odwołane wykłady z Medycyny ratunkowej z dr A. Tarasiewiczem. Zamiast wykładów odbędą się Zajęcia praktyczne z przedmiotu : Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne : gr. 3 godz. 12.30 – 16.30 i gr. 2 godz. 16.30 – 20.30.


UWAGA !!! Studenci pierwszego roku  na Wydziale Medycznym zobowiązani są do udokumentowania wykonania następujących badań i szczepień w czasie do 30 listopada 2018 r.):

 1. Szczepienia przeciw WZW typ B – 3 dawki – w cyklu 0,1,6 miesięcy tj. zaświadczenie z przychodni zawierające daty wykonania przy każdej dawce (dzień, miesiąc, rok) zapisane w karcie szczepień lub książeczce zdrowia
 1. Szczepienie przeciw tężcowi – tylko studenci kierunku ratownictwo medycznego tj. zaświadczenie z przychodni
 2. Badanie na nosicielstwo Salmonella – Shigella wynik badania z sanepidu

Do kserokopii  zaświadczeń należy dołączyć dodatkowe informacje: imię i  nazwisko,  pełną informację dot. studiów tj. kierunek,  I lub II stopień,  tryb –dzienny, niestacjonarny, rok studiów , rok akademicki  oraz  numer tel. kontaktowego. Kserokopię zaświadczeń należy złożyć do pok. 101, ul. Kaszubska 13

Studenci, którzy nie mają badania sanepidu mają możliwość uzyskania zaświadczenia na bezpłatne badanie, ale tylko do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu. Studenci, którzy chcą pobrać zaświadczenie proszeni są o zgłoszenie się do  pok. 101, ul. Kaszubska 13. (tel. 62 7679605)

Nie złożenie wymaganych dokumentów będzie skutkowało nie dopuszczeniem do zajęć praktycznych i praktyki zawodowej!!!


UWAGA !!!

Wszyscy studenci Wydziału Medycznego są zobowiązani do  złożenia kompletnie uzupełnionej karty okresowych osiągnięć do Dziekanatu (p. 126)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.10.2018 r.

Dyżury semestr zimowy 2018/19 dr J.  Rzempowska

19.10.18 – godz. 14.00 – 15.00

20.10.18. godz. 16.30 – 17.30

24.10.18 – godz. 9.30 – 11.30

30.10.18 – godz.9.30 – 11.30

7.11.18 – godz. 9.30 – 11.30

13.11.18 – godz. 14.00 – 16.00

20.11.18 – godz. 13.00 – 15.00

30.11.18 – godz. 11.00 – 13.00

7.12.18 – godz. 13.30 – 15.30

15.12.18. – godz. 13.30 – 15.30

21.12.18. – godz. 13.30 – 15.30

4.01. 11.01.18.01.2019 – piątek –  godz. 13.00 – 15.00

25.01.19. – godz. 10.30 – 12.30


DYŻUR – LEK. M. PIETRZYK ( sala 301 lub 303 )

23.10.2018 13.45-15.30
06.11.2018 13.45-16.30
13.11.2018 12.45-15.30
20.11.2018 13.45-16.30
27.11.2018 12.45-15.30
04.12.2018 13.45-15.30
10.12.2018 13.15-15.30
18.12.2018 13.15-15.30

obrona 20.10. korekta daty obrony


DYŻUR – MGR M. JERZYK – RAJBIŚ

Wtorki godz. 14.00 – 16.00


DYŻUR – PROF. J. GŁUSZEK

02.10 godz. 18.30 – 20.30

09.10 godz. 18.30 – 20.30

16.10 godz. 18.30 – 20.30

30.10 godz. 18.30 – 20.30


III rok studia stacjonarne

podział na grupy ćwiczenioweUwaga ratownictwo medyczne II rok

W dniu 17.09.2018 roku o godz. 10.00 odbędzie się egzamin poprawkowy  z Języka angielskiego z mgr I. Badio ( ul. Nowy Świat 4, pokój 49 ).


Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego


W dniu 10.09.2018 roku o godz. 15.00 odbędą się zaliczenia poprawkowe u dra M. Pietrzyka.


obrona 12.09.


obrona 03.09.


obrona 28.07.


obrona 04.07.


Uwaga ratownictwo medyczne I rok

W dniu 29.06.2018 roku o godz. 16.00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z Kwalifikowanej pierwszej pomocy  z lek. M. Pietrzykiem.


UWAGA!

