Wydział Nauk o Zdrowiu

Władze wydziału:

 • Dziekan dr hab. n. med. Jacek Piątek, prof. PWSZ w Kaliszu
 • Prodziekan ds. studenckich dr n. med. Violetta Koźlak, prof. PWSZ w Kaliszu
 • Prodziekan ds. organizacyjnych i badań naukowych dr n. med. Violetta Cebulska, prof. PWSZ w Kaliszu
 • Prodziekan ds. promocji i współpracy z otoczeniem dr Arkadiusz Janiak, prof. PWSZ w Kaliszu
 • Prodziekan ds. kształcenia praktycznego dr n. o zdr. Katarzyna Juszczak, prof. PWSZ w Kaliszu
 • Prodziekan ds. kształcenia dr Piotr Szewczyk, prof. PWSZ w Kaliszu

 

Katedry:

 • Katedra Pielęgniarstwa – Kierownik dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk, prof. PWSZ w Kaliszu
 • Katedra Położnictwa – Kierownik prof. dr hab. n. med. Dariusz Samulak
 • Katedra Medycyny Ratunkowej – Kierownik dr hab. n. med. Sławomir Graczyk, prof. PWSZ w Kaliszu
 • Katedra Kosmetologii – Kierownik prof. dr hab. n. med. Marian Sygit
 • Katedra Elektroradiologii – Kierownik dr hab. n. med. Dariusz Kowalczyk, prof. PWSZ w Kaliszu
 • Katedra Fizjoterapii i Odnowy Biologicznej – dr hab. n. med. Grażyna Cywińska-Wasilewska
 • Katedra Wychowania Fizycznego i Sportu – Kierownik dr Piotr Szewczyk, prof. PWSZ w Kaliszu
 • Katedra Zdrowia Publicznego – Kierownik dr hab. n. o zdrowiu Paulina Wojtyła-Buciora, prof. PWSZ w Kaliszu

Realizowane kierunki studiów

studia I stopnia, licencjackie:

 • dietetyka – studia stacjonarne i niestacjonarne
 • kosmetologia – studia stacjonarne i niestacjonarne
 • pielęgniarstwo – studia stacjonarne
 • pielęgniarstwo – studia niestacjonarne (pomostowe)
 • położnictwo – studia stacjonarne
 • położnictwo – studia niestacjonarne (pomostowe)
 • ratownictwo medyczne – studia stacjonarne i niestacjonarne
 • wychowanie fizyczne

 

studia II stopnia, magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne:

 • pielęgniarstwo
 • położnictwo
 • wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym
 • zdrowie publiczne
 • fizjoterapia (studia jednolite 5-letnie)