RATOWNICTWO MEDYCZNE

Obóz letni dla studentów I roku rozpocznie się 07.07.2018r. o godz. 9.00 (Kampus ul. Poznańska).

Obóz letni dla studentów II roku rozpocznie się 02.07.2018r. o godz. 9.00 (Kampus ul. Poznańska).

Studenci proszeni są o zabranie ze sobą stroju sportowego i stroju do pływania.

Studenci, którzy mają obligatoryjne obozy, mają zgodnie z Regulaminem studiów uczestniczyć w 100% zajęć praktycznych. Kierownik obozów, dr Romuald Michniewicz informuje, że każda nieobecność musi zostać usprawiedliwiona oraz odrobiona.

Studenci I roku Ratownictwa Medycznego mogą odrobić nieobecności na swoim obozie – w czasie realizacji obozu dla II roku Ratownictwa Medycznego, tj. w terminie 02.07-06.07.2018r.

Studenci II roku Ratownictwa Medycznego mogą odrobić nieobecności na swoim obozie – w czasie realizacji obozu dla I roku Ratownictwa Medycznego, tj. w terminie 07.07-16.07.2018r.

Przy czym możliwe jest odrobienie maksymalnie dwóch dni obozowych, z inną grupą. Podstawą do uzyskania zaliczenia przedmiotu (obozu) jest 100% aktywnej obecności lub odrobienie zajęć z inną grupą.

Obrona 19.06. 


UWAGA!

RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK NIESTACJONARNE

Dnia 15.06.2018r. o godz. 8.00 odbędą się wpisy z przedmiotów „Fizjologia” oraz „Higiena i epidemiologia” u Pani lek. med. A.Wilczak (jest to jedyny termin)

W dniach od 15.06. do 16.06.2018r. zajęcia z przedmiotów „Fizjologia” oraz „Higiena i epidemiologia” z Panią lek. med. A.Wilczak zostają odwołane.

Dnia 16.06.2018r. o godz. 12.10 rozpoczną się zajęcia z przedmiotu „Kwalifikowana pierwsza pomoc” z Panem lek. med. M.Pietrzykiem.

UWAGA!

RATOWNICTWO MEDYCZNE III ROK STACJONARNE

ZMIANA TERMINU WYKŁADU Z OKULISTYKI

Zamiast 18.06.2018r. wykład z przedmiotu „Okulistyka” z Panem lek. med. J.Urbaniakiem odbędzie się 04.06.2018 roku o godz. 9.00 – 13.00 .


Ratownictwo medyczne II rok studia niestacjonarne

W dniu 22.06.2018 roku o godz. 17.00 odbędzie się egzamin z Języka angielskiego  z mgr I. Badio.


UWAGA!

RATOWNICTWO MEDYCZNE III ROK STACJONARNE

Dnia 18.06.2018r. odbędzie się wykład z przedmiotu „Okulistyka” z Panem lek. med. J.Urbaniakiem.

W związku z organizowanymi XVIII Kaliskimi Juwenaliami J.M. Rektor prof. dr hab. Andrzej Wojtyła ustalił w dniu 18 maja 2018 roku od godz. 11.00 „godziny rektorskie”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystym pochodzie ulicami miasta i oficjalnym przekazaniu kluczy do miasta Kalisza.

Zbiórka studentów i pracowników na dziedzińcu Uczelni przy ul. Nowy Świat 4 o godz. 11.35, wymarsz o godz. 12.00.


KONKURS FOTOGRAFICZNY PT. KALISZ – MIASTO MŁODYCH


UWAGA!

RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK STACJONARNE

Dnia 17.05.2018r. zajęcia z przedmiotu „Metodologia badań naukowych w naukach medycznych z elementami statystyki” z Panią mgr A. Kamińską-Wypchło zostają odwołane. Zajęcia odbędą się 21.05.2018r.

Program Kariera 2018

Informacja dotyczy: studentów dziennych i zaocznych  pierwszego i drugiego roku studiów uzupełniających magisterskich , trzeciego roku studiów licencjackich lub inżynierskich oraz absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich

Rusza XV edycja Programu Kariera organizowanego przez Polską Radę Biznesu –organizację zrzeszającą właścicieli i kluczowych menedżerów największych polskich przedsiębiorstw oraz firm międzynarodowych działających w Polsce.

Program Kariera zapewnia studentom zdobycie nowych kompetencji i doświadczeń zawodowych poprzez  możliwość odbycia pełnopłatnych 2-3 miesięcznych praktyk w okresie wakacyjnym. Rekrutacja na staże w Programie Kariera trwa do 31 maja. W tym roku  studenci maja do wyboru 100 staży w 30 renomowanych firmach na terenie całej Polski.

Pełna informacja i oferta firm  dostępna na stronie www.programkariera.pl

Wszelkie zapytania proszę kierować do mgr Małgorzaty Spychalskiej ,adres mailowy:

m.spychalska@poczta.fm , kontakt osobisty: poniedziałek 13.15-15.14 p.48, Nowy Swiat4


OGŁOSZENIE DYPLOM


UWAGA!

RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK NIESTACJONARNE

Dnia 14.04.2018r. zajęcia z przedmiotu „Informatyka i biostatystyka” z Panią mgr A. Kamińską-Wypchło zostają odwołane.

UWAGA!

RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK STACJONARNE

Dnia 12.04.2018r. zajęcia z przedmiotu „Metodologia badań naukowych w naukach medycznych z elementami statystyki” z Panią mgr A. Kamińską-Wypchło zostają odwołane. Zajęcia odbędą się 17.05.2018r.

OBRONA 28.03. STAC

OBRONA 28.03.  NST

UWAGA!

RATOWNICTWO MEDYCZNE III ROK STACJONARNE

Dnia 22.03.2018r. odbędą się zajęcia z przedmiotu „Okulistyka” z Panem lek. med. J.Urbaniakiem. Dla grupy 1 w godz. 10.45-12.15, dla grupy 2 w godz. 9.00-10.30. Zajęcia odbędą się w szpitalu ul. Poznańska (IX piętro).

UWAGA !!!

Wszyscy studenci Wydziału Medycznego są zobowiązani do  złożenia kompletnie uzupełnionej karty okresowych osiągnięć

oraz indeksu (3 rok) do Dziekanatu (p. 218) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2018 r.

Komunikat

RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK STACJONARNE

Dnia 19.03.2018r. zajęcia z przedmiotu „Choroby wewnętrzne wraz pulmonologią i choroby zakaźne” z Panem lek. med. Ł.Goździewiczem zostają odwołane.  Zajęcia te zostaną odpracowane 07.05.2018r.

RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK NIESTACJONARNE

W dniach od 16.03. do 18.03.2018r. zajęcia z przedmiotów „Fizjologia” i „Higiena i epidemiologia”z Panią lek. med. A.Wilczak zostają odwołane.


RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK NIESTACJONARNE

Dnia 17.03.2018r. zajęcia z przedmiotu „Metodologia badań naukowych w naukach medycznych z elementami statystyki” z Panem prof. dr hab. M.Wilczakiem zostają odwołane.

RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK STACJONARNE

Dnia 16.03.2018r. zajęcia z przedmiotu „Metodologia badań naukowych w naukach medycznych z elementami statystyki” z Panem prof. dr hab. M.Wilczakiem zostają odwołane.

UWAGA!

RATOWNICTWO MEDYCZNE NIESTACJONARNE

Obóz letni dla studentów I ROKU odbędzie się w terminie 07.07.2018-16.07.2018

RATOWNICTWO MEDYCZNE STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Obóz letni dla studentów II ROKU odbędzie się w terminie 02.07.2018-06.07.2018

UWAGA!

RATOWNICTWO MEDYCZNE III ROK STACJONARNE

Dnia 23.03.2018r. zajęcia z przedmiotu ”  Ratownictwo specjalistyczne (wodne)”   z Panem  dr  R. Michniewiczem odbędą się w godz. od 8.00 do 12.00 ul. Poznańska 201-205

UWAGA!

RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK STACJONARNE

Zajęcia z przedmiotu „Metodologia badań naukowych w naukach medycznych z elementami statystyki” z Panią mgr A. Kamińską-Wypchło zostają przeniesione z dnia 15.03.2018r. na dzień 26.04.2018r.

W dniu 14.03.2018r. odbędą się zajęcia z przedmiotu „Położnictwo i ginekologia” z Panem lek. med. R. Mikołajczykiem.

W dniu 05.03.2018 odwołane zostają zajęcia z Panem dr  Z. Boguszem

Dyżury – semestr letni 2017/2018
dr n. med. R. Ziarnik

21.02 od 12.00 – 14.00

10.03 od 14.30 – 16.30

21.03 od 13.00 – 15.00

07.04 od 14.30 – 16.30

18.04 od 13.00 – 15.00

28.04 od 10.15 – 12.15

09.05 od 13.00 – 15.00

23.05 od 13.00 – 15.00

06.06 od 13.00 – 15.00

20.06 od 13.00 – 15.00


W dniu 20.02.2018 zostają odwołane zajęcia z dr Z. Boguszem


Dyżury – semestr letni 2017/2018
mgr Małgorzata Jerzyk – Rajbiś

21, 28. 02.           8:00-10:00
9.03.                   13:00-15:00
17.03.                 10:00-12:00
23.03.                 13:00-15:00
26.03., 5, 19.04. 10:30-12:30
13.04.                 13:00-15:00
20.04.                 11:00-13:00
30.04., 14, 21, 28.05., 4, 11, 18, 25.06.       10:30-12:30
8.05.                   13:00-15:00


OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA BADAŃ !!!

Do dnia 25 stycznia 2018 r. do pok. 101 należy złożyć wszystkie wymagane badania, tj. szczepienia WZW, ksero zaświadczenia z sanepidu, orzeczenie lekarskie

W dniu 23 stycznia 2018 o godz. 10.00 odbędzie się ostatnie badanie lekarskie na ul. Kaszubskiej 13


Dyżury w  zimowej sesji egzaminacyjnej i poprawkowej 

                    mgr Małgorzata Jerzyk – Rajbiś

29.01.2017 10:30 – 12:30

5.02.2018   10:30 – 12:30

12.01.2018 10:30 – 12:30


Terminy dyżurów

semestr zimowy

mgr Małgorzata Jerzyk – Rajbiś

24.10.2017    12:00 – 13:00

30.10.2017     09:00 – 10:00

31.10.2017     12:00 – 13:00

7.11.2017         08:00 – 10:00

14.11.2017       08:00 – 10:00

21.11.2017       09:00 – 10:00 

28.11.2017       10:00 – 12:00

05.12.2017       09:00 – 11:00

12.12.2017       08:00 – 10:00

19.12.2017       10:00 – 12:00

05.01.2018       10:00 – 12:00

09.01.2018       08:00 – 10:00

19.01.2018       10:00 – 12:00

23.01.2018        08:00 – 10:00

DYŻUR : PROF. J. GŁUSZEK

PAŹDZIERNIK : PIĄTKI 11.30 – 12.30 I SOBOTY 16.15 – 17.15

UWAGA !!!

Wszyscy studenci Wydziału Medycznego są zobowiązani do  złożenia kompletnie uzupełnionej karty okresowych osiągnięć oraz indeksu

(3 rok) do Dziekanatu (p. 218)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.10.2017 r.

Dr Jadwiga Rzempowska

Wykaz Dyżurów

27.10.2017 godz.10.30 do 12.30

4.11.2017 godz. 9.30 do 11.30

10.11.2017 godz. 13.00 do 15.00

14.11.2017 godz. 13.00 do 15.00

24.11.2017 godz. 10.30 do12.30

1.12.2017 godz. 10.30 do 12.30

8.12.2017 godz. 12.00 do 14.00

16.12.2017 godz. 14.00 do 16.00

20. 12.2017 godz. 14.00 do 16.00

5.01.2018 godz. 10.00 do 12.00

13.01.2018 godz. 14.00 do 16.00

19. 01.2018 godz. 10.00 do 12.00

27. 01.2018 godz. 12.00 do 14.00

Uwaga ratownictwo medyczne  I rok 

W dniu 07.09.2019 roku o godz. 10.00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z lek. M. Pietrzykiem .

Studenci studiów stacjonarnych!

Dział Socjalny informuje, że od 08.02.19 r. do 01 MARCA 2019 r. należy odebrać

DECYZJE POZYTYWNĄ
na rok akademicki 2018/2019 dotyczącą stypendium:

socjalnego

– dla osób niepełnosprawnych

rektora dla najlepszych studentów

Wydział Politechniczny – odbiór w Dziekanacie

Wydział Medyczny – odbiór w Dziekanacie

 Wydział Rehabilitacji i Sportu – odbiór w Dziekanacie

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych –w Dziale Socjalnym, pokój nr 45

Studenci studiów niestacjonarnych otrzymają decyzje pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru.


Uwaga ratownictwo medyczne III rok 

W dniu 12.02.2019 roku o godz. 14.00 odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu Choroby wewnętrzne wraz z pulmonologią i choroby zakaźne z prof. J. Głuszkiem.

UWAGA!!!

Zgodnie z zarządzeniem Rektora dzień 31.10.2018 jest dniem wolnym od zajęć!!!

Z0300.93.V.2018 31.10.18 dzień rektorski

RATOWNICTWO MEDYCZNE III ROK

studia stacjonarne

W dniu 18.10.2018 roku zostają odwołane zajęcia z lek. T. Bołdowskim. Zajęcia zostaną odpracowane w dniu  15.11.2018 roku ( przedmioty i godziny bez zmian ).

UWAGA!

RATOWNICTWO MEDYCZNE III ROK

studia stacjonarne

Dnia 09.03.2018r. zajęcia z przedmiotu „Ratownictwo specjalistyczne (wodne)” odbędą się w godz. od 8.00 do 12.00

obrona 07.02. RM

UWAGA!

RATOWNICTWO MEDYCZNE III ROK

studia stacjonarne i niestacjonarne

Dnia 24.01.2018r. w godz. od 10.15 do 11.30 s. 316 odbędą się wpisy z przedmiotu „Metodologia badań naukowych w naukach medycznych z elementami statystyki”.

Dnia 24.01.2018r. o godz. 10.30 s. 316 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z przedmiotu „Metodologia badań naukowych w naukach medycznych z elementami statystyki”.

UWAGA RATOWNICTWO MEDYCZNE 

STUDENCI BEZ WAŻNYCH BADAŃ!!!

W dniu 15 grudnia (piątek) o godz. 8.30 (sala nr 110, ul. Kaszubska 13) odbędą się okresowe badania lekarskie u lek Stanisława Sionkowskiego. Na badanie należy zabrać ze sobą : książeczkę sanepidowską, badanie kału z sanepidu i skierowanie na badanie (do odbioru w pok. 101)

UWAGA!

RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK stacjonarne 

Obóz zimowy dla studentów II roku odbędzie się w terminie

17-21.02.2018r.

Dnia 17.02.2018r. o godz. 10.00 na Kampusie (ul. Poznańska 201-205) odbędzie się zbiórka (obowiązkowy strój sportowy).

Zajęcia w kolejnych dniach obozu realizowane będą w godz.

od 9.00 do 16.00

UWAGA!

RATOWNICTWO MEDYCZNE III ROK stacjonarne 

Dnia 15.12.2017r. o godz.8.00 odbędzie się wykład z przedmiotu

„Metodologia badań naukowych w naukach medycznych z elementami statystyki” z prof. dr hab. M.Wilczakiem.

RATOWNICTWO MEDYCZNE III ROK stacjonarne

Dnia 24.11.2017r. wykład z przedmiotu

„Metodologia badań naukowych w naukach medycznych z elementami statystyki” z prof. dr hab. M.Wilczakiem

zostaje odwołany.

UWAGA STUDENCI

Termin opłacania ubezpieczeń NNW i OC został wydłużony do

25 listopada 2017 r.

UWAGA STUDENCI BEZ BADAŃ!

Studenci o poniższych numerach albumu w dniu 23 listopada (czwartek) o godz. 12.00 (sala nr 110, ul. Kaszubska 13) proszeni są o zgłoszenie się na okresowe badania lekarskie u lek Stanisława Sionkowskiego. Na badanie należy zabrać ze sobą : książeczkę sanepidowską, badanie kału z sanepidu i skierowanie na badanie (do odbioru w pok. 101)

Nr albumuKierunek, rok
26936Ratownictwo med. rok 2 , nst.
26940Ratownictwo med. rok 2 , nst.
26941Ratownictwo med. rok 2 , nst.
26943Ratownictwo med. rok 2 , nst.
27095Ratownictwo med. rok 2 , nst.
26947Ratownictwo med. rok 2 , nst.
27096Ratownictwo med. rok 2 , nst.
26949Ratownictwo med. rok 2 , nst.
26952Ratownictwo med. rok 2 , nst.
26955Ratownictwo med. rok 2 , nst.
26956Ratownictwo med. rok 2 , nst.
26958Ratownictwo med. rok 2 , nst.
27098Ratownictwo med. rok 2 , nst.
26961Ratownictwo med. rok 2 , nst.
26963Ratownictwo med. rok 2 , nst.
26964Ratownictwo med. rok 2 , nst.
26546Ratownictwo med. rok 2 , nst.
26525Ratownictwo med. rok 2 , stacj.
26527Ratownictwo med. rok 2 , stacj.
26528Ratownictwo med. rok 2 , stacj.
26539Ratownictwo med. rok 2 , stacj.
27100Ratownictwo med. rok 2 , stacj.
26536Ratownictwo med. rok 2 , stacj.

OBRONA 15.11

W dniu 14.11.2017 roku zostaje odwołany dyżur dr K. Juszczak.

RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK

W dniu 06.11.2017r. zostają odwołane ćwiczenia z Języka angielskiego z mgr K. Kubasik.

RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK

Dnia 26.10.2017r. zajęcia z Panem mgr B.Bielanem

zostają odwołane.

RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK

Dnia 26.10.2017r. o godz. 8.15 wykład

z Panem dr A.Tarasiewiczem odbędzie się

w siedzibie pogotowia ratunkowego w Szpitalu ul. Poznańska 79

UWAGA !!!

Wszyscy studenci Wydziału Medycznego są zobowiązani do  złożenia kompletnie uzupełnionej karty okresowych osiągnięć oraz indeksu

(3 rok) do Dziekanatu (p. 218)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.10.2017 r.

UWAGA!

RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK

Wykład z przedmiotu „Neurochirurgia”

z Panem dr A.Tarasiewiczem zostaje przeniesiony

na dzień 10.11.2017r. godz. 8-12.00.

Po wykładzie odbędą się ćwiczenia z przedmiotu

„Medycyna katastrof”

RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK

PODZIAŁ NA GRUPY ĆWICZENIOWE

UWAGA STUDENCI

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego z mgr B. Gradowską dla  studentów wszystkich kierunków, którzy nie stawili się w dn. 11.09.17   odbędzie się dn. 18.09.17 o godz. 8:00.

UWAGA RATOWNICTWO MEDYCZNE

W dniu 15.09.2017 roku o godz. 14.00 odbędzie się egzamin poprawkowy z Chorób wewnętrznych  z prof. J. Głuszkiem.

UWAGA RATOWNICTWO MEDYCZNE

W dniu 19.09.2017 roku o godz. 10.00 odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z lek. M. Pietrzykiem.

UWAGA RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK

W dniu 13.09.2017 roku o godz. 15.00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z Medycyny ratunkowej z dr A. Tarasiewiczem.

OBRONA 13.09

UWAGA RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK

W dniu 12.09.2017 roku o godz. 9.30 odbędzie się egzamin poprawkowy Neurologii.

UWAGA RATOWNICTWO MEDYCZNE

W dniu 15.09.2017 roku o godz. 13.00 odbędzie się egzamin poprawkowy z Kardiologii z elementami EKG z prof. J. Głuszkiem.

OBRONA 12.07 cd

OBRONA 07.07

OBRONA 12.07

Uwaga RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK

dnia 14.09.2019 o godzinie 11:00 odbędzie się egzamin poprawkowy z Toksykologii u dr M. Chuchrackiego

Uwaga RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK

dnia 09.09.2019 o godzinie 8:15 odbędzie się egzamin poprawkowy z Języka Angielskiego u mgr B. Gradowskiej

Uwaga ratownictwo medyczne II rok 

ZMIANA TERMINU EGZAMINU

W dniu 28.06.2019 roku o godz. 16.00 odbędzie się zaliczenie z Toksykologii z dr M. Chuchrackim.


Uwaga ratownictwo medyczne I, II, III rok 

Studenci o poniższych numerach albumu w trybie pilnym proszeni są o dostarczenia brakujących dokumentów (ubezpieczenia, szczepienia, badania sanepidowskiego) do pok. 101, tel. 62 7679605. Nie dostarczenie dokumentów będzie skutkowało nie dopuszczeniem do zajęć praktycznych w szpitalu!!!

29446, 29436, 29447, 29449, 29564, 29596, 29451, 29443, 29445, 28097,18379, 26955


Uwaga ratownictwo medyczne I rok

Nowy podział na grupy

Uwaga ratownictwo medyczne II rok 

Podział na przedmioty do wyboru

Uwaga ratownictwo medyczne III rok 

W dniu 12.02.2019 roku o godz. 14.00 odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu Choroby wewnętrzne wraz z pulmonologią i choroby zakaźne z prof. J. Głuszkiem.

Uwaga ratownictwo medyczne I rok 

W dniu 01.02.2019 roku o godz. 19.30 odbędzie się zaliczenie z Biochemii  z dr M. Chuchrackim.

Ratownictwo medyczne rok 1

W dniu 15.12 o godz. 10.00 odbędą się obowiązkowe badania lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych ( pok. 108). Na badanie należy zabrać książeczkę sanepidowską, zaświadczenie z sanepidu, skierowanie na badanie.

UWAGA!!!

W związku z Dniem Rektorskim wszystkie zajęcia dnia 21.10.2018  zostają odwołane

PRZEDMIOTY PODZIELONE NA GRUPY 2 rok 

RM podział 2 rok 3 grupy

1 Rok Podział ma grupy ćwiczeniowe

rok podział na 2 grupy ćwiczeniowe

3 rok podział na grupy Intensywna Terapia

Uwaga ratownictwo medyczne  I rok 

W dniu 16.02.2018 roku o godz. 12.00 odbędą się wpisy u dra K. Sipowicza. ( pokój 109 ).


Uwaga ratownictwo medyczne  I rok 

W dniu 09.02.2018 roku o godz. 15.30 odbędzie się zaliczenie poprawkowe  z Pierwszej pomocy z lek. M. Pietrzykiem.


Uwaga ratownictwo medyczne I rok nst

W dniu 15.02.2018 roku o godz. 19.00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z Biochemii  z dr M. Chuchrackim.


Uwaga ratownictwo medyczne I rok nst

W dniu 02.02.2018 roku o godz. 18.20 odbędzie się zaliczenie z Biochemii  z dr M. Chuchrackim.


UWAGA RATOWNICTWO MEDYCZNE  I ROK

W dniu 19.01.2018 roku o godz. 15.00 odbędzie się obowiązkowe Szkolenie antykorupcyjne ( Collegium Medicum, Aula im. Profesora Tadeusza Pisarskiego ).


UWAGA RATOWNICTWO MEDYCZNE 

STUDENCI BEZ WAŻNYCH BADAŃ!!!

W dniu 15 grudnia (piątek) o godz. 8.30 (sala nr 110, ul. Kaszubska 13) odbędą się okresowe badania lekarskie u lek Stanisława Sionkowskiego. Na badanie należy zabrać ze sobą : książeczkę sanepidowską, badanie kału z sanepidu i skierowanie na badanie (do odbioru w pok. 101)

UWAGA!

RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK niestacjonarne 

Obóz zimowy dla studentów II roku odbędzie się w terminie

17-21.02.2018r.

Dnia 17.02.2018r. o godz. 10.00 na Kampusie (ul. Poznańska 201-205) odbędzie się zbiórka (obowiązkowy strój sportowy).

Zajęcia w kolejnych dniach obozu realizowane będą w godz.

od 9.00 do 16.00

RATOWNICTWO MEDYCZNE

W dniu 2 grudnia (sobota) o godz. 10.00 (sala nr 110, ul. Kaszubska 13) odbędą się okresowe badania lekarskie u lek Stanisława Sionkowskiego. Na badanie należy zabrać ze sobą : książeczkę sanepidowską, badanie kału z sanepidu i skierowanie na badanie – do odbioru w pok. 101, tel. 62 7679605

RATOWNICTWO MEDYCZNE III ROK

Dnia 24.11.2017r. ćwiczenia z Panią dr A.Chrzanowską-Gawrońską

zostają odwołane. Zajęcia odpracowane będą 14.01.2017r.

w godz.16.30-20.30

UWAGA STUDENCI

Termin opłacania ubezpieczeń NNW i OC został wydłużony do

25 listopada 2017 r.

UWAGA STUDENCI BEZ BADAŃ!

Studenci o poniższych numerach albumu w dniu 23 listopada (czwartek) o godz. 12.00 (sala nr 110, ul. Kaszubska 13) proszeni są o zgłoszenie się na okresowe badania lekarskie u lek Stanisława Sionkowskiego. Na badanie należy zabrać ze sobą : książeczkę sanepidowską, badanie kału z sanepidu i skierowanie na badanie (do odbioru w pok. 101)

Nr albumuKierunek, rok
26936Ratownictwo med. rok 2 , nst.
26940Ratownictwo med. rok 2 , nst.
26941Ratownictwo med. rok 2 , nst.
26943Ratownictwo med. rok 2 , nst.
27095Ratownictwo med. rok 2 , nst.
26947Ratownictwo med. rok 2 , nst.
27096Ratownictwo med. rok 2 , nst.
26949Ratownictwo med. rok 2 , nst.
26952Ratownictwo med. rok 2 , nst.
26955Ratownictwo med. rok 2 , nst.
26956Ratownictwo med. rok 2 , nst.
26958Ratownictwo med. rok 2 , nst.
27098Ratownictwo med. rok 2 , nst.
26961Ratownictwo med. rok 2 , nst.
26963Ratownictwo med. rok 2 , nst.
26964Ratownictwo med. rok 2 , nst.
26546Ratownictwo med. rok 2 , nst.
26525Ratownictwo med. rok 2 , stacj.
26527Ratownictwo med. rok 2 , stacj.
26528Ratownictwo med. rok 2 , stacj.
26539Ratownictwo med. rok 2 , stacj.
27100Ratownictwo med. rok 2 , stacj.
26536Ratownictwo med. rok 2 , stacj.

W dniu 14.11.2017 roku zostaje odwołany dyżur dr K. Juszczak.

RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK

Dnia 29.10.2017r. zajęcia z Panem mgr B.Bielanem

zostają odwołane.

RATOWNICTWO MEDYCZNE III ROK

Dnia 27.10.2017r. i  29.10.2017r. zajęcia z Panem mgr B.Bielanem zostają odwołane.

Uprzejmie informujemy, iż studenci pierwszego roku na Wydziale Medycznym zobowiązani są do udokumentowania wykonania następujących badań i szczepień w czasie do 15 grudnia, (studenci kierunku położnictwo do 30 października):

 • Szczepienia przeciw WZW typ B – 3 dawki – w cyklu 0,1,6 miesięcy tj.zaświadczenie z przychodni zawierające daty wykonania przy każdej dawce (dzień, miesiąc, rok) zapisane w karcie szczepień lub książeczce zdrowia
 • Szczepienie przeciw tężcowi – tylko studenci kierunku ratownictwo medyczne tj. zaświadczenie z przychodni
 • Badanie na nosicielstwo Salmonella – Shigella tj. wynik badania z sanepidu

Do kserokopii  zaświadczeń należy dołączyć dodatkowe informacje: imię i  nazwisko,  pełną informację dot. studiów tj. kierunek,  I lub II stopień,  tryb –dzienny, niestacjonarny, rok studiów , rok akademicki  oraz  numer tel. kontaktowego. Kserokopię zaświadczeń należy złożyć do pok. 101, ul. Kaszubska 13

Studenci, którzy nie mają badania sanepidu mają możliwość uzyskania zaświadczenia na bezpłatne badanie, ale tylko do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu. Studenci, którzy chcą pobrać zaświadczenie proszeni są o zgłoszenie się do pok. 101, ul. Kaszubska 13.

Nie złożenie wymaganych dokumentów będzie skutkowało nie dopuszczeniem do ćwiczeń, zajęć praktycznych i praktyki zawodowej!!

UWAGA!

RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK NIESTACJONARNE

PODZIAŁ NA GRUPY JĘZYKOWE

UWAGA!

RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK

PODZIAŁ NA GRUPY ĆWICZENIOWE

Z PRZEDMIOTU INTENSYWNA TERAPIA

UWAGA STUDENCI

Egzamin poprawkowy z języka angielskiego z mgr B. Gradowską dla  studentów wszystkich kierunków, którzy nie stawili się w dn. 11.09.17   odbędzie się dn. 18.09.17 o godz. 8:00.

UWAGA RATOWNICTWO MEDYCZNE

W dniu 15.09.2017 roku o godz. 14.00 odbędzie się egzamin poprawkowy z Chorób wewnętrznych  z prof. J. Głuszkiem.

UWAGA RATOWNICTWO MEDYCZNE

W dniu 19.09.2017 roku o godz. 10.00 odbędą się zaliczenia i egzaminy poprawkowe z lek. M. Pietrzykiem.

UWAGA RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK

W dniu 13.09.2017 roku o godz. 15.00 odbędzie się zaliczenie poprawkowe z Medycyny ratunkowej z dr A. Tarasiewiczem.

UWAGA RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK

W dniu 11.09.2017 roku o godz. 10.00 odbędzie się egzamin poprawkowy z Języka niemieckiego z mgr G. Płonką.
Miejsce egzaminu : ul. Nowy Świat 4, pokój 49

UWAGA RATOWNICTWO MEDYCZNE II ROK

W dniu 12.09.2017 roku o godz. 9.30 odbędzie się egzamin poprawkowy Neurologii.

UWAGA RATOWNICTWO MEDYCZNE

W dniu 15.09.2017 roku o godz. 13.00 odbędzie się egzamin poprawkowy z Kardiologii z elementami EKG z prof. J. Głuszkiem.

OBRONA 27.07 – ZMIANA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI

OBRONA 27.07

OBRONA 13.07